Skoler og kirker i Aalestrup Kommune

Nummer A26
Type Arkivalier
Arkivskaber
Skoler og kirker i Aalestrup kommune
Beskrivelse Skoler og kirker i Aalestrup Kommune
Bemærkning Samlingen SK på hylde i læsesalen
Periode 1834 - 2000
Dateringsnote 1834-2000
Arkiv Lokalhistoriske Arkiv, Aalestrup

Yderligere indhold

1 1924 - Sanghæfte fra kirkeindvielsen i Aalestrup Kirke den 21. December 1924 Placering: Esseltebox læsesal SK 3 GV-journalnr.: 1999008
2 1862-1944 - Vedr. Testrup skole 1862-1878 Skoleprotokol-dagbog f. elever og eksamen 1878-1918 Skoleprotokol-dagbog f. elever og eksamen 1889-1892 Sangprotokol 1940-1944 Dagbog Placering: Magasin 2 :Ks. mrkTestrup skole GV-journalnr.: 1999203
3 1910-1940 - Børnenes Læsebog 19. Udg. (Barnets første læsebog) 1940 Regnebog I for folkeskolen (1. og 2. Kl.) 1932 Geografi med Billeder 1988 Danmarks oldtid på Mosgaard 1910 Melodier til Forskolens Sangbog Placering: Hylde med skolebøger: Magasin 2 GV-journalnr.: 1999191
4 1999 - Avisudklip fra Nordjydske Stiftstidende d. 7. Nov. 1999 med omtale af kirkemaleri til Ålestrup kirke malet af Lene Melchiorsen, Højslev Placering: Læsesal: Esseltebox SK3 GV-journalnr.: 1999178
5 - Kartotek (kort over klassesæt)(brugt på Realskolen) Skolebiblioteksforeningen for Vesthimmerland Placering: Ks. Aalestrup 7 GV-journalnr.: 1999169
6 1966-1981 - 1966-1977 Forhandlingsprotokol 1977-1981 Forhandlingsprotokol 1969-1970 Korrespondance, cirkulære, avisudklip I 1970-1971 " " " II 1971 " " " III 1971-1972 " " " IV 1972-1973 " " " V 1973-1981 " " " (ringbind) indtil 1972 " fra strukturudvalget VI " VII " VIII Arbejdstidsregler og cirkulære 1970 "Folkeskolen" nr. 11 - 14 - 15 - 16 - 37 1971 " nr. 3 - 6 - 11 - 12 1972 " nr. 27 - 28 Placering: Ks. Fælleslærerråd, magasin 2 GV-journalnr.: 1999166
7 - Inger Boll,s fotoalbum affotograferet Foto fra: Aalestrup Kommuneskole Aalestrup Realskole Konfirmandbillede og andre foto ( foto er indsat samlet i fotoalb.: Aalestrup skole og skolejubilæer) 1 dagbog for turen til Bornholm 27 juni - 6. Juli 1955 Placering: Læsesal; Esseltebox SK 2 GV-journalnr.: 1999156
8 - 1 avisudklip med nekrolog over Lærer Niels Lauersen, Vesterbølle Placering: Ks. Vesterbølle 6 GV-journalnr.: 1999150
9 - 1 avisudklip med nekrolog over provst H.N.Høigaard, Fjelsø - Gedsted sg. Placering: Ks. Fjelsø 7 GV-journalnr.: 1999149
10 1882 - Tillæg til salmebog - 1882 Placering: Ks. Gl. Sangbøger, magasin 2 GV-journalnr.: 1999143
11 1967 - Avisside fra Viborg Stifts Folkeblad, 22 aug 1967 med omtale af sognepræst Aage Nielsen,s 25-års jubilæum Placering: Ks.:Simested 5 GV-journalnr.: 1999089
12 1999 - Avis lavet af Daghøjskolen i 1999 Placering: Ks. Aalestrup 7 GV-journalnr.: 1999084
13 1917-1936 - Kopi af Peter Dollerups erindringer 1917-1938 fra Knudstrup private skole beliggende Sognevejen 205 1 foto udflugt i 1936 Placering: Ks.: Vesterbølle 8 GV-journalnr.: 1999080
14 1935 - Knudstrup Private Skole Skolekort 1935 Placering: Magasin 2: Ks. Knudstrup Skole 2 GV-journalnr.: 1999072
15 1770-1972 - Vesterbølle Præstearkiv Vesterbølle præstegaards avlsbygninger Nybygning af forpagterbolig 1928-1930 Omforandring af præstegaarden 1925-1926 (tegning over nybygning) Mergling og dræning af præstegårds jorden 1914-1926 og 1955 Regnskab for præstelønnings kassen 1927-1932 (m/overslag over indtægter og udgifter) Diverse dokumenter og skrivelser ang. Forpagtning 1920-1957 Reparation på kostald og lade 1922-1925 Tegning til forandring ved forpagterbolig 1925 Afvanding af areal langs "Lilleaa" 1950 Diverse dokumenter ang brandforsikring 1908-1972 Rids af Vesterbølle Præstegaards bygninger 1920 Matrikelkort over præstegaarden 1a og 1b Vesterbølle, 1910 Fredning af Lerkenfeld ådal 1971-1972 Forpagtning fra sognepræsten i Vesterbølle og 4 bymænd (fra Lerkenfelds Birketings protokol 1770 ) Placering: Ks. Vb.præstearkiv 1-4, Magasin 2 GV-journalnr.: 1999071
16 - Pastor Hauvinkels dagbog Placering: Skuffe m. klausuleret materialer GV-journalnr.: 1999070
17 1905-1965 - Kirkeministeriets circulærer 1905-1965 Circulærer til stiftsøvrighederne 1905-1965 (liste over de forskellige circulærers indhold ligger i kassen) Placering: Magsin 2 GV-journalnr.: 1999069
18 1920-1959 - Svingelbjerg Skole (Gl.Vesterbølle skole distrikt) Undervisningsplan 1920-1949 Skolekort 1934-45 og 1949-59 Placering: Ks. Vesterbølle 7 GV-journalnr.: 1999068
19 1932-1955 - Bonderup Skole ( Gl. Vesterbølle skole distrikt) Diverse skrivelser 1932-1955 Skolekort 1935-1955 Placering: Magasin 2: Ks. Bonderup Skole GV-journalnr.: 1999067
20 1899-1967 - Circulærer, love m.v. angående skolevæsenet 1899 - 1967 (liste over de forskellige circulærers indhold ligger øverst i kassen) Placering: Magasin 2 GV-journalnr.: 1999066
21 1928 - Vedr.tidligere førstelærer Kristian Christensen, Vesterbølle (lærer i Vesterbølle fra 1947) Hans soldaterbog fra 1928 Placering: Ks. Vesterbølle 6 GV-journalnr.: 1999024
22 1997 - Udklip fra Aalborg Stiftstidende, 1997 Nekrolog over tidl. Skolebestyrer A. J. Riis og Mindeord af Viceinspektør Hans I. Iversen Placering: Læsesal: Esseltebox SK 2 GV-journalnr.: 1998065
23 1954 - Avisartikel om indvielse af Gedsted Centralskole i 1954 Placering: Ks. Gedsted 3 GV-journalnr.: 1998059
24 1891 - Kopi af Kirkesyn og Orgelgave til Simested kirke fra Frøken Behrend i København i 1891 Samt diverse korrespondancer vedr. opstilling og vedligeholdelse Placering: Ks. Simested 4 GV-journalnr.: 1998046
25 1892-1978 - Hvilsom skole 1 dagbog for I og II kl. + aftenskole 1902 -1907 1 dagbog for 3 - 4 kl. 1908 -1928 1 dagbog for yngste og ældste kl. 1912 - 1916 1 dagbog for 3 - 4 kl. 1919 - 1926 1 dagbog for 1 - 2 kl. 1913 - 1921 1 dagbog for I - II kl. 1921 - 1927 1 dagbog for I - II kl. 1928 - 1934 1 dagbog for 3 - 4 kl. 1928 - 1931 1 dagbog for 3 - 4 kl. 1932 - 1938 1 dagbog for 1 - 2 kl. 1936 - 1940 1 dagbog for I - II kl. 1940 - 1949 1 dagbog for 3 - 4 kl. 1938 - 1944 1 dagbog for 3 - 4 kl. 1944 - 1951 1 dagbog for I - II kl. 1949 - 1957 1 dagbog for 3 - 4 kl. 1951 - 1958 1 dagbog for I - II kl. 1958 - 1963 1 dagbog for 3 - 4 kl. 1959 - 1966 + 6. 7. Årgang 1962 - 66 1 dagbog for legemsøvelser (kun få navne) årstal ? 1 dagbog for legemsøvelser 1959 - 1924 1 eksamensprotokol 1892 - 1907 1 eksamensprotokol 1914 - 1925 1 eksamnesprotokol 1926 - 1932 1 eksamensprotokol 1933 - 1941 1 læg afgangsbeviser 1965 - 1970 1 embedsbog 1921 - 1926 1 embedsbog (ubrugt) 1 skolenævnsprotokol 1970 - 1978 Placering: Magasin 2: ks.. Mrk. Hvilsom skole GV-journalnr.: 1998032
26 1897-1997 - Aalestrup skole i 100 år - fra landsbyskole til moderne folkeskole 1897 - 1997. Af tidl. Skoleinspektør H. Birch Placering: Læsesal: Esselteboks SK 1 GV-journalnr.: 1998030
27 1996-1997 - Fortælling om livet i Aalestrup , Efteråret 1996 og vinteren 1997, da Aalestrups historie blev fundet af 2 fjerde klasser fra Aalestrup skole Placering: Læsesal. SK i esselteboks GV-journalnr.: 1998013
28 1978 - 1 cirkulærer fra Kirkeministeriet vedr. folkekirkens lønninger1978 Placering: Ks. Aalestrup 6 GV-journalnr.: 1998011
29 1957 - Nina Tang - Vikar i Vesterbølle Skole Avisartikel "Og nu skal lærerinden læse til lærerinde" bragt i Jyllands Posten 5. Maj 1957 Placering: Ks. Vesterbølle 6 GV-journalnr.: 1998008
30 1100-1996 - 1 Hefte "Fjelsø" , skrevet af Michael K.P. Placering: Ks. Fjelsø 5 GV-journalnr.: 1997015
31 1927-1938 - Kopibog for korrespondance For Østerbølle menighedsråd 1927-38 (bl. a. salg af altertavle) Placering: Ks. Østerbølle 2 GV-journalnr.: 1997010
32 1912-1983 - Vesterbølle menighedsråds regnskaber og Istandsættelse af Vesterbølle kirke 1 pk. Regnskab 1962 - 1974 1 pk. Regnskab 1975 - 1978 1 læg Ligningsbeløb 1969 - 1975 1 læg Ligningsbeløb 1975 - 1983 1 læg Lønningsberegninger 1968 - 1974 1 læg Gældsbevis 1940 1 læg Korrespondancer med Kirkeministeriet og Provsteudvalget 1 læg Regnskab vedr. istandsættelse af Vesterbølle kirke 1 bind Istandsættelse af Vesterbølle kirke 1977 1 læg Regninger for byggeri i Vesterbølle kirke 1979 - 1980 1 læg Regninger for byggeri i Vesterbølle kirke 1977 - 1980 1 læg Overslag 1941 - 1978 Der mangler 42-44 1 læg Regnskab 1933 og 1944 - 1971 1 bind Regnskabsbog for Vesterbølle menighedsråd 1951 - 1966 1 bind Dagsopgørelsesbog 1974 - 1978 4 bind Kassebøger 1 forhandlingsprotokol 1912 - 1965 Placering: Ks. Vesterbølle menighedsråd 1-4, Magasin 2 GV-journalnr.: 1997006
33 1681-1717 - Manus til Laurids Axelsens kirkebøger for Vesterbølle og Østerbølle sogne med 1 diskette af Karl Nielsen, Ranum Placering: Ks. Vesterbølle 6 GV-journalnr.: 1996022
34 1916-1940 - Skolebøger 1 regnebog fra Folkeskolen, 1940 1 sangbog "Melodier til Folkeskolen" 1916 Placering: Magasin 2 : Skolebøger GV-journalnr.: 1996014
35 1908 - "Danmarks Melodier" 1908 Har tilhørt Sara Nyborg, Testrup Skole Placering: Ks. Testrup 3 GV-journalnr.: 1996013
