Tranbjerg gamle skole. 1999

Nummer B1572
Type Billeder
Beskrivelse
Tranbjerg gamle skole.
------------------

Det har stået i avisen den 10. marts 1999.

Tranbjergs gamle skole rives ned.

Rie Nielsen

TRANBJERG:
Århus Byråd beslutter sig inden længe for, at den gamle skole i Tranbjerg skal rives ned. En indstilling fra Magistratens 4. afdeling, som har skoleområdet under sig, er på i byrådet. I indstillingen anbefaler rådmand Niels Erik Eskildsen, at man river de to bygninger ned, den tidligere skole består af.
de to skolebygninger der ligger på Torve Allé 6 mellem Tranbjerg Kirke og landevejen.

Århus Kommune ejer de gamle skolebygninger, samt tredje hus. Torve Ållé 6, der lag benynes af FDF i Tranbjerg. De tre huse ligger på et areal, der ifølge en gammel byplanvedtægt for Holme-Tranbjerg Kommune er udlagt til kirkelige formål. Kommunen forærede i 1975 arealet til Tranbjerg Sogns Menighedsråd. Ved overdragelsen blev det indføjet i skødet, at kommunen beholdt ejendomsretten til de tre bygninger, og at de skal blive stående på arealet, så længe byrådet finder det påkrsevet.
Kommunen har i en årrække haft ungdomsklub i Tranbjerg Gamle Skoles bygnin¬ger. Men klubben flyttede ud i forbindelse med en sammenlægning af flere klubber i Tranbjerg.

Skole til salg
1 1996 besluttede byrådet at sætte de tre bygninger til salg. Men kommunen har ikke kunnet sælge dem til menighedsrådet. I et forsøg på at bevare de to skolebygninger som et samlingssted for lokalbefolkningen har Tranbjerg Fællesråd været inddraget. Men det er ikke lykkedes at finde penge til istandsættelse og fremtidig drift uden om kommunen. Derfor finder rådmanden, at løsningen må være at rive de to bygninger ned.
Den beslutning vil falde godt i tråd med, at menighedsrådet dels ønsker plads til en udvidelse af kirkegården, dels gerne vil have et mere frit udsyn til kirken. Menighedsrådet må ikke købe bygninger, der ikke skal anvendes til kirkelige formål. Til gengæld har rådet indvilget i at betale for nedrivningerne. Dét kommer til at koste omkring 260.000 kr.
I Ivad angår den tredje bygning, som kaldes fritidshuset "Knudepunktet", vil menighedsrådet gerne vederlagsfrit overtage bygningen og stille den gratis til rådighed for FDF Tranbjerg i en periode på ti år. Men kun hvis det kan garanteres, at menighedsrådet ikke får udgifter på huset i forbindelse med den fremtidige drift.
Ved at rive de gamle skolebygninger ned i stedet for at sælge dem, går Århus Kommune glip af en forventet og budgetteret indtægt på næsten 1,2 mio. kr. Det var meningen, at de penge skulle bruges til en udbygning af klubområdet. Den udbygning er imidlertid sket for længe siden uden den forventede indtægt.
------------------
Bemærkning Gymnastiksalen nedrives
Årstal 1999
Dateringsnote Ca. 1999
Fotograf Helge Busk
Størrelse 10x15 cm
Materiale farve positiv
Arkiv Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Søg videre i Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Top
;