Andelsmejeriet "Hovbak", Bjergby

Nummer A4918
Type Arkivalier
Arkivskaber Hovbak Andelsmejeri
Beskrivelse Andelsmejeriet Hovbak
Bjergby
Født/stiftet 1903
Død/nedlagt 1984
Periode 1888 - 1971
Dateringsnote 1888-1971
Arkiv Historisk Arkiv Hjørring

Yderligere indhold

217 1975-1979 - Bogføringsbøger vedr. tilvirkning og og salg af smør.
218 1918-1920 - Produktion/salg af smør.
219-233 1932-1969 - Køb-Salg smør. Nemlig: 1933-1935............ 1 bd. 1937-1939............ 1 bd. 1939-1942............ 1 bd. 1942-1945............ 1 bd. 1945-1947............ 1 bd. 1947-1950............ 1 bd. 1950-1953............ 1 bd. 1953-1955............ 1 bd. 1956-1958............ 1 bd. 1958-1961............ 1 bd. 1961-1964............ 1 bd. 1964-1967............ 1 bd. 1967-1969............ 1 bd. u/år................. 1 bd. u/år................. 1 bd.
234-235,320-321 1948-1959 - Smørsedler. Nemlig: 1948-49-49........... 1 pk. 1947-48-50........... 1 pk. 1951.................... 1 pk 1950-1959............ 1 pk.
236 1978-1979 - Kuverter med små smørsedler på smør til leverandører.
237 1939-1940 - Indtægt smørexport.
238 1912-1918 - Udgået smør.
239 1961-1970 - Indberetning smørudvalget
240-256 1942-1969 - Køb/anvendelse mælk/fløde. Nemlig: 1942-1944............ 1 bd. 1943-1944............ 1 bd. 1944-1945............ 1 bd, 1945-1946............ 1 bd. 1946-1947............ 1 bd. 1947-1948............ 1 bd. 1948-1949............ 1 bd. 1949-1950............ 1 bd. 1952-1953............ 1 bd. 1950-1952............ 1 bd. 1953-1954............ 1 bd. 1954-1954............ 1 bd. 1959-1961............ 1 bd. 1961-1963............ 1 bd. 1963-1965............ 1 bd. 1965-1967............ 1 bd. 1967-1969............ 1 bd.
257 1957-1961 - Flødebedømmelse
258-264 1971-1981 - Sammendrag leverandørregnskaber m/revi- sionspåtegning. Nemlig: 01.10.1971........... 1 pk. 7.03.1973 28.09.1973........... 1 pk. 29.12.1973 01.10.1974........... 1 pk. 01.01.1976 02.01.1976........... 1 pk. 01.01.1978 02.01.1978........... 1 pk. 31.12.1979 31.12.1979........... 1 pk. 28.12.1980 29.09.1981........... 1 pk. 29.12.1981
265-282 1933-1951 - Udregningslister Nemlig: 1933................. 1 pk. 1934................. 1 pk. 1935-1936............ 1 pk. 1937................. 1 pk. 1937-1938............ 1 pk. 1938-1939............ 1 pk. 1939-1940............ 1 pk. 1941-1941............ 1 pk. 1941-1942............ 1 pk. 1942-1943............ 1 pk. 1943-1944............ 1 pk. 1945................. 1 pk. 1945-46-47........... 1 pk. 1947-47-48........... 1 pk. 1947-1948............ 1 pk. 1948................. 1 pk. 1948-1949............ 1 pk. 1950-1951............ 1 pk.
283-284 1961-1969 - Fedtprocenter. Nemlig: 1961................. 1 bd. 1964-1969............ 1 bd.
285 1921-1945,u.år - Daglig ind-og udvejning. Kørselspengebøger. Kørselspengebøger. Mellemregning(mælke- produkter)Kbm.Ole Nielsen, Østergade, Hjørring.
