Jul i Kalundborg og Omegn 1938-47

Nummer C201
Type Bøger
Illustrationer Nej
Forfatter(e) Boghandlerne L. Elling, Erik Jensen, E. Koch og bogtrykker A. Vejlø
Indholdsnote
1938 Jul i Kalundborg og Omegn
1) "Den første Julenat" tekst og noder til
digt af A. Vejlø, melodi af Kjeld Jørgensen.
2) Julen er kommen af M. Kragh-Müller
3) Den bedste Julegave, novelle af Sten Rex
4) Inden Daggry, novelle af Sten Rye
5) Fra Vikingbaad til Motorskib af Dan Lund der fortæller detaljeret om sejladsen mellem Kalundborg Fjord og Samsø, Aarhus gennem mere end 500 år.
6) Diogenes i Kalundborg. Fortælling om den gamle postmester major W. Diogenes som var chef for byens postkontor fra 1866-1885.
7) 4 sange om Refsnæs.
8) Tidsbillede fra en gammel slægtsgaard i Tømmerup af Clemen Jensen. Gaarden ejet af sogneforstander Niels Jensen f. 21.4.1794 i Viskinge g.m. Abelone Andersdatter f. i Værslev 1.3.1800.
8) Sporten i 1938 med fotos af fodboldhold. Terrænløber Oscar Nielsen, Carl Christensen og Peer Højlund. Cykelløb, svæveflyvning med postpakmester Jacobsen og flyveren Henning Seest. Henning Larsen Sjællandsmester i Terrænløb. Rørby mellemrækkehold, blev sjællandsmestre i fodbold 1938.
9) Om 50 års jubilæum i landboforeningen med fotos af bestyrelsen og dyr på skyet.
10) Kalundborgbilleder fra "gamle dage"
11) Karikaturtegninger af byens personligheder.
12) Små anekdoter om:
arkæologi, om Hyhns hus, om håndværksmestrenes fribolig, om "Mamrelund", om Kalundborg gasværk opført 1894, om Kalundborg Elektricitetsværk fra 1908.
13) Aarets mærkedage med foto af personerne, der er 64 fotos.

1939 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Nord om Holmene. Novelle af Hans Bergen.
2)Dronning Margrete agede til Kalundborg på et læs brænde.
3)Den første jul om bord: digt af Hejn
4)Kirkeklokkerne i Vor Frue Kirke i Kalundborg
5) Det nat: billeder af vægter Christensen, cand pharm. Holst overassistent V. Læsøe, togfører Johs. Jensen, pakmester L.F.C. Jørgensen.
6)Ringeren i Raklev.
6)Kalundborg havn.
7) Kaalund kloster gennem 700 år.
8)Sygeplejeforskolen på Ubberup højsskole.
9)Årets gang med billeder.
10) Som der så ud . Billeder af gamle forsvundne huse.
11)Artikel om Vrøj.
12)En sælfanger står ud af fjorden,Om konservator Keld Hansen
13)Refnæs -leret Som råmateriale i en ny dansk industri.
14)Hvad det tomme tog fortæller om byens ungdom.
15)Politiet og kunsten fra jul til jul .Billeder af politimester Fabricius, do. d
De Fine Thomsem, Dan Lund, Kjeld Jørgensen, Bergen og Rasch
16)Om døde i årets løb: Jens Jensen, H. Chr. Lund, Jens Nylev.
17)Kalundborg- Århus 1914-1939.
18) Kalundborg vandværk
19) Årets mærkedage.
20)Teknisk skole indvielse

1940 Jul I Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Billedskærer og alterbygger Lorents Jørgensen
2)Minder fra den gamle købmandsgård
3)Den mørklagte by, tegninger
4) Så væve vi vadmel
5)Kalundborg ny havn
6)Sørens brev. En julefortælling fra virkeligheden af Sørens søn.
7)Der kom en fugl: digt af Henning Jensen
8)Rekordvinteren 1939-40
9)Hoppeplage efter hingsten Favori.
10)Vintertid og mundheld på Kalundborgegnen.
11)Kalundborg asyl gennem 100 aar
12)Minder fra Kalundborg af H.L.Bautrup
13)Byens ældste hjem
14)Sjællandsmestrene i letvægtsfirer
15)Kalundborg Gymnastikforening for 60 år siden:
Stående fra venstre i bagersste række:
S.Schmidt, V.Riemann, Olsen, G.Lander, Jørgen Hartmann, Skeel, M. Thyegesen, P. Hansen, ukendt, P.Jakobsen, Bernhard lander, skomaher P.Olesn, 2. række:Neehammer, ukendt, Edv. Jensen,ubekendt, O.V.Mørch, ukendt, ukendt, H.P.Bruun, 1. række P. Colding, A.Andersen, Rørbech, Jcobsen med søn, Chr. Funder.
16)Byens gamle gårde
17)Kalundborg havn udvider.
18)Da Kalundborg borgere drog til Hjembæk marked.
20) Krondiamantbryllup nytårdag Niels Christiansen og hustru Fannny.
21)Mørklægning og luftværn.
22)Sangforeningen Kalundborg
23)Sangforeningen Kalundborg , Stifterne:Ch.R. Nielsen, Jacob Jensen B. Roth, L. Grothe, P. Rasmussen, Johs Nielsen, Frederikesen, I. Høgby, S. Høgby.
24) Kalundborg før og nu: digt af Oluf Hansen.
25) Årets mærkedage.

