Jul i Kalundborg 1948-1957

Nummer C202
Type Bøger
Illustrationer Nej
Forfatter(e) Volmer Vejlø
Indholdsnote 1948 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Julesang af L.Budde.
2)jul af pastor E.Brønno, Værslev.
3) Et eventyr-par på Kalundborg slot af Sigrid Undset.
4)Chanson d'amour af lektor H.Th. Johansen.
5) Erindringsbilleder fra Kalundborg og omegn af kgl kammersanger Emil Holm.
6)En hilsen til min mors barndomsby af Harald H. Lund.
7)En dansk male og hans fødeby, træk af Johan Thomas Lundbyes levned i hundredeåret for hans død. af Erik Plaugmann.
8) strejftog i Kalundborg af Kr. J. Højberg.
9)Livet i den gamle latinskole af A. Dalager.
10)Kalundborg set fra luften.
11) Man skal løbe og så bodhvede- men krybe og så hør af redaktør Jens A.Petersen.
12) Da Petersminde fik sin klokke.
13) Glimt fra hjemmet i den gamle købmandsgård(S.P. jensen 5 Co.) af Ingeborg Michaelsen.
14)Der gik dans å¨Kordilgade.
15) Franciskanerklostret i Kalundborgaf Hans H. Schiøtt.
16)Kender De Kalundborgegnen.
17)50 år det kgl blindeinstitut.
18)Ubberup valgmenighed.
19)Realklasserne 1923-1948.
20) Årets gang.
21)Sporten i Kalundborg 1948.
22)Mærkedage

1949 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder
1)Glædelig jul af pastor J.Chr.Jensen Viskinge.
2)Hilsen til Sigrid Undset af Hrald H.Lund.
3)Århus - Kalundborg , Henrik Malberg fortæller ungdomserindringer.
4)Fra Kalundborg til Mesnalien af Erik Plaugmann.
5)Om Røsnæs fyr af Kjeld Jørgensen.
6) Da julegrisen blev slagtet ad Anna Nielsen.
7)Nogle eringer fra Kalundbor ag fhv. kredslæge J.S.Møller.
8) Omktiing tågesirenen af Kr. J. Højberg.
9)Landsbyerne omkring Kalundborg.
10)Kalundborg håndværkerforening fylde 100 år
11)Årets gang
12)Kalundborgkredsens historie af Anker Dalager.
13)Kirkerne på Smasø af Hans H. Schiøtt.
14) Årets gang.
15)skolelnes afgangsklasser.
16)Sporten i Kalundborg 1949.
17)Mærkedage.
18)Årets mærkedage

1950 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Din julefest i år af Viktor E. Østfeldt.
2)Jeg ser fem tårne knejse højtaf Harld H. Lund.
3)En gammel kalundborgdreng kigger på byen 40 år efter af A.P.Botved.
4)En kalundborgenser fortæller om en gruelig færd fra Silkeborg til Kalundborg af August.
5)Skolekomedien gennem tiderne af skoleinspektør Stuer Lauridsen.
5)Et tidsbilled fra Sejerø for 50-60 år siden. af lærer N. Christiansen.
6)Håndværket en prolog af Wilh.Grandt.
7) Så gik 100 år. Kalundborg Handelstandsforenings 100års jubilæum af Kr. J. Højberg.
8)Lidt om livet i og om Birkemosegaard i gamle dage af Helene Hansen.
9)Hvad et kirkesegl kan fortælle af Viktor E. Østfeldt.
10. Erindringer fra det gamle spisehus af Carl Olsen.
11)Kalundborgs norske venskabsby- Lillesand af Kjeld Jørgensen.
12)Julebordet dækketni en Røsnæsstue.
13)Lidt om forholdene ved Kalundborg Latinskole 1725 af Anna Myrhøj.
14)Julelysene tændtes af Anna Nielsen.
15)Kontakyt med hjemstavnenaf Fl.B..
16)Årets gang
17)Sejerø af Hans H. Schiøtt
18)En Krønike af Wilh Grandt
19)Verdens største flaskeskibsbygger- en kalundborggenser.
20)Skolernes afgangsklasser 1925 og 1950.
21)Sporten i Kalundborg 1950
22)Årets gang
23)Årets mærkedage