36 1897-1984 - Aalestrup Kommune skole,s Forhandlingsprotokol, indmeldelsesbog- og protokol samt dagbøger og eksamensprotokoller i tiden 1897-1984 1 Dagbog 1897 - 1909 1 Eksamensprotokol 1905 - 1931 (Klaus. 2011) 4 Dagbøger 1910 - 1914, 1914 - 1922, 1917 - 1924, 1925 - 1929 1 Indmeldelsesbog 1926 - 1938 3 Dagbøger 1927 - 1932, 1930 - 1934, 1932 - 1937 1 Eksamensprotokol 1932 - 1940 (Klaus. 2020) 1 Indmeldelsesprotokol 1933 - 1949 4 Dagbøger 1934 - 1936, 1936 - 1939, 1937 - 1943, 1939 - 1942 1 Eksamensprotokol 1941 - 1948 (Klaus. 2028) 6 Dagbøger 1942 - 1945, 1943 - 1944, 1943 - 1948, 1945 - 1947, 1948 - 1951, 1948 - 1953 1 Eksamensprotokol 1949 - 1956 (Klaus. 2036) 1 Dagbog 1949 - 1957 1 Forhandlingsprotokol 1949 - 1966 9 Dagbøger 1951- 1955, 1953 - 1960, 1954 - 1958, 1954 - 1960, 1954 - 1961, 1954 - 1961, 1954 - 1962, 1954 - 1963, 1955 - 1962 1 Eksamensprotokol 1957 - 1959 (Klaus. 2039) 17 Dagbøger 1957 - 1963, 1958 - 1964, 1959 - 1963, 1959 - 1964, 1959 - 1966, 1960 - 1967, 1961 - 1965, (2) 1961 - 1967, 1961 - 1968, (2) 1962 - 1969, 1963 - 1966, (2) 1963 - 1970, 1964 - 1968, 1964 - 1971, 1 Kolonnebog med eksamensresultater 1965 - 1967 (Klausul. 2047 31 Dagbøger 1965 - 1970, 1965 - 1972, (2) 1966 - 1973, 1967 - 1969,1967 - 1973, 1967 - 1974, 1968 - 1972, 1968 - 1975, 1969 - 1975, 1970 - 1975, (2) 1970 - 1976, 1970 - 1977, 1970 - 1978, 1971 - 1973, (2) 1971 - 1978, 1971 - 1979, 1972 - 1978, 1972 - 1979, 1973 - 1980, 1974 - 1981, 1975 - 1980, 1975 - 1982, 1976 - 1983, 1977 - 1979, 1978 - 1980, (2) 1978 - 1984 1 Dagbog uden årstal Placering: Magasin: Se under notat. GV-journalnr.: 1995055
37 1981-1983 - Beretning om udgravning ved Testrup kirke 1981-1983 Opslagsbogen er udfærdiget af Ann Bodilsen, Viborg Stiftsmuseum Placering: Læsesal: 1 ringbind v. SK GV-journalnr.: 1995050
38 1863-1995 - Vedr. Østerbølle sogn 1863-1915 1 Communionbog 1863-1904 1 Tillysningsbog 1872-1886 1 Tillysningsbog 1886-1897 1 Regnskabsbog 1890-1896 1 Tillysningsbog 1897-1912 1 Salmebog 1910 1 Tillysningsbog 1913-1936 1 Blichers Lommebog 1915 Skrivelse af 3/9-1995 fra Hans Stigaard Sørensen, til arkivleder Poul Gade 1 artikel i Thisted Dagblad af 7/5 1983: "Bibliotekaren i Villerslev siger farvel til reolerne" Placering: Ks. Tillysningsbøger f. Østerbølle sg. 1872-1936 GV-journalnr.: 1995043
39 1915-1960 - 1 Dansk stil skrevet af lærerstuderende Johs. Christensen fra 1915 " Mit Hjemsogn Artikel i Aalborg Amtstidende, 17/4-1960 "Måtte samle underskrifter for at blive ansat som lærer" 1960 Placering: Ks. Vesterbølle 5 GV-journalnr.: 1995032
40 1681-1772 - 1 Estrakt af Vesterbølle kirkebog 1681 til 1772 Estraktet omfatter: Døbte p.2 Begravede 46 Trolovede/viede 60 Skriftemål 67 Placering: Læsesal: Kirkebøger og Folketælling GV-journalnr.: 1995029
41 1735-1802 - 1 Estrakt af Simested Kirkebog 1735 - 1802 Estrakten omfatter: Døbte p. 2 Begravede 40 Trolovede 52 Viede 59 Placering: Læsesal: Kirkebøger og Folketællinger GV-journalnr.: 1995028
42 1830-1909 - Hvam skole 1 Skoleprotokol 1830 - 1845 1 Skoleprotokol 1845 - 1862 1 Skoleprotokol 1880 - 1909 Placering: Ks. Hvam Skoleprotokoller, magasin 2 GV-journalnr.: 1995024
43 1399-1981 - Fotokopi af opslagsbog udfærdiget af Ellen Molin Til belysning af Testrup Kirke, klosteret, hospitalet og Testrupgaards historie fra 1399 til 1981 Placering: Læsesal: Sk GV-journalnr.: 1995015
44 1536-1994 - 1 Præstetavle for Gedsted og Fjelsø kirker 1536 - 1986 Lokal kirkehistorie 1764 - 1986 Sognepræst Flemming Kloster Poulsen,s begravelsestale " ved tidl. Sognepræst Vagn Iversen,s begravelse" i 1994 Placering: Ks. Gedsted 2 GV-journalnr.: 1994051
45 1917 - Håndbog i lovgivning om den danske folkeskole, 1917 (tilhørt Østerbølle skole) Placering: Læsesal: Historisk litt. GV-journalnr.: 1994044
46 1859-1874 - Lærer Christen Sørensen, Hvilsom ( lærer i Hvilsom 1858-1875) 1 Skriftssprogbog 1859 14 personlige breve 1862 - 1874 Placering: Ks. Hvilsom 2 GV-journalnr.: 1994035
47 1971-1979 - 14 Tegninger af kirker i Aalestrup Kommune , 1978 - 1979 tegnet af arkitekt Kjeld Maltha. 2 Testrup Kirke 2 Østerbølle Kirke 1 Vesterbølle Kirke 1 Gedsted Kirke 1 Vesterbølle 2 Simested Kirke 3 Fjelsø kirke 1 Hvilsom Kirke 6 tegninger/kort med forskelige motiver, også er tegnet af K.M. og afleveret af P. Gade, 21/2-1994 Placering: Ks. Diverse fra alle sogne GV-journalnr.: 1994011
48 1914-1952 - Vedr.Klotrup Skole 1 Indberetningsbog 1914 -1950 1 læg Indberetningskort 1936 - 1952 Placering: Ks. Fjelsø 1 GV-journalnr.: 1993037
49 1993 - Testrupgaard, Testrup Kirke, -Kloster og Hospital. Elevopgave 1993, udført af Tine Dalgaard, 2b, Vesthimmerlands Gymnasium Placering: Ks. Testrup 3 GV-journalnr.: 1993023
50 1825 - Afskrift af Håndskrevet inskription på urneformet figur af træ og metal, ophængt i Hvam kirkes kor, til minde om sognepræst P.N.Kruckow (præst fra 1812-1825) Placering: Læsesal: Skole og Kirker, SK3 GV-journalnr.: 1993022
51 1821 - Kirkebog katastrofe 1821 i Hvam Afskrift af artikel fra historisk årbog Viborg amt 1983 Placering: Læsesal: Esselteboks 3 GV-journalnr.: 1993020
52 1971-1993 - "En Lærer skæbne". Fotokopi af artiklen. Nedlagte skoler på Mors, fra historisk årbog for Thy og Mors. 1971 Supplerende oplysninger til beretningen om Lærer Jens Nielsen Kudsk. (udarbejdet af Poul Gade) 1993 Placering: Ks. Aalestrup 4 GV-journalnr.: 1993015
53 1892-1980 - Fjelsø Skole 1 Forsømmelses protokol 1893-1907 1 Forsømmelses protokol 1907-1921 1 Forsømmelses protokol 1921-1926 1 Forsømmelses protokol 1926-1933 1 Forsømmelses protokol 1934-1942 1 Forsømmelses protokol 1942-1950 1 Forsømmelses protokol 1950-1959 2 Forsømmelses protokol 1956-1965 1 Forsømmelses protokol 1959-1966 1 Forsømmelses protokol 1964-1966 6 Skoledagbøger 1966-1968 for 1-2-3-4-5-7 klasse 3 Skoledagbøger 1968-1969 for 4-5-6 klasse 4 Skoledagbøger 1969-1970 for 3-4-5-6-7 klasse 4 Skoledagbøger 1970-1971 for 1-2-4-5-6-7 klasse 2 Skoledagbøger 1971-1972 for 1-6 klasse 1 Dagbog og eksamenslister 1883-1894 1 Dagbog og eksamenslister 1895-1906 1 Gymnastikprotokol 1892- 1899 1 Vaccinationsprotokol og indmeldelser 1897- 1955 1 Dagbog og eksamenslister 1907- 1915 1 Dagbog og eksamenslister 1915- 1922 1 Dagbog 1923-1929 1 Dagbog 1929-1934 1 Dagbog 1934-1940 1 Dagbog 1940-1946 1 Dagbog 1946-1953 1 Dagbog 1954-1964 1 læg med Indberetninger 1935-1952 1 omslag med diverse papirer bl. a.: 1 undervisningsplan 1931 1 Forsømmelsesliste 1905 Diverse breve og ansøgniger Cirkulærer 1 Vielsesattest 1906 1 Lægeerklæring fra Holger Dam, 1 Extra-Udskrift af Viborg Amts Skoleråds Forhandlings-Protokol 1920 1 Ansøgning om understøttelse til højskole 1906 Suppl. Aflevering 3/8-1998 v/ N.E.Antonsen 1 Skole og Vakcinationsprotokol 1955-1980 1 Skolesynsprotokol 1966-1969 1 Undervisningsfag og timeplan 1960 Klausuleret materiale: 1 Eksamensprotokol 1922-1930 1 Eksamensprotokol 1930-1945 1 Eksamensprotokol 1946-1958 1 Læg Helbredskort 1959-1969 - klausul til år 2049 1 Dagbog og eksamenslister 1883-1894 1 Dagbog og eksamenslister 1895-1906 1 Gymnastikprotokol 1892- 1899 1 Vaccinationsprotokol og indmeldelser 1897- 1955 1 Dagbog og eksamenslister 1907- 1915 1 Dagbog og eksamenslister 1915- 1922 1 Dagbog 1923-1929 1 Dagbog 1929-1934 1 Dagbog 1934-1940 1 Dagbog 1940-1946 1 Dagbog 1946-1953 1 Dagbog 1954-1964 1 læg med Indberetninger 1935-1952 1 omslag med diverse papirer bl. a.: 1 undervisningsplan 1931 1 Forsømmelsesliste 1905 Diverse breve og ansøgniger Cirkulærer 1 Vielsesattest 1906 1 Lægeerklæring fra Holger Dam, 1 Extra-Udskrift af Viborg Amts Skoleråds Forhandlings-Protokol 1920 1 Ansøgning om understøttelse til højskole 1906 Suppl. Aflevering 3/8-1998 v/ N.E.Antonsen 1 Skole og Vakcinationsprotokol 1955-1980 1 Skolesynsprotokol 1966-1969 1 Undervisningsfag og timeplan 1960 Placering: Magasin 2: Ks. Fjelsø skole 6, GV-journalnr.: 1993009
54 - Fra Dødsboet efter Rigmor Nielsen,Simested 1 Kuvert med 4 billeder ukendt personer (evt. et med Holger Nielsen) ( et luftfoto af en ejendom som muligvis skulle kunne identificeres) 1 lille billede Klokke ringer fred 1 Historisk Sognekort, Simested Sogn 1 Billede i ramme Simested Kirke Placering: Magasin 2: SB GV-journalnr.: 2000042
55 1915-1949 - Fra Dødsboet efter Rigmor Nielsen, Simested Gamle skolebøger: 1 Danskbog, Nyere Litteratur I, 1915 1 Danmarkshistorie fortalt for Børn 1934 1 Geografi for mellem og realskolen 1949 1 Vort Legeme og dets pleje 1 Botanik for mellemskolen I og II, 1945 ( ilagt et lille hefte med Karen Nielsen,s notater fra naturhistorie II mel. Aalestrup Realskole. Karen er datter af Rigmor og Holger Nielsen) Placering: Magasin 2: Skolebøger GV-journalnr.: 2000042
56 1925-1966 - 1 Skole- og eksamensprotokol for Testrup skole 1925-1966 Placering: Magasin 2 : Ks. Testrup Skole GV-journalnr.: 1992075
57 1913-1950 - 1 Tillysingsbog for Testrup kirke 1913-1950 Placering: Ks. Testrup 3 GV-journalnr.: 1992074
58 1766-1979 - Fotografi af "Gravstene fra Simested Kirkegaard, 1766-1979, affotograferet i 1991, samt et af arkivet udarbejdet navne register Placering: Læsesal : Ved foto album GV-journalnr.: 1992032
