Ny Forstadsrute indviet / Sleth faar egen Bilrute. 1949.

Nummer U63344
Type Billeder
Beskrivelse Det har stået i avisen.
Fra arkivets avisudklipssamling.

Den nye Forstadsrute fra over Holme og Kongsvang til Aarhus indviedes i Gaar under megen Opmærksomhed fra Kommunens Beboere. Paa Billedet overrækker Næstformanden for Holme-Tran- bjerg Sogneraad, Gdr. Chr. Nielsen, Tranbjerg (til venstre) Blomster til Rutebilejer Oscar Jensen som Udtryk for Sogneraadets Paaskønnelse af hans Initiativ. Paa Billedet ses tre andre j Repræsentanter for Kommunen,
!Kæmner Hougaard og Sogneraadsmedlemmerne Th. Østeråds og Aage J e då c h. Mangfoldige andre sendte Oscar Jensen I Blomsterhilsener og holdt Lykønskningstaler ved en Indvielsesfest i Hjemmet.
Fra i Dag befares den nye Forstadsrute fem Gange daglig med en nybygget 27 Personers Bedford-Rutebil, og der kan næppe være Tvivl om, at Ruten gennem de nye Forstads-Kvarterer, hvor der stadig er et meget livligt Nybyggeri, efterhaanden vil blive meget stærkt benyttet.

Sleth faar egen Bilrute
Hver Gang, der aabnes en ny Bilrute, forbedrer Aarhus sin Forbindelse med Oplandet. Det gjorde Byen i Gaar. I Sleth har Beboerne længe ønsket at faa direkte Rutebilforbindelse med Aarhus, og Vognmand Oskar Jensen, Sleth, har nu begyndt en Bilrute, der foreløbig kører fem daglige Ture hver Vej. Der er navnlig sørget for gode Morgen og Aftenforbindelser. Hvis Tilslutningen er stor nok, vil der efterhaanden blive j indlagt flere Ture. Ruten gaar fra Sleth over Holme og ad Rosenvangsallé og Frederiksallé til Rutebilstationen. Man venter, at den vil kunne faa nogen Betydning og saa for Saralyst og de nye Villakvarterer, der er ved at opstaa langs Cementvejen fra Rosensvangsallé til Holme. Her gaar det rask med Byggeriet. Ruten befares med en stor, fuldt tidssvarende Rutebil.
………………….
Årstal 1949
Dateringsnote 2. marts 1949.
Fotograf Ukendt
Materiale Avisudklip
Arkiv Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Søg videre i Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Top
;