Grønbjerg Andelsmejeri: Svinget 5, Grønbjerg, 6971 Spjald

Nummer B3048
Type Billeder
Beskrivelse
Grønbjerg Andelsmejeri: Svinget 5 og Tage Kristensens købmandsbutik i baggrunden Svinget 3.
Bemærkning Svinget 3. Købmandsforretning.

Bygget omkring 1910 af købmand Chr. Valdemar Nielsen fra Sinding, gift med Dagmar Kristensen fra Thorsted. Grunden blev købt af Jens Kristensen, Grønbjerggård.

1910: Chr. V. Nielsen, solgte forretningen allerede i 1914, fordi han selv blev indkaldt til sikringsstyrken.

1914: Købmand Chr. T. Nielsen.

1915: Niels Peder Anneberg.

1919: Ernst Bukholdt Betzer.

1920: Chr. Frølund Nielsen.

1921: Jens Sønderby Sørensen (fogedudlægsskøde).

1922: Maren Bentzen (ægtepagt)

1923: Hotelejer P Møller

1926: Elvig Johannes Nygaard.

1927: 1928 Harald Nygaard.

1933: Laurids D. Jørgensen, Resen.

1941: Tage Kristensen gift med Poula Kristensen. Tage Kristensen døde i 1973.

1973: Poula Christensen, enke.

1973: Anette og Hans Jørgen Petersen
Børn: Else Marie og Ulrik

1993: Købmandsforretningen lukker. Hans Jørgen og Anette bliver brugsuddelere

Svinget 4. Mejeribestyrerbolig. Huset ligger til venstre i billedet og kan ikke ses.

Mejeribestyrer Ole Visti Søndergaard, blev i 1929 valgt til sognerådet og blev i 1933 valgt til sognerådsformand, en post han havde til sin død i 1936.
Børn: Vita- Villy

Mejeribestyrer Axel Christensen fra Gesten. Mejeriet blev nedlagt i 1970 og Axel Christensen købte huset. Gift med Mie.
Børn: Jytte og Ole

1981 Else Petersen (1916-2004) og Gregers Petersen (1913-1996). (se Holstebrovej 26).

2002: Birgit Lisby og Vagn Lisby (1939-2016)
Børn: Jørgen, Lisbeth og Inger

2017 Susanne Bagge

Svinget 5. Grønbjerg Andelsmejeri

Mejeriet i Grønbjerg/Nr. Omme har haft to forskellige navne:
Nr. Omme Andelsmejeri fra 1899 da mejeriet blev stiftet og
Grønbjerg Andelsmejeri (da der blev etableret mejeri i Abildå og Ørnhøj i 1911)

Mejeriet blev oprettet i 1899. På den tid var der endnu ikke bygget mejerier i Ørnhøj, Abildå og Thorsted, det nærmeste mejeri var Brejning-Muldbjerg Andelsmejeri.
Den kolossale udvikling indenfor landbruget, som startede i 50-erne begyndte også at gøre sig gældende indenfor mejeribruget. Efter 1945 begyndte man at nedlægge mejerier. Det skyldtes først og fremmes bedre veje og ændret transport, desuden var der mange landmænd, der valgte, at drive kvægløst landbrug. I 50-erne og 60-erne blev der nedlagt mindst 20 mejerier om året. Resultatet blev færre og større enheder, som kunne udnytte stordriftens fordele.
I Grønbjerg mejerikreds var der også mange, der satte køerne ud, så leverandørenes antal faldt år efter år. Da mejeriet var på sit højeste var der ca. 125 leverandører, men i 1970 var der knap 80 tilbage. Man vedtog en sammenlægning med Brejning-Muldbjerg Andelsmejeri og Grønbjerg Andelsmejeri blev nedlagt i 1970. Videbæk kommune købte bygningerne og lod dem nedrive og anlagde en parkeringsplads, hvor mejeriet havde ligget i 71 år. I 1999 er der kun ti malkekvægbesætninger tilbage i det område, der engang var Grønbjerg Andelsmejeris leverandørkreds. I 2019 tre malkebesætninger (to øko. og én konv. der leverer mælk til hhv. Arla og Thise)
Periode 1965 - 1970
Fotograf Ukendt
Arkiv Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Top
;