59 1922-1980 - Aalestrup Menighedsråd 1 pakke Love, bekendtgørelser, cirkulære, regulativer, instrukser, vejledning og Dansk Kirkeøkonomi udenfor København og Frederiksberg før og nu. 1922-1975 1 Kopibog med cirkulære, erklæringer, udtalelser og rundskrivelser m.v. 1927-1960 1 læg Erindringstavle for menighedsråd. 1927 1 læg Forskellige skrivelser fra eks.: Provstiudvalget, Kirkeministeriet, Viborg Stiftsøvrighed og Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer 1928-1980 1 læg Korrespondance om pengebeløb til kirken. 1943 1 læg Korrespondance om varmeinstallation i kirken 1947 1 læg med 3 installationstegninger til kirkens varmeinstallation 1947 1 læg Korrespondance om boxdør til kirken 1947 7 læg Materialer til menighedsrådsvalg i : 1949, 1953, 1957, 1961, 1965,1969 og 1977 1 læg Korrespondance om opsætning af lampetter i kirken 1950-1951 1 læg Fru Nielsens fratrædelse som kirkekone 1951 1 læg Korrespondance om asfaltering af pladsen foran kirken 1951-1952 1 læg Korrespondance vedr. afståelse af areal til offentlig vej 1952 1 læg Korrespondance vedr. opførelse af kirkegårdsmur - med tegning 1955 1 læg Korrespondance om pengebeløb til kirken 1955 1 læg Korrespondance om mageskifte - indhejning af kirkegårdsmur og indhegning med hæk 1956 1 læg Skrivelse om indsamling for Den danske Kirke i udlandet 1956 1 læg Korrespondance vedr. opsætning af oliefyr i præstegården 1956 1 læg Korrespondance vedr. nye vinduesinddelinger i præstegaarden 1963 1 læg Tilbud fra snedker J. Jensen om nye vinduesinddelinger 1963 1 læg Kvitteringer 1966-1972 : KLAUSULERERET TIL ÅR 2022 eller tilgængelige efter tilladelse fra menighedsrådet. 1 læg Korrespondance vedr. udskiftning af kirkens vejrhane med et kors 1967-1968 1 læg Skrivelse fra landbrugsministeriet vedr. sammenlægning af matrikler 1970 1 læg Fhv. tømrermester J. Eriksen søger stillingen som kirkesanger 1971 1 læg Korrespondance om Aalestrup kirkedistrikt må blive selvstændigt sogn 1971-1972 1 læg Skrivelse vedr. brandtilsyn 1972 1 læg Korrespondance om præsters tjenestelige forhold, andre ansattes honorar samt fortegnelse over nodehæfter til orgel 1972 1 læg Korrespondance om arv til menighedsrådet fra afdøde Kirstine Både 1972-1973 1 læg Korrespondance vedr. køb af Alterkande og Oblattaske 1973 1 læg Korrespondance med Den Polske Ambassade om nedlæggelse af kranse ved de faldne polske flyveres grave 1978-1980 1 læg Forskelligt eks.: Blanke valglister m.m, brochure samt 1 udfyldt valgliste og en udfyldt optællingsliste uden årstal 1 læg Policer for diverse forsikringer for Aalestrup kirke og præstegaard 1 læg Rigsarkivets forskrifter ang menighedsråds materiale opbevares Placering: Ks. Magasin, 2 stk Aalestrup menighedsråd GV-journalnr.: 1992028
60 1991 - Kopi af bog om kirker og sogne 1991 Artiklerne er skrevet af pastor V. Iversen fra Gedsted, Fjelsø, pastor O. Gammeltoft Hansen Hvam, Hvilsom, pastor Aage Nielsen Simested, Testrup, pastor F. Hauvinkel Vesterbølle (og Svingelbjerg), pastor O. Gammeltoft Hansen Østerbølle og Aalestrup Placering: Læsesalen: Esselteboks SK 3 GV-journalnr.: 1992005
61 1913-1968 - Læsebøger: 1 Oles første Læsebog, 1. skoleår 1 Det Danske Folk. Læsebog for Børneskolen 1 Folkeskolens Læsebog .1934 2. skoleår 1 Dansk Læsebog. 1938. 4-5. skoleår 1 Folkeskolens Læsebog. 4. skoleår 1 Den første Læseundervisning. 1946 1 Læsebog for Landsbyskolen. Vort Modersmål. 1949 1 Nu kan jeg læse. 1951. 1. til 2. klasse 1 Dansk Læsebog. 1953. 4. til 5. klasse 1 Læsebogen. 1961. 2. klasse 1 Læsebogen 1964. 3. klasse 1 Læs og forstå. 1967. 5. klasse 1 Læs rigtig. A-B-C. 1968 1. klasse 1 Læs rigtig. 1968. 1. klasse Regnebøger: 1 Meter Systemet. 1913 1 Regnebog. 1924. 2. klasse 1 Landsbyskolens Regnebog. 1925 1 Praktisk Regnebog. 1925 1 Tillægshæfte til Landsbyskolens Regnebog. 1926 1 Prøveregningsopgaver. 1930. 2. til 7. klasse 1 Grundskolens Regneproblemer. 1930 1. klasse 1 Købstadsskolens ny Regnebog .1930. 7. klasse 1 Regning i Landsbyskolen. 1938. 1. til 2. klasse 1 Landsbyskolens Regnebog 1940. 4. klasse 1 Tekstopgaver til de flinke Regnere 1945. 1 Individuel taltræning 1 Individuel Regning og Regnebog. 1955. 1 Landsbyskolens Regnebog 1959. 1. klasse Diverse Lærebøger: 1 Pattedy - Fugle - Planter- 1936 1 Skolekomedier 1938 1 Engelsk. Begynderbogen. 1934. 1 Begynder-matematik. 1963 1 Færsels-Håndbog for Lærere. 1967 Skriftelige Dansk Bøger: 1 Dansk Sproglære for Højskoler. 1923 1 Skriftelig Dansk. 1925. 2. til 3. og 4. klasse 1 Skriftelig Dansk På egen Hånd. 1936 1 Skrivebog. 3. klasse 1 Øvelser i Skriftlig Dansk. 1940. 7.klasse 1 Øvelser i Skriftlig Dansk . 3. klasse 1 Øvelser i Skriftlig Dansk. 4. klasse 1 Det Danske Sprog. 2. klasse 1 Genfortællinger og Stilemner for mel. Skolen. 1943 1 Vi Skriver Dansk. 1954. 4. - 5. klasse 1 Øvebog. 1- 2. klasse 1 Stav rigtigt. 1965. 4. klasse 1 Stav rigtigt 1965. 6. klasse 1 Diktathæfte. (fra elev) Geografibøger og Atlas: 1 Geografi med Billeder. (for Kommune skolerne) 1916 1 Geografi med Billeder. (for Kommune skolerne) 1927 1 Geografi for Mellem- og Realskolen. 1934 1 Vor Jord. 1938. 3 - 6. klasse 1 Geografi og Atlas. 1943 1 Geografi og Atlas. N.C.Roms. 1944 2 Danmark. Th. Nørlyng. Landene mod Nord. 1946 1 Geografi for Mellem- og Realskolen. 1951 1 Geografi for Folkeskolen. 1953 1 Geografi for Folkeskolen. 1956 1 Geografisk Tegne- og Arbejdsbog. 1938 1 Geografisk Skoleatlas 1 Atlas uden navn. 1942 1 Atlas for Folkeskolen. 1951 1 Atlas for Folkeskolen. 1966 Tegnehæfter: 1 Tegnebog for Folkeskolen. Hæfte 5. 1 Tegnebog for Folkeskolen. Hæfte 9D 1 Så tegner vi. Hæfte 4 1 Tegnebogen. 4. Danmarkshistorie - bøger: 1 Danmarks Historie 1915 1 Danmarkshistorie fortalt for børn. 1916 1 Den Danske Litteraturs Historie. 1924 1 Nordens Historie. 1933 1 Verdenshistorie for Mellemskolen. 1937 1 Billedbog til vort Folks Historie. 1937 1 Danmarks Historie fortalt for Børn. 1957 1 Danmarks Historie fortalt for Bøn. 1953 1 Barnets Danmarks Historie. 1956 Bibelhistorie - bøger: 1 Bibelhistorie for Børneskolen. 1 Bibelhistorie , med Kirkehistorisk overstigt. 1937 1 Bibelhistorie for Børneskolen. 2 Bibelhistorie. 1951 1 Lille Bibelhistorie. 1954 1 Luthers Katekismus. 1956 1 Børnenes Bibelhistorie. 1958 1 Bibelhistorie. 1958 1 Kristendomskundskab. 1965. 5. klasse Gymnastik - bøger: 1 Gymnastik for Småbørn. 1924 1 Skolestuegymnastik. 1931 1 Pigegymnastik. 1957. 1. til 5. klasse 1 Behændighedsøvelser for Piger. 1965 Andre Lære-bøger: 1 Opkvikningsøvelser for Småbørn. 1927 1 Praktisk Skolegerning. 1933 1 Vore Fødemidler. 1957 Placering: Magasin 2. Gl. Skolebøger GV-journalnr.: 1991049
62 1946 - 1 Ansøgning til Varedirektoratet fra Poul Jensen Gartner, Tollestrup, pr. Hobro som i 1946 ansøger om cykeldæk til sin søn. Ansøgningens oplysninger er bevidnet af førstelærer M. Storgaard Placering: Ks. Hvilsom 2 GV-journalnr.: 1991042
63 1920 - En melodisamling (noder) til de unges sangbog KFUM og KFUK De unges forlag 1917 3. Oplag 1920 Melodibogen har tilhørt lærerinde Margrethe Sønderby Placering: Magsin : Hyldev. Aalestrup GV-journalnr.: 1991029
64 1926 - Udskrift af Sognerådsmøde, ang Kommunens overtagelse af gymnastikhus ved Østerbølle skole 1926 Placering: Ks. Østerbølle 1 GV-journalnr.: 1991016
65 1543-1948 - 1 Afskrift af Præster i Hvilsom Kommune 1543-1948 Placering: Læsesalen: Esselteboks SK 3 GV-journalnr.: 1990119
66 1868-1963 - En lille bog "Menneskeliv" med 58 digte af K.J.Knudsen 1868 1 Luthers Katekismus 1963 (brugt i Simested skole) Placering: Ks. Simested 3 GV-journalnr.: 1990062
67 1908-1909 - Vedr. Orgel i Aalestrup Kirke 1908 - 1909 1 Ansøgning til sognerådet om betaling af udgifterne ved orglets betjening. 2 Indsamlingsliste til orgel 5 Liste over tombola gaver 4 Kvitteringer fra tombola + basar 1 Tilbud på orgel fra Joh. P. Andreasen & Co, Ringkøbing 1 Tilbud på orgel fra Horsens Orgelbyggeri og Korrespondanc + kvitteringer for orgel 2 Håndværkerregninger 1 Meddelelse fra provsten via pastor Ejnar Andersen 1 Plan til orgel i Aalestrup Kirke 3 Forskellige forslag til Orgel facade 1 Plan over Orgel og facade fra Søren Vig Nielsen Placering: Ks. Aalestrup 3 GV-journalnr.: 1990055
68 - Gamle undervisnings Plancher, Fra Guldager Skole (nedlagt omkr. 1960) 1. Hvalros og Sæl 2. Larve og Sommerfugl 3. Frøer m.n. 4. Kvælerslange 5. Myretue 6. Ko og Kalv 7. Ænder 8. Ugler 9. Storke 10. Strudse 11. Ulve 12. Tiger 13.. Katte 14. So med grise 15. Ged med Kid 16. Æsel 17. Ørne 18. Svaner 19. Hest med føl 20. Krokodille 21. Rener 22. Hunde 23. Zebra med føl 24. Isbjørne 25. Løver 26. Næsehorn med unge 27. Elefant med unge 28. Måger og Terne 29. Hane- Høne og Kyllinger 30. Kænguruer 31. Skildpadder 32. Ænder 33. Hval 34. Hugorm, Snog, Stålorm, Firben 35. Krage og Skade 36. Papegøje og Kollebrier 37. Småfugle 38. Svaler og andre småfugle 39. Flagspætte og Gøg 40. Biller 41. Torsk, samt flere andre fisk 42. 2 slags fisk 43 . Kamel Billeder til Kristendoms undervisning 1 med Jesus velsigner de småbørn 1 med Morten Luther 1 med Ruth Placering: Magsin 2 v. Gamle skolebøger GV-journalnr.: 1990052
69 1911-1987 - Vedr. Pastor Einar Andersen, Aalestrup, f. 1872 - d. 1944 sognepræst i Aalestrup fra 1908 til 1941 1 maleri af pastor Einar Andersen, malet i 1935 af kunstmaler Gunnar Hansen (som senere blev gift med pastor Andersen datter Johanne Margrethe), han har to malerier med motiver fra Aalestrup, hængende på Aalestrup Skole 1 følgebrev fra Henrik Tolstrup 1 avisomtale af billedet i Aalborg Stiftstidende, den 18/12-1987 1 Skrivelse fra Aalestrup Præstegaard af 15/1-1909 ang. Pastor Einar Andersen og frue har fået en velskabt pige 1 Skrivelse hvor Gårdejer og forhenv. Betjent Willadsen fjerner skriftligt sine søgsmål mod pastor Andersen 9/10-1910 1 Skrivelse fra juli 1911 tilsiller pastor Andersen gårdejer og forhenv. Betjent Willadsens erklæring til en af gårdejerens medunderskriver. 1 indbydelse hvor Pastor Andersen inviterer fabrikant Andersen og frue til te. 1 Brev hvor Pastor Andersen skriver til kære venner og ber om lov til at besøge dem 1 Avisudklip fra pastor Andersens, 70-års fødselsdag 1 Artikel fra Aalborg Stiftstidende 4/4-1944 om "Pastor Andersen,s Jordefærd" Placering: Ks. Aalestrup 3 GV-journalnr.: 1990033
