Murermester Povl Rasmussen Hørve

Nummer A497
Beskrivelse
Povl Rasmussen
Type Arkivalier
Beskrivelse Murermester
Povl Rasmussen
Hørve


Hørve Møllevej 13
Født/stiftet 1926 21/05
Død/nedlagt 2013 13/06
Bemærkning Povl Rasmussen drev murervirksomhed i Hørve 1954-1997.
Tidligere formand for Dragsholm Lokalhistoriske Forening.
Periode 1928 - 1997
Dateringsnote 1928-1997
Arkiv Odsherred Lokalarkiv

Yderligere indhold

1 1994 d Interviewudskrift - Interviewet er foretaget af Line Gry Christensen, Dragsholm Bibliotek til Dragsholm Lokalhistoriske Forenings skrift "Arbejdsdag og Danselag", 1994
2 1994 d Kassettelydbånd med interview - Kassettelydbåndet er pakket sammen med A489, idet der på båndets anden side er interviewet svarende til pågældende arkivfond.
1 1994 d Interviewudskrift - Intrviews fra projekt: Handels- og erhvervsliv i Dragsholm.
Omarbejdet til artikler til skriftet "Arbejdsdag & danselag", 1994.
2 1994 d Kassettebånd med interviewet - Intrviews fra projekt: Handels- og erhvervsliv i Dragsholm.
1 1995 d Erindringer fra Torslunde og Kundby.
1 1938 a Sange til midsommer- og Absalons- festen på Bellahøj.
2 1928 a Brevkort med sang "Der er maaske en lille Pige".
3 U. år a Refrainhæfte. Helge Jørgensens Orkester, Udby.
4 1995 a Liste over lokale orkestre i Nordvest-sjælland.
5 1995 a Tegninger forestillende Povl Rasmussen. De er tegnet af børn ved Høstefesten i Engelstrup Forsamlingshus.
6 1942 a Lokalbladet (kopi).
1 1968 u Avisartikel fra Kalundborg Folkeblad om opførelse af kirkegårdsmure ved Hørve og Vallekilde kirker.
2 1996 a Forklarende noter til artiklen v. Povl Rasmussen.
1 1997 d Upublicerede erindringer: "De voksnes rækker... - Ungdomsminder".
1-3 1984-1986 a Arbejdsmapper Hørve kirke og Københavns kommune.
1 1996 a Sang i anledning af 70 års dag
1 1940 a Svinekort
1 1974-1975 s Byggesag. Matr. 2 a 1 Veddinge by (J. Ruwald).
2 1971-1974 s Byggesag. Matr. nr. 11 b y Grevinge. Grevinge vandværk.
3 1972-1973 s Byggesag. Matr. nr. 8 f t. Vejleby. Bente og Arne Birk.
4 1975 s Matr. nr. 7 d, Asnæs Autoservice v. Claus Andersen.
5 1973-1974 s byggesag. Tilbygning til matr. nr. 10 a d, Fårevejle Lmf. Fabrikant H. Reinholt, Søren Andreassensvej 11.
6 1974 s Ombygning matr. nr. 10 cv, Nørregade 14. F.A. Bembergs Herremagasin.
7 U. år s Byggasag. Tilbygning matr. nr. 2 b l, Vikæret 2. Jørgen Lynge Jensen.
8 1972 s Byggesaag. Enfamiliehus matr. nr 4 ak, Lammefjorden. Forestander Verner Jensen "Solglimt", Fårevjele St. Kloakplan matr. 4 h, Fårevejle Lmf.
9 1974 s Læmur og kloakplan matr. nr 6 p, Hørve by. Fl. Boas Fich, Østerled 1, Hørve. Byggeplads. Pilevang 18, 4534 Hørve.
10 1974 s Nyt stenhus (efter brand). Matr. nr. 2 a, Marke by. Sten Nordrum, Marke, 4520 Svinninge.
11 1974 s Istandsættelse af toiletter. Matr. nr. 11 h og 11 l, Veddinge by. Feriekolonien Klinten, Høve Strand, 4550 Asnæs.
12 1972-1974 s Pensionistbolig (dobb.). Fårevejle Kirkeby, Dragsholm Kommune.
13 1972-1973 s Gårdejer Ejner Jensen, Hørvegård. Matr. nr. 29 og 35, Hørve Lammefjord, Hørve sogn.
14 1976 s Byggesag. tilbygning matr. nr. 31, BjergeneC.P. Hartz.
