Vrensted-Thise Sognekommune

Nummer A4103
Type Arkivalier
Arkivskaber
Vrensted-Thise Sognekommune
Beskrivelse Vrensted-Thise Sognekommune
Født/stiftet 1842
Død/nedlagt 1970
Bemærkning Vrensted-Thise Sognekommune blev i 1970 delt. Vrensted sogn overgik til Løkken-Vrå Kommune, mens Thise overgik til den ny Brønderslev Kommune
Periode 1842 - 1970
Arkiv Historisk Arkiv Hjørring

Yderligere indhold

1-188 1847-1970(85) - Vrensted-Thise Sognekommune
1-74, 82-84 19(41)42-1970(87) - 10-19 Den kommunale administration
1-14 1842-1964 10 Kommunalbestyrelsen
1-2 1842-1939 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol
nemlig:
1842-1873
1873-1891
1891-1898
1898-1913
1913-1918
1929-1939
2 1842 - 1913 Diverse papir udtaget fra sognerådets forhandlingsprotokoller,
3 19(07)10-1954 10-1 Fortegnelse over bestillingsmænd
Nemlig:
1910-1933
19(07)33-1954
1938-1954
3 1884-1939 -10-2 Kopibøger
Nemlig:
1884-1892
1892-1897
1897-1914
1929-1931
1931-1935
1936-1939
4-14 18(79)82-1964 10-2 Korrespondance
anm.: sendt til sognerådet fra borgere, nabo sognekommuner mv.
15 1941-1966 11 Kommunens personale
15 1941-1961 11-2 Kommunens personale
15 1957 11-2 Pantefoged
15 1953-1963 11-3 Kontorpersonale
15 19(52)59 11-20 Bestyrerinde på alderdomshjem
15 1959-1966 11-20 Alderdomshjem, personale
15-65, 82-84 1880-1963/64 13 Kasse- og regnskabsvæsen
15-17 1880-1942 13-3 Regnskabsbog
Nemlig
1880-1882
1889-1900
1900-1914/15
1914/15 - 1928/29
1928/29 - 1941/42
82-84 1952/53-1960/61 13-4 Gruppekort
anm.: kontokort.
18-37 1939/40-1963/64 13-5 Hovedkassebog
38-39 1952-1961 13-5 Balancekassebog
40-66 1927/28-1961/62 13-5 Kassebøger
anm.: også kaldet Dagkassebøger
66 1934/35-1941/42 13-5 Hovedkassebog (kladde)
66 149-1953 13-6 Bikassebog
66-67 1915-1970(87) 14 Kommunens formue, gæld og legater
66 1948-1970(87) 14-2 Lån
66 1936-1961 14-3 Garanti for lån
66 1906-1944 14-5 Protokol for Landinspektør Christopher Olesens Legat
67 1944-1954 14-5 Protokol for Ane Maries Hus, Vrensted

67 1953-1960 14-5 Div. papirer vedr. Ane Maries Hus, Vrensted
anm.: fundet i protokol for Ane Maries Hus
67 1935/36-1950/1952 14-6 Kassebog for Ane Maries Hus, Vrensted
67 1943/44 - 1954/55 14-6 Regnskabsbog for Christopher Olesens Legat
67 1945-1957 14-6 Div. papirer vedr. Landinspektør Christopher Olesens Legat
anm.: fundet i regnskabsbogen for Landinspektør Christopher Olesens Legat
67 1915-1939 14-6 Regnskabsbog for legater i Vrensted-Thise Sognekommune
68-70 1841-1969 15 Valg
68 1841-1929 15-0 Valgprotokol
Nemlig:
1841-1898
1900-1925
1917-1929
68 1916 15-0 Valgprotokol vedr. afhænding af De Vestindiske Øer
69 1932-1953 15-2 Valgbog, Valgmænd
69 1932-1968 15-2 Valgbog, Folketingsvalg
69 1935-1962 15-2 Valgbog, Amtsrådsvalg
70 1935-1962 15-2 Valgbog, Kommunalbestyrelsen
70 1953-1969 15-2 Valgbog, Folkeafstemning
70 1969 15-9 Underskriftsindsamling
anm.: vedr. Vrensted-Thise sognekommunes tilknytning efter 1970
70 1935-1965 16 Folkeregister, statistik og rationering
70 1935-1965 16-4 Folketællinger
70 1958 16-4 Erhvervstællinger
70 1961-1966 16-5 Kommunal statistik
71-74 1852-1970 17 Kommunens ejendomme
71 1953-1969 17-1 Vrensted Alderdomshjem
anm.: bl.a. omkring opførelsen af alderdomshjemmet
71 1959-1960 17-1 Opgørelser over alderdomshjem
anm.: Thise og Vrensted Alderdomshjem
