Personalesager

Nummer Æ3027
Type Arkivalier
Arkivskaber Tårnby Kommune
Beskrivelse Økonomisk Forvaltning
Organisation og Personaleafdelingen
Født/stiftet /
Død/nedlagt /
Bemærkning De første 24 æsker er ordnet efter efternavn, i mange tilfælde fordi personerne er ansat før CPR-nummerets indførelse. I enkelte tilfælde er det nyere sager uden CPR-nummer. I en del af sagerne kan findes cpr-nummer, men den oprindelige henlæggelse efter efternavn er bibeholdt.

Alle æsker herefter er ordnet efter CPR-nummer.

Følgende personalesager er bevaret:
- sager uden CPR
- personer født 01
- ledere og viceledere, overordnede stillinger med selvstændigt ansvar
- tjenestemandssager
- sager med tvister, retssager og forhandlinger
Periode 1919 - 2007
Se på kort
Type Kommune (1970-2050)
Enhed Tårnby Kommune (2007-2050)
Arkiv Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Yderligere indhold

1 1919-1997 - Personalesager alfabetisk ordnet
2 1950-2000 - Personalesager ordnet efter CPR-nummer

Søg videre i Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Top
;