Arkivoversigt over Hørby sognekommunes arkiv

Nummer A4012
Type Arkivalier
Arkivskaber Hørby Sognekommune
Født/stiftet 1848
Død/nedlagt 1970
Bemærkning Hørby udgjorde sammen med Volstrup Sogn en sognekommune fra 1842. Allerede i 1848 blev de opdelt i 2 selvstændige sognekommuner, som eksisterede indtil kommunalreformen i 1970. Ved kommunalreformen i 1970 blev Hørby indlemmet i Sæby Kommune, som ved strukturreformen i 2007 indgik i Frederikshavn Kommune.
Periode 1871 - 1970
Arkiv Frederikshavn Stadsarkiv

Yderligere indhold

1-28 1871-1970 - 10-19 Den kommunale administration
29-36 1861-1955 - 20-29 Brand- og bygningsvæsen
37-77 1869-1970 - 30-39 Skattevæsen
78-107 1815-1970 - 40-49 Socialvæsen
108-146 1815-1970 - 50-59 Skolevæsen og kulturelle forhold
147-150 1846-1963 - 60-69 Tekniske forhold, gader og veje
151-155 1919-1969 - 70-79 Samfundsforhold i øvrigt
Top
;