Andelsmejeriet "Kilden", Karup.

Nummer A231
Type Arkivalier
Arkivskaber
Mejeriet "Kilden", Østergade 8, Karup. Oprettet som fællesmejeri 1908, overtaget af leverandørerne og gjort til Andelsmejeri 1909. Ophørte i 1966 og blev flyttet til Viborgvej 38. 1970 tilsluttet mejeriselskabet Danmark, 26. november samme år nedlagt
Beskrivelse Andelsmejeriet "Kilden", Karup
Karup


Østergade 8 (1907-1966)
Viborgvej 38 (1966-1970)
Født/stiftet 1908
Død/nedlagt 1970 26/11
Bemærkning Andelsmejeriet "Kilden", beliggende på Østergade 8 blev opført på en parcel 15c udstykket 15.1.1908 fra matrikel 15. Oprettet som fællesmejeri i 1908, men overtaget året efter af leverandørerne for 17.500 kr.

Ved generalforsamling 13. marts 1909 blev det etableret som Andelsmejeri. Til mejeriet hørte også et kartoffelkogeri, som spredte en lugt af kogte kartofler over byen, når det var i gang.

I 1929 blev mejeriet udvidet.

Mejeriet producerede i 1930 1.93 mill kg. mælk og 75.888 kg. smør. Mejeriet havde i 1932 ca. 110 leverandører med ca. 1000 køer. . Personalet bestod da af Mejeribestyrer, 1 mejerist, 1 elev, 1 bykusk samt leverandørernes 9 kuske. Formand Jens Jensen, Uhre, bestyrer Peter Sjørslev.

I 1962 påbegyndtes planerne om opførelse af et nyt mejeri. Disse planer blev dog først iværksat i 1965. Mejeriet på Østergade ophørte i april 1966 og blev i stedet flyttet til en nybygget mejeribygning på Viborgvej 38 (pris ialt 930.000 kr.), som efter rejsegilde i begyndelsen af december 1965 blev taget i brug 14. april 1966. Dagen før indvielsen kørte mælkkusk Gurli Bräuner sin sidste mølkekørsel med traktor. Denne kørsel blev afløst af kørsel med tankvogne fra det nye mejeri.

De gamle bygninger på Østergade blev indledningsvis solgt for 70.000 kr. til arbejdsmand Egil Jensen, Karup, som havde planer om at indrette disse til beboelse, men dette blev opgivet. Bygningerne blev derefter solgt til overtagelse pr. 1. august 1968 af papir- og fotohandler Børge Krogh for 80.000 kr.

Bygningerne blev nedrevet i vinteren 1968. Der opførtes i stedet en bygning med to forretningslokaler. Den ene var Børge Kroghs Karup Papirhandel og den anden Ravnholdt Farvehandel. Børge Krogh og hustruen Gyda flyttede selv ind ovenpå.

7. november 1967 dannedes Karupegnens Mejeriselskab, da mejerierne i Karup, Fårbæk og Simmekjær blev slået sammen. Karup skulle herefter producere konsummælk mens Simmekjær skulle stå for smørproduktion. Mejeriet i Fårbæk blev nedlagt.

I 1969 blev det nødvendigt at opføre en 200 m2 lagerbygning til brug for osteproduktionen.

1. oktober 1970 blev mejeriet på Viborgvej 38 tilsluttet mejeriselskabet "Danmark", men allerede i september 1970 besluttede en ekstraordinær generalforsamling, at Karupegnens Mejriselskab skulle tilslutte sig Mejeriselskabet Danmark (MD) med virkning fra 1. oktober 1970.
26. november 1970 blev mejeriet "Kilden" nedlagt som mejeri kun 5 år efter de store investeringer i nye bygninger, inventar m.v.
Afsluttende generalforsamling blev afholdt i februar 1971 i Feldborg sognegård.

Herefter var det alene mejeriet i Frederiks der fortsatte som eneste tilbageværende mejeri. Dette gik dog kun frem til 1985, hvor også dette måtte fusionere med MD og derefter lukke.

Bestyrere:

1911- (1932): Peter Sjørslev.
-1966: Jens Peder Thomassen
1966- Harry Jørgen Andersen

Fonden indeholder tillige en hel del kronologisk sorterede avisartikler
Periode 1918 - 1968
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Karup Sogn (Viborg Kommune) (1000-2050)
Arkiv Karup Egnsarkiv

Yderligere indhold

1 1915-1966 - Regnskabsmateriale
2 1932-1964 - Diverse andet
3 1939-1968 - Billeder og Billedserier
4 1909-1971 - Udklip

Kilder (1)

Top
;