Marinus Christensen "Bødker", Bangsbostrand, men født i Gærum, hustruen Dagmar og sønnerne Thomas, Søren, Carl og Poul, ca. 1921.

Nummer B4221
Type Billeder
Beskrivelse Foto af familien, der boede i Bangsbostrand, men Marinus stammede fra Gærum. Til venstre ses Dagmar og til højre Marinus. Bagest ses børnene Søren til venstre og Thomas til højre. Forrest børnene Poul til venstre og Carl til højre.
Bemærkning Marinus Christensen, 1878-1952, blev født i Ø. Rævdal i Gærum. Hans forældre var Jørgen Christensen og Ane f. Christensdatter.
Som barn og ung opholdt han sig meget i Bødken Bangsbostrand - først hos sin moster og senere hos sin storesøster Christine og dennes mand Mogens Svendsen - deraf tilnavnet "Bødker".
Marinus blev gift med Dagmar f. Nielsen (Nepper) i Bangsbostrand, 1880-1930. De byggede hus på Søndergade 182. Han ernærede sig først som fisker, siden som fiskehandler. Han var medlem af Flade-Gærum sogneråd fra 1913 til 1939, hvor Bangsbostrand blev indlemmet i Frederikshavn kommune. Fra 1933-1937 var han sognerådsformand. Han var også medlem af repræsentantskabet i Frederikshavn Bank og mangeårigt medlem af Flade sogns menighedsråd.
Marinus og Dagmar fik 5 børn:
1907: Thomas
1909: Søren
1912: Carl
1916: Poul
1921: Ellen
I 1939 fik de 5 søskende Kgl. bevilling til at anvende efternavnet Nepper-Christensen.
Dagmar døde allerede i 1930. Marinus giftede sig igen i 1951 med Elisabeth Nipper, 1890-1966.
Periode 1919 - 1921
Dateringsnote ca. 1920
Yngste barn, Ellen, blev født i november 1921, så foto er taget før den tid.
Fotograf Herluf W. Jensen, Frederikshavn
Materiale s/h positiv
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Bangsbostrand Sogn (1943-2050)
Arkiv Gærum Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Top
;