Post- og befordringsvæsen samt telegraf og kabelskibe

Nummer A7036
Type Arkivalier
Arkivskaber Post- og befordingsvæsen samt telegraf og kabelskibe
Bemærkning Kabeldepotet på Søbatteriet bygget 1906 - i forbindelse med Frederik VIIIs besøg i Korsør 21.1.1907 - indvielse af den nye banegård, færgeleje, anlægsplads, ny toldbod og Post- og Telegrafbygning - og efterfølgende køretur i Korsør besøgte kongen og kronprinsen (Christian X) kabeldepotet, hvor de store elektriske motorer kørte. Kilde: Korsør Avis nr. 18, 1907 - Fra Sorø Amt.
1984 blev det nuværende Kabeldepot Korsør på Yderhavnsvej indviet til erstatning for Kabeldepotet på Søbatteriet.
Periode 1624 - 2016
Arkiv Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn

Yderligere indhold

1 11 - Postvæsenet
2 1795-1997 - Love og bekendtgørelser m.m.
3 u.å.-2002 - Skibe på overfarten, diligencen m.m.
4 1905-2005 - Korsørs Posthuse/Postbutik
5 u.å. - Poststempler og kuverter
6 1624-1977 - Postmestre, postbude m.m.
7 1852-2003 - Telegraf
8 1947-2012 - Kabeldepot
9 u.å.-2003 - Kabelskibene
10 1667-1877 - Korrespondance
11 1809-2003 - Diverse
100 u.å. - Findes ikke i disse kasser
12 - - Udklip
Top
;