Holbæk Asyl Rolighedsstræde 5 4300 Holbæk

Nummer A739
Type Arkivalier
Arkivskaber Holbæk Folkebørnehave
Beskrivelse Holbæk Folkebørnehave
Holbæk
Holbæk Asyl


Holbæk Asyl
Rolighedsstræde 5
4300 Holbæk
Født/stiftet 1837
Død/nedlagt 2012 31/12
Bemærkning Holbæk Folkebørnehave blev i 2001 sammenlagt med børnehaven "Annexet".
Periode 1823 - 1980
Dateringsnote 1823 - 1999
Arkiv Holbæk Stadsarkiv

Yderligere indhold

95 - 1872 - 1873 (95)
96 - 1878 - 1879 (96)
97 - 1879 - 1880 (97)
98 - 1880 - 1881 (98)
99 - 1881 - 1882 (99)
100 - 1882 - 1883 (100)
101 - 1883 - 1884 (101)
102 - 1884 - 1885 (102)
103 - 1885 - 1886 (103)
104 - 1886 - 1888 (104)
105 - 1888 - 1889 (105)
106 - 1889 - 1890 (106)
107 - 1890 - 1891 (107)
108 - 1891 - 1892 (108)
109 - 1892 - 1893 (109)
110 - 1893 - 1894 (110)
111 - 1906 - 1907 (111)
112 - 1907 - 1908 (112)
113 - 1908 - 1909 (113)
114 - 1909 - 1910 (114)
115 - 1910 - 1911 (115)
116 - 1911 - 1912 (116)
117 - 1913 - 1914 (117)
118 - 1914 - 1915 (118)
119 - 1915 - 1916 (119)
120 - 1916 - 1917 (121)
121 - 1917 - 1918 (121)
122 - 1918 - 1919 (122)
123 - 1919 - 1920 (123)
124 - 1921 - 1922 (124)
125 - 1922 - 1923 (125)
126 - 1923 - 1924 (126)
127-136 1895 - 1906 - Kasseregnskab Nemlig: 1895 - 1896 (127) 1896 - 1897 (128) 1897 - 1898 (129) 1898 - 1899 (130) 1899 - 1900 (131) 1900 - 1901 (132) 1902 - 1903 (133) 1903 - 1904 (134) 1904 - 1905 (135) 1905 - 1906 (136)
137-143 1895 - 1938 - Kassebøger Nemlig: 1843 - 1925 (137) 1895 - 1896 (138) 1895 - 1907 (139) 1907 - 1915 (140) 1916 - 1923 (141) 1923 - 1927 (142) 1928 - 1938 (143)
144 1839 - 1840 - Regnskabsbilag og fortegnelse over bi- dragydere
145-146 1873 - 1895 - Regnskabsbilag Nemlig: 1873 - 1874 (145) 1894 - 1895 (146)
147 1881 - 1943 - Oversigt over forbrug.
148 1962 - 1965 - Driftudgifter.
149 1823 - 1842 - Skøder.
150 1837 - 1896 - Panteobligation. Korr. ang. køb og leje.
151 1845 - 1952 - Om- og tilbygninger.
152 1949 - 1980 - Bygningstegninger.
153 1861 - 1944 - Brandforsikring, ejendomsskatter, vand- afgift og kloakering
154 1852 - 1941 - Inventarliste.
155 1908 - 1947 - Avisudklip af regnskaber
156-157 1958 - 1980 - Scrapbøger. Nemlig: 1958 - 1970 (156) 1971 - 1980 (157)
158 1847 - Bibelens anden del: Det nye Testamente.
1 1840 - 1881 - Love.
u.å. - Vedtægter for Holbæk Børneasyl.
u.å. - Underretning for forældre til børn i asylet.
2 1841 - 1933 - Forhandlingsprotokol.
3-11 1850 - 1946 - Fremmødeprotokoller, børn og inspektri- cer, stambog bagest. Nemlig: 1850 - 1857 (3) 1857 - 1863 (4) 1864 - 1872 (5) 1872 - 1879 (6) stambog 1872 - 1884 1879 - 1885 (7) stambog 1884 - 1890 1885 - 1891 (8) stambog 1891 - 1904 1897 - 1903 (9) stambog 1904 - 1928 1922 - 1933 (10) stambog 1927 - 1942 1933 - 1946 (11) stambog 1942 - 1945
12-14 1891 - 1922 - Fremmødeprotokoller, børn og inspektri- cer. Nemlig: 1891 - 1896 (12) 1903 - 1909 (13) 1910 - 1922 (14)
15 1946 - 1947 - Fremmøde- og betalingsprotokol.
16-18 - Stambøger. Nemlig: 1941 - 1957 (16) 1957 - 1970 (17) 1984 - 1999 (18)
19 1851 - 1861 - Protokol over bidragydere.
