Viby-chauffør reddede livet ved at træde speederen i bund. 1952.

Nummer U70227
Type Billeder
Beskrivelse
Det har stået i avisen.
Fra arkivets avisudklipssamling.

AVISUDKLIP:
Demokraten
FRIHED - LIGHED - BRODERSKAB
Søndag den 29. juni 1952
hvorfor er avertering i "Demokraten" nødvendig
fordi "Demokraten" læses i mere end hvert tredje hjem i Århus og omegn

Viby-chauffør reddede livet ved at træde speederen i bund.

Nyt sammenstød mellem tog og bil ved Aarhus. Lastbilchaufføren opdagede blinklyset for sent.

ET NYT SAMMENSTØD mellem et tog og en automobil ved en ubevogtet jernbaneoverskæring i gaar forstærker kravet om en mere betryggende sikring af overkørslerne. Ulykken, der ved et tilfælde ikke krævede menneskeliv, svarede i sine enkeltheder ganske til det sammenstød, der fornylig skete i Risskov. Ulykken i gaar skete ved godt 11-tiden paa vejen, der forbi Sleth teglværk fører fra Hasselager til Sleth. En af Odder-banens røde skinnebusser med to vogne kolliderede med en lastbil, som knustes, og skinnebussen led saa stor skade, at det vil vare længe, før den kan tages i brug igen.

Chaufføren kendt paa strækningen
Lastbilen førtes af chauffør Birger Aarslev Jensen, som bor paa Lykkesholmsallé i Viby og er ansat hos vognmandsfirmaet Brdr. Sørensen, Viby. Han fortæller selv om sammenstødet:
— Jeg kom kørende ad vejen fra Hasselager med SV- rummeter grus paa ladet. Jeg kørte kun med ca. 30 kilometers fart og var opmærksom paa overkørslen, fordi jeg jævnligt kører paa strækningen. Først 10 m fra blinksignalet ved overskæringen blev jeg opmærksom paa, at det lyste, og samtidig saa jeg skinnebussen komme brusende. Jeg søgte at bremse op, men da jeg indsaa, det ikke kunne nytte, traadte jeg speederen i bund i haab om at naa over, inden toget naaede vognen. Saa husker jeg ikke mere...
Chauffør Aarslev Jensen sad fastklemt i førerhuset, da tililende fandt ham. Han var slaaet bevidstløs ved sammenstødet, men udover et par rifter og en bule i panden var han intet kommet til. Bagenden af vognen var fuldstændig pulveriseret, og Førerhuset, den var læsset med, laa spredt over et stort omraade. Chaufføren havde bremset saa voldsomt med haandbremsen, at han havde faaet blodudtrækninger paa haanden.

Skinnebussen afsporet
Ved sammenstødet afsporedes skinnebussen, ruderne i den forreste vogn knustes, og der skete stor skade i førerrummet, hvor lokomotivfører O. Sørensen, Solvangsallé 15, Odder, sad. Skinnebussen var jævnt besat med passagerer, men ingen af dem kom livsfarligt til skade. Ved sammenstødet blev de væltet rundt mellem hinanden, og man frygtede en katastrofe, da tililende kom til ulykkesstedet, hvor den forreste vogn i toget var væltet halvvejs ned i en grøft. Kun tre mennesker var imidlertid skadet. Lokomotivfører Sørensen havde kvæstet hovedet, lærerinde Bodil Kirk, Eriksminde, Boulstrup, havde faaet forskellige kvæstelser paa kroppen, og en dansk-amerikansk dame, fru Kirstine Andersen, gift med pensionist Jens Andersen, New Jersey, USA, havde paadraget sig et chok. Sidstnævnte er for tiden paa besøg hos A. B. Pedersen, Asylgade 47, Aarhus. Falck fra Aarhus kørte alle tre til Aarhus amtssygehus. Allerede over middag kunne lokomotivfører Sørensen udskrives igen.

Skinnerne skæve af opbremsningen
Det er ufatteligt, at ulykken ikke krævede menneskeliv, da den materielle skade er saa stor. Lastbilen blev praktisk taget knust, og det vil vare længe, før skinnebussen kan tages i brug igen. Den havde bremset saa voldsomt op, at skinnerne er blevet-bøjet. Det vil vare nogen tid, før der atter kan køres det paagældende sted. I gaar klarede man trafikken ved at foretage udveksling mellem togene paa ulykkesstedet. Statsbanernes store kran fjernede lørdag eftermiddag vraget af skinnebussen.

Toget gav signal
En af passagererne i skinnebussen, fru Helene Møller, Ingerslev, sad lige bag lokomotivføreren, da sammenstødet skete.
— Jeg var klar over, at der var noget galt, fortæller fruen, da jeg saa lokomotivføreren bøje sig anspændt fremover og arbejde febrilsk med instrumenterne Samtidig (aa jeg lastbilen komme kørende. Saa skete det...
Fru Møller hævder, at lokomotivføreren brugte skinnebussens alarmsignal, og dette har flere øjenvidner
ogsaa hørt. E i t z.
--------------------
BILLEDTEKSTER:
Saadan saa iasrbilen ud efter kollisionen. Bagpartiet er helt knust, og kun førerhuset er tilbage. En hel del af gruset, der var læsset paa lastbilen, blev slynget ind i skinnebussens førerrum. — Til højre staar chauffør Birger Aarslev Jensen, der førte lastvognen. Han var næsten uskadt. Manden, der bøjer sig over resterne af bilen, er politibetjent Jørgen Berthelsen fra politiets tekniske afdeling.
------------
Den forulykkede skinnebus fotograferet efter sammenstødet med lastbilen, Hele forpartiet er knust. Læg mærke til skinnerne, der er trukket skæve ved den voldsomme opbremsning.
----------------------------
Bemærkning Journal nr. 2017/24
HHJ-ARKIVALIER Modtaget den 22. november 2017
Årstal 1952
Dateringsnote Søndag den 29. Juni 1952. Demokraten.
Fotograf Ukendt
Materiale Avisudklip
Arkiv Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Søg videre i Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Top
;