Slægten Paludan udklip omtale avertissement

Nummer A6
Type Arkivalier
Arkivskaber
Familien Paludan
Beskrivelse Slægten Paludan
Kalundborg
Født/stiftet 1697 0/0
Død/nedlagt 1753 0/0
Periode 1620 - 1987
Dateringsnote 1620-1987
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

A6,1-5 1620-1987 - FAMILIERNE PALUDAN
1 1620-1987 P Sammendrag om de 2 slægter Paludan i Kalundborg
2 1937 U 2 avisudklip vedr. forvalter Gottlieb Paludans død.
3 ? A Kopi af trykt materiale, uvist hvorfra vedr. slægten Paludan.
4 1943 A kopi af artikel i Jul i Kalundborg vedr. Peder Paludan.
Avisartikel vedr. Peder Paludans kendte "Beskrivelse over staden Kalundborg" fra 1788, og
Nyeste Kjøbenhavnske Efterretninger om lærde sager for år 1788
5 1795 A Afskrift af avertissement i Københavns Tidende og Berlingske Tidende vedr. Fridericke Paludan og auktion over Paludans gård.
A6,2 1788 - PERSONREGISTER TIL "STADEN KALUNDBORG 1788"
6 1788 A Aagaard
Abildgaard
Absalon
Ahlefeldt
Albrechtsdatter
Alrum
Amundin
Anders Greve
Anders Grøn
Anders Maetgiører
Andersen

Bager
Bagge
Bagger
Altzer
Banner
Barfoed
Barner
Bartholin
Bech
Bentzen
Bergen
Bertelsen
Bielke
Bilde
Biger
Blalund
Blok
Bonum
Borgemester
Braaske
Brahe
Brandt
Brases
Brass
Brechling
Broekenhuus
Brochsdatter
Brodt
Brolægger
Bruun
Buch
Bundtmager
Byg
Bælg
Bøller

Calundanus
Cederfeld
Chates
Chresten Bruun
Chresten Jensen
Chrestensdatter
Christensen
Christensen Bager
Christopher
Clementin

Daniel
Davidsen
Drabanter
Duus
Dybvad

Egelfeldt
Eggertsen
Eisenberg
Elisabeth
Elkier
Erichsen
Erichsen
Eriksen
Esben
Esbern Snare
Eysenberg

Faaborg
Fabricius, professor
Fabrisius Jakobus
Faske
Feilberg
Fleischer
Flemming
Fogh
Freiesleben
Friis
Fuglede
Fuglefængers
Funde
Førkoe

Gaastoft
Geert
Gerkens
Gersdorf
Gersdorph, Joakim
Gersdorph, Stiftsamtmand
Giesz
Glob
Glud
Gotlieb
Gottschalk
Graae
Gram
Gregersen
Greve
Grubbe
Grøn
Gudmansen
Guldsmed
Gyldenstjerne
Gynge
Gøie

Hagerup
Hald
Hammer
Hans, kappellan
Hansdatter Holm
Hansen, Albert
Hansen, Anders
Hansen, Chresten
Hansen, Hans
Hansen Iwer
Hansen, Jep
Hansen, Just
Hansen, Melchior
Hansen, Peder
Hansen, Villum
Hansen, Beek
Hansen Hammer
Hansen, Kalundan
Hansen, Lunde
Hansen, Palludan
Hansen, Paludan
Hansteen
Harboe
Haxthausen
Heeboe
Hegelund
Hein
Helsing
Hendriksen
Herlufmagle
Herman Lang
Hersleb
Hesselberg, Jens
Hesselberg, Laurits
Hesselberg, Maren
Hesselberg, N
Heilmstierne
Hieronimujs, Baltser
Hiorth
Holgersen
Holm, Dr
Holm, Karen
Holst, Hans
Hop
Hylle
Hægen
Høberg
Høeberg
Høier
Høling

Ibsen, Hans
Ibsen, Peder
Ibsen, Svane
Ibsen, Væver
Inhans
Iwersen

Jakobsen, Didrich
Jakobsen, Herlufmagle
Jens, Bundtmager
Jens, Skræder
Jensdatter
Jensdatter Hegelund
Jensdatter, Voller
Jensen, Baltser
Jensen, Chresten'
Jensen, Jens
Jensen Lars
Jensen, Peder
Jensen, Poul
Jensen, Søren
Jensen, Søren i Møllestræde
Jensen, Thomas
Jensen, Torben
Jensen, Borgmester
Jensen, Jersin
Jensen, Kiøge
Jensen Lunge
Jensen, Raadmand
Jensen Torp
Jepsen
Jersin'Jespersen
Jette, Laurits
Johannes
Juul
Jæger
Jørgen Skræder
Jørgens Maren
Jørgensdatter
Jørgensen, Jakob
Jørgensen, Niels
Jørgensen, Ole
Jørgensen, Søren

Kaalund'Kallundborg
Kalundan
Karlsen
Kiær
Kieldersvend
Kiergaard
Kiøge
Klaus Slippeslot
Klausen
Knie
Knud, Rytter
Knudsen
Knut
Koch
Kongslev
Krabbe
Krog
Kruse
Kræmer, Jens og enke, Rådmand
Kræmer, Jens Olsen
Kræmer, Laurits Gregersen
Kyhn, Povel
Køhler