15 1978-1980 s Havnsø Terminal.
16 1973 s Grunde i Vejleby. Solgt og købt. Matr. nr. 8 f t m. fl.
17 U. år s Jørgen Henkel. Helårshuset matr. nr. 2 i a. Søren Sten, Holbækvej 52, Grevinge.
18 U. år s Chr. Dandanell Nielsen. Matr. nr. 6 ab og 6 b g, Havnsø by.
19 1991 s Rørvig kirke v gårdejer Peter Larsen. Rørvig Menighedsråd. Istandsættelse af kirke.
21 1975 s Poul Johansens Maskinfabrik. Øvangsvej. Matr. nr. 140 a u. Udvidelse af fabrikken.
22 1976-1993 s Dragsholm Slot. Oplægning af tag på slottet.
23 1981-1983 s Byggeri. Matr. nr. 12 b r. Grevinge by.
Grevinge Brugsforening. Bytoften 2, 4571 Grevinge.
24 1978 s Skov Petersen. Matr. nr. 9 a c, Vognserup, Regstrup.
25 1976 s Ilse og Gert Hansen. Askevænget 7, 4550 Asnæs.
Matr. nr. 6 e v, Asnæs. Carport og udhus.
26 1973 s Gert Bay. Højgårdsvej 6, 4540 Fårevejle. Matr. nr. 140b h , Lammefjorden, Fårevejle. Ombygning af lagerhal.
27 1975 s Kundby Alderdomshjem. Svinninge Kommune. Bygaden 52, Kundby. Matr. nr. 11 o og 11 z . Ombygning.
28 1970 s Valdemar Rasmussen. Matr. nr 8 e ø, Vejleby, Hørve sogn. Enfamiliehus med garage.
29 1973 s Mogens Svendsen. Tinghøjvej 1, Vallekilde. Ombygning.
30 1972 s Flemming Jensen, Fårevejle. Tilbud/bygning af hus.
31 1973-1974 s Byggeri. Matr. nr. 8 a, Atterup, Grevinge sogn. Egenæs Vandværk.
32 1972 s Om og tilbygning. Tegning. Anders Blomgreen.
33 U. år s Nybygning. Hus. Parcel nr. 1 af matr. n. 2 a z, Grethe Jensen, Vallekilde by.
34 1973 s Opmuring af kølehus og maskinrum. Gulerodsgross. Poul-E. Hansen. Nyrupsvej, Hørve.
35 1975-1977 s Tilbygning. Matr. nr. 11 l, Vallekildevej 96, Hørve. Bent Løvgren.
36 1975 s Sommerhus, matr. nr. 4 ff. Til skoleinsp. Lund Jensen, Ordrup Næs. Sandvej nr. 2.
37 1975 s Tandreguleringsklinik. Matr. nr. 319 a, Holbæk.
38 1978 s Olieberedskabslagre, Jernløse.
39 1981 s Opf. af svinestald og maskinhus, matr. nr. 11 a, Egemosevej 32, 4571 Grevinge. Bygherre Tove H Jensen.
40 U. år s Sommerhus. Markvej 1, matr. nr. 4 d z, Ordrup og Kårup byer.
41 1971-1972 s Matr. nr 8 f x, Vejleby, Hørve. Byggeri af etplanshus, Lundevej 8, solgt til Børge Mølgaard.
Matr. nr. 8 f y, Vejleby, Hørve. Parcelhus, Lundevej 6, Vejleby
42 1974-1975 s Matr. nr. 27 a r, Østervang 4, Svinninge. P. A. V. Huset type 1.
43 1969 s Aspagården pr. Hørve. Opbevaringshus.
45 1975-1976 s Arne Hansen, Skovly. Maskinhus og færdiggørelse af nybygning samt omforandring ved eksisterende bygninger.
46 1978 s Kaldred Feriebys vandværk.
47a 1977 s Tilbygning til teltfabrik "Combi-Camp A/S". Frenderup. Bellisvej, Herrestrup, Grevinge. Matr. nr. 5 b k, 5 b n og 5 b e.
47b 1978 s Ombygning "Combi-Camp A/S" - C.C. Marine, Bellisvej, Herrestrup, Grevinge.
Kontorer - butik - bådeudstilling. Matr. nr. 5 b p, Herrestrup by, Grevinge.
48 1971 s Parcelhus for Ruth og Thorkild Jensen. Vallekildevej, Hørve. Matr. nr. 8 g h, Vejleby.
