Arkivoversigt over Volstrup Sognekommunes arkiv

Nummer A4023
Type Arkivalier
Arkivskaber Volstrup Sognekommune
Født/stiftet 1842
Død/nedlagt 1970
Bemærkning Volstrup udgjorde sammen med Hørby Sogn en sognekommune fra 1842. Allerede i 1848 blev de opdelt i 2 selvstændige sognekommuner, som eksisterede indtil kommunalreformen i 1970. Ved kommunalreformen i 1970 blev Volstrup Sognekommune indlemmet i Sæby Kommune, som ved strukturreformen i 2007 indgik i Frederikshavn Kommune.
Periode 1605 - 1973
Arkiv Frederikshavn Stadsarkiv

Yderligere indhold

1-58 1842-1971 - 10-19 Den kommunale administration
59-72 1861-1970 - 20-29 Brand- og bygningsvæsen
73-133 1860-1970 - 30-39 Skattevæsen
134-189 1846-1969 - 40-49 Socialvæsen
190-242 1815-1970 - 50-59 Skolevæsen og kulturelle forhold
243-275 1842-1973 - 60-69 Tekniske forhold, gader og veje
276-316 1605-1970 - 70-79 Samfundsforhold i øvrigt

Søg videre i Frederikshavn Stadsarkiv

Top
;