70 1870 - Fra en gammel Skrivebog 1870 tilhørt Anna Andersen, Vesterbølle Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1990013
71 1921-1964 - Vedr. Testrup skole og Skolekommission Embedsbøger m. bl.: Skolekommisions medlemmer 1934-1954 Skolensundervisningsforhold 1921-1940 Forhandlingsprotokol for Skolekommisionen for Testrup Kommune 1934-1962 Indberetningsskema til Amtskonsulenten 1965 Elever og klasseoplysninger 1964 Indberetninger 1963 Indberetningsskemaer 1937-1962 Undervisningsplan for Testrupskole 1963 Forsømmelsesliste 1958 Diverse skrivelser fra Skoledirektionen 1951-1961 Oversigt over embedets indtægter (skrevet på en kuvert) Anbefalinger for Drude Nyrup 1954 (klade) Placering: Magasin 2: Ks. Testrup Skole GV-journalnr.: 1990008
72 1910-1974 - Pastor Emer. O. Gammeltoft Hansen, s personarkiv samt Gudstjenste og Konfirmandbøger 1 Kopperattest 1910 1 Konfirmationsattest 1918 1 Bevis for Mellemskoleeksamen og vidnesbyrd 1920 1 Hospitalsseddel 1921 1 Lægsrullebevis 1921 1 Studentereksamensbevis 1923 1 Akademisk Borgerbrev 1923 1 Filisofisk Prøve 1924 1 Tillægsprøve, Latin og Græsk 1925 1 Teologisk Embedseksamen og beviser for Pastoralseminariet 1931 1 Prøve i Hebraisk 1925 Breve fra Kirkeministeriet, Biskop, Provst vedr. Kaldelse til Hvam-Hvilsom sogn og Kongelig Kaldsbrev 1931 1 Beskikkelse til Østerbølle sogn 1941 1 Kongelig Laldsbrev og Kollats til Østerbølle sogn 1941 1 Meddelelse om valg til Kommunalbestyrelsen 1954-1958 1 Scrapbog med avisudklip med Prædikner ca. 1936 - 1951(findes i magasin ved Aalestrup) 1 Gudstjenestebog 1941-1947 1 Gudstjenestebog 1948-1959 1 Gudstjenestebog 1960-1971 1 Konfirmandbog 1931-1955 1 Konfirmandbog 1955-1974 og Gudstjenester 1972-1974 1 Speciel Udmærkelse samt medalje fra Polen, for at værne om de polske soldaters grave i Danmark. 1970 Placering: Ks. O.Gammeltoft Hansen, magasin 2 GV-journalnr.: 1990001
73 1977 - 1 Degne overstigt fra Hvam skole 1977 Placering: Ks. Hvam 3 GV-journalnr.: 1989081
74 1957 - Viborg Amts Degne- og Skolehistorie 1957 af Ejnar Poulsen Placering: Læsesalen:Historisk Litt. GV-journalnr.: 1989068
75 1987 - Nyoptryk af Dagbog fra det 16. - 17. - 18. Århundreder skrevet af Mads Pedersen Farstrup, sognepræst for Ulbjerg og Lynderup sogn og Laurits Axelson,sognepræst for Vester- og Østerbølle sogn og provst i Rinds herred, Viborg Stift, udgivet første gang 1813 (optrykt i anledning af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred,s 75-års jubilæum i 1987) 1 bind Mads Pedersen Farstrup,s dagbog fra 1536-1684 (bind 1), udgivet af Dansk Hjemstavns-Arkiv. Fototekninsk optryk fra 1979 har tilhørt Poul Gade Placering: Læsesalen: Hist. Litt. Esselteboks1 GV-journalnr.: 1989067
76 1803 - Fotokopi og transskriptionaf Brandtaksation over Gedsted Præstegaard der beboes af Provst Winther i 1803 Placering: Ks. Gedsted 2 GV-journalnr.: 1989041
77 1929-1931 - Skolebøger: 1 Bibelhistorie for Børneskolen, 1929, af Nikolaj Nielsen 1 Danmarkshistorie fortalt for børn, 1930, af Nikolaj Nielsen 1 Geografi med kort, 1907 af N. C. Rom 1 Geografi for folkeskolen med kort, 1931, af N. C. Rom 1 Barnets sproglære, 1931, af J. Gr. Pinholt Placering: Magasin 2: Skolebøger GV-journalnr.: 1989003
78 1743-1843 - Xerokopier af Skolekommisionsprotokoller og diverse dokumenter vedr. Gedsted - Fjelsø skolekommision 1 læg Skolekommisionsprotokol 1815-1834 1 læg Skolekommisionsprotokol 1832-1843 1 læg Diverse Dokumenter 1815-1840 1 læg Breve 1826-1836 1 læg Diverse dokumenter 1815-1840 1 læg Skolekommisions forhandlinger for Gedsted og Fjelsø skoler 1868-1912 1 læg Cirkulærer til samtlige skoledirektioner udenfor København (supplement) 1921 aflev.10/1-1994 af Jonna Bisgaard 1 læg Degneindkomster for Gedsted og Fjelsø sogn 1810 1 læg Indberetning om degneindkomst i Gedsted 1743 Placering: Magasin 2: Kommunalarkiver GV-journalnr.: 1988065
79 1985-1986 - 1 Læg Fjelsø Friskole Blad 1 stk Fjelsø Friskole Blad 1985 -1986 Placering: Ks. Fjelsø 2 GV-journalnr.: 1988040
80 1985 - Kopieret 18/6-1987 af P Gade Besteforældres beretninger til en børnehaveklasse i Aalestrup skole 1985 (Om deres skoletid) Placering: Ks. Aalestrup 2 GV-journalnr.: 1988023
81 1930 - Kopi af "Himmelbrev" ca. 1930 afskrevet af Laura Dahl, Tollestrup, originalen opbevares i familiens Bibel Placering: Ks. Hvilsom 1 GV-journalnr.: 1988021
82 1942-1948 - Vesterbølle skole 1 Embedsbog m/ oplysninger om elever, skolebygning, lærer (Niels Lauersen) og skolekommision, 1942-1948 Placering: Magasin 2: Vesterbølle Skole 1 GV-journalnr.: 1988017
83 1931-1954 - Glerup Skole 1 Skoleprotokol 1931-1954 (elever og forældre) Placering: Magasin 2: Ks. Glerup Skole GV-journalnr.: 1988016
84 1953 - 1 Avisartikel om Førstelærer C. Carlsen,s 25-års jubilæum i Testrup Skole 1953 Placering: Ks. Testrup 1 GV-journalnr.: 1988015
85 1983 - Diverse kopier vedr. Nyt altertæppe til Fjelsø Kirke 1983 Placering: Ks. Fjelsø 2 GV-journalnr.: 1988006
86 1937 - 1 Brev til pastor Ejnar Andersen, vedr. lærer Kristian Jensen, død 5/1-1937, i Østerbølle (han var født 12/5-1847 i Nr. Jernløse) Placering: Ks. Østerbølle 1 GV-journalnr.: 1988035
87 1892-1932 - Fotokopi af 1 brev fra lærer Søren Kristian Knudsen Krogh, Fjelsø Skole , i 1932 til Lærer Kjellerup (brevet indeholder hans livsbeskrivelse fra han blev født 1892, han er søn af Jens Krogh Knudsen og Karen, f. Sørensen i Svingelbjerg) Placering: Ks. Fjelsø 2 GV-journalnr.: 1987117
88 1863 - 1 Ny testamente, Østerbølle Skole 1863 (Thomas P. Kristensen er far til afleveren af materialet Knud Kristensen. Nr. Onsild) Placering: Magasin: ks. Bibler/Salmebøger GV-journalnr.: 1987108
89 1863 - Fotokopi Af beretning om Fjelsø kirke 1863 Placering: Ks. Fjelsø 2 GV-journalnr.: 1987106
90 1913-1934 - Forsømmelseslister for Hvam, Hvilsom og Støttrup Skole, 1913-14 og 1933.34 Placering: Ks. Hvam 2 GV-journalnr.: 1987103
91 1975-1999 - Kirke og Sogn. Kirkeblad for Vesterbølle sogn 8 stk. 10. årgang, 1975 3 stk. 11. årgang 1976 5 stk. 12. årgang 1977 5 stk. 13. årgang 1978 4 stk. 14. årgang 1979 5 stk. 15. årgang 1980 1 stk. 17. årgang 1982 1 stk. 19. årgang 1984 1 stk. 20. årgang 1985 5 stk. 21. årgang 1986 3 stk. 22. årgang 1987 2 stk. 23. årgang 1987 3 stk. 24. årgang 1988 5 stk. 25. årgang 1989 3 stk. 27. årgang 1991 4 stk. 28. årgang 1992 5 stk. 29. årgang 1993 4 stk. 30. årgang 1994 2 stk. 33. årgang 1997 4 stk. 34. årgang 1998 3 stk. 35. årgang 1999 2000 1 stk. 36 årgang nr.1 2000 1 stk. 36 årgang nr. 2 2000 1 stk. 36 årgang nr. 3 Placering: Læsesalen: hylde mrk Kirke og sogn GV-journalnr.: 1987101
92 1975-1982 - Kirke og sogn, Kirkeblad for Simested og Testrup sogn 8 stk. 10. årgang 1975 3 stk. 11. årgang 1976 5 stk. 12. årgang 1977 5 stk. 13. årgang 1978 4 stk. 14. årgang 1979 4 stk. 15. årgang 1980 1 stk. 17. årgang 1982 Placering: Læsesale: Hylde mrk. Kirke og sogn GV-journalnr.: 1987100
93 1975-1995 - Kirke og sogn, Kirkeblad for Gedsted og Fjelsø sogn 8 stk. 10. årgang 1975 3 stk. 11. årgang 1976 5 stk. 12. årgang 1977 5 stk. 13. årgang 1978 4 stk. 14. årgang 1979 5 stk. 15. årgang 1980 1 stk. 17. årgang 1982 1 stk. 28. årgang 1991 1 stk. 32. årgang 1995 Placering: Læsesalen. Hylde mrk. Kirke og sogn GV-journalnr.: 1987099
94 1975-1982 - Kirke og sogn, Kirkeblad for Hvam og Hvilsom sogn 8 stk. 10. årgang 1975 3 stk. 11. årgang 1976 4 stk. 12. årgang 1977 5.stk. 13. årgang 1978 4 stk. 14. årgang 1979 5 stk. 15. årgang 1980 1 stk. 17. årgang 1982 Placering: Læsesalen: Hylde mrk Kirke og sogn GV-journalnr.: 1987098
95 1854 - Fotokopi efter original lån ved Albert Iversen, Simested (fundet på et loft) 1 Udskrift af licitation over skolebygning i Torup 1854 + en ekstra kopi Placering: Ks. Simested 2 GV-journalnr.: 1987097
96 1835-1862 - Fotokopi af Vesterbølle kommunes Skolekommissionsprotokol 1835-1862 (Kopieret med tilladelse fra Aalestrup Kommunes Arkiv) Placering: Magasin 2: Kommunalarkiv GV-journalnr.: 1987096
97 1834-1872 - Fotokopi af Vesterbølle skoles dagbog 1834- 1872 (Kopieret med tilladelse fra Aalestrup Kommunes Arkiv) Placering: Magasin 2 : Kommunalarkiver GV-journalnr.: 1987095
98 1895-1923 - Skolebøger 1 Ny Dansk Læsebog 1895 1 Ny Dansk Læsebog 1907 1 Retskrivnings-Hjælper 1923 Placering: Magasin 2 : Skolebøger GV-journalnr.: 1987073
99 1923 - 1 Kaldsbrev for Søren Kristian Krogh, som førstelærer ved Fjelsø skole i 1923 Placering: Ks. Fjelsø 2 GV-journalnr.: 1987068
100 1945-1958 - 1 Fotokopi af avisartikel fra Viborg Stifts Folkeblad 1958 Med overskriften "50 år siden Aalestrup fik sin egen sognekirke" 1 Elevopgave (aflev. Af K.L.Erikslev) "Vor Kirke" af Ingrid Jensen, 6. Kl. Aalestrup Kommuneskole, (Elevopgaven indeholder en del tegninger fra kirken og dens inventar) Placering: Læsesalen: Esselteboks SK 3 GV-journalnr.: 1987048
101 1907-1989 - 2 Kopieret avisartikler fra Vesthimmelands Avis og Ugebladet, 1983 af Else Birch, Aaparken 1 Annonce om Jubilæumsgudstjeneste 2 Programbillet med koncert med Michala Petri Artikel; "Svingelbjerg Kirke 75 år" 1 Artikel om kirkens tilblivelse, 1983 1 Avisartikel om skolebørns kirkeudsmykning efter alterets brand 1989 1 Program for kirkekoncert i Aalestrup 1907 1 Artikel fra Aalborg Stiftstidende 25/3-1989, "Menigheden kan atter samles i kirken" 1 Artikel vedr Kirketårn, 1980 En aflevering af Emma Dancker Jensen, Hald Ege: 1 sølvetui med motiv af Kirken ( findes i ks.: Diverse mindre effekter) Placering: Læsesalen: Esselteboks SK 3 GV-journalnr.: 1987031
