Sydhavnen og Østhavnen - bygninger, kraner og skibe

Nummer Ø37
Type Billeder
Bemærkning Sydhavnen og Østhavnen - bygninger, kraner og skibe
mange pressefotos
Periode 1980 - 1995
Dateringsnote 1980-1995
Fotograf Ukendt
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

Ø37,1 LUFTFOTOS SYDHAVNEN
1 Sydhavnen set mod SØ med Bukh i midten og Slagelsevej til Rørby og med Årby i baggrunden th.

2 Sydhavnen set mod øst med kun 2 haller bygget og Bukh i baggrunden t.v.
3 En hal mere er bygget og udvidelse af kajen mod nord. Åens udløb ses ca. midt. juli 1985
4 Nærbillede af Sydhavnen med 1 kran og 2 haller.
5 Sydhavnen med 3 haller og 2 kraner set mod nord
6 Sydhavnen med 3 haller og 2 kraner og udbygning af kajen set mod øst juni 1985.
7 Sydhavnen set fra østhavnen i 1986.
8 Sydhavnen med 3 haller og 1 kran, inden udbygning af kajen, set mod østhavnen.
9 Sydhavnen med 3 haller og 2 kraner, inden udbygning af kajen, set mod østhavnen.
10 Sydhavnen med udbygning af mole, 3 haller og 2 kraner, set mod nord med Vesthavnen og byen i baggrunden, juli 1985.
11 Sydhavnen med 3 haller og 2 kraner, set mod østhavnen med færgen "Trailer" i baggrunden.
12 Sydhavnen nu udbygget med 5 haller og 2 kraner. 2 skibe til kaj og Østhavnen i baggrunden.
13 1983, Slagelsevej i forgrunden og udbygning af ny kaj i gang.
14 På dette billede ser man et kik ned over Sydhavnsvej og ind over byen med Siloen, Toldbygningen og jernbanestationen.
Ø37,2 ANLÆG AF SYDHAVN, CA. 1940
1-7 Anlæg af Sydhavnen, 1940. Sydhavnen uden bygninger, skibet "Danmark". 7 meget ens fotos taget oppefra. Postkort.
8-9 Opfyldning af sydhavnen med gipsaffald, ca. 1940.
2 lidt forskellige billeder taget over vandet mod byen.
Ø37,3 INDVIELSE AF SYDKAJEN, 1985.
1-2 Indvielse 12. dec. 1985
Ombord på et skib ses fra venstre:
stads- og havneingeniør A. Bjørn Pedersen
formand for Kalundborg Fiskeriforening Henning Bang Jensen
borgmester Aage Brejnrod
byrådsmedlem Poul Eriksen
Ole Steen Andersen fra Jespersen og Søn
Bagest fra venstre ses:
byrådsmedlem Kaj Fisker
byrådsmedlem Mogens Fries Clausen
havnefoged Mikael Holst Kjærgaard (Jensen).
2 meget ens fotos.
3 Borgmester Aage Brejnrod holder tale.
4 Borgmester Aage Brejnrod og gæster
5 Gæster ser på pjece om Kalundborg Havn.
Ø34,4 Ø34,4 NEDLAGT. (SYDHAVN 1978)
Ø37,5 KRANER I SYDHAVNEN
1 Kraner marts 1979

2 Kraner 1986.
3 Kraner og skib.
4 Mobile kraner ved stort skib januar 1983.
5 Kran laster sække 13.10.1988 (avis-foto).
6 2 kraner i gang med losning af 2 skibe (avis-foto).
7 Kraner laster/losser sække.
8 Kran laster/losser med grab 8.9.1993.
32 Ny kran 31.08.1988 til Kalundborg Havn
Ø37,6 KORNTRANSPORTØR I SYDHAVNEN
1 Lastning og losning af korn
Korntransportører og kran med læssegrab i arbejde.
2 Lastning og losning af korn
Korntransportører i arbejde.
3 Lastning og losning af korn
Korntransportører i arbejde.
4 Lastning og losning af korn
Korntransportører i arbejde.
Ø37,7 SKIBE MED NAVN I SYDHAVNEN
1 3 store skibe til kaj. I forgrunden "Nordfeld" som losser 20.000 tons kul. I midten losses 2.500 tons sten. Bagest losses 15.000 tons korn, iflg. fuldmægtig Svend Åge Hansen hos Jørgen Schultz Shipping, Kalundborg.

