Esbjerg

Nummer A195
Type Arkivalier
Arkivskaber
HSB
Beskrivelse Esbjerg
Født/stiftet -
Død/nedlagt -
Periode 1940 - 2007
Arkiv Historisk Samling fra Besættelsestiden

Yderligere indhold

07B.31 Esbjerg kasse 1 1940 - 1945 - Diverse andet
1 1940 - 1945 Et register over sabotagen i Esbjerg 1940 - 1945, udarbejdet af Palle Schmidt og medarbejdere [små ringbind]
07B.31 Esbjerg kasse 2 1945 - Diverse andet
2 1945 Modstandsbevægelsens styrkelister 7. maj 1945 Afsnit Esbjerg [hæfte]

Styrkelisten indeholder fortegnelse over:

1. Afdeling 1. Kompagni
1. Afdeling 2. Kompagni [Sabotørkompagniet]
1. Afdeling 3. Kompagni [Politikompagniet]
1. Afdeling 3. Kompagni [Rekonstrueret efter politiet er overgået til almindelig tjeneste]

2. Afdeling 1. Kompagni
2. Afdeling 2. Kompagni
2. Afdeling 3. Kompagni + Fanøafdelingen
3 1945 Modstandsbevægelsens Styrkelister Afsnit Esbjerg

Supplerede og ændrede styrkelister maj - august 1945 [hæfte]
4 - Fortegnelse over befalingsmænd med dæknavne
5 - Styrkeliste for Forbindelseskommandoen, P.I.A.T.-gruppen, Aktionsgruppen og Feltpolitidetachementet
6 - Styrkeliste for 2. Kompagni
7 - Forskellige kladder til styrkelister
8 - Kladder til indberetning om modstandsstyrkerne
9 1945 Gamle Styrkelister
10 1945 Forskellige korrespondancer:

Fra Bykommandoen, Registreringskontoret, Kontoret for særlige anliggender [Frants Gertsen, Folmer Pedersen, Helge Tønnesen]

Bekræftelser på/afkræftelser af tilknytning til modstandsbevægelsen [klausuleret]

Skrivelse vedrørende indberetning af stikkerlikvideringer [navne på bagsiden] [klausuleret]

Skrivelser vedr. Agda Karen Tingskous ønske om oplysninger ang. Svend Tingskous likvidering
[klausuleret]
07B.31 Esbjerg kasse 3 1945 - Diverse andet
11 - Kompagnichef Holger Nielsens aflevering:

Diverse rapporter, vagtplaner og beretninger fra begivenheder vedrørende Esbjergs besættelse og befrielse
[mange forskellige dokumenter samlet i 1 læg] [klausuleret]
12 - Styrkelister for 2. kompagni
13 1945 Bog med arbejdssedler fra forskellige personer
14 1945 Skrivelse fra Generalkommandoen til den Jydsk-Fynske Kommando Region I - VI vedrørende indsamling og sprængning af ammunition
15 - Liste over våbendepoter og beholdning
16 - Liste over danske cykler fundet på en tysk båd

[indeholder påhængsmærker fra de pågældende cykler]
17 - Modstandsbevægelsens bevogtningsbefalinger

[Mangler nr. 7,8,10,16,21,31 og 41]
18 - Vedrørende bevogtningsbefalinger og vagtinstruktioner for 2. afdeling 2. kompagni.
19 - Bevogtningsbefalinger: forskellige dubletter
20 1945 Parkbefalinger 1 - 5. [Afløser bevogtningsbefalingerne august 1945]
21 - Konvolut med navne formodede feltmadrasser [klausuleret]
22 - Diverse skrivelser fra Folmer Pedersen vedrørende efterlysning af uavngiven mandsperson og Danforce-soldater [klausuleret]
23 1945 Legitimationskort tilhørende Holger Nielsen
24 - Efterlysning af unavngiven mandsperson
25 1947 Indberetning vedrørende Ejlert Bojesen
26 - Blanketter til anmeldelse af ulykkestilfælde og lægeerklæring.
27 - Hjertesuk på en lang nattevagt [sang]
28 - Frihedsbevægelsens Samråd: Opfordring til anmeldelse af tortur og lignende.
29 1945 1. Kompagni 4. delings vagtfordeling fra 23. juli 1945

Derudover indeholder lægget også en lejeaftale
07B.31 Esbjerg kasse 4 1945 - 1960 - Diverse andet
30 1945 Svend Erik Koch Sørensens materialer:
Armbind, legitimationskort, CV og beretning

[Han var leder af havnegruppen i Esbjerg] [klausuleret]
31 - Anonym beretning om en havnegruppes opgaver i Esbjerg
32 - Beretning om den 15 årige frihedskæmper Peter fra Esbjerg
33 1960 Brev fra redaktør Aage Nielsen med oplysninger om forskellige begivenheder i forbindelse med besættelsen:

