Dragsholm Lokalhistoriske Forening Asnæs

Nummer A147
Type Arkivalier
Arkivskaber Dragsholm Lokalhistoriske Forening
Beskrivelse Dragsholm Lokalhistoriske Forening
Asnæs
Født/stiftet 1981 22/06
Periode 1981 - 2008
Arkiv Odsherred Lokalarkiv

Yderligere indhold

1 2001-2002 - Kassebilag Placeret på Fjernarkiv. Rådhus
2 1998-1999 - Kassebilag Placeret på fjernarkiv. Rådhus
1 1986 - Opslag om arrangement: Skovvandring i Grevinge skov afh. af DLF og Odsherreds Museum, Høve afd.
1 1986 - 1987 - Dukketeater Festival - Program Kulturplanlægning - Program
1-2 1988 - Kopier af ansøgninger om lejlighedstilladelser i medfør af restaurationslovens §22
3 1988 - Lejlighedstilladelse udstedt af Politimesteren i Holbæk
1 1988 - Program til friluftsspillet "Hovspind"
2 1989 - Turistpjecer - Lammefjorden og Vejrhøj
3 1988 - Pjece for "Foreningen af samlingssteder"
4 1989 - Plakat: Udflugt til Vejrhøj og Brydebjerg
1 1985 - Omtale og billeder fra udstillingen "Fra bødkerens værksted", Hørve bibliotek 31.5 til 21.6.85
1 1984-1988 - Momsregnskab
2 1981-1988 - Kassebog
3 1989 - Årsregnskab (EDB-udskrifter)
4 1989 - Kontooversigter
5 1984 - Materiale fra Postgiro
6 1989 - Regnskabsbilag
7 1989 - Saldobalance for foreningen og forlag
8 1981-1984 - Regnskabsbilag
9 1985-1987 - Regnskabsbilag
10 1988 - Regnskabsbilag inc. dramatikgruppen
11 1990 - Regnskab for Folkeuniversitetsarrangement 18.01.90
12 1990 - Kassebeholdning 01.03.90
13 1989 - Tilbud vedr. bogføring og kartoteksstyring fra firmaet Aktiv Data
1 1984-1987 - Sange i anledning af arbejdsgruppeafslutning og julearrangement
1 1988 - Pjece om DLF med sangen "En ny og sørgelig vise". Udgivet i forb. med Fritidsmessen i Asnæs-Grevingehallen, 1988.
1 1990 - Skuespilprogram: "En studehandel"
2 1987-1988 - Skrift: Lokalhistorisk Nyt. Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune
3-7 1985-1986 - Manuskripter til byvandringer i: Vindekilde, Herrestrup, Skippinge, Vallekilde og Høve
1 1984 - Festsang Materialet stammer fra et arrangement afholdt af Dragsholm Lokalhistoriske Forening på det tidligere traktørsted "Hyldebo" i 1984.
2 1984 - Tale - do -
3 1984 - Omtale af gæstebøger på lokalarkivet
1 1989-1990 - Festsange
1 1991 - Formandsberetning (Udkast)
2 1991 - Plakater. Jubilæumsfest og byvandring i Vallekilde
1 1991 - 5 Jubilæumsplakater
1 1991 - Sanghæfte til foreningens 10-årsjubilæum
1 1984 - Kopi af "På tur i Dragsholm"
2 1984 - Plakat til "På tur i Dragsholm"
1 1991 - Invitations- og takkekort Materialet stammer fra Dragsholm Lokalhistoriske Forenings 10 års jubilæum den 22.06.1991
1 1994 - Plakat. William Jakobsen fortæller. Fællesarrangement med Grevinge Sogns Beboerforening den 26.01.1994 i Engelstrup Forsamlingshus.
1 1994 - Plakat om høstfest i foreningen den 17.09.1994. Tegningerne er lavet af Niels Bruun Rasmussen, som var i "praktik" på biblioteket juli 1994.
1 1994 - Plakat i A3 størrelse
1 1993 - Plakat om udstillingerne "Musik i Dragsholm" og "Trafik i Dragsholm".
1-4 1990-1991 - Regnskabsbilag
5 1990 - Delregnskaber og kontoudtog
6 1990 - Kassekladde
1-83 1992-1994 - Aflejringer fra arbejdet omkring musik, i sæsonerne 1992-93 og 1993-1994. - Om høstfesten - Ark om arr. Spillemanden - myte og realitet 10.02.1994 - Om arr. Det er spilme musik 20.02.1993 og Spillemandsmusik i Danmark 24.02.1993. - Reception, incl. konkurrence i forbindelse m. udgivelsen af Arbejdsdag og Danselag. - Pressemeddelelser og møderef. fortrinsvis fra grp., der arbejdede m. musik. - Liste over personer, der kunne tages kontakt m. i fortsættelsen af arbejdet.
1-4 1994-1995 - Pressemeddelelse om : - forevisning af filmen, Befrielsen i Odsherred. - Kommunejubilæumsudstillingen (25 år). - arr. v. Sven Thorsen i forb. m. kommunejubilæet (25 år). - startskuddet for forevisning af lokalhistoriske film på biblioteket.
1 1991 - Gratulation i anledning af 10 års jubilæum.
2 1991 - Sang: Bondens klagesang.
1 1987-1996 - Portoudlægsbog
1-6 1992-1997 - Regnskaber m. bilag.
7 1991 - Delregnskaber. Reerslev og Brydebjerg.
1 1992-1993 - Regnskabsmateriale vedr. Reerslev-bøgerne.
1 1994-2001 - Plakater og pjecer vedr. arrangementer.
1 1991 - Årsregnskab 01.01. til 31.12.- 1991
1-3 1984-1986 - Udklip om foreningen
1 2001-2003 - Programmer, sange fra div. arrangementer
1 2004 - Sang af medlem Viggo Hansen, Nørregade 6 i Hørve om forenings arbejdsgruppemøder. Kopier
1 1996-2008 - Regnskabsmateriale
1 2015-2017 - Diverse andet
100 2001-2008 - Vedtægter og generalforsamlinger
101 2001-2008 - Bestyrelsesmøder
102 2001-2008 - Regnskab og budget
103 2001-2207 - Arbejdsgrupper
104 2003-2008 - Korrespondance
105 2002-2008 - Eksterne møder
106 2001-2008 - Arrangementer
107 2001-2008 - Tryksager
108 2001-2008 - Udklip
Top
;