Jes Mathiesen Kylling. 1873-1931. En dansk kristen stridsmand.

Nummer R392
Type Aviser og artikler
Illustrationer Ja
Forfatter(e) Jens Holdt.
Indholdsnote Jes Mathiesen Kylling, født 1. juli 1873 i Vonsbæk ved Haderslev, efter uddannelse i Haderslev kom han til København og blev optaget af det kristne ungdomsarbejde og Indre Mission.
Gift 1910 med Dagmar Meldal, Viborg, og de bosatte sig i Haderslev.
Han kom ind i kontroverserne i de kristne retninger og de tyske myndigheder.
Ud over at missionere, skrev og udgav han tidsskrifter og dannede bl. a. foreningen Kirkeværnet (svarende til Landeværnet).
Han blev indkaldt i verdenskrigen og senere journalist ved Danskeren, senere Haderslev Stiftstidende. I sine sidste år udførte han kristent arbejde i Mellemslesvig.
Han døde 7. maj 1931 i Kollund.
Bemærkning Jens Holdt (1895-1967), provst, bl. a. i Flensborg, flittig forfatter til værker og artikler bl. a. om Indre Mission og Herrnhuterne (skrev disputats om N. J. Holm).
Årstal 1968
Trykt i medie Sønderjyske Årbøger
Udgiver Historisk Samfund
Sidetal 67-80
Arkiv Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Søg videre i Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Top
;