Jernbanesabotagen den 11.4. 1945

Bruhns Autoværksted, Østergade 20 7-8.9. 1944

Mineulykken den 7.6. 1945 ved Strandskoven
34 1945 - 1968 Diverse avisartikler om modstandsarbejdet i Esbjerg:

"Likvideringen af Kaj Pjat blev et prestigespørgsmål"

"Postbudet læste alle breve til Gestapo i Esbjerg"

"En Sabotage-Gruppeleder udtaler sig"

"Dødsdømt Esbjergensers Afskedbrev til sin familie"

"Den dødsdømtes Farvel"

"Esbjerg-Frihedskæmpere sprængte det tyske Hovedkvarter i Luften"

"Sabotagen og 29. August"

"Gestapo fandt aldrig Adressen på Frihedsrådet i Esbjerg"

"Esbjerg-Modstands Bevægelsens Henvendelse til Regeringen" [negativ]

"Svaret på Frihedskæmpernes Resolution" [negativ]

"Frihedskæmperne i Esbjerg kræver alle Værnemagervirksomheder lukket"

"Modstandsbevægelsens krav om skarpere kurs i Esbjerg"

"Kræver skarpere kurs mod Tysker-Håndlangerne" [negativ]

"Frihedskæmpernes Aktion i Esbjerg i Formiddag" [negativ]

"Frihedskæmper-Demonstration med krav om en skarpere kurs"

"Frihedskæmperne i Esbjerg demonstrerede i formiddags foran Rådhuset"

"Notits om Niels Silkjær fra Esbjerg"

"Esbjerg har en fremtrædende plads i Modstandsbevægelsen"

"Allierede flyver over Danmark"

"Der præsenteres gevær ved de engelske flyvergrave i Fourfeld Gravlund"

"Til det danske folk"

"Intet offer er for stort"

"Kongen Taler"

"Imponerende udstilling om fiskerne under besættelsen"

"Udgangsforbud i Esbjerg"

"Notits om sprængningen af Gestapos hovedkvarter i Esbjerg"

"Notits om sprængning af Højskolehjemmet i Esbjerg"

"Esbjerg var et af nazisternes vigtigste mål"

"En række esbjergensere idømt svære tugthusstraffe for sabotage"

"Esbjergensere idømt Tugthusstraffe for Sabotage"

"Fire unge mænd fra Esbjerg dømt for Sabotage"

"Landsforræderens egen Eksekution"

"Vilhelm fortæller"

"Kommunistopstillinger i Ringkøbing Amt"

"Esbjergbladet nr.201 den 14. november 1941 40. årg."

"Sortbørspriser og understøttelser"

"Arne var Super-Sabotør"

"Endestation: Ryvangen"

"To kammerater der kæmpede side om side"

"Hvorfor skal toget til Esbjerg have lods ombord?"

"Sabotagen og Gestapos modaktioner"

"Jeg blev offer for Gestapos tortur"

"20.000 mand til appel, når nogen blev hængt" [Sachsenhausen] [Oranienburg]
35 1945 Esbjerg Station: Skrivelse 3.1. 1945 til udenrigsministeriet vedr. arrestation af jernbanedetektiv Anfred Leugenhagen Petersen og hjælpearbejder Rasmus Thomsen med Udenrigsministeriets påtegning 3.2. 1945.
36 - Materialer fra Christian Jensen fra 3. Bataljon 2. Kompagni:

Armbind
Emblem
Notatbog vedrørende sprængningsteknik
Avisfragmenter
37 1945 R 1 emblem fra Esbjerg Sabotage Gruppe
07B.31 Esbjerg kasse 5 - - Diverse andet
38 - Brev fra Hans Munch fra Indre Mission, der under jorden beretter om sin flugt fra tyskerne.
39 1943 Refereret gengivelse af Siegfred Holger Nielsens sabotage tilståelse fra september 1943
40 - Oversigt over modstandsfolk fra Esbjerg, der blev arresteret af Gestapo

[indeholder navnene på 124 modstandsfolk]
41 1943 Håndskrevne optegnelser vedrørende Esbjerg Flyveplads

[I tysk - Dansk Ordbog]
42 1945 Kronologisk oversigt over sabotage fra 17/3 1943 - december 1944. [udarbejdet 1945]
43 1945 Fortegnelse over jernbanesabotager i Esbjerg-området [Udskrevet efter "Besættelsestidens Fakta", der blev udgivet af Sagførerrådet i 1945]
44 1945 Resumé over vigtige begivenheder i Esbjerg

[Muligvis Helge Tønnesen - Udarbejdet i 1945]
45 1945 Forskellige telegrammer vedrørende sprængningen af Højskolehjemmet i Esbjerg den 9. april 1945
46 - Legitimationskort og billede tilhørende frihedskæmperen Niels Høj
47 1991 Interview med Karl Randrup, byleder i Vejle.