286 1974-1983 - Engrossalg
287 1921-1923 - Salgsbog
288 u.år - Tilvirkningsbog og salgsbog for ost. Enhedsbog, Smørbog
290 1964-1965 - Levering til og fra mejeriet
291 1959-1969 - Detailsalgsbøger og kvitteringskort
292-308 1938-1983 - Detailsalg Nemlig: 1938-1943............ 1 bd. 1943-1951............ 1 bd. 1950-1953............ 1 bd. 1953-1954............ 1 bd. 1953-1955............ 1 bd. 1955-1957............ 1 bd. 1956-1957............ 1 bd. 1957-1959............ 1 bd. 1958-1961............ 1 bd. 1959-1961............ 1 bd. 1961-1963............ 1 bd. 1961-1965............ 1 bd. 1963-1965............ 1 bd. 1965-1967............ 1 bd. 1970................. 1 bd. 1970-1975............ 1 bd. 1975-1983............ 1 bd.
310 1966 - 1969 - Div.salgsbøger vedr. leverancer til div. aftagere i Bjergby
311 1977-1984 - Leverandørkort. Liste over tilskuds- berettigede varer.
312 1976 - 1984 - Vandanalyser, spildevand. Forbrugererklæringer. Indberetning vedr.modtagne produkter. Mælkekontrol
313 1982 - 1984 - Skemaer til besætningsopgørelse
314 1979-1984 - Danmælk A/S, statistik, prislister Reduktaseprotokol,div.
315316 1908-1984 - Kvitteringslister centrallaboratoriet Nemlig: 1908-1984............ 1 pk. u/år................. 1 pk.
317318 1977-1984 - Indberetninger mejerikontoret Nemlig: 1977-78-79-80-81..... 1 pk. 1981-1984............ 1 pk.
319 1961-1970 - Indberetninger smørudvalget
322 1974-1975 - Indberetningslister vedr. tilskud til prisnedsættelse for mælk- og mejeriprodukter 1975 Indberetningsformular over modtaget mælk samt produceret og udleveret mælk. 1974 - 1975
323 u.år - Kvittering for efterbetaling, kopier af driftsregskaber m.m.
- DIVERSE:
324 u/år - Diverse fra mejeribrugets Fællesindkøb. Årsberetning Danmark A/S. Div. brochu- rer m.m.
325 1982-1984 - Reduktase for retur mælkestøtte 1982-1984 Daglig ostebogføring indgående Daglig ostebogføring udgående 1984
326 1982 - 1984 - Korrespondance, statistik Fællesorga- nisationen.
327 1967 - 1984 - Indberetningsformularer tomme Sikkerhedblade tomme Indberetningsformularer 1984 AKAFA div. korrespondance 1967 - 1983 årsberetninger og vedtægter 1970 - 1984 Forbrugererklæringer vedr. støtte 1978 - 1983
328 1975-1983 - Beretning om Fællesorganisationen og lommebøger
329 1976-1983 - Korrespondance Fællesorganisationen. Kildeskat.
330-332 u.år - Mejeriernes facitbøger. Nemlig: 1 del. Udviddet del
333 1947-1948 - Mælketidende
335 1981 - 1982 - Opgørelse over besætning
334 1957 - Indkøb/Salg grønthøstere og tophøstere.
336 1970-1983 - Policer Lærlingekontrakter Indkøb: bil, bord, stole, køleskab m.m. Momsopgørelse
337 1969- 1985 - Revisionsprotokoller 1969 -1983 Status og regnskaber 1963 -1984 Kontoudtog bank Giroblanketbog Div. faktura 1984 - 1985
338 1982 -1985 - Lønlister 1982 - 1985 Lønsedler Vejledning Multidataløn
339 ? - Bakteriekort
- BESTYRELSEN:
1 1919-1971 - Vedtægter og ændringer. Mejeribestyrer- kontrakter. Diverse kontrakter og skøder.
2 1888-1971 - Forhandlingsprotokoller.
3 1908-1960 - Underskriftbog, Andelshavere. 1946 - 1950 Andelsfordelingsbog 1935 - 1960 Andelsbog. Nemlig: 1/11 0918 - 1/11 1928 1/11 1928 - 1/11 1935 anm.: foran i bogen løs specifikation af andele beregnet til de enkelte Leverandører pr. 11/12 1928 1/11 1935 - 1/11 1947 Andelsberegningsbog. nemlig: 1/7 1908 - 31/10 1918 1/11 1918 - 1/11 1927 korrespondance og kvitteringer 1951 - 1960
4-17 1926-1964 - Mælkeleverandørbøger. Nemlig: 1923-1925............. 1 bd. 1926-1928............. 1 bd. 1929.................. 1 bd. 1930-1932............. 1 bd. 1932-1934............. 1 bd. 1934-1935............. 1 bd. 1934-1935............. 1 bd. 1936-1938............. 1 bd. 1938-1940............. 1 bd. 1940-1944............. 1 bd. 1945-1948............. 1 bd. 1948-1952............. 1 bd. 1952-1955............. 1 bd. 1955-1964............. 1 bd.
