Arkivoversigt over Åsted-Skærum Sognekommunes arkiv

Nummer A5067
Type Arkivalier
Arkivskaber Åsted-Skærum Sognekommune
Født/stiftet 1842
Død/nedlagt 1970
Bemærkning Åsted Sogn udgjorde sammen med Skærum Sogn en sognekommune fra 1842. Denne eksisterede indtil kommunalreformen i 1970. Ved kommunalreformen i 1970 blev Åsted-Skærum Sognekommune indlemmet i Frederikshavn Kommune, som ved strukturreformen i 2007 indgik i Frederikshavn Kommune.
Periode 1841 - 1970
Arkiv Frederikshavn Stadsarkiv

Yderligere indhold

1-17 1841-1970 - 10-19 Den kommunale administration
18-21 1862-1960 - 20-29 Brand- og bygningsvæsen m.v.
22-43 1892-1970 - 30-39 Skattevæsen
44-56 1905-1970 - 40-49 Socialvæsen
57-58 1861-1962 - 50-59 Skolevæsen og kulturelle forhold
59 1915-1961 - 60-69 Tekniske forhold, gader og veje
60-64 1888-1970 - 70-79 Samfundsforhold i øvrigt

Søg videre i Frederikshavn Stadsarkiv

Top
;