[Blandt andet om kampene i Haderslev den 9. april 1940]

[9 sider]
48 - Viggo Hansen: Hændelser og oplevelser fra min ungdom

[6 siders beretning]
49 - Liste over arresterede modstandsfolk fra Esbjerg [håndskrevet]
50 1944 - 1945 Legitimationskort tilhørende Karl Ingemann Jensen
51 - Svenske indkøbskort til tobaksvarer tilhørende Carl Drøhse
52 1944 Forskellige falske papirer tilhørende Ejnar Pedersen fra Frit Danmark-gruppen og dennes hustru
07B.31 Esbjerg kasse 6 - - Diverse andet
53 - Breve til Eigil Havemose

[I tysk fangenskab 2.12-24.12. 1944. Leder af vagtværnet. Mistænkt for kendskab til stikkerlikvidering]

[2 breve]
54 - Beretning om 2. Afdelings Historie. [Havnegruppe]
55 1945 Liste over Esbjerg Stations personale i Frihedsbevægelsen. 12.5. 1945. [kopi]
56 1994 Søren Bertelsen: ”1944 – ondskabens år i Esbjerg”

[Avisartikel fra den 22.1. 1994]
57 1991 Søren Bertelsen: ”Sneums dumdristige flugt”

[Artikel fra Vestkysten 5.1. 1991]
58 - Dokument vedrøremde oprettelsen af Esbjerg Lokalkomite [kopi]
59 - Dokumenter angående bylederen og stikkerdrab i Esbjerg
60 - Fortegnelse over politifolk, der deltog i modstandsarbejdet.
61 - Beretning om opbygning af de militære modstandsstyrker. 1. afd.
62 1945 Beretning om modstandsbevægelsens arbejde i Esbjerg fra 1.-15.3. 1945 [Frants Gertsen]
63 - Beretning om modstandsbevægelsens organisation i Esbjerg udarbejdet af Einar Pedersen
64 1944 Avisudklip fra den 17.02.1944 med notat om Flemming Juncker med henblik på etablering af ventegrupper
65 1945 Henvendelse fra Region III til alle byledere om indsamling af oplysninger 29.5. 1945 [kopi]
66 1967 Summarisk styrkeliste udarbejdet af oberst Folmer Pedersen 21.10.1967 [kopi]
67 - Om organisering og opbygning af modstandsstyrken i Esbjerg 2. afd. Havnekompagnierne [kopi]
68 - Postassistent Å Dalsgaards beretning om ”postdelingen” [kopi]
69 2010 Klaus Guldagers beretning vedr. overlæge Axel Guldagers arrestation i 1945. [Beretning fra 9.4. 2010 ] [1 side]

[Vedlagt lamineret foto af Axel Guldager]
70 1943 Brev fra Axel Andersen til søsteren Petra Petra Petersen 12.8. 1943 vedr. auguststrejken i Esbjerg.
Placeret i ringbind: Styrkelister m. angivelse af erhverv, modstandsgruppe, socialgruppe og kommentarer [Ib Rahbek 1991] - - Diverse andet
07B.31 Esbjerg kasse 7 - - Diverse andet
71 1989 Ib Rahbek Modstandsbevægelsen i Esbjerg Afsnit - Opbygning og struktur [hæfte]
72 1989 Ib Rahbek: Modstandsbevægelsen i Esbjerg Afsnit - Styrkelister - Afvikling [hæfte]
73 1997 Ib Rahbek: Kommenteret Oversigt Over Udviklingerne i Ledelsesforholdene i Modstandsbevægelsen i Esbjerg [hæfte]
74 1945 Esbjerg Samlet Liste

Derudover:

Modstandsbevægelsens styrkelister 7. maj 1945 Afsnit Esbjerg:

1 afdeling 1. kompagni

1. afdeling 2. kompagni [sabotørkompagniet]

1. afdeling 3. kompagni [politikompagniet]

1. afdeling 3. kompagni [rekonstrueret efter politiet er overgået til alm. tjeneste]

2. afdeling 1. kompagni

2. afdeling 2. kompagni

2. afdeling 3. kompagni + Fanødelingen
07B.31 Esbjerg kasse 8 - - Diverse andet
75 - Trusselsbrev med indlagt revolverkugle fra "Danmarks Frihedsråd" [klausuleret]
07B.31 Esbjerg kasse 9 - - Diverse andet
76 1945 Byleder Folmer Pedersen: Bevogtningsbefalinger og parkbefalinger maj - august 1945 [klausuleret]