2 2 skibe til kaj. Forrest "Captain Veniamis"
3 "Opatija" ved kajen
4 "Watum Delfzul" ved kajen 16.8.1991
5 "Meridian Sky" ved kajen 21.4.1990
6 "Margot Schlichting" Brake til kaj med radiotårnene i baggrunden, 31. januar 1991
7 2 skibe til kaj, forrest ses "Mount Rainier" omk. 1985
8 Svitzer's bugserbåd "Skuld" hjælper "Sea Ranger" fra Limassol, til kaj.
Sydhavnen er nu 110 meter og uddybet til 12 meter vand ved kajen.
9-11 "Joy Venture", Monrovia, til kaj ved de store kraner, men anlægget ikke færbygget. 17. oktober 1991. ( 3 meget ens fotos af det store skib.)
12-13 "Captain Veniamis" med Niels Klim i baggrunden. (2 meget ens fotos)
14-15 "Karamu Forest" af Singapore, Scanscot, losser tømmer 1987 2 forskellige billeder af samme motiv.
Ø37,8 UDVIDELSE AF SYDHAVNEN 1991
1 Havnen udvides 17.10.1991. Sandpumper, ny spunsvæg.
Foto af Ellis Brunholt.
2 Havnen udvides 17.10.1991. Sandpumper, ny spunsvæg.
Foto af Ellis Brunholt.
3 Havnen udvides 17.10.1991. Sandpumper, opfyldning.
Foto af Ellis Brunholt.
4 Havnen udvides 17.10.1991. Opfyldning med sand. Asnæsværket i baggrunden.
Foto af Ellis Brunholt.
5 Havnen udvides 17.10.1991. Opfyldning med sand. Asnæsværket i baggrunden.
Foto af Ellis Brunholt.
6-7 Sydhavnen udvides 16.8.1991. Pakhuse, Bryggergården i baggrunden. 2 meget ens fotos af Ellis Brunholt.
33 Pakhusene på Sydhavnen 16/8 1991 Pressefoto
Ø37,9 SYDHAVNEN DIVERSE
1 Rejsegilde af hal 12.6.1990 eller 1991 (foto Ellis Brunholt)
4 Flyttet fra 34,4 som nedlægges.
Sydhavnen 1978
1) 2 store haller og 1 mindre og 1 kran, set mod SV.
(2 forskellige fotos)
2 3 skibe i havn 12.6.1990 (foto Ellis Brunholt)
3 Stort skib ligger tilsyneladende til kaj ved brakmark. Indvielse af østmolen i Sydhavnen.
4 Sydhavnen med oliepieren i forgrunden 1978.
5-6 Stensætningen i Sydhavnen set fra 2 sider (2 foskellige fotos af Ellis Brunholt)
7 Forlængelse af 10-meter kajen i Sydhavnen.
8-9 Fragtskib til kaj - laster sukker i Sydhavnen,1986. 2 meget ens billeder.
10-11 Sydhavnen 1978. Pakhuse og kran. 2 meget ens billeder. Foto: Alf Petersen.
12 Velfærdsbygning på Sydhavnen næsten færdigbygget. Foto af Anna Nørskov.
13 Velfærdsbygningen i sne, 12. dec. 1987.
14 Vejerboden ved at blive bygget på Sydhavnen 1991. Foto af Ellis Brunholt 24.9.1991
Ø37,10 LUFTFOTOS ØSTHAVNEN
1 Kalundborg by og Svovlsyren i midten, østhavnen før opfyldning. Raklev med kirken i baggrunden. Før 1948.

2-3 Svovlsyren med østhavnen efter opfyldning. Havnen er blev "lukket" område og tangen bebygget. omk. 1948. 2 ens billeder.
4 Svovlsyren med østhavnen efter opfyldning. Havnen er blev "lukket" område og tangen bebygget. omk. 1948.
5-7 Svovlsyren med østhavnen i midten og udsigt helt til Sejerø-bugten - mellem 1954-59. 3 næsten ens billeder.

8 Svovlsyren med østhavnen i midten.
9 Set mod syd - Jernbaneterrænet med mange togvogne. Svovlsyren i midten med østhavnen og på tangen er nu også opført en tank. 1960

10 Set mod vest. Østhavnen udvidet med kajplads til færgen til Juelsminde. Gisseløre og fjorden i baggrunden.
11 Set mod øst: Fiskerihavn, Vesthavn, Skudehavn, Østhavn og Sydhavn.
12 Set mod øst: Fiskerihavn, Vesthavn, Skudehavn, Østhavn og Sydhavn juli 1985.
13 Set mod øst: Østhavn og Sydhavn.
14 Østhavnen med betalingsanlæg til færgen nederst t.v.
15 Østhavnen øverst og Fuglebækåen nederst, inden opfyldning til Sydhavnen.
16 Indsejling til østhavnen med Vesthavnen i baggrunden. juli 1985.
17 Østhavnen før 1950
18 Østhavnen før 1950
19 Østhavnen med kulkran (og bådebyggeri?) Ny bedding. 1986.
20 Østhavnen og Sydhavnen med Bukh i forgrunden.
21 Sydhavnen med kig over Østhavnen, hvor JKL-færge ligger til kaj. juli 1985
22 Sydhavnen nederst. Østhavnen hvor JKL-færgen Lasse ligger til kaj. Også en Mærsk-båd fra Maersk Line. (1990?)
23-25 Østhavnen set lige ovenfra. I færgelejet Juelsminde-færger. (3 meget ens fotos i forskellig beskæring)
26 Luftfoto med Svovlsyrefabrikken, 1935. Cirkustelt i øverste venstre hjørne.
27 Luftfoto af Østhavnen, 1948.
28 Luftfoto af Østhavnen, Svovlsyren, Kalundborg Olieraffinaderi. Udsigt over markerne mod nordvest.
29 Luftfoto. Østhavnen med Kalundborg Olieraffinaderi. 1960-61.
30 Luftfoto. Østhavnen med svovlsyrefabrikken. 1952. Udsigt over markerne mod nord.
31 Luftfoto. Østhavn, Sydhavn, taget fra syd ud over markerne mod nord.
Ø37,11 ØSTHAVNEN DIVERSE
1 Kig fra inderfjorden mod østhavnen og Kalundborg Olieraffinaderi. 15. juli 1959

