Arkivoversigt over Råbjerg Landkommunes arkiv

Nummer A3027
Type Arkivalier
Arkivskaber Råbjerg Landkommune
Født/stiftet 1842
Død/nedlagt 1970
Bemærkning Råbjerg Landkommune eksisterede fra 1842 indtil kommunalreformen i 1970. Ved kommunalreformen i 1970 blev Råbjerg Landkommune indlemmet i Skagen Kommune, som ved strukturreformen i 2007 indgik i Frederikshavn Kommune.
Periode 1842 - 1972
Arkiv Frederikshavn Stadsarkiv

Yderligere indhold

1-17 1842-1971 - 10-19 Den kommunale administration
18-20 1910-1973 - 20-29 Brand- og bygningsvæsen
21-46 1845-1970 - 30-39 Skattevæsen
47-69 1881-1970 - 40-49 Socialvæsen
70-73 1901-1970 - 50-59 Skolevæsen og kulturelle forhold
74-78 1892-1972 - 60-69 Tekniske forhold, gader og veje
85-91 1888-1968 - 70-79 Samfundsforhold i øvrigt

Søg videre i Frederikshavn Stadsarkiv

Top
;