Strandby - Her lå skolehus fra 1646-1962.

Nummer B3515
Type Billeder
Beskrivelse Strandby - Her lå skolehus/hovedskolen fra 1646-1962.
Sigvard Sigvardsen skriver i "Træk af Strandby sogns historie gennem tiderne": Trods det at sognet var hårdt spændt for under Svenskerkrigene, evnede det dog i 1646 at bygge skolehus, tilskyndet af sognepræsten Lunde. Klosterskolen i Vitskøl levede i erindringen. Skolen lå parallelt med og fem favne fra kirkegårdsdigets nordside. En lerklinet bygning, isprængt bindingsværk. En lille skolestue, delt med en lav lerbalke, således, at drenge og piger var adskilte. Den blev ombygget 1728 af Niels de Poulson. Den stod nu til 1885, da der opførtes en ny, som på den smukkeste måde stadig hævdede Strandby skoles ry som en mønsterskole: roses som før af Viborgbispen. Den var bygget af brændte gule sten med skifertag, hvilket var noget uhørt. Skolen var 36 alen lang og 12 alen bred med en stor tilhørende udbygning, da der var en temmelig stor skolelod; den blev opført i modsat retning af den første. Den stod til 1962, da den nye, smukke, centralskole blev taget i brug. Den gamle skolebygning blev revet ned, da amtet ved vejregulering ville rette et skarpt sving ud.
Bemærkning Campingvognsprojekt 2009
Årstal 2009
Dateringsnote 2009
Fotograf Kim Ørsted Iversen
Materiale Digital kopi efter: farve positiv
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Strandby Sogn (1000-2050)
Arkiv Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn

Søg videre i Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn

Top
;