102 1959-1961 - 3 årgange 1959- 1961 af "Kirkens Verden" Placering: Læsesalen: Esselteboks Hisorisk litt. GV-journalnr.: 1987008
103 1987 - 1 Prolog læst af kulturudvalgsformand Richard Gundersen, ved skolefløjsindvielse 27 / 2- 1987. Forfattet af Marianne Mathiasen Placering: Læsesalen: Esselteboks SK 1 GV-journalnr.: 1987007
104 1855 - Fotokopi og transskription af Udskrift af Rinds-Gislum herrders Auctionsprotokol 1855 (Licitation ved bygning af Torup Skole, Simested sogn) Placering: Ks. Simested 2 GV-journalnr.: 1986010
105 1941 - Foto Konfirmander, Simested 1941 Placering: Simested alb. Skole og konfirmandbilleder GV-journalnr.: 1986006
106 1916 - 1 avisartikel Støttrup skole 1916, original + fotokopi 1 Fotokopi fra Viborg Amts Degne- og Skolehistorie 1957 Foto af gård i Tollestrup ca. 1910-20 (indsat album Hvilsom 2) Placering: Ks. Hvam 1 GV-journalnr.: 1986005
107 1977 - 1 Avisside med Skolebusulykken i Hvam 1977 1 Minutrapport fra Falck Redningstekniks Institut om busulykken 1977 Placering: Ks. Hvam 1 GV-journalnr.: 1986004
108 1543-1981 - 1 Kopi af Uddrag af : "Bidrag til en alm. Dansk Præstehistorie", Sognepræster i Simested, Hvam, Hvilsom 1543 - 1860 og sognekapellaner dammesteds 1633 - 1804 Desuden en fortegnelse over sognepræster 1860 - 1981, (1985) Placering: Læsesalen: Esselteboks SK 3 GV-journalnr.: 1985202
109 1900-1986 - Fra Skolehistorisk Samling, Viborg amtskommune 1 bind En kortfattet beskrivelse af skolerne i Spøttrup kommune i perioden 1900-1980 (1983) 2 bind Som jeg husker.. Erindringer fra et skoleliv fortalt af lærer 1 og 2, 1986 1 bind Som jeg husker tiden, lærere fortæller 1984 Placering: Læsesalen: Esselteboks SK 1 GV-journalnr.: 1985201
110 1956-1981 - 1 Jubilæumsskrift, Møldrup skole 1956 - 1981 Placering: Læsesalen: Esselteboks SK 1 GV-journalnr.: 1985200
111 1979-1997 - 3 bind Aalestrup Kommuneskole i 25 år - også med tilbageblik til skolens start i 1897, 1979 1 Avisudklip, Skole i Aalestrup kasseret i 20 år, men bruges stadigvæk 1970 1 Avisudklip, 1 klasse i Aalestrup Kommuneskole 1971 1 Program for indvielsen af ny fløj , 1973 1 100 års jubilæum, 1997 Placering: Læsesalen: Esselteboks SK 1 GV-journalnr.: 1985198
112 1860-1983 - Vesterbølle Skole 1 Uddrag af en skoleprotokol 1860 (transskription af P.Gade fra Sogneforstanderskabets protokol) 1 Avisudklip (kopi) vedr.skolenedlæggelse 1982 1 Avisudklip (kopi) vedr. skolebyggeri 1954 - 1958 1 Avisudklip (kopi) vedr. skolens nedlæggelse 1980 - 1983 1 Bibel, 1795, skænket til Vesterbølle skole af Lerkenfeldt,s ejer 1 Indberetning om Vesterbølle og Østerbølle Sognes skoler 1810 1 læg, Vesterbølle skole 1810 1 Kommunekort 1934-1959 1 Undervisningsplan 1920 - 1930 - 1931 1 Skolekort 1934 - 1944 - 1946 - 1959 Placering: Ks. Vesterbølle 1 og 7 GV-journalnr.: 1985197
113 1925-1980 - Klausuleret materialer indtil: Afhængigt af bøgernes alder senest til år 2050 1 Dagbog "for begge klasser" 1925 - 1930 ( Magasin 2: Ks. Vesterbølle skole 1 ) 1 Dagbog for 1, og 2. Klasse 1930 - 1935 ( (Magasin 2: Ks. Vesterbølle skole 1 ) 1 Dagbog for 1. Og 2. Klasse 1945 - 1950 ( Magasin 2: Ks. Vesterbølle skole1 ) 1 Eksamensprotokol 1959 - 1966 (den er benyttet af Glerup Skole 1935 - 1958,) 1 Eksamensprotokol for 3. Klasse 1959 - 1966 1 Standpunktsbedømmelser for 4 - 5 klasse 1965 - 1966 1 Standpunktsbedømmelse for 1. Klasse 1965 - 1966 1 Standpunktsbedømmelse for 6 - 7 klasser 1965 - 1966 1 Standpunktsbedømmelse for 6 - 7 klasser 1966 - 1967 1 Protokol over Standbunktsbedømmelser for 4 . 5 - 6 - 7 klasser 1968 - 1969 og for 1969 -1970 1 Mødekontrol 1978 -1979 (d.v.s. hefte svarende til en dagbog -9 for 1 klasse 1 tilsvarede for 4 og 5. Klasse 1978 -1979 1 samme for 6. Klasse 1978 - 1979 1 samme for 7. Klasse 1978 - 1979 1 samme for 3 og 4 klasse 1979 - 1980 1 samme for 5 og 6 klasse 1979 - 1980 1 samme for 7 klasse. 1979 - 1980 1 samme for 1 klasse. 1980 - 1981 1 samme for 2 klasse 1980 -1981 1 samme for 6 - 7 klasse 1980 1981 1 samme for børnehaveklassen 1981 - 1982 1 samme for 2. Klasse 1981- 1982 1 samme for 4. Klasse 1981 - 1982 1 samme for 6. Klasse 1981 - 1982 1 samme for 7 Klasse 1981 - 1982 1 samme for 1. Klasse 1982 - 1983 1 samme for 5. Klasse 1982 -1983 88 stk samtlige "Skoledagbøger fra alle årene 1950 - 1978 1 Undervisningsministeriets bekendtgørelse om ændring i retskrivningen 1948 1 Undervisningsplan for Vesterbølle kommune 1951 1 Skolekort for landsbyordnede skoler, indberetning for Vesterbølle skole 1955 og 1 for 1956 1 Cirkulære om vaccination mod børnelammelse (polio) 1955 og 1956 1 Regnskab for børnelammelsesdagen 18. Okt. 1954 (på landsplan) 1 Standardskrivelse fra Statens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsen "Angående vaccination mod børnelammelse (polio) 3 stk korrespondance til og fra førstelærer Chr. Christiansen, Vesterbølle skole, 1955 - 1957 Knudstrup skole 1 Dagbog 1920 - 1928 (Magasin 2: Ks. Knudstrup Skole 2) 1 Dagbog 1929 - 1933 (Magasin 2. Ks. Knudstrup Skole 2) 1 Eksameens-Protokol 1928 - 1945 (klausul) Placering: Magasin: Klausuleret materialer GV-journalnr.: 1985197
114 1949 - 1 Folkeskolens Danmarkshistorie ca, 1949 af P.Hjuler og Einar Schroll Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1985161
115 1922 - 1 Historisk Sognekort for Simested sogn 1922 (S.B. 1999/10) Placering: Magasin 2, S.B. GV-journalnr.: 1985158
116 1957 - Fotokopi af Ejnar Poulsen: Viborg Amts Degne- og skolehistorie, 1957 Placering: Læsesalen: Esselteboks SK 1 GV-journalnr.: 1985139
117 1984 - En kortfattet beskrivelse af skolerne i Aalestrup kommune i perioden 1900 - 1980 af Ole Bjerre Placering: Læsesalen: Esselteboks SK 1 GV-journalnr.: 1985138
118 - Kopi af sogne i Aalestrup kommune Poul Rasmussen: Personalhistorisk, sognehistorisk og statistisk bidrag til en dansk præste og sognehistorie Placering: Læsesalen: Esselteboks SK 1 GV-journalnr.: 1985136
119 - Fra kunsthandler Ove Tranberg 2 litografier af Aalestrup kirke, udført af kunstneren Axel Holm Placering: Foto albm Gader og bygninger GV-journalnr.: 1985134
120 1938-1984 - Vedr. Lærer Jens Jensen, Knudstrup Hedeskole 1915-1941 Diverse kopier af avisartikler fra Viborg amts Socialdomokrat, Viborg Stiftstidende, Aalborg Amtstidende og Løgstør Avis , samt Himmerland med omtale af lærer Jensen, Knudstrup Skole,s 60-års dag i 1938 1 kopi af avisartikel "Snurforbi" af lærer J.P.Christensen, Kastrup Kopi af nekrologer ved lærer Jensen,s død 1 kopi af "Fra min tid i Knudstrup skole", "Lærer Jens Jensen, Knudstrup skole" fortalt af en datter Herdis Jensen, Knudstrup Placering: Ks. Vesterbølle 2 GV-journalnr.: 1985114
121 1934-1985 - Kopi af avisartikel ,skrevet af lærer Beck Carlsen, Testrup, i anledning af Testrup kirkes 500 års jubilæum 1934 Kopi af avisartikel "Kirkejubilæum i Testrup" 1934 Kopi af avisartikel med foto fra ugebladet 14/3-1981 "Testrup kirke helt ukendelig efter en hoved-restaurering", "Velbevarede ruiner fra stort middelalder-byggeri ved Testrup", "Testrup- et samfund i samfundet" avisudklip "Nyt kirkeorgel i Testrup kirke", 1985 Placering: Ks. Testrup 1 GV-journalnr.: 1985112
122 1931-1942 - Konfirmand billeder fra sognepræst O. Gammeltoft-Hansen,s tid som sognepræst fundet i kasse på præstegaardens loft 22 foto fra Hvam-Hvilsom 1931-1942 12 foto fra Aalestrup 1937 -1946 1 foto fra Østerbølle 1941 - 1942 1 foto fra Simested - Testrup 1942 1 Skudsmålsbog for Johanne Nielsen, Simested 1873 1 Skudsmålsbog for Karen Marie Nielsen, Simested 1880 1 Skudsnålsbog for Maren Andersen, Nørbæk 1882 1 Skudsmålsbog for Anne Marie Hansen, Drejø 1893 1 Protokol 1944-1952, indeholdende Gammeltoft-Hansen,s omtale af Septembermøderne (De såkaldte "Septembermøder" fandt sted i Aalestrup i årene 1944 til og med 1959 og blev startet på initativ af sognepræsterne i Hvam, Simested og Aalestrup - Gammeltoft-Hansen som den drivende kraft gennem alle årene) regnskab for disse samt avisomtale og annoncer i udklip 1 Protokol 1953 - 1959 også vedr. Septembermøderne 1 Læg Regninger, kvitteringer, korrespondance, adgangskort til septembermøderne m. m. 1944-1959 Placering: Ks. Aalestrup 2 GV-journalnr.: 1985093
123 - 3 stk Foto fra ca. 1930 af Hvam Kirke udvendig og indvendig samt af sognepræst Gustav Tange 1925 - 1931 Placering: Album Hvam 1 GV-journalnr.: 1985091
124 1543-1985 - Sognepræster for Simested - Hvam - Hvilsom sogn, i perioder dog kun for Hvam - Hvilsom idet Simested da har været et pastorat for sig Placering: Ks. Havm 1 GV-journalnr.: 1985090
125 1908-1972 - 1 Afskrift af uddrag af protokol "Liber daticus" tilhørende sognepræsten i Aalestrup 1908 - 1972 afskrift af Bjarne Bollerup Placering: Ks. Aalestrup 2 GV-journalnr.: 1985088
126 1889-1920 - Guldager Skole 1889-1920 Skoleprotokol med elevfortegnelse og indeholdende karakterlister Placering: Magasin 2: Ks. Guldager Skole 1 GV-journalnr.: 1984075
127 1872-1959 - 1893-1918 Sangprotokol AFLEVERET AF SIGFRED JENSEN,TROLDEMOSEVEJ 55, KORSØ, AALESTRUP. 1872 1934 Simested skolekommissions protokol indeh. Fortegnelse over vaccinerede elever (1872-90). skolekommissionsforhandlinger (1893-1934) liste over elevforsømmelser uden lovlig grund i Simested, Thorup, Guldager og Skjærshale-Korsø skoler (1884 og 1885). 1921-1953 Embedsbog for Korsø skole. 1921-1963 Valgprotokol ved valg af medlemmer til "Hjælpekasse og Sogneraad i Korsø, 4'de kreds" - angår Simested sogn. 1929-1935 Dagbog for 1. Og 2. Klasse i "Korsø forskole". 1953-59 Dagbog for 1. Og 2. Klasse i Korsø skole. 1934-57 Protool for Simested skole kommission. Placering: Magasin 2: Ks. Korsø Skole 1 - 2 - 3 -4 GV-journalnr.: 1984074