1941 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Julenat, digt af A.Vejlø.
2)Julen og lyset af Ejnar Norup,
3)Byens velgører Julius Kleinsang,
4) En kærlighedserklæring til Refsnæs af Poul Reumert
5) En landsbydrengs Barndomsminder, om Kalundborg for 70 år siden
6)Skyer over Kalundborg
7) Jul ved Kap Horn- og hjemme
8)Den nye vej Røsnæsvejen
8) den gamle reberbane på Møllebakken
9) De første aviser, der udkom i Kalundborg.
10)Dyrskuet i 1941
11)Troldene i Ubberup efter J.M.Thiele
12)Kalundborg belejring
13)Sejlsporten i Kalundborg før og nu af Severin Gottlob
14) Vinteren 1940-41
15) Realklasse 1915,1916,1940,1941
16)kunst=husflid
17)Farende svende i Kalundborg
18)Arkitekt Laurids Schrøder danmarksmester i kårdefægtning.
19)Digterpræsten Laurids Kok i Ulstrup på Røsnæs.
20)Livet i Kalundborg for 40 år siden
21) familien Clorius 100 år i byen.
22)Branden 1901
23)Kalundborg brandvæsen 1941
24)Årets gang
25)Kalundborg Idrætspark
26)En forfatter deby: fhv. guldsmed O.Lander
27)Årets mærkedage

1942 Jul i Kalundborg og Omegn indholder:
1)Ved juletid af sognepræst aage Hoffmeyer, Jorløse
2)Det hemmelighedsfulde "E"
3)Minddesten over Thorkild Gravlund
4)Bethania gennem 50 år.
5)Kalundborg realklasse 1917 og 1942
6)Bygasen i Uggerløse af gdr. Jens Pedersen.
7)Den gamle kirkegårds alle fældet.
8)Årets gang
9)De fem kongers møller.
10)Kalundborg rådhus efter ombygningen
11)Et håndværk, der forsvandt, buntmager
12)De 11.000 jomfruers ben
13) Har H.C.Andersen været i Kalundborg
14)Den tredie rekordvinter
15)hilsen til barndommends by, 4 digte af Erik Plaugmann
16)Kalundborg centralbibliotek gennem 40 år
17)Kalundborg kirke set fra Amerika af Holger Madsen
18)Sct Olai markedet d. 5. juli 1942
19)Succesdyrskuet d. 20 juli
20)Jorløse kirke
21)Da snækkefarten genopstod
22)Kalundborgdrengen i pagt med naturens skønhed: johan Thomas lundbye.
23)50 års jubilæum retsvidne Povl Rasmussen
24) Gilder ved fester og som led i arbejdet i gamle dage.
25)Årets mærkedage
26Kommuneplan

1943 Jul i kalundborg og omegn indeholder:
1)det egentlige af sognepræst C.F. Bay-Hansen.
2)Sigrid Undset og Kalundborg af Erik Plaugmann.
3)Realklasserne 1918 og 1943
4)En af de gamle gårde i Kalundborg (Brostrøms)
5)Månedsmøderne i Ubby sogn.
6)Vor bys stigen og dalen. Kalundborgs glansperioder i det 19. og 20. århundrede.
7)3 juleaftener. Novelle.
8)De gamle møllerfolk. En virkeligsskildring.
9)Rørbypræsten, der smilte når han blev bestjålet.
10)To gamle sagn fra Røsnæs
11)Skovtur i gamle dage.
12)Kalundborg i måneskin.
13)Mælk og overtro. Overtro om mælken for 150 år siden.
14)Uldmarked i Kalundborg for 100 år siden.
15)Peder Paludan. En Kalundborggemser. Byens første historiker.
16)Forårstegn ved vandet
17)Dansen i gamle dage
18)Tigerens forlis på Asnæs rev.
19)Sct. Georg Gildet på katastrofeøvelse.
20)Folkedans i Lunden.
21)Maleren christian Elling af professor Christian Elling.
22)Belgierkaravanen til Bellahøj 1943
23)Sangerstævnet d. 11 juli.
24)K.F.U.M. 50 års jubilæum
25)Årets mærkedage

