Westerby, Erik - politiassessor (05.09.1901-14.02.1981)

Nummer A424
Type Arkivalier
Arkivskaber Westerby, Erik
Født/stiftet 1901
Død/nedlagt 1981
Bemærkning Fortegnelse med hovedoverskrifter/indholdsfortegnelse ligger i arkivkassen A424, 1
A424,1 = Korrespondance 1941-1979
A424,2 = Diverse private papirer
A424,3 = Noter om geologi, antropologi, kunst, arkitektur,
historie i almindelighed
A424,4 = Forstrandsret, strandinger, kystmekanik o.l.
A424,5 = Ralgravning, kystnedbrydning, kystfredning
A424,6 = Do.
A424,7= Bogen om Hotel Ringkøbing. Manuskript, 1. og
2. korrektur ang. billeder
A424,8 = Do., 2. til 6. korrektur
A424,9 = Do., notater, korrespondance m.m. ang. bogen
og dens udgivelse
A424,10 = Kilder: Lundenæs og Bøvling Amter, Ulfborg-
Hind hrdrs. tingbøger, Rybjerg adkomstbreve,
breve fra Henrik Rüse til Hans Schack
A424,11 = Henrik Rüses lensbrev på Bøvling/
Rysensten 1672, billede i stort format
A424,12 = Kilder: Ringkøbing byfoged
A424,13 = Kilder: Ringkøbing byfoged, Ringkøbing
Rådstue, Ribe Stiftsamt
A424,14 = Kilder: Ringkøbing rådstue, Ribe Stift, Rente-
kammeret, Danske Kancelli, Højesteret,
laksefiskeri, Ringkøbing Amts Folkeblad,
Præsteindberetninger, Vejviser
A424,15 = Div. især ang. Hotel Ringkøbing især i nyere
tid (1960'erne og 70'erne)
A424,16 = Diverse - herunder lokalhistorie
A424,17 = Notater efter kilder
A424,18 = Billeder og kort fra Ringkøbing og Omegn
A424-19 = Udklip
A242-20 = Korrespondance fra Ringkøbing Lokalhistoriske
Arkiv

Periode 1577 - 1990
Dateringsnote ca. datering
Arkiv Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Yderligere indhold

1 1941-1979 - Personlige dokumenter
2 1945-1974 - Personlige dokumenter
3 1960-1980 - Diverse andet
4 1880-1971 - Personlige dokumenter
5 1950-1977 - Personlige dokumenter
6 1939-1969 - Personlige dokumenter
7 1960-1970 - Personlige dokumenter
8 1960-1970 - Personlige dokumenter
9 1960-1970 - Personlige dokumenter
10 1662-1889 - Personlige dokumenter
11 1672 - Personlige dokumenter
12 1653-1847 - Personlige dokumenter
13 1602-1898 - Personlige dokumenter
14 1578-1878 - Personlige dokumenter
15 1960-1979 - Personlige dokumenter
16 1611-1979 - Personlige dokumenter
17 1590-1903 - Personlige dokumenter
18 1900-1974 - Personlige dokumenter
19 1971-1990 - Udklip
20 2023 - Korrespondance
20 2023 - Korrespondance
Top
;