49 1968-1971 s Holbæk Amts Boligselskab. Rækkehuse med carporte + Pensionistboliger. Hørve - Asnæs - Særslev.
49 U. år s Vestsj. Amts Boligselskab. Pensionistboliger. Jyderup - Særslev - Hørve.
51 1976-1977 s Solglimt. Diabetikerhjem for børn, Fårevejle. Ombygning af ældre hus (hovedistandsættelse) på matr. nr. 4 o n, Lammefjorden, Fårevejle.
52 1970 s Harald Myrup, Vindekilde. Matr. nr. 8 g d, Vejleby, Hørve. Opførelse af enfamiliehus med garage.
53 1973 s Børge Lüthje. Reparation af kælderdæk i sommerhus, matr. nr. 3 d m, Ordrup by, Fårevejle sogn.
54 1973 s Anker Hansen. Matr. nr. 4 d, Bjergene, Fårevejle sogn (Reparation isolation), Rævebjergvej 11, 4540 Fårevejle.
55 1981 s Helle Jensen, Hørve. Matr. nr. 8 o, Hasselvej 3, 4534 Hørve. Opførelse af enfamiliehus.
56 1977 s Tocana Musik v./Alex Frederiksen. Vallekildevej 103, 4534 Hørve. Tilbygning.
57 1972 s FDF Klinteborg. Matr. nr. 3 f, Kårup.
58 1969 s Jeantex. Søndergade, Hørve.
59 1975 s Sjællands Bank, Matr. nr. 8 g, 8 i k, 8 i i, 8 g, Vejleby by. Hørve afd.
60 U. år s Poul Petersen, Østervang.
61 1960-1964 s Regulering af landevej nr. 9, Holbæk Amt
Ombygning af broen over Dragskanal
Alm. betingelser for udførelse af betonbroer
62 1967 s Lærerbolig. Skolelodden, Hørve
Regnskab.
62 1982 s Skolen ved Høve Strand. Ombygning af køkken.
63 1978 s Svinestald. Matr. nr. 14 af Hørby. Egon Sørensen, Faurbjergvej 24. Tegninger.
64 1976 s Hus matr. nr. 8 g c, Vejleby by, Hørve sogn. Hasselvej 2. Tegninger, skøde, pantebrev m.m.
65 1970 s René Nielsen, fodernester, Dragsholm.
66 1975 s Frenderup Maskinfabrik.
67 1982 s Jesper Rasmussen, brugsuddeler. Grevinge.
68 1975 s Pedersen & Jensen, tømrermestre.
70 1974 s Den selvejende institution "Asnæshvile Plejehjem". Tilbygning. Matr. nr. 6 b g, Asnæs by og sogn. Åstoftevej 19.
70a 1974 s Tegninger og beskrivelse af ovenstående.
71 1980 s Andelsselskabet "Hørve Vandverk". Vallekildevej 25, 4534 Hørve. Matr. nr. 8 e a, Vejleby. Ny støbt rentvandsbeholder.
72 1975 s Beboelse og driftsbygninger til Ruth og Erik Hansen, Lammefjordsvej 7, 4520 Svinninge. Matr. nr. 25 a, Svinninge by.
73 1977-1978 s Købmand Egil Nielsen. Beboelse og butik. Vallekildevej 22, Hørve. Matr. nr. 10 x, Hørve by.
74 1979 s Ombygning i kapel ved Føllenslev kirke.
75 1971 s Enfamiliehus for fuldm. Mogens Milland, Syrenvej 6, Hørve. Matr. nr. 89 n, Vejleby, Hørve.
76 1979 s Enfamiliehus med garage. Vognmand Ove Bøgebjerg Hansen. Hovedgaden 26, Mørkøv på matr.nr. plg. 4 af 1 at, Torbenfeld Hovedgård, Syvendekøb sogn.
77 U. år s Hørve kirke
78 1971 s Vallekilde-Hørve Fritidscenter. Tilbygning.
79 1982 s 15 huse for Vestsjællands Amts Boligselskab. Matr. nr.9 a a, Vejleby, Hørve.
79 1978-1982 s Vestsjællands Amts Boligselskab, Jyderup. Beskrivelse af 11 pensionistboliger. 8 dobbelthuse i Svebølle. Tegning Elmkær, matr. nr. 9 a a, Vejleby.