71 1953-1963 17-1 Opførelse af Vrensted Skole
71 1957-1968 17-1 Installationer og inventar på Vrensted Skole
71 1957-1961 17-1 Opførelse af sportsplads ved Vrensted Skole
72 1962-1964 17-1 Tagmark Skole
anm.: Bygning sælges i 1964
72 1928-1961 17-1 Thise Byskole
72 1962 17-1 Thise Nordre Skole
anm.: Nedlagt i 1962
72 1942-1960 17-1 Vrensted Østre Skole
anm.: skolen sælges i 1960
72 1942-1954 17-1 Åsendrup Skole
anm.: solgt i 1954
72 1950-1962 17-1 Reparation og ombygning af diverse skoler
72 1959-1960 17-1 Lærerbolig, Thise
72 1958-1968 17-1 Lærerbolig, Vrensted
73 1852-1946 17-1 Forpagtningskontrakter og skøder
73 1911-1970 17-1 Salg og køb af ejendomme
73 1952-1970 17-1 Harald Nielsens ejendom i Åsendrup
73 1964-1968 17-1 Baneareal Vrensted
73 1894-1902 17-1 Skøder
73 1955-1970 17-2 Klitområdet
73 1948-1966 17-2 Badehuse på stranden udfor kommunens ejendomme
73 1959-1967 17-2 Arealer, bebyggelser og kommunens jorde
74 1962-1970 17-2-7-1 Udstykning i Løkken
anm.: Løkken-Vrå Kommune afslutter sag
74 1960-1970 17-2-8 Udstykning af ejendomme i Vrensted sogn
anm.: Løkken-Vrå Kommune afslutter enkelte sager
74 1950-1951 17-7 Huse på Thise Kirkebakke
anm.: lejekontrakter
74 1948-1959 17-7 Div. Lejekontrakter
74 1934-1961 18 Forsikringer
74 1934-1961 18-1-1 Ulykkesforsikringer
74 1961 19 Forskelligt vedr. kommunale forhold i almindelighed
74 1961 19-1 Kommunalegrænse
anm.: vedr. grænsen mellem Børglum-Furreby og Vrensted-Thise omkring Løkken
75-81 1863-1970(71) - 20-29 Brand- og bygningsvæsen, mv.
75 1863-1967 20 Brandkommissionen
75 1912-1967 20-1 Korrespondance
75-76 1889-1951 20-4 Brandsynsprotokol
Nemlig:
1889-1899
1943-1951 (kreds 2)
1942-1950 (kreds 3)
1928-1949 (kreds 4)
1940-1949 (kreds 4)
76 1863-1926 20-4 Brandbog
Nemlig:
1863-1880
1890-1923
1920-1926
77 1929-1969(71) 21 Brandmandskab
77 1958-1968 21-1 Fortegnelse over brandmandskab
anm.: opdelt efter brandkredse
77 1967-1969 21-1 Vedr. afholdelse af brandøvelser
77 1942-1955 21-2 Beskikning af brandfoged
77 1944-1968 21-2 Sager vedr. brandmandskabet
77 1929-1964 21-4 Brandfogedprotokol
Nemlig
1929-1961 (1. Kreds)
1930-1964 (2. Kreds)
1929-1964 (3. Kreds)
1929-1964 (4. Kreds)
77 1963-1969(71) 21-4 Brandprotokol
78 1941-1969 22 Brandmateriel
78 1966-1968 22-1 Vandreservoirer i Vrensted by
78 1941-1969 22-3 Branddammen og brandhanen
78 1948-1970 24 Bygningsmyndigheden
78 1956-1963 24-0 Forhandlingsprotokol for bygningskommissionen
78 1948-1969 24-1 Bygningskommissionen
anm.: sager vedr. denne
78 1956-1967 24-3 Bygningsinspektør
anm..: almene sager
78 1961 24-7 Sommerhuse og fritidsboliger
anm.: Oversigt over indtægter af kommunens kystområde
78 1964-1970 24-8 Bygningskommissionen, Statistik
anm.: vedr. opførte huse. fuldførte og under opførelse
78 1954-1966 24-8 Bygningsrådet
79 1951-1964 25 Bygningsvedtægt
79 1953-1962 25-1 Bygningsvedtægt
79 1947-1956 25-1-2 Bygningsreglement
79 1951-1964 25-2 Dispensation fra bygningsvedtægten
79 1947-1967 26 Boligbyggeri med støtte
79 1952-1960 26-1 Støtte til privat boligbyggeri
79 1947-1967 26-2 Statslån til boligbyggeri
79 1944-1967 27 Byplanlægning
79 1955-1969 27-1 Byplanlægning, almen
79 1947-1967 27-1 Revision af byplaner for Løkken, Vrensted og Åsendrup
79 1954 27-1 Fælleslod i Vrensted By
79 1944-1948 27-1 Byggelinjer
80-81 1882-1969 28 Udstykninger, mv.
