Han flyver!

Nummer I132
Type Aviser og artikler
Illustrationer Ja
Forfatter(e) Aase Thomsen
Indholdsnote Kontrakten:
Den 27. juni 1911 ankom Robert Svendsen til Vejle i sin bil for at mødes med de lokale arrangører. De tog til Grejsdalen for at bese den mark tæt ved Bøgeager Teglværk, som man mente kunne bruges som flyveplads. Næste dag skrev Svendsen kontrakt. Her blev det aftalt, at han i dagene 2. til 9. juli skulle flyve flere gange daglig, hvis vejret tillod det.
Nu fik man meget travlt med at sætte FLYVEUGEN i gang. Det var åbenbart ikke nødvendigt at søge kommunal tilladelse til flyvning fra gårdejer P. Gaardes mark. Sagen har hverken været forelagt Vejle Byråd eller Hover Sogneråd, men arrangementet skulle godkendes af politimyndigheden. 11 politibetjente - syv fra byen og fire fra herredet med herredsfuldmægtig Bruun som chef - skulle sørge for ro og orden.
I de tre lokale aviser, Vejle Amts Avis, Vejle Social-Demokrat og Vejle Amts Folkeblad blev der indrykket store annoncer. Billetter kunne købes hos Julis Jensen i Hvidehus Boglade i Nørregade. For at publikum kunne vide, om Svendsen kunne flyve, blev det røde signal hejst på trekantede standere på Vejle Havn, Vejle Dampmølle, Hotel Royal på Rådhustorvet, på Telefon-Centralstationen, på Hvidehus og på drosker og automobiler. Givebanen indsatte ekstra tog flere gange om dagen.

Maskinen kommer:
På flyvepladsen gik man i gang med at bygge en stor hangar. Som værn mod gratister blev der sat afspærringer op, og der blev rejst telt til restaurant og indrettet cykelstalde. Flyvepladsen fik sin egen telefon med nr. 650.
Flyvemaskinen, som kaldes "København", ankom med jernbanen til Grejsdal Station den 30. juni. Herfra skulle den bæres til pladsen af otte mand. Motoren blev kørt på en vogn. Det var ikke den samme maskine, som Svendsen havde fløjet i i Horsens året før. Hans store, nye Farman Biplan (med dobbelte vinger) vejede ca. 750 pund (=375 kg.) Den var hovedsagelig bygget af træ og lærred. Motoren vejede ca. 150 pund (=75 kg.) og var på 50 HK. Robert Svendsen indlogerede sig ved ankomsten om lørdagen på Grejsdalens Hotel sammen med sin forlovede, frøken Bähr fra Horsens.
Begivenheden var naturligvis en stor sag for de tre lokale dagblade. De kappedes om at bringe stof om flyvninger. I dem om flyvningerne. I dem alle blev der indrykket større og mindre annoncer, både de officielle og flere fra folk, som brugte flyveugen til at føre opmærksom på byens andre fortræffeligheder.
Se mere i bogen - fortsættes >>>

Bemærkning Søndag d. 2. juli 1911 lettede flyvemaskinen!
Periode 1903 - 1912
Trykt i medie Vejlebogen 2008
Udgiver Byhistorisk Selskab for Vejle
Sidetal 11
Arkiv Grejsdalens Lokalhistoriske Arkiv

Søg videre i Grejsdalens Lokalhistoriske Arkiv

Top
;