128 1924-1939 - 1924-1939 Bogfortegnelse (Guldager) Placering: Magasin 2:Ks. Simested Skole 1 - 7 GV-journalnr.: 1984073
129 1925-1939 - 1925-1939 Bogfortegnelse (Thorup) Placering: Magasin 2: ks. Simested Skoler 1 - 7 GV-journalnr.: 1984072
130 1907-1941 - 1907-1924 Regnskab. Indeholdende bogfortegnelse for Simested. 1919-1941 Regnskab 1923-41. Indeholdende bogfortegnelse 1919-41 samt historisk beretning Placering: Magasin 2; Ks. Simested Skole 1 - 7Ks. Skoler i Simested sogn 1, magasin 2 GV-journalnr.: 1984071
131 1863 - 1869-87 Elevfortegnelse, indeholdende Vakcinationliste og Beretning om skolens tilstand 1884-86. 1839-85 Embedsbog. 1915-23 Sang- og karakterprotokol. Klausul til 2003. 1923-29 Sang- og Karakterprotokol. Klausul til 2006 1929-35 Sang- og Karakterprotokol. Klausul til 2006 Sangprotokol. 1810 Indberetning om Simested Skole. 1962 Opgørelse over anlægsudgifter + inventar samt skolens historie. 1987 Suplerende oplysninger: Simested skole 25 år Jubilæumsskrift. Simested skole 25 år Pressemeddelelse. 1863 "Biblia, den ganske Hellige Skrifts Bøger". - "Kjøbt til Simested skole i oktober 1863". Placering: Magasin 2 :Ks. Simested Skole 1 - 7 GV-journalnr.: 1984070
132 1901-1963 - 1961-1963 dagbog for 1. & 2. Klasse. 1901 Kopi af side i skoleprotokol: Skolens undervisningsforhold. 1905-27 Samme: Tilsynets paategninger. 1909 Samme: Skoleplaner og indtægtsforhold. 1909 Samme: Personalia. 1901-1929 Embedsbog (uddrag). Aflev. Af Pastor Thomas Felter, Vesterbølle. 1946-1962 Eksamensprotokol. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DETTE MATERIALE LIGGER I Magasin 2 Ks. Knudstrup Skole 2 1910-1945 Diverse breve. 1947 forsømmelsesliste. 1920-1951 Undervisningsplaner 1920-1931-1949-1951. 1934-1958 Skolekort 1938-1943-1945-1958. Placering: Magasin:2: Ks. Knudstrup Skole 2 GV-journalnr.: 1984010
133 1918-1958 - 1935-1958 Eksamens-protokol. (klausul) 1918-1924 Forsømmelsesprotokol. (magasin 2 ks. Glerup Skole) 1943-1952 Diverse skrivelser. 1920-1951 Undervisningsplaner 1920-1931-1943-1944-1951. 1934-1958 Skolekort. Placering: Magasin 2: Ks.Glerup Skole GV-journalnr.: 1984009
134 1800-1860 - Forslag til skolevæsenets Organisation, ca. år 1800. Kopi m. transskription. 1815 Følgebrev til "Forslag til skolev. ..". Kopi m. transskription. 1860 Skolekommisionsmøde, 23.04.1860, med Ferieplan for 1860. 1840 Skolelærer Monrads løn. Forslag til lærerlønninger i Vesterbølle. 1860 Placering: Ks. Vesterbølle 1 GV-journalnr.: 1984008
135 1923-1959 - 1923-59 Gækkebreve til læreinde frk. Johanne Sørensen, Fjelsø skole. 4 breve vedr. ansættelse som lærerinde 1 kaldsbrev for Frk Ane Johanne Sørensen som Forskolelærerinde ved Fjeldsø Skole d.d. 14. August 1923 Placering: Ks. Fjelsø 7 GV-journalnr.: 2001002
136 1742 - 1742 Skolevæsenet i Rinds herred.. Placering: Ks. Testrup 3 GV-journalnr.: 2001043
137 1876 - Gammel regnebog fra 1878 Testrup Skole. Tilhørt Niels Mortensen Placering: Ks. Testrup 3 GV-journalnr.: 2001079
138 2000 - 2 stk. Særtryk af artikel om udgravninger i Testrup KUML 2000 Placering: Ks.3 Testrup GV-journalnr.: 2001089
139 1999 - Artikel lavet af Aalestrup Naturefterskoles elever om Norges Blomsterdal Placering: Magasin 2 Ks. 1Naturefterskolen GV-journalnr.: 2001096
140 2000-2002 - Kirke og sogn kirkeblad for Vesterbølle sogn 1 stk.36. årgang 2000 4 stk 37. årgang 2001 4 stk 38. årgang 2002 Placering: Hylde mrk. Kirke og sogn GV-journalnr.: 2003033
141 - Kopi af protokol autoriseret som Embedsbog for Vesterbølle skole Placering: Magasin 2: Kommunalarkiver GV-journalnr.: 2004027
142 - 1 Bibelhistorie Placering: Magasin 2: Gl. Skolebøger GV-journalnr.: 2004077
143 1876-1947 - Fotokopi med omtale af lærer Jens Jensen, der var lærer i Klotrup 1903 - 1946, nekrolog, dødsannonce, foto af ham og Lærer Poulsen Placering: Ks. Fjelsø 8 GV-journalnr.: 2004094
144 1932-1971 - Simested/Testrup menighedsråd Regnskaber vedr. præstelønningskassen 1932 - 1960 2 kassebøger vedr. præstelønningskassen 1959/62 - 1969/71 3 kassebøger for kirkekasse- og kirkebetjeningskasse 1966 - 1971 1 omslag med tegninger og overslag vedr. Eveldrup præstegård 1 Hus- og grunderejerforsikring vedr. Simested præstebolig 1 omslag vedr. jordrenter og cirkulærer, skrivelser fra Viborg Stift og Kirkeministieret Placering: Ks. Simested/Testrup Menighedsråd, magasin 2 GV-journalnr.: 2005008
145 2004 - Sognebladet Kirke og sogn Vesterbølle nr. 3, 2004 Placering: Læsesal; hylde mrk Kirke og sogn GV-journalnr.: 2005015
146 1902 - Fra boet efter slagter Marinus Lauritsen og hans børn i Simested Skolebøger: 1 skoleatlas 1 Geografi 1922 1 Tavleregnings-opgave (1ste del) 1909 1 Tavleregnings-opgave (2den del) 1914 1 Facitliste ( 2den del) 1913 1 Facitliste til regnebogen III 1 Regne-tabeller 1925 1 Regnebog II 1924 1 Dansk Sproglære nr.. 2 1906 1 Dansk Sproglære nr. 3 1923 1 Luthers Katekismus 1913 1 Naturhistorie for folkeskolen 1912 1 Vort legeme og dets pleje, til skolebrug 1930 1 Mindre Geografi 1911 1 Fortælling af Bibelhistorien 1 Bibelhistorie 1902 1 Kirkehistorie for børneskolen 1907 Ungdomsbøger: 2 bøger af B.S.Ingemann, s historiske romaner, 1913 - "Erik Menveds Barndom" og "Valdemar Sejr" Placering: Ks. Gamle skole- /ungdomsbøger, magasin 2 GV-journalnr.: 2005042
147 1988 - 2 Stavnsbåndsvideo, jan 1988, lærervejledning til Nr.1. Christen - et stavnsbundet liv Nr.2. Gården, der flyttede ud Placering: Læsesal: Esselteboks SK1 GV-journalnr.: 2005078
148 1944 - Gedsted skole, undervisningsplan 1944 i afskrift Placering: Magasin: Ks. Gedsted 5 GV-journalnr.: 2005082
149 1903-1980 - Hvam skole 1 dagbog for undervisning i legemsøvelser 1903 - 1936 1 dagbog 1909 - 1919 1 dagbog 1918 - 1924 1 dagbog 1920 - 1926 1 dagbog 1926 - 1931 1 dagbog 1929 - 1935 1 dagbog 1931 - 1936 1 dagbog 1934 - 1939 med indlagt ordensreglement og undervisningsplan 1966 1 dagbog 1939 - 1945 1 dagbog 1936 - 1942 1 dagbog 1942 - 1949 7 dagbøger 1958 - 1970 1 dagbog 1970 - 1979 6 dagbog 1970 - 1980 1 Dagbog 1945/46 49 hefter med dagbøger fra 1946 - 1979 (heraf 1 ubrug og 1 for aftenskolen 1952- 53) Placering: Magsin 2: Mrk. Hvam skole GV-journalnr.: 2005088
150 1963-1985 - Vedr. Hvam Skole 39 Forsømmelses protokol 1979 - 1985 43 Forsømmelseslister i omslag 1963 - 1970 Placering: Magasin 2: Mrk. Hvam skole GV-journalnr.: 2005088
151 1985-1991 - Hvam Skole 38 hefter Fremmødeprotokoler 1985 - 1991 (indeholder bl. a. personnr.) Placering: Magasin: mrk. Hvam skole klausuleret GV-journalnr.: 2005088
152 1892-1952 - Hvam skole 1 indskrivnings-/eksamensprotokol 1892 - 1924 1 eksamensprotokol 1925 - 1932 1 eksamensprotokol 1932 - 1940 1 eksamensprotokol 1941 - 1952 1 journal for Hvam skoles yngste klasse 1. November 1911 Placering: Magasin 2: Hvam skole GV-journalnr.: 2005088
153 1935-1959 - 1 omslag med Skolekort/indberetninger 1935 - 1960 1 pk med til/frameldinger i matematik, tysk, engelsk 1969 (erklæringer fra forældrene om deres børns deltagelse) 10 bøger med flyttebeviser 1936-1962 og et omslag med løse beviser Placering: Magasin 2: Ks. Mrk Hvam skole GV-journalnr.: 2005088
154 1984-2005 - 1 omslag med skolefester 1984 - 1991 1 omslag med skolefester 1992 - 1996 1 omslag med skolefester 1997 - 2005 1 omslag med jubilæumsskrifter 1905 - 1995 (90 årsjubilæum) Placering: Magasin 2: Ks. Mrk Hvam skole GV-journalnr.: 2005088
155 1953-1976 - 8 kuverter med regninger 1965/66 - 1975/76 1 med diverse bilag 1 regning fra Thorvaldsens Museum 1953 1 kuver med Boghandler tilbud 1 regnskab 1966/67 1 kolonnebog med regnskab 1967/68 - 1970/71 Placering: Magasin 2: Ks. Mrk Hvam skole GV-journalnr.: 2005088
156 1892-1974 - 1 Forhanlingsprotokol for Hvam Sognebibliotek 1944 - 1965 1 Håndbog for mindre biblioteker 1958 1 Dagliglivets Håndbøger 1964 1 Biblioteks lov 1963 1 Stammen - dens forebyggelse og helbredelse udg. af Ministeriet for Kirke- og undervisningsvæsenet 1897 1 omslag med forslag til indretning af klasseværelser og skolebibliotekslokaler vedr ombygning 1 protokol vedr. gaver til Hvam skole 1946 -1959 1 Sangprotokol 1892 - 1900 1 Sangprotokol 1903 - 1938 1 omslag med forældredagene/årsprøver m.m.1960 -1970 3 telegrammer med billed af Hvam skole ( heraf er 1 indsat i Hvam foto alb.) 1 omslag med diverse skrivelser vedr. biblioteket 1968 - 1974 1 diverse cirkulære 1971 vedr. indretning 1 cirkulære om Børne-og ungdomsværnenes virksomhed 1966 Arbejdstidsreglerne for lærere i folkeskolen 1970 Supplerende bemærkninger til de vejledende læseplaner i folkeskolen 1970 De nye undervisningsplaner for lærlinger på handelsskoler 1964 Standardiserede stanpunktsprøver i retskrivning 1962 børnehavklasser Placering: Magasin 2: Ks mrk Hvam skole GV-journalnr.: 2005088
157 - Fra Hvam skole 7 stk af Landsbyens Regnebog 9, 11, 13 oplag 1 stk tysk for folkeskolens A, B og udelte klasser 1960 2 stk Danmarks skoleradio, engelsk og tysk 1 Mennesket og dets nære miljø 1977 1 stk Børnenes Bibelbog 1960 1 stk Du og dit samfund 1962 Placering: Magasin 2: Hylde med gl. skolebøger GV-journalnr.: 2005088