80 1939-1969 28-1 Udstykningssager fra Vrensted
80 1947 28-1 Ejendomsretten til matrikelnummer 4k Åsendrup
80 1936-1967 28-1 Vedr. klitområde i Åsendrup
80 1966-1969 28-1 Udstykningsplan
81 1950-1967 28-1 Udstykning af Jomfrubakkerne i Åsendrup
anm.: bla. sag vedr. kloak mellem to grundejere
81 1955 28-1 Opførelse af garager ved Kallehavegårds klit
81 1951 28-1 Vedr. Karens Klit, Åsendrup
anm.: matr.nr. 6r, Åsendrup
81 1951 28-1 Vedr. udstykningssag matr. 4p og 4r, Åsendrup
81 1960 28-1 Cajanibutikkerne
anm.: Vedr. Kiosk for dybfrosne varer i Kallehavegårds Klit
81 1950-1969 28-1 Diverse udstykninger
81 1946-1969 28-1 vedr. matr. nr. 60, Åsendrup
81 1962-1967 28-1 Boligveje øst for jernbanen, Løkken
81 1882-1969 28-1 Ældre matrikelkort
81 1963-1967 28-2 Registrering af landbrugsejendomme
85-131, 166-168 1895-1969/70 - 30-39 Skattevæsen
85-122 1895-1969/70 30 Skatteligning
85 1904/05-1947 30-0 Forhandlingsprotokol for Ligningsmyndigheden
Nemlig:
1904/05 - 1947
1923 - 1934
85-92 1945/46-1960/61 30-2 Selvangivelser
Nemlig
1945/46
1955/56
1960/61
93-96 1895-1950 30-3 Ligningsprotokol
Nemlig:
1895/96 - 1917/18
1918/19 - 1933/34
1934/35 - 1946/47
1946/47 - 1949/50
97-103 1904/05-1961/62 30-3 Skattelister
Nemlig:
1896 - 1916/17
1917/18 - 1929/30
1930/31 - 1940/41
1941/42 - 1945/46
1946/47 - 1949/50
1950/51 - 1955/56
1956/57 - 1961/62
104-110 1904-1961/62 30-3 Skatteligningslister - kildeskat
Nemlig:
1904/05 - 1920/21
1920/21 - 1930/31
1930/31 - 1940/41
1942/43 - 1945/46
1946/47 - 1951/52
1952/53 - 1957/58
1958/59 - 1961/62
111-113 1917/18-1969/70 30-4 Statsskattelister
114-120 1904/05-1969/70 30-5 Mandtalslister
anm.: Der kan være enkelte huller
Nemlig:
1904/05 - 1920/21
1920/21 - 1935/36
1935/36 - 1943/44
1944/45 - 1950/51
1951/52 - 1956/57
1957/58 - 1963/64
1967/68 - 1969/70
121 1963/64-1968/69 30-5 Beregningsjournal
122 1945-1953 30-10 Formueopgørelsen, 1945
122 1908-1963 32 Kirkeskat
122 1908-1920 32-1 Afløsning af højtidsoffer
122 1943-1954 32-1-1 Udtrådt af Folkekirken
122 1963 32-1-1 Ikke-medlem af Folkekirken
122 1963 32-1-1 Ikke-medlem af Folkekirken
122-130 1904-1968 33 Ejendomsskat og ejendomsvurdering, mv.

