Vrensted-Thise Sognekommune

Nummer A4103
Type Arkivalier
Arkivskaber Vrensted-Thise Sognekommune
Beskrivelse Registrering over sognekommunens arkiv bestående af protokoller og journalsager.
Født/stiftet 1842
Død/nedlagt 1970
Bemærkning Vrensted-Thise Sognekommune blev i 1970 delt. Vrensted sogn overgik til Løkken-Vrå Kommune, mens Thise overgik til den ny Brønderslev Kommune.

Arkivalierne for Vrensted-Thise Sognekommune er afleveret til Hjørring Kommunearkiv

Arkivet er ordnet efter en journalplan som kaldes Odderplanen. Planen består af tre niveau. Det første niveau består af 8 hovedgrupper. Nemlig:

10-19 Admnistration
20-29 Brand og bygningsvæsen
30-39 Skattevæsen
40-49 Socialvæsen
50-59 Skolevæsen
60-69 Vejvæsen
70-79 Samfundsforhold

Hver af disse hovedgrupper er så opdelt i 10 undergrupper, nemlig:

10-19 Administration
10 Kommunalbestyrelsen
11 Kommunens personale
12 Lokaler, inventar, kontorforhold mv.
13 Kasse og regnskab
14 Kommunens formue og gæld. Legater
15 Valg
16 Folkeregister, statistik og rationering
17 Kommunens ejendomme
18 Forsikringer
19 Forskelligt vedrørende kommunale forhold i almindelighed

20-20 Brand- og bygningsadministration
20 Brandkommissionen
21 Brandmandskab
22 Brandmateriel
23 Diverse vedrørende Brandvæsen
24 Bygningsmyndigheden
25 Bygningsvedtægten
26 Boligbyggeri med støtte
27 Byplanlægning
28 Udstykninger, mv.
29 Forskelligt vedrørende brand- og bygningsvæsen

30-39 Skattevæsen
30 Skatteligning
31 Skattebetaling
32 Kirkeskat
33 Ejendomsskat og ejendomsvurdering, mv.
34 Erhvervsskat
35 Selskabsskat
36 Fælleskommunal skat, sømandsskat
37 Indirekte skatter, forlystelsesskat, mv.
38 Udpantning
39 Forskelligt, herunder pligtarbejde

40-49 Soical- og sundhedsvæsen
40 Børneforsorg
41 Børnebidrag
42 Offentlig forsorg
43 Folkeforsikring og sygehjælp
44 Sociale pensioner
45 Arbejdsløshedsforsikring og arbejdsformidling
46 Ulykkesforsikring, hjælp i særlige tilfælde
47 Alderdomshjem, pentionistboliger
48 De fattiges kasse, Hjælpekassen
49 Andet vedrørende socialvæsen

50-59
50 Kultur- og undervisningsvæsenets bestyrelse
51 Skole- og undervisningsplaner
52 Lærerpersonalet
53 Skolebygninger og inventar
54 Undervisning, eksamen, elever
55 Skolernes drift og rengøring mv.
56 Fritidsundervisning og skoler udenfor folkeskolen
57 Skolens sundhedsforanstaltninger, befordring af elever, forskelligt vedrørende skolevæsen
58 Kulturelle forhold, biblioteksvæsen
59 Kulturelle forhold, forskelligt.

60-69 Vejvæsen
60 Bestyrelsen for tekniske anliggende, gader og veje
61 Private gader og veje
62 Stier, pladser og torve
63 kloakvæsen
64 Belysning, rydning og renholdelse af gader og veje, mv.
65 Offentlige værker
66 Havne, jernbaner og flyvepladser
67 Trafikforhold i øvrigt
68 Vandløb, søer og have
69 Øvrige tekniske forhold

70-79 Samfundsforhold i øvrigt
70 Forsvarsvæsen, mv.
71 Retsvæsen
72 Sundhedsvæsen og boligvæsen
73 Handel og industri
74 Håndværk
75 Landbrug, skovbrug og fiskeri
76 Privatretlige forhold
77 Foreninger og institutioner
78
79 Forskelligt.

De overnnævte undergrupper er så yderligere opdelt i en række mindre emnegrupper, som i høj grad har været tilpasset de behov, som sognekommunen nu havde.
Periode 1831 - 1970
Arkiv Historisk Arkiv Hjørring

Yderligere indhold

1-188 18(31)42-1970(85) - Vrensted-Thise Sognekommune
1-74, 82-84 18(31)42-1970(87) - 10-19 Den kommunale administration
75-81 1863-1970(71) - 20-29 Brand- og bygningsvæsen, mv.
85-131, 166-168 1895-1969/70 - 30-39 Skattevæsen
131-165 1847-1970 - 40-49 Socialvæsen
169-171 1934-1970 - 50-59 Skolevæsen og kulturelle forhold
171-183 1847-1970(71) - 60-69 Tekniske forhold, gader og veje
183-188 1867-1970(71) - 70-79 Samfundsforhold i øvrigt

Søg videre i Historisk Arkiv Hjørring

Top
;