18 1934-1936 - Udleveringsanmodning fra Andelsha- vere.
19 1947 - Forskud/Efterbetaling leverandører.
20-21 u/år - Kaseinmærker til afmærkning af ost Henholdsvis 30 og 45%
22 - Leverandørjournaler.
24-25 1935 - 1954 - Udregningslister/udbetalinger. Nemlig: 1935 - 1936................ 1 pk.24 1954................. 1 pk. 25
26-29 1955-1958 - Udbetalingslister. Nemlig: 1955................. 1 pk. 1956................. 1 pk. 1957................. 1 pk. 1958................. 1 pk.
30 u.år - Sammendrag udbetalinger.
31-67 1971-1984 - Ugevis afregninger til leverandører, med oplysninger om fedtenheder, gen- nemsnitlig fedt%, samt totalleveret kvantum mælk pr. uge. Nemlig: 1971-72-73........... 1 pk. 31 ks 1972-1973............ 1 pk. 32 ks. 1972-1973............ 1 pk. 33 ks. 1972-1973............ 1 pk. 34 ks. 1973-1974............ 1 pk. 35 ks. 1974................. 1 pk. 36 ks. 1974-1975............ 1 pk. 37 ks. 1974-1975............ 1 pk. 38 ks. 1974-1975............ 1 pk. 39 ks. 1975-1976............ 1 pk. 40 ks. 1975-1976.......... 1 pk. 46 ks. 1976-1977............ 1 pk. 47 ks. 1977................. 1 pk. 48 ks. 1977-1978............ 1 pk. 41 ks. 1978................. 1 pk. 42 ks. 1978-1979............ 1 pk. 43 ks. 1978-1979........... 1 pk. 44 ks. 1979................. 1 pk. 45 ks. 1979................. 1 pk. 50 ks. 1980................. 1 pk. 52 ks 1980................. 1 pk. 49 ks 1980................. 1 pk. 51 ks. 1981................. 1 pk. 53 ks. 1981................. 1 pk. 54 ks. 1981................. 1 pk. 55 ks. 04.10.1981........... 1 pk. 56 ks. 27.12.1981 28.12.1981........... 1 pk. 57 ks. 14.04.1982 15.03.1982........... 1 pk. 58 ks. 26.04.1982 10.05.1982........... 1 pk. 59 ks. 21.06.1982 28.06.1982........... 1 pk. 60 ks. 26.09.1982 31.01.1983........... 1 pk. 61 ks. 01.05.1983 08.05.1983........... 1 pk. 62 ks. 25.07.1983 25.10.1982........... 1 pk. 63 ks. 07.07.1983 01.11.1982........... 1 pk. 64 ks. 24.01.1983 09.1983.............. 1 pk. 65 ks. 01.1984 22.09.1983........... 1 pk. 66 ks. 17.06.1984 01.1984.............. 1 pk. 67 ks. 04.1984
68 1929 - 1935 - Udbetalingslister/overskud Andelsha- vere.
69 1966-1974 - Brugte checks vedr. tilbagebetaling.
70 1917-1959 - Ind og udgifter, årsregnskab 1925-1926 april 1927 1948-1949 1949 1950-1951 1951-1952 1954-1955 1957-1958 Driftsregnskab 1917-1918 1937-1938 1946-1947 1947-1948 2 stk 1948-1949 1951-1952 1952-1953 1953-1954 1958-1959
71 1915-1923 - Hovedbog for revisorer.
72 1940-1941 - Indtægter/udgifter.
73 1951-1962 - Bankbøger, Licitationslister vedr. mælkeafhentning. Anm: Sange vedr. jubilæum.
74 1915-1960 - Maskinsynsbog indeholdende 2 lægeat- tester for elever. Inventarbog, Konto- bog, Kedelpasserkontrolbog(Laurids Jensen Sandal), Post-og Tekegramkvitteringsbog.