122 1911 33-1 Hartkornsfortegnelse
122-128 1904-1965 33-3 Den almindelige Ejendomsvurdering
Nemlig
1. vurdering
2. vurdering
4. vurdering
7. vurdering
8. vurdering
9. vurdering
10. Vurdering
11. Vurdering
12. Vurdering
13. Vurdering.
129-130 1904-1968 33-3 Omvurdering
131 1955-1963 34 Erhvervsskat
131 1955-1963 34-1 Erhvervsskat
131 1962-1964 35 Selskabsskat
131 1962-1964 35-1 Aktieselskabsskat
131 1953-1964 36 Fælleskommunal skat, sømandsskat
131 1953-1964 36-4 Kendelser
131 1953-1959 36-5 Efterbetaling og bøder
131 1964-1965 38 Udpantning
131 1964-1965 38-2 Udpantningsbog
131 1938-1959 39 Forskelligt, herunder pligtarbejde
166 1866-1929 39-1 Kørselsprotokol for Thise Sogn
Nemlig:
1866-1884
1884-1929
167 1899-1930 39-1 Kørselsprotokol for Vrensted Sogn
Nemlig:
1899-1921
1921-1930
168 1880-1903 39-1 Kørselsprotokol for Vrensted-Thise Sognekommune
anm.: eller hovedkørselsprotokol
Nemlig
1880-1901
1901-1903
131 1938-1959 39-4 Oplysninger om skatteudskrivning
131-165 1847-1970 - 40-49 Socialvæsen
131-132 1906-1970 40 Børneforsorgen
131 1906-1945 40-0 Forhandlingsprotokol for Værgerådet
131-132 1925-1970 40-1 Børneværnsager
132 1943-1958 40-1-1 Beretning børneværn
132 1951 40-2 Plejetilladelse
132 1924-1963 40-3 Protokol over plejebørn
anm.: Tilsyn med plejebørn
Nemlig
1924-1939
1955-1963
133-135 1890-1963 41 Børnebidrag
133-134 1941-1952 41-1 Hovedbog og Journal for Underholdsbidrag
anm.: ordnet efter barnefaderens efternavn
Nemlig:
1941-1948
1949-1952
135 1919-1963 41-2 Alimentationssager
135 1890-1941 41-2 Alimentanter
anm.: ordnet efter barnefaderens navn
135 1934-1940 41-2 Kassebog for Alimentanter
136-160 1847-1966 42 Offentlig forsorg
136 1945-1961 42-0 Socialudvalgets Forhandlingsprotokol
136 1911-1933 42-1 Kopibog
136 1904-1915 42-1 Brevjournal
137 1890-1908 42-1 Socialjournal
137 1932-1935 42-2 Oplysningsskemaer angående tildeling af forsørgelse
anm.: før 1933 kaldet Afhøringer
137-139 1924-1961 42-2 Social sager
anm.: ordnet efter efternavn
139-140 1847-1898 42-3 Fattigkommissionen
anm.: indeholder ud over regnskaber referater fra 1852-1865, 1865-1868.
