Koleraepidemien i Korsør, 1857 Korsør

Nummer A7060
Type Arkivalier
Arkivskaber Koleraepidemien
Beskrivelse Koleraepidemien i Korsør, 1857
Korsør
Født/stiftet 25-08-1857
Død/nedlagt 1857
Bemærkning 25. august 1857 ankom dampskibet fra Kiel til Korsør med blandt andre flere hjemsendte soldater fra Glückstadt. En af dem var syg og blev indlagt i karantænehuset på sydspidsen af indløbet til Havnen. Her blev en af vågekonerne smittet og efterfølgende indlagt på byens eneste sygestue i Fattighuset, hvor to fattiglemmer og vågekonens nabo blev smittet. Fra nu af bredte sygdommen sig fra fattighuset videre ud i Korsør By. I alt døde 242 personer. Byen havde 2236 indbyggere. Fra Korsør bredte epidemien sig til Frølunde, Svenstrup, Halseby og Hulby. 42 blev angrebet, 27 af dem døde.
Erik Holst var en af de 5 læger, der virkede under Koleraepidemien i Korsør i 1857.
Den almindelige Danske Lægeforening" blev stiftet 1.9.1857 på Hotel Storebælt midt under koleraepidemien.

Fortegnelse over de bortgangne (3.1) indeholder navn, alder og dødsdato på alle døde under koleraepidemien.
Periode 1855 - 2007
Arkiv Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn

Yderligere indhold

1 1974 - Korrespondance
2 1857 - Erindringer
3 1855-1984 - Bøger og pjecer
4 1957-2007, u.å. - Artikler
5 1941-1975 - Avisudklip
6 1857 - Diverse andet
Top
;