158 1888-1945 - Hvam skole Bogen København 1888 - 1945 Placering: Læsesal: Historisk litt. GV-journalnr.: 2005088
159 - Vedr. om- og tilbygninger på Hvam skole Bygningstegninger og tilbud Placering: Magasin 2 : Ks. Mrk Hvam skole GV-journalnr.: 2005088
160 1964-1972 - Hvam skole 8 mapper indberetninger 1964/65 - 1971/72 Placering: Magasin 2: ks. Mrk Hvam skole GV-journalnr.: 2005088
161 1900-1980 - Vesr. Hvam skole 1 omslag med ubrugte indberetningsskemaer 1 Embedsbog 1900 - 1926 (indlagt 1 obligation vedr. bygning af Ailebeholder ved Hvam skole , cirkulærer m.v.) 1 Embedsbog 1927 - 1945 (indeholder cirkulærer, lærerlønninger m.v.) 1 Synsprotokol 1965 1 Synsprotokol 1940 - 1962 1 Protokol for skolenævnet 1970 -1978 1 Protokol for fælleslærerrådet 1934 - 1965 1 Forhandlingsprotokol for Hvam skole 1966 - 1980 Placering: Magasin 2: Ks. Mrk Hvam skole GV-journalnr.: 2005088
162 1900-1997 - Vedr. Hvam Skole 1 ringbind med cirkulære 1900 - 1971, samt et kort over skoledistrikter vedr. elevbefordring 1971 1 ringbind med meddelelsesbladet "Skolevæsenet i Viborg Amt" 1965 - 1970 1 bind med planlægning af det kommunale skolevæsen 1968 i Randers og Viborg Amt 1 riingbind med skolenævnsmøder 1978 - 1989 1 ringbind med læseprøver 1 ringbind med skoleidræt/atletik, indlagt 4 idrætsmærker i stof 1 ringbind Skoleidræt/motionsløb 1984 - 1997 indlagt 2 kassettebånd 1 ringbind udbygning/renovering af Hvamskole 1 ringbind den fælleskommunale samling/Viborg centralbibliotek,s område 2 ringbind Lov og cirkulære/ vedr. fælleslærerrådet 1967 - 1973 1 omslag med gamle skoleplaner Placering: Magsin 2: ks. Mrk Hvam Skole GV-journalnr.: 2005088
163 1949-1971 - Vedr. Hvam skole 1 pk. Skoleskema 1962/63 - 1970/71 1 ubrugt Kontaktbog 1 hefte Valgfri fag - referat fra konference på Gl. Avernæs 1966 1 omslag Fakta om FN - juli 1949 1 tale ved et sølvbryllup 1 omslag med diverse skrivelser/Kommunen/Dagsordner m.v. 1970 - 71 1 omslag med cirkulære vedr. optagelse i 1 realklasse og formular/ubrugte afgangsbeviser og orientering fra Aalestrup Realskole om muligheder efter 7. Klasse 1 katalog Rationel Kontordrift Placering: Magasin 2: Ks. Mrk Hvam skole GV-journalnr.: 2005088
164 1905-1973 - Vedr. Hvam skole 1 omslag med Vedtægter for rengøring/opvarmning/udluftning af skolelokaler 1905/1932/1938 1 Viborg Stifts Folkeblad 3. Febr. 1977 1 omslag The Sand Dune 1961 12 Midtjyllandsplanen 1969 ( Randers/Viborg Amt) 1 Midtjyllandsplanen 1967 ( Randers/Viborg Amt) 1 Midtjyllandsplanen 1973 Pædagogisk rapport 3 (Randers/Viborg Amt) Placering: Magasin 2: Ks. Mrk Hvam skole GV-journalnr.: 2005088
165 - Vedr. Hvam skole 1 talkort 1 indrammet kort over Hvam og Hvilsom skoledistrikt 1 bogstav lære i finer Placering: se under nota GV-journalnr.: 2005088
166 1889-1957 - Vedr Støttrup Skole 1 Fraværs-og eksamensprotokol 1889 - 1903 1 Dagbog 1917 - 1927 1 Dagbog 1927 - 1951 1 Dagbog 1951 - 1957 1 omslag med diverse korrespondance fra 1931 - ? ( indegolder bl. a. en ansøgning med prisliste om Provinsbørns Ferieophold i København fra 1950) 1 omslag med flytteanmeldelser fra 1926 - ? Placering: Magasin 2: ks. Mrk Støttrup Skole GV-journalnr.: 2005089
167 1911-1955 - vedr. Støttrup Skole 1 eksamensprotokol 1918 - 1957 1 Embedsbog 1 Dagbog for undervisning i Legemsøvelser 1925 - 1935 1 indskrivningsprotokol 1911 - 1955 Placering: Magasin 2: Ks. Mrk Støttrup Skole GV-journalnr.: 2005089
168 1931-1963 - Vedr. Hvam skole 1 arkivæske med kartotekskort over eleverne (kl til 2056) 1 omslag med udskrifter af karakterbørger/terminsprøver ved Aalestrup Real skole (kl til 2049) 1 kuvert indberetninger vedr. specialundervisning (kl. til 2043) 1 eksamensprotokol 1953 - 1960 (kl. til 2040) 1 omslag fortrolige oplysninger/lægeerklæringer (kl.til 2052 ) Vedr. Støttrup Skole 1 omslag fortrolige oplysninger/udtalelse vedr. prøver til særundervisning ( kl. til 2036) Placering: Magasin: Klausuleret materialer GV-journalnr.: 2005090
169 1893-1965 - 12 gamle skolebøger 1 lærebog i Verdenshistorie 1895, tilbrug for real- og latinskoler 1 fædrelandshistorie for mindre børn, 1908 1 Børnenes danske læsebog, tredje del , 1938 1 Danmark og Norges og Sveriges historie, 1893, til brug for de lærde skoler 1 mindre lærebog i samfundskundskab, 1950 1 bibelhistorie for børneskolen, 1922 1 Danmarks historie 1 Ordbog i lommeformat 1 uglebogen 2, arbejdshæfte 1 skriv rigigt, skriftelig dansk for 6. Skoleår,1956 1 lærebog i Plangometri og Thigonometri for gymnasiet, 1964 1 så læser vi latin, begynderbog, 1965 Placering: Magasin 2, Hylde m. skolebøger GV-journalnr.: 2005114
170 - Undervisningsmaterialer fra Hvam skole 3 æsker læselister til Readmaster, den ny Søren og Mette 1, 2, 3 3 æsker læselister til Readmaster 7 æsker læseapparat tilbrug ved den første undervisning i dansk 16 æsker med regnekort 1 æske med Fonologisk Sorteper 1 æske med Folkeskolens regnemodeller (træ modeller) 1 kuvert med 10 tal-billeder 1 Så læser vi i Musebogen 3 bogstavplancher (side 1, 2 , 3, 4, 5, 6) 1 planche, fremstilling af dansk magarine 1 planche, fremstilling af øl på danske bryggerier 1 planche, Sadolin & Holmblad A/S, København (Lak & farvefabrik) 1 planche Fremstilling af øl på danske bryggerier 11 hefter system combibox (regning) 35 hefter system combibox (dansk) 4 combiboxe + kodenøgle 1 Gjellerups ekstra regning, Facitliste 1 Gjellerups ekstra regning, 4/2 1 Gjellerups ekstra regning, 3/1 1 Gjellerups ekstra regning, 3/2 1 Gjellerups ekstra regning, 2/2 1 Gjellerups ekstra regning, 2/1 1 Hurra, gang og klip 2 Hurra, bog b 1 Hurra, leg med koordinater 1 Hurra, Året rundt med gang og klip 1 Hovedbogen, 1B 1 Hovedbogen, 1A 4 blækhuse Placering: Magasin 2: Hylde skolebøger mr. Hvam skole GV-journalnr.: 2005115
171 1995-2005 - Vedr. Hvam skole 90-års jubilæum 1995 på Hvam skole 1 omslag med bl. a. skolens historie 100-års jubilæum på Hvam skole 2005 sanghefter fra jubilæumet Skolefest 1999, program Placering: Magasin 2: Ks. Mrk. Hvam skole GV-journalnr.: 2005116
172 1982-2005 - Vedr. Hvam Skole 1 kasse med skoleplaner " Det drejer sig om Hvam skole" og "Skole nyt" 1982 - 2005 1 mappe med principper og målsætninger vedr. Hvam skole 1 mappe indeholder ordensregler vedr. Simested - Østerbølle og Hvam - Hvilsom skoler ansættelse af vikar, forskellige korrespondance, og bygningstegninger 1 omslag med skoleskemaer, licitation, underskriftskkema"Bevar Hvam Skole" regnskaber 1971 -72, samt reparation af filmapparat i 1961 Placering: Magasin 2: Ks. Mrk. Hvam skole GV-journalnr.: 2005117
173 - 1 omslag med cirkulære og bekendtgørelse vedr. love om folkeskolen Placering: Magasin 2: Ks. Mrk. Hvam Skole GV-journalnr.: 2005117
174 - 1 omslag med Et juleeventyr " Hr. Egerns forsvundne nødder" skrevet af elever på Hvam skole," H. C. Andersen Times", "Mine Kæledyr" Placering: Magasin 2: Ks. Hvam skole GV-journalnr.: 2005117
175 - Vedr. Hvam Skole 1 bind med avisudklip vedr. skolen 1 kuvert med 6 telegrammer med luftfot af Hvam skole 7 kuverter med små billeder af eleverne 1998 1 video Skolefester/ dyrene i Afrika 1 stempel " Hvam Skole" 4 Cd-er med skolefoto 2 fra 2004 og 1 fra 2003 - 2004 samt 1 fra 2000 2001 Placering: Magasin 2: Ks, mrk. Hvam skole GV-journalnr.: 2005118
176 - Hvam Skole 1 Fotoalbum med elever, Klassefoto 1981 - 1989 1 Fotoalbum med elever, Klassefoto 1990 - 2005 1 Fotoalbum, indeholder: Reception 100-årsjubilæum 2005 Musik på Åglimt marts 2005 Vinterbilleder marts 2005 Stormskade jan. 2005 Emneuge Lucia 2004 - 1996 - 1995 - 1994 Modeopvisning dec. 2001 Slædehunde fra Hobro juni 2001 Fasterlavn 1997 Skoleafslutning 1998 Skolekoncert med Kim Sjøgren Boldrup Museum Motionsløb 1 Fotoalbum indeholder: Bilder fra skolen endel med ukendt årstal der er fra 1993/94 - 1992/93 Vinter i Hvam 1994 1 fotoalbum indeholder Skolefester 2005 - 2004 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1992 Juleafslutning 2004 - 2002 Classic Steel Band sept. 2004 Skolekoncert 2003 1 Fotoalbum indeholder: Lejrskole 2005 - "Fregatten Jylland" - "Spøttrup-Borgen" Bornholm 1994 Skolernes motionsløb 2004 - 2001 - 1992 Store Badedag 2003 Legeplads 2000 Læse-maraton 2000 Provinsbørns ferieophold i København (foto af ukendt ældre dato) Diverse foto med ukendt dato Placering: Læsesal: Hylde Hvam foto GV-journalnr.: 2005119
177 - Modtaget af Poul Knudsen til deponering 1 danmarkskort fra Torup Skole 1 pegepind og pind til nedtrækning af kort Placering: Magasin 2: Hylde GV-journalnr.: 2005120
178 - 2 gamle skoletavler af skiffer Placering: Kagasin 2, Hylde med skolebøger GV-journalnr.: 2005121
179 1897-1963 - Fra boet efter Ejner Hougaard, Lerkenfeldt Møllega
180 1934-1956 - Fra boet efter Ejner Hougaard, Lerkenfeldt Møllega
181 1910-1918 - Fra boet efter Ejner Hougaard, Lerkenfeldt Møllega
182 1944-1961 - 1 Geografi for realklassen (lærer eksemplar) 1944 1 Biologi-bog (lærer eksemplar) 1948 1 Jordkloden på kryds og tværs for 8 - 9 klasser (folkeskolens ny geografi) 1961 Placering: Magasin 2: Hylde med skolebøger GV-journalnr.: 2005151
183 1857 - 1857, Baltzer Jensen søger om at få sine børn i Gedsted skole, de har stedse søgt Gørup skole Placering: Magasin: Ks. Gedsted 5 GV-journalnr.: 2005154
184 1945-1994 - 1 protokol Nørager Lærerkreds 66`kreds 1945 - 1974 1 protokol Forhandlingsprotokol kreds 144 D 1980 - 1994 Placering: Magasin: Hylde foreningsarkivet GV-journalnr.: 2005158
