Arkivoversigt over Skagen Købstads arkiv

Nummer A3025
Type Arkivalier
Arkivskaber Skagen Købstad
Født/stiftet 1413
Død/nedlagt 1970
Bemærkning Skagen fik købstadsprivilegier i 1413 og har fungeret som købstad helt indtil 1970. Ved kommunalreformen i 1970 blev Skagen Købstad indlemmet i Skagen Kommune, som ved strukturreformen i 2007 indgik i Frederikshavn Kommune.
Periode 1842 - 1996
Arkiv Frederikshavn Stadsarkiv

Yderligere indhold

1-89 1869-1970 - 10-19 Den kommunale administration
90-111 1874-1986 - 20-29 Brand- og bygningsvæsen, mv.
112-154 1861-1986 - 30-39 Skattevæsen
155-218 1845-1996 - 40-49 Socialvæsen
219-231 1869-1989 - 50-59 Skolevæsen og kulturelle forhold
232-266 1869-1980 - 60-69 Tekniske forhold, gader og veje
267-294 1842-1974 - 70-79 Samfundsforhold i øvrigt

Kilder (94)

Søg videre i Frederikshavn Stadsarkiv

Top
;