Høgild vandmølle, Åhusevej 30, Høgild.

Nummer A176
Type Arkivalier
Arkivskaber Høgild vandmølle, Åhusevej 30, Høgild.
Beskrivelse Høgild vandmølle, Høgild
Bemærkning I århundreder fungerende som egentlig vandmølle frem til 1940. I en periode startende fra o. 1902-04 tillige med fiskedam og dambrug. I dag anvendes ejendommen til privat beboelse

Der har været vandmølle i Høgild i mange år. Den omtales i flere gamle skrifter og nævnes første gang i 1550. Vandmøllen og mølleriet har bestået i flere hundrede år og den var kendt omkring, så der kom bønder fra flere miles omkreds.
Det var her på møllen, at en tjenestepige blev overfaldet en kold forårsmorgen i 1845 og blev naglet fast til mølledæmningen med en kniv.
Købt på tvangsauktion i 1880'erne af Christen Christensen (han blev kaldt Christen "Viborg" og fik navnet officielt efter vedtagelsen af navneloven i 1904). Han etablerede fiskedam og dambrug i årene 1902-1904. Senere på året 1904 nedbrændte møllen, men den blev genopført og fungerede som mølle fra 1905 indtil 1940.
I 1921 købt af Jens Christian Andersen (hustru Kristiane) med et areal på 187 Tdr. land. Besætningen bestod da af 5 køer, 17 ungkreaturer og 5 heste.

I 1931 blev fiskeriet overtaget af Nikolaj Therkelsen, der oparbejdede en god forretning og eksporterede ørreder til bl.a. Svejts. Dambruget ejes i dag (2011) af Bent Sørensen.

I 1937 blev møllen med et areal på 130 tdr, land overtaget af sønnen Marius Andersen og dennes hustru Jenny, f. Laursen, men officielt købte de først møllen i 1943, da papirerne vedr. købet blev underskrevet.Vandmøllen gik indtil 1940, og samme år blev udlængerne flyttet længere mod nord, mens stuehuset blev stående. Først i 1950'erne byggede Marius nyt stuehus ved siden af udlængerne og flyttede derop (nuv. Høgildvej 42). Samtidig solgtes det gamle stuehus og ejendommen til Johs. Klaris, som ejede denne fra 1950-1954, hvor den på tvangsauktion 27. juli 1954 blev (gen)købt af Marius Andersen.

1952-56 bestod besætningen af 13 køer, 4 kvier, 23 ungkreaturer og 11 heste. Der førtes alsidigt landbrug med alle datidens maskiner til el, lys og kraft. Der var plantet læbælter og anlagt en plantage på 10 Tdr. land. Siden 1922 var der opdyrket 20 Tdr. land hede.

11. december 1954 sælges det gamle stuehus og ejendommen til fenrik Sven Jørgen (1923-2005) og Inger Christensen (1922-2009), som omkring 1962 anlægger en ny og fin have samtidig med de lagde nyt tag på stuehuset.

Efter Sven Christensens død i 2005 forbliver enken Inger siddende i ejendommen indtil hun af helbredsmæssige årsager flytter til Viborg (Hans Tausensvej 3).

Ejendommen står herefter tom i en årrække mens den bestyres af ældste søn Palle Jørgen Christensen, Søbakken 14, Viborg, indtil denne i forbindelse med moderens død i 2009 sætter den til salg.

Ejendommen står igen tom i nogle år, men i juni 2011 sælger Palle Christensen den til Louise Steiniche, der er dyrlæge i Herning og datter af en malermester i Kjellerup. Louise renoverer ejendommen med nænsom hånd. I 2019 bliver ejendommen sat til salg.
Periode 1904 - 2019
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Grove Sogn (1893-2050)
Arkiv Karup Egnsarkiv

Yderligere indhold

1 1795-1962 - Ejendomsdokumenter
3 2014- - Diverse andet
2 1939- - Billeder og billedserier
Top
;