BOG. Prædikener. - afholdt af sognepræst i Flade-Gærum, Svend Olaf Olsen. Udgivet i 1991 - efter hans død samme år.

Nummer H106
Type Bøger
Illustrationer Ja
Forfatter(e) Svend Olaf Olsen
Indholdsnote Bogen "Prædikener" indeholder årets gang i form af 28 prædikener afholdt af Svend Olaf Olsen. Den er udgivet på foranledning af hands sidste hustru, Mona Kallehauge. Vennen Peter Hove har tegnet et portræt af Svend Olsen på forsiden og har skrevet forordet. Heri undrer han sig over, at Svend kunne være den lyse og glade mand, trods alt det tunge, mørke og sorte, der ramte ham. Peter Hove vil altid huske og beundre Svend for hans enestående vilje og evne til at se lyset i mørket.
Svend Olaf Olsen blev født som 1 af 5 søskende i Manchuriet i Kina. Hans mor, fra Gedser, var sygeplejerske og faderen, københavner, var landbrugskandidat. De traf hinanden, da de begge var ansat af Dansk Missionsselskab i Manchuriet. Faderen var rektor for "Skolen i Brændehuggerdalen" i Pitsaikou nordvest for Antung og moderen sygeplejerske. Her oplevede familien 2. verdenskrig og den japanske besættelse - under usikre forhold.
Efter krigen- i 1946 - kom familien hjem til Danmark. Svend Olsen fik realeksamen i Haslev, og derefter et par år på landet. Han fik dog lyst til at læse - inspireret af formand for Indre Mission, Chr. Bartholdy, der havde konfirmeret ham. Han tog studentereksamen i Røndei 1953 og blev teologisk kandidat i København i 1960. Første embede var som kaldskapellan i Hyltebjerg sogn i Vanløse 1962-1965, dernæst residerende kapellan i Taars 1965-1972 og fra 1972 sognepræst i Flade-Gærum sogn. Her var han ansat indtil udgangen af marts 1990, hvor han måtte fratræde p.g.a. sygdom. Han døde 04-01-1991.
Svend Olsen var gift og skilt flere gange. Han fik 3 børn, - Anne, Jakob (handicappet) og Birgitte.
Årstal 1991
Arkiv Gærum Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Top
;