75 u.år - Protestskrivelser, Tilbud vedr. maskiner og kedler.Ejendomsvurderinger. Anm: Fadderskabskontrakter med meje- riet og Norge/Finland. Kildeskat
76 1973 - 1982 - Kontrakter vedr. køb og udleje af mælkekøletanke. Diverse: f. eks tlfabonnement Ejendomsvurderinger
- OVERORDNET REGNSKAB:
77-80 1963-1984 - Driftsudgifters fordeling. Nemlig: 1963-1971............ 1 bd. 1972-1978............ 1 bd. 1978-1984............ 1 bd. 1984................. 1 bd.
81 1975-1978 - Regnskab vedr. tilbagebetaling, kuver- ter og brugte checks.
82-101, 340-341 1913-1984 - Kassebøger/Journaler. Nemlig: 1914-1915............ 1 bd. 340 ks 1913-1919............ 1 bd. 341 ks Anm: side 1 vedr.Mund-og Klovsyge. 1919-1926............ 1 bd. 82 ks 1933-1934............ 1 bd. 83 ks 1934-1935............ 1 bd. 84 ks 1935-1936............ 1 bd. 85 ks 1936-1937............ 1 bd. 86 ks 1937-1938............ 1 bd. 87 ks 1938-1939............ 1 bd. 88 ks 1938-1943............ 1 bd. 89 ks 1942-1947............ 1 bd. 90 ks 1941-1959............ 1 bd. 91 ks 1947-1947............ 1 bd. 92 ks 1947-1951............ 1 bd. 93 ks 1951-1957............ 1 bd. 94 ks 1956-1963............ 1 bd. 95 ks 1963-1969............ 1 bd. 96 ks 1968-1973............ 1 bd. 97 ks 1969-1977............ 1 bd. 98 ks anm.: div. kontoudskrift indlagt. 1976................. 1 bd. 99 ks 1978 ............ 1 bd. 100 ks 1983-1984............ 1 bd. 101 ks
102-130 1931-1968 - Diverse bilag. Nemlig: 1931................. 1 pk. 102 ks 1931-33-35........... 1 pk. 103 ks 1932................. 1 pk. 104 ks 1932................. 1 pk. 105 ks 1932................. 1 pk. 106 ks 1933................. 1 pk. 107 ks 1933................. 1 pk. 108 ks. 1934................. 1 pk. 109 ks 1934................. 1 pk. 110 ks 1935................. 1 pk. 111 ks 1935-1936............ 1 pk. 112 ks 1935................. 1 pk.117 ks. 1936................. 1 pk. 113 ks 1936-1937............ 1 pk. 114 ks 1937................. 1 pk. 115 ks 1938................. 1 pk. 116 ks 1938................. 1 pk. 118 ks 1940-1941.......... 1 pk. 119 ks 1957-1958.......... 1 pk. 126 1945-1946............ 1 pk. 120 ks 1946-47-48-50........ 1 pk. 121 ks 1949................. 1 pk. 122 ks 1950............ 1 pk. 123 ks 1954................. 1 pk. 124 ks. 1957................. 1 pk. 125 ks. 1948-49-62-1963.. 1 pk. 127 ks 1964-1967............ 1 pk. 128 ks 1966-1969............ 1 pk. 129 ks. 1968................. 1 pk. 130 ks
131 1942-1968 - Betalte regninger.
