UDKLIP. PERSONER. ANNA og NIELS MAJ, V. Samsig samt Annas forældre DANIEL CHR. JENSEN og hustru KAROLINE

Nummer U805
Type Øvrige samlinger
Bemærkning Niels Hansen Maj blev født 20-06-1891. Han kom fra Skjold i Horsens. Han var oprindelig murer, men kom til Vendsyssel, og overtog sin kone Annas fødehjem V. Samsig i Gærum. Anna blev født 30-09-1892. Hun var datter af Karoline "Line" og Daniel Chr. Jensen "Chr. Daniel". Niels og Anna blev gift i 1920.
-
Niels Maj havde flere tillidshverv. I mange år var han således formand for Flade-Gærum sygekasse. Desuden var han i bestyrelsen for Gærum Mejeri, i foderstofforeningen og med i menighedsrådet.
-
Anna Maj døde 20-02-1955.
-
Niels Maj solgte derefter V. Samsig og købte hus på Gærumvej i Frederikshavn. Parret blev begravet på Flade Kirkegård.
-
Daniel Chr. Jensen "Chr. Daniel" blev født 04-03-1848 i V. Samsig i Gærum. Hans forældre var Jens Andersen Boien og Mette Marie Nielsen. Han blev i 1875 gift med (Marie) Karoline Hansen "Line" født 29-02-1852 i V. (St.) Rævdal i Gærum. De fik 6 børn - herunder Anna, gift med Niels Maj. I daglig tale blev Daniel Chr. Jensen kaldt "Chr. Daniel" og Karoline for "Line".
-
Chr. Daniel og Line overtog V. Samsig efter hans forældre. Da var ejendommen forfalden og besætningen var en hest og to magre køer. De fik den i årenes løb drevet op til en forholdsvis værdifuld ejendom med 2 danske heste og 8 gode køer. (ved guldbrylluppet i 1925).
-
Parret var nogle af de første, der tilsluttede sig Indre Mission, da bevægelsen nåede Gærum, og de var flittige kirkegængere.
-
Parret blev boende livet ud i V. Samsig, hvor de havde ophold hos datteren Anna og svigersønnen Niels Maj.
Daniel Chr. Jensen døde 06-08-1936 og Karoline 25-10-1940.

Periode 1925 - 1998
Dateringsnote

Arkiv Gærum Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Yderligere indhold

ANNA OG NIELS MAJ
DANIEL CHR. JENSEN OG KAROLINE
Top
;