Nemlig
1847-1865 (1852-1865)
1868-1898 (1865-1868)
140 1915-1933/34 42-3 Protokol over fattigunderstøttelse
141 1933-1934/35 42-4 Registrant for understøttede
142-143 1933-1952 42-4 Hovedbog for registranter
Nemlig
1933-1948
1933-1952
144 1929-1950 42-4 Udgående registrantblade
145-158 1939/1940-1952/53 42-4 Socialkassebog
Nemlig
1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44
1944/45
1945/46
1946/47
1947/48
1948/49
1949/50
1950/51
1951/52
1952/53
159 1959-1966 42-7 Sygeplejen
159 1871-1884 42-8 Lemmeprotokol for Vrensted - Thise Fattiggård
159 1871-1890 42-8 Hovedbog for Vrensted - Thise Fattiggård
159 1871-1901 42-8 Husholdningsbog for Vrensted -Thise Fattiggård
159 1874-1902 Inventarbog m.m. for Vrensted -Thise Fattiggård
anm.: protokollen har været brugt til andre formål
Nemlig:
Kørselsbog 1892-1902
Kornbog 1900-1902
160 1871-1899 42-8 Kornbog for Vrensted - Thise Fattiggård
Nemlig:
1871 - 1881
1889 - 1899
160 1871-1902 42-8 Arbejdsjournal for Vrensted-Thise Fattiggård
160 1871-1874 42-8 Mejeri bog for Vrensted - Thise Fattiggård
161-164 1923/24-1970 44 Sociale pensioner
161 1927-1970 44-2 Sager vedr. folke- og invalidepension
anm.: ordnet alfabetisk
161 1936-1966 44-2 Indberetning Invalid- og folkepension
162 1923/24-1934/35 44-3 Hovedbog for aldersrente
163-1964 1948-1952 44-3 Protokol for udbetaling af alders- og invaliderente
Nemlig:
1948-1952
u.år
165 1949-1970 46 Ulykkesforsikring, hjælp i særlige tilfælde
165 1949-1970 46-2 Indberetning ulykkesforsikring
165 1955-1959 47 Alderdomshjem, pensionistboliger
165 1955-1959 47-1 Licitation vedr. Thise Alderdomshjem
165 1955-1959 47-1 Licitation Vrensted Alderdomshjem
165 1959 47-1 Ordensregler for Vrensted - Thise Alderdomshjem
165 1959 47-1 Kostreglement for Alderdomshjemmene i Vrensted-Thise sognekommune
165 1908/09-1933 48 De fattiges kasse, Hjælpekassen
165 1919-1933 48-0 Hjælpekassens forhandlingsprotokol
165 1908/09-1929/30 48-1 Hovedbog for hjælpekassen
Nemlig:
1908/09 - 1916/17
1916/17 - 1929/30
165 1928-1933 48-1 Kassebog for hjælpekassen
169-171 1934-1970 - 50-59 Skolevæsen og kulturelle forhold
169 1931-1969 51 Skole- og undervisningsplaner
169 1938-1961 51-1 Skoleplaner
169 1931-1969 51-2 Undervisningsplaner
169 1944-1970 52 Lærerpersonalet
169 1964 52-1 Instruks for førstelæren og lærerne
169 1944-1970 52-2 Sager vedr. lærerpersonale
169-170 1953-1969 53 Skolebygninger og inventar
169 1952-1960 53-1 Synsprotokol for Thise Nordre skole
169 1952-1957 53-1 Synsprotokol for Vrensted Østre skole
169 1952-1961 53-1 Synsprotokol for Vrensted Skole
169 1952-1953 53-1 Synsprotokol for Åsendrup Skole
170 1959-1969 53-2 lærerboliger i Vrensted
anm.: Bl.a. ved den gamle skole
170 1959-1960 53-2 Spørgeskema vedr. lærerboliger i Vrensted-Thise Sognekommune
170 u.år 53-5 Ordensreglementer for skoler i Vrensted
170 1943-1956 53-8 Sportsplads ved Thise Skole
170 1943-1954 53-8 Sportsplads ved Vrensted Skole
170 1934-1970 54 Undervisning, eksamen og elever
170 1967-1970 54-1 Forsømmelseslister Vrensted Skole
170 1934-1964 54-1 Skolekort
anm.: Indberetning
171 1938-1969 55 Skolernes drift og rengøring, mv.
