Korsør Politi Korsør

Nummer A7034
Type Arkivalier
Arkivskaber Korsør Politi
Bemærkning Frem til 1919 Korsør Byfoged.
1919 ny retsplejereform - den "udøvende magt" og "den dømmende magt" adskilles.
1919-1973 hørte Korsør Politi under Politimesteren i politikreds 12, Korsør Købstad og Landjurisdiktion, Skælskør Købstad, Vester Flakkebjerg Herred samt Holsteinborg Birk
1938 Korsør Politi går fra kommunal ansættelse til statsansættelse.
1973 - blev Skælskør-politimesterembedet nedlagt, og Korsør og Skælskør kom til at høre under Politimesteren i Slagelse.
Politistation placering:
1851 Nyt Rådhus med Ting- og Arresthus på Torvet -
Anno 1850-1919.
1900 Politistation ved Havnen - den gamle Falck-station.
1935 Tårnborgvej 2.
1942 (alt undtagen kriminalpolitiet) flyttes til den gamle Havnemesterbygning på Caspar Brands Plads.
1984 den 18. juni indvies Ting- og Arresthuset, Torvet 1 efter om- og tilbygning som ny politistation - se A7315.
2008 flytter Korsør Nærpoliti sammen med Borgerservice på Dahlsvej.

Periode 1803 - 2017
Arkiv Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn

Yderligere indhold

1 1871-1969 - Vedtægter
2 1803-1949 - Cirkulærer og instrukser
3 1845-1995 - Korsør Politi - historie
4 1943-1945 - Regnskabsmateriale
5 1941-1988 - Korsør Politistation
6 1980-1993 - Politihistorisk Selskab
7 1971-2005 - Scrapbøger
8 1856-2017 - Udklip
9 1919-1994, u.å. - Diverse andet
10 1934-1940 - Gade- og kioskhandlende - tilladelser

Søg videre i Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn

Top
;