Rørlægning af Del af Nordkanalen

Nummer K66
Type Kort og tegninger
Beskrivelse
Rørlægning af Del af Nordkanalen
Bemærkning Kortet er kopieret efter en kopi af matrikelkortet
Målestoksforhold 1:4000
Stemplet af Holbæk Amts Vandløbsvæsen 25.09.1946
Periode 1929 - 1930
Størrelse 67x124
Materiale Matrikelkort, diverse
Arkiv Svinninge Lokalhistoriske Arkiv
Top
;