132 1961-1962 - Kassebilag
133-168 1969-1984 - Regninger og kvitteringer m/revisions- påtegning. Nemlig: 1969-1970............ 1 læg. 133 ks Anm: 1- 530 1970................. 5 læg. 134 ks Anm: Blandet nr.rækkefølge 1970-1971............ 3 læg. 135 ks Anm: 91- 172, 173-400 1971................. 3 læg. 136 ks Anm: 401- 718 1971-1972............ 4 læg. 137 ks Anm: 1- 406 1972................. 4 læg. 138 ks Anm: 404- 792 1973................. 1 pk. 139 ks 1973................. 1 pk. 140 ks 1973................. 1 pk. 141 ks 1974................. 1 pk. 142 ks 1974-1975............ 6 læg. 143 ks Anm: 1- 321,323,415,416-550 1975................. 5 læg. 144 ks Anm: 551- 952 1975-1976............ 5 læg. 145 ks Anm: 1- 490 1976................. 5 læg. 146 ks Anm: 491-1004 1976-1977............ 4 læg. 147 ks Anm: 2- 468 1976-1977............ 5 læg. 148 ks Anm: 469- 985 1977-1978............ 4 læg. 149 ks Anm: 1- 475 1978................. 6 læg. 150 ks Anm: 476-990 1978-1979............ 5 læg. 151 ks Anm: 7- 241,770-970 1978-1979............ 4 læg. 152 ks Anm: 971-1029,224-590 1979-1980............ 6 læg. 153 ks Anm: 591-769,260-524 1980................. 5 læg. 154 ks Anm: 2-274 1980................. 4 læg. 155 ks Anm: 526- 988 1981................. 3 læg. 156 ks Anm: 275- 675 1981................. 4 læg. 157 ks Anm: 676-1068 1981-1982............ 4 læg. 158 ks Anm: 1- 307 1982................. 3 læg. 159 ks Anm: 1- 297 1982................. 2 læg. 160 ks Anm: 308- 580 1982................. 4 læg. 161 ks Anm: 581- 827 1982................. 4 læg. 162 ks Anm: 828-1101 1983................. 4 læg. 163 ks Anm: 298- 635 1983................. 3 læg. 164 ks Anm: 636- 924 1983-1984............ 3 læg. 165ks Anm: 1- 290 1984................. 4 læg. 166 ks Anm: 59- 291 1984................. 4 læg. 167 ks Anm: 570- 919 1984................. 4 læg. 168 ks Anm: 850-1090
- PRODUKTION:
169-203 1903-1958 - Indvejningsbøger. Nemlig: 1903-1917............ 1 bd. 1920-1922............ 1 bd 1926-1931............ 1 bd 1932-1934............ 1 bd 1934-1936............ 1 bd. 1934-1936............ 1 bd. 1936-1937............ 1 bd. 1936-1937............ 1 bd. 1936-1938............ 1 bd. 1937-1939............ 1 bd. 1937-1939............ 1 bd. 1939-1941............ 1 bd. 1941-1943............ 1 bd. 1941-1943............ 1 bd. 1941-1943............ 1 bd. 1943-1945............ 1 bd. 1943-1945............ 1 bd. 1943-1945............ 1 bd. 1945-1947............ 1 bd. 1945-1947............ 1 bd. 1945-1947............ 1 bd. 1947-1947............ 1 bd. 1946-1948............ 1 bd. 1947-1948............ 1 bd. 1948-1950............ 1 bd. 1948-1949............ 1 bd. 1949-1950............ 1 bd. 1950-1951............ 1 bd. 1950-1952............ 1 bd. 1952-1953............ 1 bd. 1955-1957............ 1 bd. 1953-1955............ 1 bd. 1955-1957............ 1 bd. 1957-1958............ 1 bd. 1957-1958............ 1 bd.
204-211 1974-1984 - Ind-og udvejningslister. Nemlig: 04.10.1974........... 1 pk. 29.05.1975 30.05.1975........... 1 pk. 25.09.1975 04.10.1976........... 1 pk. 25.12.1977 25.09.1978........... 1 pk. 21/12.1978 01/01.1979........... 1 pk. 30/09.1979 01.10.1979........... 1 pk. 14.11.1980 1981-1982............ 1 pk. 1983-1984............ 1 pk.
212 1982-1984 - EDB indvejningslister. (sammendrag)
213-214 1971-1980 - EDB kontrollister,indvejning. Nemlig: 1971-1974............ 1974-1975............. Anm.: bog protokol med bogførings-indberetningspligt. 1977-1980............ 1 pk.
215-216 1919-1934 - Bogføring smør. Nemlig: 1919-1930............ 1 pk. 1930-1934............ 1 pk.
23 1908 - 1926 - Liste over Mund og Klovsygeforsikring. 1926 Liste til Fordeling af overskuddet nemlig: 1908 1918 1925 Tabel vedr. mælkens afregning efter fløde-enheder 1912
309 1950 - 1951 - Faktura, kørselafregninger, afregninger, godtgørelser m.m.
289 u/år - Love og vedtæger Opstart af Havbak Andelsmejeri
289 1917-1984 - Diverse kontrakter, skøder og obligationer
289 1906 - 1947 - Kontrakter for mejeribestyrer
289 1918 - 1979 - Driftsregnskabnemlig

Søg videre i Historisk Arkiv Hjørring

Top
;