1944 Jul i Kalundborg og omegn indeholder:
1)For hele folket af pastor A.Stærmose
2)Røsnæs af overeggissør Kaare Borchsenius
3)Skyggebilledet, novelle.
4)Kalundborgegnens vindmøller.
5)Hærvig 1157
6)Da kirkeurets slagværk igen fik liv og mæle
7)Fra Års til Kalundborg, en julefortælling fra smakkefartens tid af Erik Plaugmann
8)Soldaten og daadyret
9)Den gamle fårehyrde på Lerchenborg
10)Taage over byen
11)Livet i Kalundborg i olielampens skær. en samtale med S.P.Jensen.
12)Sildefangst i gamle dage på Kalundborg fjord
13(Dyrsket i Kalundborg 17. juni 1944.
14)Pilgrimsharpens forfatter.
15)Realklasserne 19199 og 1944.
16)Spredte træk fra Nordvestbanens tilblivelse.
17)Årets gang: et borgmesterskifte
18)40 års fabrikantjubilæum: Bukh.
19)Snedkerfirmaet N.Jensen sønner 100 års jubilæum
20)Kendte ansigter i en let streg.
21)Mærkedage

1945 Jul i Kalundborg og omegn indeholder:
1)Juleenglen af pastor Vad
2)Møllebakken og dyrskuerne.
3)Velbårne Peder Griffenfeld, greve til Samsøe, Brattingsborg og Wiisborg.
4)Da Mikkel stjal præstens julegås
5) Skytte- og Gymnastikbevægelsen i en brydningstid
6) Årets gang
7) Sangen om dig
8) Retterting på Kalundborg Slot
9) Mågekolonien på Gisseløre
10) Sigrid Undset og Kalundborg
11) Fra mit barndomshjem
12) Julestemning på den gamle vandmølle
13) Kalundborg i krig og fred
14) Der bliver en herrenvind
15) En håndværkerfamilie
16) Skal der bygges en kirke i den østlige bydel
17) Emanuel Bonnevis og hans slægt
18) Det kloge træ i Daurup skov
19) På Kalundborg Slot
20) Parti fra Møllebakken
21) Realklasserne 1920 og 1945
22) Kalundborgs udvikling
23) Årets mærkedage

1946 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Julens ventyr og julens virkelighed af provst C.E.Møller.
2)Hjem til Refnæs
3)Julekvæld, digt af S.M.Jørgensen.
4)Haverne af Sigrid Undset.
5)Knud Pedersen Gyldenstjerne af Chr. Birkeland.
6)Billede af Sigrid Undset fra 1944.
7)Svenskerne på Kalundborg slot.
8)Fra Eduard Meyer's Kalundborg for 100 år siden af Kr. J. Højberg.
9)Lidt om beboerne i ejendommene adelgade 17 og 190 i de sidste 160 år af Anna Myrhøj.
10)Kingo og Griffenfeld.
11)Kalundborg-Leopoldville-Bruxelles. En Kalundborgdrengs (Frederik V. Olsen) rejse ad de eventyrlige veje af Erik Plaugmann.
12) Billeder af Kalundborg ved lygteskær.
13)Skibstømrer hele jorden rundt af marinetegner Otto Stoltenberg.
14)Kongejagt på Lerchenborg efteråret 1913.
15)Mine drengeår i Kalundborg af Ole Kampmann.
16)Årets gang.
17)Stemningsbillede omkring Lumbago og atombomber af Hans Bergen.
18)Sporten i Kalundborg 1946.
19)Kalundborg Idrætsunionens 25 års jubilæum.
20)Nogle jubilæer i det svundne år. Gdr. Andreas Clausen. Direktør P.Madsen købmand S.P.Jensen.
21)Hjortsø planteskole.
22)Kalundborg brandvæsen.
23)Kalundborg biblioteksforening 25 år.
24)Realklasserne 1921 og 1946.
25)Gamle minder
26)Mærkedage

1947 Jul i Kalundborg og Omegn indeholder:
1)Har gud således elsket os af pastor Johs. Juhl.
2)Kalundborg cavalcade af Erik Plaugmann.
3)Nynäshamn- Kalundborg.
4)Dage i Kalundborg før 1914 af Ole Kampmann.
5)Under snefog et rejseminde 1947.
6)En gammel Kalundborg-slægt Reesen.
7)Raklev kirke fylder 400 år.
8)Stænder-rigsdagen på Kalundborg slot 1494.
9)Kalundborg i sne.
10)Træk fra min barndom ved Ubby dysser.
11)En glemt forfatter- Valdemar Thisted- af J.P.P.Rønild.
12) Erindringer fra posttjenesten af fhv. postpakmester Niels Jensen.
13)et 70 års minde.
14)Til Kalundborg indtryk fra vänortsbesöket sommeren 1947.
15)Fra ansjosens tid til vore dage.
16)Sporten i Kalundborg 1947.
17)Årets gang
18)Realklasserne 1922 og 1947
19)Mærkedage.
Årstal 1947
Udgiver A. Vejløs Bogtrykkeri
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Søg videre i Kalundborg Lokalarkiv

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top