80 1981 s Poul H. M. Nielsen, Bjergsøvej 44. Matr. nr. 33, Bjergesø by. Tilbygning m.v.
81 1981 s Holger Rasmussen. Taastruphøjvej 10, Holbæk.
82 1986 s Vagn Aage Larsen.
83 U. år s Flemming Kjersner.
84 U. år s Frits Larsen.
85 1987 s Kaj Olsen.
87 1980 s Hørve Andels Grovvare.
88 1975 s Fristrup mølle.
89 1979 s Holbæk Maskincenter.
90 1967 s Dansk Veedol, Hørve.
91 1977-1987 s Hørve Konservesindustri. P Lykkeberg.
92 1976 s Poul Nørgård Hansen, Roskilde.
93 1977 s Valther Jensen, Svinninge.
94 1976 s Ernst Petersen, Hørve.
95 U. år s Erik Jensen.
96 1975 s A. Hutters, Holbæk.
97 1979 s Knud Tholstrup, Hørve.
98 1987 s Mogens Gurre, Viperød.
99 U. år s Asnæs Bibliotek. Indgangsparti.
100 1987 s Jan Frederiksen, Vindekilde.
101 1979 s Jørgen Kristensen, Fårevejle.
102 1975 s Lis Bergsted, Holbæk.
103 1990 s Særslev kirke.
104 1976 s Tage Lejre, Fårevejle.
105 1975 s Fårevejle Autolakering
106 1977 s Tuse Brugsforening
107 1977 s Deponeringsplads, Asnæs.
108 1977 s Karen Madsen, Hørve.
109 1976 s Olielager, Jernløse.
110 1977 s Skippinge Vandværk.
111 1966-1971 s Kurt Sørensen, hovmester, Hørve.
112 1979 s Poul E. Larsen, Hørve.
113 1961-1969 s Fårevejle kommune.
Forskole, kommunekontor og bolig, udvidelse, alderdomshjem.
pensionistboliger, jord-, kloak- og murerarbejde v. 2 lærerboliger.
114 1969-1974 s Dragsholm kommune.
Tilbud, adm. bygning, pedelbolig, tilbud på 2 pens. boliger.
116 1971 s Johs. Offersen, Vindekilde.
117 U. år s Pumpehus i Asnæs.
118 U. år s Thormod Hansen, Hvidovre.
119 1970 s Frits Jensen, Allerup.
120 1974 s Kundby Vandværk.
121 1971 s Ole Hansen, Asnæs
122 1984 s E. Andersen, Kaldred.
123 1972 s Ernst Larsen.
124 1974 s Fårevejle St. Vandværk.
125 U. år s Knud Larsen, Hørve
126 1973 s Bjarne Nielsen, Hørve.
127 1974 s Jens Willumsen, Pilevang.
128 1974 s Asnæs Børnehave.
129 1973 s Dueholm.
130 1969 s Anna Birk, Vindekilde.
131 1972 s Palle Hansen, Skelbæk.
132 1970 s Hørve Børnehave.
133 U. år s Oskar Andersen, Hørve.
134 1969 s S. E. Østerberg.
135 1979 s Aage Bentsen, Asnæs.
136 1971 s Herrestrup Skole m.m.
137 U. år s Poul E. Christiansen.
138 1971 s Holger Poulsen.
139 1971 s Grevinge Børnehave.
140 1971 s Peter Andersen, Fårevejle
141 1971 s Jordemoderboliger, Ubby, Vig
142 1972 s Ebba Rasmussen, Svinninge.
143 1972 s A. Clausen, Holbæk.
144 U. år s K. Kelmo.
145 U. år s Jørgen Christiansen, Vejleby.
147 1979 s Gunnar Larsen, Vallekilde.
148 1975 s Viggo Juul, Hørve.
149 1971 s Læge Boskov, Skibby.
150 U. år s Per Mortensen, Hulgård, Kårup.
151 1972 s Jørgen Brynjolf.
152 1981 s Mogens Nielsen, Hørve
153 1972 s Svinninge Vandværk.
154 1974 s Ole Petersen, Jungshavegård, Hørve.
155 1974 s Trundholm Kommune, Pensionistboliger, Højby.
156 1974 s Lindy Jacobsen, Føllenslev.
157 1974 s Finn Slott.
158 1976 s Holbæk Autodynamo.
159 1969 s Erling Petersen, Fårevejle.
160 1969 s Slagter Kurt Andersen, Asnæs.