171 1938-1969 55-2 Rengøringsvedtægt for skolerne i Vrensted-Thise sognekommune
171 1950-1961 56 Fritidsundervisning og skoler udenfor folkeskolen
171 1950-1961 56-16 Løkken Private Realskole
anm.: vedr. refusion for elever fra Vrensted, som går på Løkken Private Realskole
171-183 1847-1970(71) - 60-69 Tekniske forhold, gader og veje
171-176 1917-1970(71) 60 Bestyrelsen for tekniske anliggender, gader og veje
171 1965 60-1 Adgangsbegrænsninger
171 1949-1964 60-1 Fortove i Vrensted by
anm.: Indeholder bl.a. navneregister over grundejere, da disse var med til at betale fortovet
171 1966 60-1 Regulering af vejforløb ved kommunekontor i Vrensted
171 1905-1957 60-1 Skrivelser vedr. veje
171 1950-1962 60-1 Vognmandskørsel vedr. vejarbejde
171 1967 60-1 Åstedsforretning og ekspropriationer
171 1935-1970 60-3 Brønderslev-Løkken Landevej
171 1946-1953 60-3 Grønborg bro
anm.: vedr. flytning af broen
171 1947-1963 60-3 Ingstrupvejen
172 1934-1966 60-3 Manna Mosevej og Starengvej
172 1953-1956 60-3 Manna Åbro
173 1944-1958 60-3 Munkebrovejen
173 1965-1969 60-3 Møllevej
173 1950-1970 60-3 Omfartsvejen ved Løkken
173 1969-1970 60-3 Parallelvej
173 1941-1957 60-3 Rørbækvejen
174 1957-1970(71) 60-3 Starvad-Thise-Vrensted vejen
174 1940-1952 60-3 Strandvejen syd for Løkken
174 u.år 60-3 Vrensted Østerhedevej
174 1966-1967 60-3 Vrensted Østre Udflyttevej
anm.: I dag hedder vejen Pilgårdsvej
174 1962-1970 60-3 Bivejsfortegnelse
174 1961-1962 60-3 Bivej nr. 4 vej fra Mannavejen til Filholmvejen
175 1955-1964 60-3 Bivej nr. 6 Byvasen
175 1954-1962 60-3 Bivej nr. 7 Filholmvejen
175 1917-1962 60-3 Biveje 21 og 24 veje omkring Hammelmose Mark
175 1961-1962 60-3 Bivej 26 Kongsengene
176 1949-1969 60-4-5 Div vedr. omfartsveje mv.
176 1866-1967 61 Private gader og veje
176 1959 61-1 Opsætning af kantsten og fliser ved privatveje
176 1866-1923 61-2 Protokol vedr. privat veje
anm.: indeholder bl.a. åstedsforretninger mv.
176 1964-1967 61-2 Privatvej Østergårds Klit
anm.: vedr. åstedsforretning
176 1926-1962 61-2 Div. privatveje
anm.: Åstedsforretninger mv.
176 1954-1969 62 Stier, pladser og torve
176 1954 62-3 Parkeringsplads ved Thise Kirke
176 1959-1969 62-7-1 Campingpladser
177-179 1942-1970 63 Kloakvæsen
177 1960-1968 63-3 Kloakering af udflytningsgaden i Vrensted
177 1964-1970 63-3 Kloakering i Løkken
177 1939-1956 63-3 Kloakering af Lerbæk
177 1959-1968 63-3 Kloak Kalhavegård
178 1962-1970 63-3 Kloakering mellem Vrenstedvej og Møllevej i Løkken
178 1942-1966 63-3 Kloakering af Vrensted by
179 1958-1964 63-3 Kloakering af skole og alderdomshjem i Vrensted by
179 1942-1970 63-4 Rensningsanlæg i Vrensted
179 1955 63-4 Rensningsanlæg i Løkken
anm.: Kendelse fra Afvandingskommission for Hjørring Amtsrådskreds
179 1968 63-6 Sivbrønde
179 1955-1964 63-7 Kloakbidrag Løkken
179 1945-1961 63-7 Kloakbidrag Vrensted
179-180 1941-1966 64 Belysning, rydning og renholdelse af gade og veje, mv.
179 1951-1966 64-3 Snefogeder
180 1941-1942 64-3 Snekastningsprotokol
180 1942-1948 64-3 Fortegnelse over det snekastningspligtige mandskab
180 1910-1966 65 Offentlige værker
180 1910-1966 66-7 Hjørring Privatbaner
180 1935-1969 67 Trafikforhold i øvrigt
180 1935-1968 67-9 Klager over kørsel på stranden
180 1950-1969 67-10 Benzinanlæg
anm.: Oprettelse af benzinanlæg- standere både servicestationer, men også hos købmænd og lign.
