Arkivoversigt over Elling Sognekommunes arkiv

Nummer A5066
Type Arkivalier
Arkivskaber Elling Sognekommune
Født/stiftet 1894
Død/nedlagt 1970
Bemærkning Elling Sogn udgjorde sammen med Tolne Sogn en sognekommune fra 1842. I 1894 blev Elling-Tolne Sognekommune opdelt i 2 selvstændige sognekommuner. Elling Sognekommune eksisterede indtil kommunalreformen i 1970. Ved kommunalreformen i 1970 blev Elling indlemmet i Frederikshavn Kommune, som ved strukturreformen i 2007 indgik i Frederikshavn Kommune.
Periode 1803 - 1975
Arkiv Frederikshavn Stadsarkiv

Yderligere indhold

1-17 1839-1970 - 10-19 Den kommunale administration
18-19 1963-1970 - 20-29 Brand– og bygningsvæsen
20-49 1929-1971 - 30-39 Skattevæsen
50-65 1803-1970 - 40-49 Socialvæsen
66-67 1869-1928 - 50-59 Skolevæsen og kulturelle forhold
68-70 1892-1975 - 60-69 Tekniske forhold, gader og veje
71-75 1869-1970 - 70-79 Samfundsforhold i øvrigt

Søg videre i Frederikshavn Stadsarkiv

Top
;