1951 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Den sande juleglæde af pastor G.Hedegaard Nielsen
2)Præsterne ved Vor Frue Kirke gennem 600 år.
3)Minder fra mosen
4)Min tante og presten hennes af Sigrid Undset
5)Skal vi sejle til Juelsminde
6)Jens Baggesen og Kalundborgs krønike af Erik Plaugmann
7)Tegneren Chr. Fr. Bayer af pastor Aage Bayer.
8)Emmy Valenti møder med mellemrum af Ole Kampmann.
9)I Danmark er jeg født af Bendt Rom.
10) Ved fjorden digt af Kr. J. Højberg.
11)Kaludborg modeljernbaneklub af kriminaloverbetjent Kjeld Jørgensen.
12)Landposten og den spanske syge nogel erindringer far tiden efter første verdenskrig af Carl Olsen.
13)En Lillesander ser på Kalundborg af redaktør Gustav Lindeberg.
14)Vejlekroen- Viskingekroen af overlærer Ramus Nielsen, Næstved.
15)Ved Bredekilde før og nu af Helene Hansen.
16)Husflidsudstilling i Lerchenborgs have af Anna Nielsen.
17)Sporten i Kalundborg 1951.
18)Mørkets gerninger om forsøg på at placere en ny Kalundborghal.
19)Årets gang.
20)Afgangsklasserne 1951.
21)Årets mærkedage.

1952 Jul i Kalundborg indeholder
1)Julestemning - Hverdagsvirkelighed af sognepræst Edvard Madsen
2)Julegæsten en novelle
3)Hilsen til det kære gamle Kalundborg. af Harld H. Lund.
4)Af en Kalundborgjydes erindringer af K.K.Steincke.
5)Sigrid Undsets tegninger af Christiane Undset Svarstad.
5)Min barndoms provinshave af Liitte Omøe.
6)Kalundborgs ældste forening blev stiftet for over 1oo år siden af Laur. Hansen.
7)Et par ord om "de gode gamle dage" af Sophus Andersen.
8)Da postføreren fra Sejerø druknede af overlærer Rasnus Nielsen, Næstved.
9)Malerliv på Røsnæs af E.O. og m.K-J.
10)Ægsamleren fra Melby. Erindringer fra Årby sogn i halvfemserne af Anna Nielsen.
11)En husflidens pioner af Carl Olsen og Kjeld Jørgensen.
12)50 år i "Kælderen" af Carl Olsen.
13)Om Hans Clausen Rossing.
14)Erindrer de billeder fra en svunden tid.
Årets gang.
15)Sporten i Kalundborg 1952.
16)Skolerne afgangsklasser 1927 og 1952.
17)En slægt vender tilbage, om Lerche familiens tilbagekøb af Lerchenborg.
18)Årets mærkedage

1953 Jul iKalundborg og Omegn indeholder:
1)Lad hjertet råde, der er kun jul en gang om året af pastor j.Jespersen, St. Fuglede.
2)Fra radioens spædeste barndom - og videre frem af L.Ludvigsen.
3)Laurids Kocks vise om Valdemar den Unge af August F. Schmidt.
4)Fra min skolegang hos lærer Nielsen i Uggerløse af Helene Hansen.
5)Kimito, Kalundborgs finske venskabsby af Arthur Lindstrøm.
6)Sct Jørgens kirke i Holmstrup af lærer Johannens Hagemann, Brokøb.
7) En stranding på¨Røsnæs 1899 af c.A..
8)Minder fra den gamle købmandsgård (Ole Lunds gård)
9)Den første mælkemand af albertine Hansen.
11)Havnen af Erik Plaugmann.
12)Hans og søster Rikke en sang af Kjeld Jørgensen
13)Hyrdedrengen en beretning om hyrdedrengen Kaare i halvfemserne af Annan Nielsen.
14)Årets gang.
15)Dragsholm af H.H.Schiøtt.
16)En Kalundbordreng i Malmø om A.Hernning Jensen.
17)Byen vokser mod øst og vest.
18)Sporten i Kalundborg 1953.
19)Motorfabrikken Bukh gennem 50 år .
20)Skolernes afgangsklasser 1928 og 1953.
21)Årets gang.
22)Årets mærkedage.

2)Den dyre fred af Carl M. Woel.1954 Jul i Kalundborg og Omegn indholder:
1)Kirke du er vort Bethlehem af pastor Uffe Hansen.
3)En krønike fra Sejerøaf Erik Ålaugmann.
4)Thorkild Gravlund. Personlige inder- arbejder om Vestsjælland af August F. Schmidt.
5)Meir Goldschmidt og hans berøring med Kalundborg af Dan Lund.
6)Byens rose af Kr. J. Højberg.
7Mellem moser og kæmpehøje af Chr. Andersen
8)Spredte minder far barndommem af en gammel Kalundborggenser.
9)Et min de fra banernes barndom af H.H.Schiøtt.
10)SAsnæs.
11)To breve fra Sigrid Udset.
12)Et besøg hos præsteolkene i Tømmerup.
12)En lpkomotivfører ser tilbage af N.Hammer.
13)Årets gang.
14)Et høstgilde af Anna Nielsen.
15)Sporten i Kalundborg 1954.
16)Skolernes afgangsklasser 1929 og 1954.
17)3 25 årsjubilæer i Rørby, Rørby brugsfoenin, Sparekassen for arts herred, Rørby sogns sygekasse.
18)Rundskuet 19*54
19)Årets ,ærkedage.
20)Jyderup motiver.