161 1970 s Erna Nielsen, Hørve.
162 1969 s Leo Hansen, Svinninge.
163 1969 s Axel Hansen, Vejleby.
164 U. år s Jens Rebbe, Vallekilde.
165 1970 s Poul Jensen, Hørby
166 1968 s Henning Jensen, Kastrup, Tuse Næs.
167 1973 s Jørgen Møller, Holbæk.
168 1971 s Leif Petersen, Holbæk.
169 1968 s Svend Petersen, Torslunde.
170 1976 s Grevinge Plejehjem.
171 1986-1989 s Havnsø Hotel og Kursuscenter.
172 1970 s Føllenslev Børnehave.
173 U. år s Gert Hansen, Holbæk
174 1976 s Badebro. Sanddobberne.
175 1972 s Pensionistboliger i Fårevejle.
176 1980 s Asmæs Svømmehal
178 U. år s Hørve Bolighus
179 1967 s Ejvind Birk.
180 1969 s K.M. Andersen, Mørkøv.
181 1967 s Viggo Andersen, Fårevejle.
182 1966 s Frede Christiansen, Veddinge.
183 1970 s A. Engberg, Hørve.
184 U. år s Forto
185 1972 s Palle Guldbæk, Fårevejle
186 1969 s Ingolf Knudsen, Kisserup.
187 1969 s Thormod Larsen, Starreklinte.
188 1972 s Palle Maarbjerg, Hørve.
189 1963 s Mekaniker Ib Madsen, Hørve.
190 1972 s Vagn Nielsen, Svinninge.
191 U. år s Helge Jørgensen, Hørve
192 U. år s Børge Olsen, Hørve
193 1967 s Søren Tholstrup, Vejleby.
194 1972 s Flemming Petersen, Hørve
195 1970 s Verner Petersen, Hørve.
196 1966 s Ingeniør Klarskov Pedersen, Roskilde.
197 1966 s Knud Poulsen, Vridsløselille.
198 U. år s Reinholt Petersen, Hørve.
199 1964 s Ejvind Petersen.
200 1969 s Åge Petersen, Fårevejle St.
201 1966 s Niels Uhrskov, Holbæk.
202 U. år s Gunni Zachariassen, Hørve.
203 1965 s Marie Lykke Nielsen, Hørve.
204 1967 s Jørgen Sørensen, Højvang, Vallekilde.
205 1973 s Benny Sørensen, Kastrup, Tuse Næs.
206 1980 s Mogens Jørgensen
207 1991 s Ejvind Carlslund Nielsen, Hørve.
209 U. år s Bjarne Hincke, mekaniker, Hørve.
210 U. år s Allan Jensen, Kundby.
211 1981 s Jens Petersen, Svinninge.
212 1980 s Udby kirke.
213 1980 s Bjørn Jensen, Ombyg. bageri, Hørve.
214 1979 s Arne Nielsen, Ugerløse.
215 1984 s Jette Sivertsen, Hørve.
216 1967 s Niels P. Jørgensen, Løserup, Tuse Næs.
217 1965 s Holbæk Amts Landboforening.
218 1975 s N. Fl. Abrahamsen, Højby.
219 1975 s Jørgen Reinholdt, Vejleby.
223 1990 s Installatør Per Damgaard, Vallekilde.
224 1975-1976 s Kloakplaner for Vallekilde-Hørve m.m.
225 1991 s Skolefritidsordning. Hørve skole.
226 1986 s Dragsholm Kommune. Dekl. og tegninger matr. nr. 9 c p og 9 d b Vejleby by.
227 1988 s Andelsboliger "Elmeparken", Kundby.
228 1989 s Undløse Menighedsråd.
229 1987 s Bjergsted Kommune, boliger Vesterbjerg-gård.
230 1988 s Chelbat Mohammed Larbi, København.
231 1991 s Kunstmaler Lars Dan, Holte.
232 1986 s VVS Carl Otto & Co, Holbæk.
233 1985 s Teknisk Skole, Holbæk.
234 1986 s Havnsø Hotel & Kursuscenter.
235 1990 s "Fuglsang", Høveltevej 70, Birkerød.
236 1988-1990 s Forto, Daginst., Hørve.
237 1984-1985 s Hørve Håndværker Byg ApS.
238 1988 s Holbæk Tekniske Skole.
239 1960-1991 s Registrant over murerarkiv.

Søg videre på arkiv.dk

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik.
OK
Top