Der er tale om forskellige skrivelser fra byleder Folmer Pedersen vedrørende alle tænkelige forhold i forbindelse med befrielsen i Esbjerg.
07B.31 Esbjerg kasse 10 - - Diverse andet
77 - Person- og begivenheds register til "Begivenheder i Esbjerg under besættelsen" - udarbejdet af Anni Sønderborg og Ib Rahbek [hæfte]
78 - Personregister: Oversigt over personer, der er omtalt i diverse papirer fra besættelsestiden 1940 - 45 [hæfte]
79 - "Begivenheder i Esbjerg under besættelsen 1940 - 1945"

[Bind 1 og 2 med notater]
80 1943 - 1987 Diverse ting vedrørende modstandsfolk fra Esbjerg

"Frøslev" [hæfte med tegninger og autografer fra fangerne i Frøslev] [genoptryk fra 1987]

Liste med modstandsfolk fra Esbjerg, der er taget af tyskerne

Dokumenter vedrørende enkelte domme til modstandsfolk fra Esbjerg
07B.31 Esbjerg kasse 11 Erhvervshæmmedes Arkiv, Esbjerg: Erstatningssager [klausuleret] - - Sager
Erhvervshæmmedes Arkiv, Esbjerg: Medlemrelateret materialer placeret i arkivkasser - - Medlemsrelateret materiale
07B.31 Esbjerg kasse 12 Erhvervshæmmedes Arkiv: - - Diverse andet
113 - Liste med KZ-fanger fra Region III
114 1990 Statistik over erstatningssager
115 1984 Liste over omkomne fiskere.

Derudover en artikel vedrørende monument for faldne [Vestkysten. 27.4. 1984]
116 2000 Tømrermester Viggo Hansens [Ribe] beretning: "En rejse under II verdenskrig". [I papirform]

Artikel om Viggo Hansen i Politiken 20.2. 2000

Indeholder desuden Viggo Hansens løsladelsespapirer
117 1995 Materialer vedrørende Fredsskulptur 1995 ”Linien-Lyset”
118 1995 Skrivelse vedrørende Frøslevlejren som ”feriekoloni” [debat]
119 1997 Jens Marius Jensens klage til kommunen over nedsat tilskud til foreningen.
120 1990 Advokat Jørgen Jacobsens skrivelse til Uffe Ellemann-Jensen vedr. krav om erstatning fra Tyskland.14.9. 1990
07B.31 Esbjerg kasse 13 Erhvervshæmmedes Arkiv: -
121 - Forskellige dokumenter (bl.a. vedr. Landsforeningen af Sachsenhausen-fanger i Danmark, love og vedtægter, regnskaber, mødereferater, taler
122 - Diverse medlemslister
123 1973 Liste over fiskere fra Thyborøn og Harboøre
124 - Skrivelser vedr. Landsforeningen af KZ-fanger fra Neuengamme

[Blandt andet indbydelser til svensk-dansk kammeratskabsaften]

[Findes i 2 konvolutter]
125 - Konvolut med forskellige avisudklip vedrørende frihedskæmperne [blandt andet artikel om Kz-fangernes helbredssituation].
126 1981 Forskellige dokumenter fra Landsmødet i Esbjerg den 28. - 29 august 1981.
127 1975 - 1981 Regnskaber fra 1.1. 1975 - 30.11.1981
128 - Skrivelser vedrørende danske fiskekuttere i engelsk tjeneste under krigen
129 - Diverse notatpapirer fra forskellige møder op gennem årene
130 - "Nitter" - Diverse dokumenter vedrørende foreningens arbejde [samlet i konvolut]
07B.31 Esbjerg kasse 14 Erhvervshæmmedes Arkiv: - - Diverse andet
131 1993 Notesbog med enkelt notat om foreningen
132 2000 - 2007 Protokol. Mødereferater 2000-2007 [bog]
133 1985 - 1995 Protokol indeholdende mødereferater, korrespondance, avisudklip 1985-1995 [bog]
134 1999 - 2004 Mindehøjtidelighed Gravlunden 4. Maj 1999-2004

[dokumenter i konvolut]
135 - Erhvervshæmmede - Love og regler vedrørende erstatning.
136 - Erhvervshæmmede - Korrespondance, regnskaber, mindeord, avisudklip m.m.
137 2005 60-årsjubilæum for Danmarks befrielse: Div. korr., regnskaber mm. [I konvolut]
07B.31 Esbjerg kasse 15 Erhvervshæmmedes Arkiv: Sammenslutningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen, Esbjerg afd. - Erstatningssager [klausuleret] - - Sager

Søg videre i Historisk Samling fra Besættelsestiden

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top