Arkivoversigt over Understed-Karup Sognekommunes arkiv

Nummer A4024
Type Arkivalier
Arkivskaber Understed-Karup Sognekommune
Født/stiftet 1842
Død/nedlagt 1970
Bemærkning Understed udgjorde sammen med Karup Sogn en sognekommune fra 1842.

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev den nordligste del af Understed sogn indlemmet i Frederikshavn Kommune (1970-2006). Den sydlige del af Understed samt Karup blev indlemmet i Sæby Kommune (1970-2006). Sognekommunen blev dermed splittet ved sammenlægningen, da kommunalreformkommissionen besluttede at lade delingen gå således, at Understed by og Sulbæk tilfaldt Sæby.

Ved strukturreformen i 2007 indgik Sæby Kommune i Frederikshavn Kommune.

Periode 1824 - 1970
Arkiv Frederikshavn Stadsarkiv

Yderligere indhold

1-17 1849-1970 - 10-19 Den kommunale administration
18-19 1845-1855 - 20-29 Brand. og bygningsvæsen, m.v.
20-52 1906-1970 - 30-39 Skattevæsen
53-67 1857-1970 - 40-49 Socialvæsen
68-99 1834-1970 - 50-59 Skolevæsen og kulturelle forhold
100-101 1846-1973 - 60-69 Tekniske forhold, gader og veje
102-113 1854-1969 - 70-79 Samfundsforhold i øvrigt
Top
;