Korsør Mini-By Laug, Korsør

Nummer A7270
Type Arkivalier
Arkivskaber Korsør Mini-By Laug
Beskrivelse Fonden formål: gennem frivillige bidrag at skaffe midler, som skal anvendes til at opføre og vedligeholde en så vidt mulig historisk korrekt model af Korsør by, således som byen fremtrådte ca. år 1865. Bygningerne skal opføres i skala 1:10, og så vidt gørligt i samme materialer som de originale bygninger. I forbindelse med anlægget opføres hegn og fornødne drifts- og udstillingsbygninger.
Foreningen Korsør Mini-Bys Venner - stiftet 14.2.2001 - formål: økonomisk og på anden måde at støtte Fonden Korsør Mini-By Laugs arbejde med opførelse og drift af en historisk korrekt modelby af Korsør by, som den fremstod i årene omkring 1865. Desuden søger foreningen med dertil egnede midler at skabe størst mulig interesse omkring projektet..
Værksted på Lilleøvej 8 A og udstillingen Korsør Mini-By Anno 1875 er placeret ved hovedindgangen til Korsør Flådestation på Sylowsvej.
Første årskalender med Korsørmotiver udgivet 2005.
Tildelt plakette fra Foreningen til Bevarelse af Gamle Bygninger og Miljøer i Korsør og Omegn for bygning og opførelse af Korsør Miniby i 2011.
Hjemmeside: www.korsoerminiby.dk
Født/stiftet 2001
Periode 1990 - 2020
Se på kort
Arkiv Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn

Yderligere indhold

1 2001 - Vedtægter og love
2 2001-2002 - Mødereferater og mødeindkaldelser
3 2001-2012 - Orientering - nyhedsbrev til Korsør Miniby's Venner
4 2005-2014 - Korsør Miniby Kalender
5 2003-2011, u.å. - Korsør Miniby - aktiviteter
6 1990-2010 - Korrespondance
7 2012-2015, u.å. - Korsør Miniby - infomateriale
8 2001-2020 - Artikler og avisudklip
9 2001 - Sager

Søg videre i Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn

Top
;