Arkivoversigt over Understed-Karup Sognekommunes arkiv

Nummer A4024
Type Arkivalier
Arkivskaber
Understed-Karup Sognekommune
Født/stiftet 1842
Død/nedlagt 1970
Bemærkning Understed udgjorde sammen med Karup Sogn en sognekommune fra 1842. Ved kommunalreformen i 1970 blev Understed-Karup Sognekommune indlemmet i Sæby Kommune, som ved strukturreformen i 2007 indgik i Frederikshavn Kommune.
Periode 1824 - 1970
Arkiv Frederikshavn Stadsarkiv

Yderligere indhold

1-17 1849-1970 - 10-19 Den kommunale administration
18-19 1845-1855 - 20-29 Brand. og bygningsvæsen, m.v.
20-52 1906-1970 - 30-39 Skattevæsen
53-67 1857-1970 - 40-49 Socialvæsen
68-99 1834-1970 - 50-59 Skolevæsen og kulturelle forhold
100-101 1846-1973 - 60-69 Tekniske forhold, gader og veje
102-113 1854-1969 - 70-79 Samfundsforhold i øvrigt
Top
;