Korsør Sølaug, Korsør Litsenbroderlauget i Korsør senere navn: Korsør Søe-Liig-laug, Korsør Sølaug

Nummer A5119
Type Arkivalier
Arkivskaber Korsør Sølaug
Født/stiftet 13-02-1784
Død/nedlagt 01-06-1997
Bemærkning Lauget, der gennem årene har skiftet navn flere gange, har (ifølge love af 1956) endnu 3 formål:
1. at udrede begravelseshjælp til døde interessenter, deres enker og børn.
2. at yde understøttelse til gamle og syge interessenter og deres enker
3. at besørge litseriet i Korsør.
Litsernes arbejde var bl.a. at bære rejsendes tunge bagage og passe såvel strøm- som tågesignaler - "Koen" og "Tyren" advarselstønder.
Dystløb afholdt første gang 1788 og 1789 skænket kirkeskibet - en fregat - til Skt. Povls Kirke - kopi af dokumenter fundet ved istandsættelse af kirkeskibet i 1973 - se A7020 - 9.1.
Selvejende institution "Sømandshvile". Huset "Sømands Hvile" lå først på Halsskov, men da ejendommen blev eksproprieret ved anlæggelsen af Dampfærgehavnen i 1883, opførte lauget Stiftelsen "Sømandshvile" - Sylowsvej 65 a og b - "fribolig for gamle søfolk og fiskere" - 4 ægtepar og 2 enker - for midler, der er skænket lauget af Demofilia Clotilde Kruuse, f. Hartvig - enke efter lods, kaptajn Ole Nielsen Kruuse. Lån til medlemmer i fast ejendom. Når lauget opfører overgår forvaltningen til Korsør Kommune
Periode 1784 - 2007
Arkiv Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn

Yderligere indhold

1 1784-1956 - Laugsartikler - Love
2 1850-1901 - Reglementer
3 1856-1972 - Overenskomster
4 1784-1996 - Forhandlingsprotokoller
5 1850-1978 - Medlemsrelateret materiale
6 1912-1935 - Litser
7 1784-1976 - Korrespondance
8 1921-1997 - Regnskabsmateriale
9 1888-1904 - Ejendomsdokumenter
10 1874-1997 - "Sømandshvile" - selvejende institution
11 1884-1968 - Historie og jubilæer
12 1920-2000 - Udklip og artikler
13 1893-2007, u.å. - Diverse andet
14 u.å. - Diverse andet
Top
;