Dragsholm Kommune

Nummer A305
Type Arkivalier
Arkivskaber Dragsholm Kommune
Beskrivelse Dragsholm Kommune
Dragsholm
Født/stiftet 1970 01/04
Død/nedlagt 2007 01/01
Periode 1970 - 2003
Dateringsnote 1970-2003
Arkiv Odsherred Lokalarkiv

Yderligere indhold

1 1998 - Kopier af kort m.m. vedr. Siddinge Fjorddæmning Placeret på Fjernarkiv. Rådhus
1 1987 - Forslag til Kulturplan i Dragsholm Kommune 1987-98
1 1970-1980 - Gæstebog
2 1974 - Avisudklip om Dragsholm Kommune. Interview med borgmester Aage Madsen. Sjællands Tidende 7.3.74. Gæstebogen blev overrrakt til borgmester Aage Madsen af islandske fodboldspillere, der besøgte Dragsholm Rådhus den 26.6.1970.
1 1973-1978 - Odsherreds museer, Lammefjordens Jubilæumsfond, Dragsholm Slots Venner, Holbæk Seminarium
2 1981-1984 - Samarbejdsudvalg. Kollegamøder
3 1979-1982 - Sikkerhedsudvalg
4 1977 - Udviklingsråd
5 1973-1978 - Grundejerforeninger. Lokalnævn. Tillæg nr. 4 til bygningsvedtægt
6 1976-1980 - Økonomiudvalget. Planlægningsmøde, Belliggenhedsplan Dragsholm Kommune, Forslag til lov om kommuneplanlægning, Lands- og regionsplanloven - en orientering, Forretningsorden f. Dragsholm Kommunalbestyrelse.
7 1977-1983 - Kompetancefordelingsplaner
8 1981-1984 - K:L: Rapport (ledergruppe)
9 1984 - Div. dagsordener, korrespondance vedr. EDB, koordinationsudvalg og samarbejdsudvalg
10 1974-1983 - Dragsholm Svømmehal, Kontaktudv. Udvalg for forsamlingshuse
11 1975 - Program. S.U. Kursus
1 1990 - Indbydelse til markering af opstart på udvidelse af Herrestrup Idrætsanlæg med vedhæftet plantegning af anlæg
1 1992 - Tidsplan. Kloakering i Herrestrup 1992-1993
1 1970 - Dragsholm Kommune, "Velkomstbogen", Forlaget Jørgen Mostrup
1 1994 - Program. Røyken Pikekor, Norge i Asnæs Kirke den 2.7.1994. Koncert afholdt af Dragsholm Kommunes kulturafdeling i samarbejde med Asnæs Kirke.
1 1971-72 - Referat af kontaktudvalgets ordinære repræsentantskabsmøde den 3.9.1972
1 1971-72 - Formandsberetning for året 1971/72 f. Kontaktudvalget for grundejerforeningerne i Dragsholm kommunes sommerhusområde.
1 1974-75 - Redegørelse for indtæger og udgifter vedr. Dragsholm Kommunes sommerhusområde 11 sider
1 1994 - Arbj. papir, ref. af drøftelse omkr. kommunejubilæumsgøremål i arkivregi
2 1994 - Arbejdspapir, ref. af drøftelse omkr. kommunejubilæumsgøremål i arkivregi
3 1995 - Udkast til annonce om kommunejub.arrg. i arkivregi
4 1995 - Udkast til pressemeddelelse om kommunejub.udstill.
5 1995 - Udkast til pressemeddelelse om arrg. m. Sven Thorsen i forb. n. kommunejub.
6 1995 - Bestilling til HAV af affotograferinger
7 1995 - Eks. på brev udsendt til ældrecentrene ang. kommunejub. udstill.s cirkulation
8 1995 - Forslag til udstill. plan på ældrecenterne
9 1995 - Liste over borgmestre og viceborgmestre i Dragsholm Kommune
1 1995 - Plakat om arrg. v. Dragsholm Kommune og Dansk Botanisk Forening: De vilde blomsters dag
1 1995 - Plakat fra Erhvervsbutikken under Dragsholm Kommune, ang. indsamling af brugt legetøj
1 1995 - Pjece. Ta´ med på landet.
1 1991 - Organisationsplaner. Placeret i Hvide Hus.
1 1997 - Mappe med foto fra opvisningen. Billederne er skænket og optaget af Lotte Dandanell, der stod for "modeopvisningen" ved åbningen af Dragsholm Kulturfestival, 1997
1 1986-2001 - Pjecer og plakat
2 1994-1998 - Blå Flag-programmer
1 U. år - Samlemappe i samarbejde m. turistkontor
1 1989-1993 -
2 1985 - Valgmateriale. Kommunevalg
3 1989 - Valgmateriale. Kommunevalg
4 1993 - Valgmateriale. Kommunevalg
1 2000-2003 - Regulativer. Afbrænding af haveaffald m.v.
2 2003 - Invitation til udarbejdelse af kulturplan
3 2002 - Børnetandplejen inviterer til Karius og Baktus teater
1 1970 - Hovedparten af materialet under dette og nedenstående 2 Lb.nr. er i kopi. Socialudvalget på rundtur til ældreinst.
2 1991 - Befolkningsstatistik
3 1970 - Afstem. resultat v. kommunevalg
1 1974-1975 - Sager
Top
;