180-183 1847-1970 68 Vandløb, søer og have
180 1964-1970 68-1 Regulativer vedr. vandøb
180 1951-1969 68-1 Landvæsensnævn
180 1912-1968 68-1 Klostergrøften
181 1900-1934 68-1 Landbækken
181 1956-1958 68-1 Mejlstedgrøften
181 1963-1964 68-1 Ryå nedre løb
181 1930-1970 68-1 Sundsted- og Kongsengegrøften
181 1956 68-1 Tiendebækken
181 1943 68-1 Grøften mellem Tolstrup og Thise sogne
181 1965-1966 68-1 Privat vandløb i Vrensted Østerhede
181 1928-1963 68-1 Fortegnelse over vandløb
anm.: herunder regnskab for oprensning og regulering
Nemlig
1928-1941
1942-1958
1958-1963
1963-1970
181 1948-1964 68-1 Regnskab for oprydning af vandløb/grøfter
182 1939-1942 68-1 Regnskab over Vandløbsoprensning
182 1941-1943 68-1 Grøfteregnskab for Vrensted-Thise Kommune
182 1847-1949 68-2 Vandsynsprotokol
Nemlig:
1847 - 1912
1912 - 1949
182 1861-1949 68-2 Vandløbs- og synsprotokol
Nemlig:
1861-1904
1904-1949
183 1960-1962 68-8 Klitvæsen
183 1962-1966 69 Øvrige tekniske forhold
183 1964-1966 69-7 Starengvejens forlængelse
183 1962 69-8 Reklameskilt
183-188 1867-1970(71) - 70-79 Samfundsforhold i øvrigt
183 1944-1945 70 Forsvarsvæsen, mv.
183 1944-1945 70-2-6 Politikredsens evakueringssektion og evakueringsudvalg
183 1919-1967 71 Retsvæsen
183 1919-1962 71-0 Forhandlingsprotokol for grundlisteudvalget
183 1940-1967 71-1 Nævninge- og domsmandsgrundliste
183 1938-1966 71-7 Fredninger
183-184 1937-1970(71) 72 Sundhedsvæsen og boligvæsen
183 1937-1970 72-0 Forhandlingsprotokol for sundhedskommissionen
183 1945-1970(71) 72-1 Sundhedskommissionens sager
183 1964-1965 72-2 Renovation, regulative
anm.: Regulativer fra andre sognekommuner
184 1964-1969 72-2 Skrivelser fra Bates, HMK og forbrændingsanstalten
184 1965-1966 72-2 Renovation, Helårsboliger
184 1965 72-2 Renovation, sommerhuse
184 1950-1968 72-2 Renovation, div. sommerhusområder
184 1961-1967 72-2 Lossepladser m.m.
184 1964-1969 72-2 Offentlige toiletter
185 1909-1969 73 Handel og industri
185 1950-1964 73-1 Bevillings- og lukkelov1
185 1909-1969 73-1 Bevillinger i forhold til beværterloven
185 1962-1964 73-1 Beretning uden ret til stærke drikke
185 1947-1957 73-1-1 Kallehavegaard Badehotel
185 1958-1967 73-2-6 Kiosker
185 1969 73-4-1 Løkken Varmeværk
185 1964-1965 73-4-1 Løkken Vandværk
185 1961-1965 73-4-1 Nybæk Vandværk
185 1956-1964 73-4-1 Vrensted Vandværk
185-188 1867-1969 75 Landbrug, skovbrug og fiskeri
185 1949-1951 75-1 Protokol vedr. grundforbedringer
185 1898-1957 75-1 Jordbonitetsprotokol
186 1934-1968 75-1-1 Jordforbedring
186 1932 75-3 Kassebog- og regnskabsbog over udbetalte kriselån
187 1931-1933 75-3 Landbrugskrisen
187 1951-1966 75-5 Fortegnelser, cirkulærer, regulativer m.m.
187 1963-1966 75-5 Lejekontrakter for pelsdyrfarme
anm.: leje af sognekommunens jorde
187-188 1949-1969 75-5 Minkfarme
anm.: ordnet alfabetisk
188 1962 75-5-1 Kennel for hunde
188 1940 75-11 Lån til fiskere
188 1867-1969 75-13 Sandflugt
188 1940-1954 76 Privatretlige forhold
188 1940 76-1 Indfødselsret
188 1953-1954 76-1 Adoptionsbevilling
188 1959-1969 77 Foreninger og institutioner
188 1959-1969 77-7 Tilskud til foreninger
188 1955-1962 79 Forskelligt
188 1962 79-2 Pligtarbejde
188 1955-1959 79-4 De Kongelige Ordeners Historiegraf

Søg videre i Historisk Arkiv Hjørring

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top