2 Vesthavnen set fra færgen "Fenris"s agterdæk på sydsiden af østmolen 11. februar 1940, med is på fjorden.

3 Drenge fisker med snøre i østhavnen. Skibet "Longavi" ved J.K.L.'s mole 1973 overfor.
4 "Aase Mærsk" til kaj ved Svovlsyren 1951-52.
5 Østhavnens færgeleje, set fra J.K.L. færge på vej i havn 1962.
6 Østhavnen. Måske under udbygning.
7 Østhavnen med S.P. Jensens silo i baggrunden.
8 Opfyldning af areal ved Svovlsyrefabriken 1929
9 Opmarch-båse ved Juelsmindefærgerne
10 Foto af maleri over havneområdet og Byen med 2 møller i baggrunden af Axel Ditmar malet omk. 1869.
Han var født 28. januar 1833 i Kalundborg, død 20. maj 1899. g.m. Kirstine Marie Schmidt Freiesleben f. 25.10.1835.
11 Kornlager i Østhavnen
12 Olieøen i Østhavnen. Anlægsarbejde.
13 Olieøen i Østhavnen. 1957.
14 Olieøen i Østhavnen. 1957. Billede taget oppefra.
15 Fa. "Constructor" i Østhavnen, 1977.
16 Østhavnen i starten af 1940´erne.
17 Lastvogn bliver læsset omk. 1973?, Hasle Klinker, grøn bygning
18 Bolværk, - sandsynligvis østhavnen i 1940´erne.
19 Fugleliv i østhavnen. År ?.
20 Østhavnen uddybes, sept. 1959.
21 Østhavnen uddybes sept. 1959. Asnæsværket i baggrunden.
22 Østhavnen, med bl.a. Kalundborg Olieraffinaderi. Dampskib med kraftig røg fra skorstenen.
Ø37,12 OPFYLDNING I ØSTHAVNEN, 1940.
1 Ved Sandingen opfyldes til østhavn 1940. I baggrunden "100 huse".
2 Ved Sandingen opfyldes til østhavn 1940. I baggrunden "100 huse".
3 Ved Sandingen opfyldes til østhavn 1940. I baggrunden "100 huse" og elektricitetsværket.
4 Ved Sandingen opfyldes til østhavn 1940. I baggrunden "100 huse" og elektricitetsværket. Taget oppefra.
5 Ved Sandingen opfyldes til østhavn 1940. I baggrunden "100 huse". Taget oppefra.
6 Ved Sandingen opfyldes til østhavn 1940. Færgen "Heimdal". Taget oppefra.
7 Ved Sandingen opfyldes til østhavn 1940. Færgen "Heimdal". Taget oppefra.
8 Ved Sandingen opfyldes til østhavn 1940.
Ø37,13 ØSTHAVN. FÆRGELEJE ETABLERES.
1 J.K.L. færgeleje - ca. 1962
2 Opkørselsrampe.
DIFKO Dansk Investeringsfond af 1. juli 1976 bygning af ny opkørselsrampe syd for JKL administrationsbygningen. Bygge i forbindelse med indsættelse af gammel ombygget engelsk fragtskib til JKL-færge.
Færge og rampe blev taget i brug efter af Jydsk Færgefart var ophørt med at besejle ruten.
Nyt selskab fra 1981. Rampen 1984.
3 Færgelejet klar (næsten).
4 Østhavn. Nyt færgeleje under opbygning i 1991.
5 Østhavn. Nyt færgeleje under opbygning i 1991.
6 Nyt færgeleje under opbygning i 1991, foto af Ellis Brunholdt.
Ø37,14 ØSTHAVNEN. NEDRIVNING AF BYGNINGER.
1 Nedrivning af svovlsyren i østhavnen april 1997
2 Nedrivning af Handelskompagniet i østhavnen 1926.
3 Nedrivning af Handelskompagniet i Østhavnen 1926
Ø37,15 NAVNGIVNE SKIBE I ØSTHAVNEN
1-2 "Amazonia" til kaj ved kranerne. 2 stk. næsten ens billeder.
3 "Krpan" Koper til kaj januar 1983.
4 M.S. "Batory", Gdynia-America Line lå til kaj i østhavnen en isvinter. 1963 ?
5 "Thurøsund" i 1962
6 "Anna Johanne" til kaj ved svovlsyren
7 "Nieuwpoort" til kaj i østhavnen - et dampskib.

Søg videre i Kalundborg Lokalarkiv

Søg videre på arkiv.dk

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik.
OK
Top