20 1861 - 1874 - Protokol over bidragydere.
21 1879 - 1924 - Holbæk Asylselskabs medlemslister.
22 1850 - 1924 - Fortegnelser over bidragydere.
23-25 1960 - 1964 - Forældrebidrag. Nemlig: 1960 - 1961 (23) 1961 - 1963 (24) 1963 - 1964 (25)
26 1846 - Rapport til Danske Cancelli.
27 1867 - Ansøgninger til lærermoderstillingen.
28 1873 - Do.
29 1857 - 1874 - Korrespondance vedr. stillinger.
30 1924 - 1970 - Perrsonalefortegnelser og div. korres- pondance.
31 1854 - 1997 - Jubilæer.
32 1920 - 1970 - Myndighedskorrespondance ang. statstilskud og opnormering
33 1959 - 1964 - Øvrig korrespondance med myndigheder.
34 1848 - 1938 - Kontakt med andre institutioner.
35 1926 - Det forebyggende Børneværn.
36 1837 - 1872 - Bidrag ang.
37 1845 - Salg af Pastor Bloch Suhrs prædiken.
38 1825 - 1969 - Dagens inddeling. Spisning 1945, læge og forældrebidrag til orgel.
39 1878 - 1887 - Anonym notesbog ang. div. stiftelser i Holbæk.
40-41 1838 - 1877 - Trykte regnskaber Nemlig: 1838 - 1864 (40) 1865 - 1877 (41)
42-53 1837 - 1854 - Regnskab med bilag og fortegnelse over bidragydere Nemlig: 1837 - 1838 (42) 1840 - 1841 (43) 1842 - 1843 (44) 1843 - 1844 (45) 1844 - 1845 (46) 1846 - 1847 (47) 1847 - 1848 (48) 1848 - 1849 (49) 1849 - 1850 (50) 1851 - 1852 (51) 1852 - 1853 (52) 1853 - 1854 (53)
54 1845 - 1846 - Regnskab med bilag, inventarliste og fortegnelse over bidragydere
55 1841 - 1842 - Regnskab med bilag og inventarliste
56-70 1850 - 1869 - Regnskab med bilag Nemlig: 1850 - 1851 (56) 1854 - 1855 (57) 1855 - 1856 (58) 1856 - 1857 (59) 1857 - 1858 (60) 1859 - 1860 (61) 1861 - 1862 (62) 1862 - 1863 (63) 1863 - 1864 (64) 1864 - 1865 (65) 1865 - 1866 (66) 1866 - 1867 (67) 1867 - 1868 (68) 1868 - 1869 (69)
70-89 1874 - 1939 - Regnskab og medlemsfortegnelse Nemlig: 1874 - 1875 (70) 1875 - 1876 (71) 1876 - 1877 (72) 1877 - 1878 (73) 1912 - 1913 (74) 1924 - 1925 (75) 1925 - 1926 (76) 1927 (77) 1928 (78) 1929 (79) 1930 (80) 1931 (81) 1932 (82) 1933 (83) 1934 (84) 1935 (85) 1936 (86) 1937 (87) 1938 (88) 1939 (89)
90 1920 - 1921 - Regnskab med korrespondance
91 1838 - 1839 - Beretning, regnskab med bilag og for- tegnelse over bidragydere
92-127 1858 - 1924 - Regnskab Nemlig:
92 - 1858 - 1859 (92)
93 - 1869 - 1870 (93)
94 - 1870 - 1872 (94)
159 1926 - Anna Wulff: Sange og sanglege for smaabørn.
160 u.å. - Palks Sangbog.
161 1944 - Ringbind ang. KFUM spejdernes Ju-Bi lejr 1944.
162 u.å. - Beskæftigelsesarbejder
163 u.å. - Gamle kuverter
164 1988 - 1993 - Avisudklip
165 1987 - 150 års jubilæum: Avisudklip m.v.
166 1840 - 1987 - Småtryk: Jubilæumshefter 50 år & 100 år Grundbestemmelser for asylet 1840 Forældreinformation u.å.
167 u.å. - Sange
168 1998 - Interview med Else Johnsen (udskrift)
169 u.å. - Slægtsoptegnelser om læremoder Rolsted
170 1983 - 1992 - Lene Hermansen, leder, bografisk matereale (klausuleret 75 år)
1987 - 1999 - 4 stk Kasettebånd: Folkebørnehaven 150 år 2stk. Interview m. Else Johnsen Interview med Rigmor Raal
181 - 186 u.å. - Kartoteker over indskrevne børn.

Søg videre i Holbæk Stadsarkiv

Top
;