Grønbjergviking 2003 Eva Broni og Ole Berthelsen

Nummer B590
Type Billeder
Beskrivelse Sølvviking 2003
Eva Broni og Ole Berthelsen med sønnen Søren og beviset for værdigheden
Bemærkning 2003 Eva Broni og Ole Berthelsen.
Eva og Ole har gennem de år, de har boet i Grønbjerg været særdeles aktive i lokalsamfundet.
Eva var medinitiativtager til oprettelse af Børnehuset, vel et af de initiativer der har haft allerstørst betydning for Grønbjerg. Af bestyrelser har Eva ligeledes været med i bestyrelserne for Haveforeningen og Familie og Samfund. Eva og Ole har netop for nylig haft ”åben have”.
Ole har i årene været aktiv på det faglige plan i Landboforeningens bestyrelse og 4H.
Her i Grønbjerg har Skolen nydt godt, og nyder stadig godt af Oles arbejdsindsats og evne til at få tingene til at fungere på en stilfærdig facon. I efterhånden en årrække har Ole været medlem af Skolebestyrelsen, de senere år som formand. På det seneste er det opgaven omkring Børnenes Hus, der har haft høj prioritet.
De samme evner har Ole brugt i Gymnastikforeningen, både som gymnastikleder og bestyrelsesmedlem. Her kan specielt fremhæves etablering, indkøring og drift af Multisalen.
Klasseforældreråd og andre frivillige tiltag i forbindelse med Skolen har Eva og Ole ligeledes sat sit præg på.
Denne beundringsværdige indsats har foregået i en periode, hvor parret til tider har haft helbredsmæssig modgang.
Årstal 2003
Dateringsnote Se Runestenen nr. 63 side 27
Runestenen findes på www.runestenen.dk

Grønbjerg Vikingen
Grønbjerg Sogneforening uddeler hvert andet år til Sct. Hansaften Grønbjergvikingen
Grønbjergvikingen er en hædersbevisning der uddeles hvert år til Sankt Hans på foranledning af Grønbjerg Sogneforening.
Hædersbevisningen, der en tro minikopi i sølv af Grønbjerg Vikingen, er indstiftet i 1994 og skænket og fremstillet af guldsmed Helle Engestoft, Grønbjerg og uddeles til en person, gruppe eller forening i Grønbjerg, der har gjort sig bemærket på en positiv måde enten i det store eller det små.

Ligeledes har sogneforeningen i 2009 besluttet at vi vil give en vis person en Guld viking. Denne pris er og vil blive en sjælden én, da det kun vil blive givet, når der er sket/gjort noget ekstraordinært for sognet.
Fotograf Mogens Ballegaard
Materiale digital optagelse
Arkiv Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Top
;