Sviegade 26, Darum

Nummer B914
Type Billeder
Beskrivelse "Rebslagerhuset", Sviegade 26, Darum
Bemærkning "Midt i Darum Nørreby ligger et husmandssted, som har været særlig hårdt ramt. Nærmere betegnet Sviegade nr. 26. I gammel tid, tilbage i 1700-tallet kaldtes det Rebslagerens hus.
Den tidligste ejer af huset, jeg har kunnet finde, hed Poul Rebslager, han levede fra 1752 til 1810. I 1812 blev huset overtaget af Chresten Pedersen Rebslager, han var samme år blevet gift med Else Jesdatter - en Darum pige, som var blevet skilt fra sin første mand, kromand Peder Mortensen i Vilslev. Else havde den skæbne to gange at miste sin ægtefælle ved drukneulykker på Sneum Å. Hendes anden mand hjalp ofte sin nabo, den gamle færgemand Anders Christian Huus, som var gammel og svagelig, og i julen 1815 roede han en Darum kone og hendes datter over åen, de skulle besøge konens gamle mor i Allerup (Maren Christensdatter). Ulykken skete på hjemvejen, idet færgebåden kæntrede og alle tre, der var med, druknede: Den 56årige gårdmandsenke Margrethe Lauridsdatter (Gl. Sognevej 15), hendes datter, 19-årige Else Thomasdatter (Gl. Sognevej 1) og Chresten Pedersen Rebslager, som blev 40 år. Hans enke, Else Jesdatter giftede sig året efter med Niels Thomsen. Han har nok ikke virket som rebslager, men tilnavnet Rebslager overtog han dog efter sin forgænger. Thomsen ernærede sig som høker, det vil altså sige, at den ældste kendte købmandsbutik har været I Rebslagerhuset i 1820-erne. Niels Thomsen var sammen med Hans Christensen (kaldet Hans Forpagter) fra Krogsgaard meget interesseret i at få slået en bro over Sneum å.
Hans Christensen ville gerne have nogle kunder fra Darum til sin mølle, og da der ingen købmand var i Allerup, var Niels Thomsen også interesseret i at få en nem forbindelse over Sneum å. De to mænd prøvede at få amtmand Grev Sponneck med på broplanerne.
Den 11. januar 1832 har Hans Christensen været i
Ribe hos amtmanden, og på hjemvejen lod han sin kusk køre udenom over Sneum bro, selv gik han til Darum for at fortælle Niels Thomsen om, at amtmanden var ved at være interesseret i broplanerne.
H. P. H. Novrup fortæller I sin bog: "En slægts historie" (Varde 1929) følgende:
Det var ud paa eftermiddagen, da Hans Christensen naaede Darum, og i mørkningen
ville Thomsen saa følge ham ned til aaen, der var tillagt med is. Det var rigtig
nok blevet uvejr, men de mente, at isen var sikker nok. Nogle aalestangere, som
de mødte, spurgte de, om aaen var sikker, hvortil de svarede, at de havde jo
færdedes på den hele dagen, men der var enkelte vaager. Så ved vi ikke mere. Hans
Christensen kom ikke hjem den aften, men i Sneum Aa fandtes ligene bade af Hans
Christensen og Niels Thomsen. Vejen til Darum og broen over Sneum Aa blev ikke
til noget denne gang. Først 70 år senere blev sagen taget op igen.
Else Jesdatter giftede sig fjerde gang den 28. september 1832 med Morten Vind,
en tømrermester fra Tømmerby. Gaarden er nu i denne slægts eje indtil vor tid,
idet ejeren indtil 1977 var slusemester Hans Ole Jensen. Else Jesdatter og
Morten Vind var hans oldeforældre.
Else Jesdatter havde nær ogsaa mistet sin fjerde mand ved drukneulykke. P. J.
Nielsen fortæller i bogen "Fra Darum sogn": Den 23. august 1863 kom en stor
flod. Den nat stod 4 mænd fra Darum by ude pa Ovret ved Sneum Aas udløb. Blandt
disse var Morten Vind. Han fortalte senere herom: Vi stod Foran et led, og der
var en tid paa aftenen, da vandet stod os over hofterne, og når vindstødene kom,
bruste vandet hen over os. Da mærkede jeg nok, at det kneb for de tre unge mænd
at holde modet oppe, og saa prøvede jeg at synge for dem. Ved to-tiden om natten
var vandet sunket saa meget, at vi havde en lille tør plet at røre os på. Faarene,
vi havde hos os, druknede.

Skrevet af J.Hedegard Rasmussen.

Ejendommen var Hans Oluf Jensens fødehjem i Darum Nørreby. Hans slægt har haft tilknytning til denne gård fra begyndelsen af 1700-tallet.
Årstal 1939
Dateringsnote Sigv. Werner: Vestjylland 1939
Fotograf Ukendt
Størrelse 16 x 22 cm.
Materiale s/h positiv
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Darum Sogn (1000-2050)
Arkiv Darum Sognearkiv
Top
;