Lang
Lange
Langejahn
Langemach, Hans Chr.
Langemach, Hans Ottesen
Langemach, Otto
Larsen Morslet
Lassen,
Laugesen
Laurentius
Lauridsen
Lauritsen
Lauritsen, Svand
Leerager
Lensman
Lerche, grevinde
Lerche, C.C. til Lerchenborg
Lerche G.F. Geheimeråd
Leth
Leuningen
Lind
Lindenov
Lodde
Lorentsen
Ludvigsen
Lunde
Lunde
Lunge
Lyche
Lykke
Lytzou
Lønborg

Madsen, Anders
Madsen Gynge
Madsen Væver
Maler
Maren
Maren til Jørgens
Maren, Peder
Markussen
Marselius, Frants
Marselius, Gabriel
Melchior
Melchiorsen
Merke
Mette Fuglefængers
Mikkel Bager
Mikkel Drabanter
Mikkel Kieldersvend
Mikkel Maler
Mikkel Skomager
Mikkel Tydsk
Mikkelsen
Mikkelsen, Peder
Mogensen
Mohn
Monrad
Mornay
Mornæus
Morslet
Mouritsen
Muchen
Munk
Mylertz
Møller

Nielsen, Anders
Nielsen, Christopher
Nielsen, Hans
Nielsen, Henrich
Nielsen, Jørgen
Nielsen, Laurids
Nielsen, Niels, borgmester 1695
Nielsen, Niels
Nielsen Gram
Nielsen Koch
Nielsen Munk
Nielsen Paludan

Olsen, Hans
Olsen, Jens
Olsen, Jens Kræmmer
Olsen, Jens, Skomage
Olsen, Jens
Olsen, Knud, Rådmand
Oluf Smed
Olufsen, Oluf
OlufsenKallundborg
Other
Ottesen
Ottesen Langemach
Overbjerg
Oxe

Palludan, Chr,
Palludan, Niels
Paludan, Rector
Paludan, Hans Jacob
Paludan, Hans Nielsen
Paludan, Jens
Paludan, P. sps i Tømmerup
Paludan, Peder Hansen
Peder, Biskop
Peder Skanderborg
Pedersdatter, Torthea
Pedersdatter, Dorthe
Pedersdatter, Maren
Pedersdatter Heeboe
Pedersen, Anders
Pedersen, Hans
Pedersen, Knud
Pedersen, Michel
Pedersen, Niels
Pedersen, Peder
Pedersen, Kalundborg
Pedersen Møller
Pedersen Rahv
Pedersen Vardberg
Philip Skræder
Pingriis-Bælg
Piper
Pontoppidan
Pontoppidan, Israel
Pontoppidan, Ludvig
Porse
Poscholan
Poulsen, Jens
Poulsen, Mogens
Poulsen, Peder
Povisch

Rabenske
Rahr
Ranzau, Chr.
Rantzau, Frantz
Rantzau, Kay
Rasmus Brolægger
Rasmussen
Rasen
Reenberg
Reirsen
Resen
Retz
Reus
Reventlou
Roed
Roeveder
Rohweder
Rosenkrands, Birgithe
Rosenkrands, Holger
Rosenkrantz, Jørgen
Rosenkrantz, Oluf
Rosensparre
Rosing
Rudolph
Rupin
Ryge
Rützou
Rørdam

Salten
Samsing, Jens
Samsing, Maren
Sander, Gabriel
Sander, Henrik
Scha, General
Schade
Schave
Scheel
Schmidt
Schrøder
Schynacger
Schytte
Seefeldt
Seerup
Siwert
Skanderborg
Skelling
Skiser
Skomager
Skræder, Jens
Skræder, Jørgen
Skræder, Phili0p
Skullesen
Skroeder
Slippeslot
Smed. Hans
Smed, Oluf
Smits
Smith
Snedker
Sophie
Sperling
Stampe
Sterm, Jefs
Sterm, Niels
Stub
Sture
Suhr
Sürbech
Svann
Svane
Søren Bagers Enke
Sørensen, Forstander
Sørensen, Anders
Sørensen, Hans
Sørensen, Mads
Sørensen, Søren
Sørensen Kaalund

Thestrup
Thomasen
*Thomsen
Thornton
Thot
Thott, Birgitte
Thott, Elisabet
Thurøe
Thyge
Thøgersen
Torp
Trellund
Trojil
Trolle
Trudsen
Tømmrups Enke
Tønnesen

Uhan
Unrieh
Unrieh, Peter
Urne

Varberg
Wegner
Weile
Veile
Wenuleth
Verner
Wich
Wiibe
Vinde
Vindekilde, Niels
Vindekilde, Peder
Vinderslef
Viting
Wissing
With
Wohnsen
Voller
Vorndran, Chr.
Vorndran, J.W.
Væver, Mikkel
Væver, Peder
Wøldike

Zachariasen
Zeeling

Ørsted

Søg videre i Kalundborg Lokalarkiv

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top