185 1965 - 1 skolesalmebog 1965 Placering: Magsin 2: Ks. Gl. Sangbøger GV-journalnr.: 2006002
186 1881-1962 - Vedr. Guldager Skole 1 Skoleprotokol 1921 - 1961 1 Eksamensprotokol 1925 - 1940 1 Eksamensprotokol 1941 - 1955 1 Eksamensprotokol 1948 - 1962 1 Eksamensprotokol 1956 - 1962 1 omslag med skolekort m.m. 1921 - 1962 1 Embedsbog 1901 - 1924 1 Embedsbog 1927 - 1946 1 Gymnastikprotokol 1901 - 1906 1 Dagbog/journal 1878 - 1900 1 Dagbog 1881 - 1900 1 Dagbog 1901 - 1925 1 Dagbog 1925 - 1934 1 Dagbog 1934 - 1940 1 Dagbog 1940 - 1946 1 Dagbog 1946 - 1952 1 Dagbog 1952 - 1958 1 Dagbog 1958 - 1962 1 omslag vedr. særundervisning (klausul til 2040) Placering: Magasin 2: Ks. Guldager skole 1 - 2 - 3 GV-journalnr.: 2006011
187 1889-1962 - Vedr, Torup Skole (Thorup skole) 1 Embedsbog 1921 - 1952 1 Eksamensprotokol 1933 - 1949 1 Eksamensprotokol 1950 - 1962 1 Dagbog 1953 -1959 1 Dagbog 1959 -1962 1 Skoleprotokol 1889 - 1961 1 omslag med skolekort 1937 - 1962 1omslag med diverse korrespondance og cirkulære og (bl.a. et hefte til sparemærker fra Aalestrup og Omegns Sparekasse til Skoleopsparing) Placering: Magssin 2: Ks. Torup skole 1 - 2 GV-journalnr.: 2006012
188 1880-1962 - Vedr. Korsø skole 1 Eksamens-protokol 1923 - 1939 1 Eksamens-protokol 1926 - 1940, 1&2 klasse 1 Eksamens-protokol 1941 - 1962, 1&2 klasse 1 Eksamens-protokol 1942 - 1962, 3&4 klasse 1 Embedsbog 1880 - 1885 1 Embedsbog 1886 - 1901 1 Embedsbog 1901 - 1920 1 Embedsbog 1921 - 1953 1 Embedsbog 1923 - 1954 1 Omslag med korrespondance/ cirkulærer/vedtægter m.m. 1 Undervisningsplaner 1 Indberetningskort 1935 - 1961 1 Dagbog 1941 - 1947, 1&2 klasse 1 Dagbog 1935 - 1941, 1&2 klasse 1 Dagbog 1929 - 1935, 1&2 klasse 1 Dagbog 1924 - 1929, 1&2,klasse 1 Dagbog 1925 - 1931, 3&4 klasse 1 Dagbog 1931 - 1937; 3&4 klasse 1 Dagbog 1937 - 1949, 3&4 klasse 1 Dagbog 1949 - 1956, 3&4 klasse 1 Dagbog/journal 1886 - 1923 (for alle klaser) 1 omsalg med oversigt over Særundervisning (Klausul til 2040) Placering: Magasin 2: Ks Korsø Skole 1 - 2 - 3 - 4 GV-journalnr.: 2006013
189 1916-1925 - Korsø Privatskole 1 dagbog 1916 -1922 1 dagbog 1922 -1925 Placering: Magasin 2: Kasse Korsø Skole 1 GV-journalnr.: 2006014
190 1887-1962 - Vedr. Simested Skole kasse nr. 1 1 Skole - Protokol, indskrivninger 1924 - 1962 1 Embedsbog 1885 - 1901 1 Embedsbog 1901 - 1917 1 Embedsbog 1921 - 1941 kasse nr. 2 1 Sang- og karakterbog 1935 - 1941 1 Eksamens - Protokol 1930 - 1946 1 Eksamens - Protokol 1949 - 1962 kasse nr. 3 1 Dagbog 1887 - 1913 1 Dagbog 1914 - 1942 1 Dagbog 1910 - 1942 kasse nr. 4 1 Eksamensprotokol 1889 - 1920 1 Eksamensprotokol 1910 - 1925 1 Eksamensprotokol 1926 - 1943 1 Eksamensprotokol 1944 - 1962 Kasse nr. 5 1 Dagbog 1956 - 1962 1 Dagbog 1947 - 1956 1 Dagbog 1941 - 1947 ! Dagbog for Gymastikundervisning 1936 1 Dagbog for undervisning i Legemsøvelser 1909 - 1928 1 Dagbog for undervisning i Legemsøvelser 1902 - 1908 Kasse nr. 6 1 Dagbog 1942 - 1946 1 Dagbog 1947 - 1953 1 Dagbog 1953 - 1958 1 Dagbog 1958 - 1961 Kasse nr. 7 1 omslag med indberetningskort 1935 - 1961 1 omslag med korrespondancer/cirkulærer m.m. 1 sangprotokol 1893 - 1896 1 sangprotokol 1897 - 1900 1 sangprotokol 1907 - 1914 Særundervisning 1960/61 - klausul til 2040 Placering: Magasin 2: Ks. Simested skole 1 - 7 GV-journalnr.: 2006015
191 1834 - 1834, Mette Cathrine Sørensdatter i Alstrup (bopæl hos husmand Niels Finnerup) hvis søn Niels ikke vil ikke gå i skole, han boer hos hendes forældre i Gedsted Brohus Placering: Magasin: Ks. Gedsted 5 GV-journalnr.: 2006041
192 2005 - 1 CD med foto af gravsten på Østerbølle Kirkegård Placering: Magasin: Hylde med CD GV-journalnr.: 2006045
193 1973 - 1 skolesalmebog fra Simested Centralskole Placering: Magasin 2: Ks. Gl. Sangbøger GV-journalnr.: 2006047
194 1938 - 1938. Kirkeblad for Vesterbølle og Svingelbjerg. Placering: Magasin 1. Ks. Vb 11 GV-journalnr.: 2008005
195 1860 - Ferieplan for eleverne i Østerbølle og Vesterbølle Skole 1860. Placering: Mg. 1. Ks. Øbl 3 GV-journalnr.: 2008037
196 1902 - Skolen i Østerbølle. Personalia og skolens undervisningsforhold. Placering: Mg. 1. Ks. Øbl 3 GV-journalnr.: 2008037
197 1942 - 1942. "Småsløjd" skrevet af Kirsten Frederiksen. Placering: Mg. 2. Diverse Skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
198 1942 - 1992 - 1949. Danske virksomheder. Det forenede Dampskibs-selskab. Placering: Mg. 2. Diverse skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
199 1943 - 1992 - 1949. Danske virksomheder. 11 hefter. Plovens udvikling gennem tiderne. Placering: Mg. 2. Diverse skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
200 1948 - 1992 - 1949. Danske virksomheder. 11 hefter. Et redningskorps på havet. Placering: Mg. 2. Diverse skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
201 1949 - 1992 - 1949. Danske virksomheder. 11 hefter. Fra råuld til kamgarn. Placering: Mg. 2. Diverse skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
202 1947 - 1992 - 1949. Danske virksomheder. 11 hefter. Danske jernbaner gennem 100 år. Placering: Mg. 2. Diverse skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
203 1942 - 1992 - 1949. Danske virksomheder. 11 hefter. A/S Burmeister & Wain's Maskin- og skibsbyggeri. Placering: Mg. 2. Diverse skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
204 - 1992 - 1949. Danske virksomheder. 11 hefter. Den Danske Landmandsbank. Placering: Mg. 2. Diverse skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
205 1942 - 1992 - 1949. Danske virksomheder. 11 hefter. Andelsslagterierne i Danmark. Placering: Mg. 2. Diverse skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
206 1940 - 1992 - 1949. Danske virksomheder. 11 hefter. Om tovværksfabrikaton før og nu. Placering: Mg. 2. Diverse skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
207 1942 - 1992 - 1949. Danske virksomheder. 11 hefter. Dansk Andels Ægeksport. Placering: Mg. 2. Diverse skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
208 1941 - 1992 - 1949. Danske virksomheder. 11 hefter. Et moderne DagbladsTilblivelse. Placering: Mg. 2. Diverse skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
209 1947. - 1947. Den danske Skolehåndbog. Placering: Mg. 2. Diverse skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
210 1960 - 1960. Undervisningsvejledning for Folkeskolen. Placering: Mg. 2. Diverse skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
211 1949 - 1949. "Danmarks Rigsdag" skrevet af Svend Thorsen. Placering: Mg. 2. Diverse skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
212 1937-1949 - Statistisk Årbog. 6 bind. Årgang: 1937 1941 1942 1943 1946 1949 Placering: Mg. 2. Diverse skolebøger. GV-journalnr.: 2008060
213 1945-1970 - regnskabsbog for Vesterbølle Præstelønningskasse placering: MG. 2. Skoler og kirker, Vesterbølle kirke
214 1946 - matrikelkort Riishøj plantage, kort over Holmen, Ullits, Vesterbølle m.v. Placering: Mg. 2., Skoler og kirker, Vesterbølle kirke
215 1977 - materiale vedr. istandsættelse af Vesterbølle kirke 1977-1978 Placering: MG 2., Skoler og kirker, Vesterbølle kirke
216 1987 - SKrivelse fra Nationalmuseet vedrørende konsulentbistand i forbindelse med kalkning af Vesterbølle kirke 1987 Placering: Mg. 2., Skoler og kirker, Vesterbølle kirke
217 1981 - registrering af kirkernes omgivelser, Aalestrup kommune udgivet af Viborg Amtskommune, fredningskontoret 1981 Placering: Mg. 2., Skoler og kirker, Vesterbølle kirke
218 1930-1965 - diverse forpagtningskontrakter vedr. Vesterbølle præstegård samt regnskaber for præstelønningskassen i Vesterbølle Placering: Mg. 2., SKoler og kirker, Vesterbølle kirke
219 1976 - tegninger over Vesterbølle præstebolig 1976 Placering: Mg.2. Skoler og kirker, Vesterbølle kirke
220 1976 - tilbud på bygning af orgel i Vesterbølle kirke af 1.nov. 1976 fra Jydsk Orgelbyggeri Placering: Mg. 2., SKoler og kirker, Vesterbølle kirke
221 1973-1976 - referater vedr. præsteembedet i Vesterbølle 1973-1976 Placering: Mg. 2., Skoler og kirker, Vesterbølle kirke
222 1974 - tegninger, beskrivelser m.v. vedr. ny kirkeklokke i Vesterbølle kirke 1974 Placering: Mg. 2., Skoler og kirker, Vesterbølle kirke
223 1986 - Regnskab indvendig restaurering af Vesterbølle kirke påbegyndt sept. 1986 Placering: Mg. 2., Skoler og kirker, Vesterbølle kirke
224 1973 - breve fra Kirkeministeriet vedr. Vesterbøle præsts betjening af Ullits-Foulum sognekald Placering: mg.2., Skoler og kirker, Vesterbølle kirke
225 1965-1996 - forhandlingsprotokol for Vestebølle Menighedsråd 1965-1996 Placering: mg.2., Skoler og kirker, Vesterbølle kirke
226 1987-1988 - regningsbilag vedr. Vesterbølle kirkes istandsættelse 1987-1988 Placering: Mg.2, SKoler og kirker, Vesterbølle kirke
227 1980-1982 - regninger og diverse materiale vedr. restaurering af Vesterbølle kirke 1980-1982 Placering: mg.2., Skoler og kirker, Vesterbølle kirke
228 1971-1987 - Diverse korrespondance m.v. fra øvrigheder til Vesterbølle menighedsråd i årene 1971-1987 Placering: Mg. 2. Skoler og kirker, Vesterbølle kirke
229 1976-1992 - Budgetter og regnskaber for Vesterbølle kirkekasse, vedtægter for Vesterbølle kirkegård, vedtægter for Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer m.v. tilbud på installering af teleslyngeanlæg 1989, beplantning af haven til Vesterbølle præstegård 1991.
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top