Korsør Sejlklub, KRS Korsør

Nummer A5154
Type Arkivalier
Arkivskaber Korsør Sejlklub
Født/stiftet 08-03-1926
Bemærkning 1932 - Korsør Lystbådehavn indvies i Benzinhavnen.
1933 - Klubhuset indvies.
1940-1945 - På grund af tyskernes spærring af oliepieren og dermed Lystbådehavnen måtte bådene lægges ind i Noret.
1971 stiftes Korsør Sejlklubs Ungdomsafdeling - en afdeling af Korsør Sejlklub - stiftet 27.4.1971.
1975 - Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. stiftes 13. januar 1975 - til anlæggelse af ny lystbådehavn - Korsør Lystbådehavn ved Sylowsvej, populært kaldet Korsør Marina - se A7048.
1979 - Korsør Marina, klubhus og restaurant indvies 5. juli 1979 - hovedtaler var Per Banke - primus motor for projektet.
Periode 1926 - 2018
Arkiv Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn

Yderligere indhold

1 1926-2003 - Love
2 1967-2005 - Statutter og aftaler
3 2001-2004 - Reglementer
4 1926-2008 - Forhandlingsprotokoller
5 1971-2004 - Korsør Sejlklubs Ungdomsafdeling - stiftet 27.4.1971
6 1926-2002 - Medlemsrelateret materiale
7 1928-1972 - Fartøjsregister, målebøger og plads- og broleje
8 1944-1970 - Sejladsjournaler og gæstebog
9 1929-2005 - Kapsejlads
10 1966-2016, u.å. - Jubilæum og klubbens historie
11 1928-1977 - Regnskabsmateriale
12 1936-2003, u.å. - Lejekontrakter og aftaler
13 1972-2006 - Køb og salg
14 1974-2005 - Medlemsblade
15 1976-1979 - Scrapbøger
16 1941-2018, u.å. - Avisudklip og artikler
17 1953-2006, u.å. - Diverse andet
Top
;