1955 Jul i Kalundborgog Omegn indeholder:
1)Der skuinder et lys fra en stjerne af C.St.Asschenfeldt.
2)En malers(Johannes Glob) ungdomsår af Jørn Glob.
3)Enhundrede åra dag om overdragelse af Adelgade 17 af Anna Myrhøj.
4)En 87 årig ser tilbage afN.K.Poulsen.
5)10år efter mindedag for befrielsen
6)Lidt om blomst ved Kalundborg af B.Hjort- Olsen.
7)Tidens løb af Chr. Andersen.
8)Årets gang.
9)Et 25 års minde om det nedlagte skibsværft af Kr.J.Højbrg.
10)Livet i møllem for 60 år siden af Viggo Sørensen
11)Nordisk jul sang af Kjeld Jørgensen.
12)J.F.Willumsen på Røsnæs og Samsø af Erik Plaugmann.
13)Da telephonen kom til Kalundborg af kontorchef C.E.Jalmer.
14)En kalundbordreng i alaska øde af Axel og Emilie Aabrink.
15)Sporten i Kalundborg 1955.
16)Kalundborgs fast brandkorps i anledning 60 års jubilæet 1.maj 1956 afEjnar H.Nielsen.
17)Skolernes afgangsklasser 1930 -1955.
18)Årets gang.
18)Årets mærkedage.

1956 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Fred på jorden af pasto Th. Nielsen.
2)Kalundborg digt af Kr. J. Højberg.
3)Esbern af Sjælland små betratninger under en anden synsvinkel af Erik Plaugmann.
4)Da Frederik VII gav Chr.G.Tortzen bevilling til byens første bogtrykkeri
5)Røsnæsmalere af Johs. Lembcke-Jensen.
6)Solen er ikke på himlen døgnet rundt siger M/S Kalundborgs populære overmatros Gerhardt Sørensen af Kjeld Jørgensen.
7)Over den grøne bølge af Kr. J.Højnerg
8)Fra den grøne skov .Lidt om Jens støvleløs og smeden ved det røde led.
9)Vrøj og Saltbækvig: nogel betragtninger over et særpræget stykke Danmark af Johs. Sørensen.
10)aalegaården af C.A.
11)Håndværkernes fribolig om denns 100 år.
12)Hørve- Værslev kører nytårsaften sin sidste tur af Bjarne Fisher.
13)De gudelige forsamlinger i Vestsjælland.
14)En markedsdag. Et folkelivsbillede frahalvfemterne af Anna Nielsen.
15)Traktorer i lange baner.
16Asnæsværket af Th.Brodersen
17)Sporten i Kalundborg 1956.
18)Skolernes afgangsklasserne 1931 og 1956.
19)Vinteren 1955/56
20)Årets gang.
21)årets mærkedage.

1957 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Jettes juletræ sang af Kjeld Jørgensen.
2)Biskop Olesens juleprædiken af pastor Villy Finnerup.
3)Et apotek og dets ejere gennem gennem 275 år.
4)Årets gang.
5)Valdemarerne og Kalundborg et historisk causeri af Erik Plaugmann.
6)Slaget på reden,s ommerfest.
7)fra havets bølger til Vesborg voldsted af Augsy F. Schmidt.
8)Den sidste bondegård i Rørby af Chr. Andersen.
9)Preens i Kalundborg i anledning af Kalundborg Folkeblads 50 års jubilæum.
10)På Asnæs i gamle dage af Helene Hansen.
11)Ett og annet om Sigrid Undset i Kalundorg af Ragnhild Undset Wiberg.
12)Sangen om ekebkerg Lyng et digt af Hjalmar Dybdahl.
13)København-retur på faste ringe-15 km i timenaf Ejn Frederiksen.
14)Den danske skole. Brev fra Læk, Kaundborgs sydslevigske fadderskabsby af Leif Dahl.
15)To store vikrsomheder er blevet større i årets løb.
16)Hestene i byen af Edith Nyegaard Øther.
17)På mælkevejen af Poul Nielsen.
18)Tankskibe ved Asnæs.
19)Hartpiks ogg tjære. Betragninger af en landkrabbe.
20)Sporten i Kalundborg 1957.
21)Skolernes afgangsklasser 1932-1957.
22)Artikel om indvielsen af Rynkevangs skolen og Kalundborg gymnasium.
23)Årets mærkedage.
Årstal 1957
Udgiver A. Vejløs Bogtrykkeri
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Søg videre i Kalundborg Lokalarkiv

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top