Høgild Mølle, Åhusevej 30, Høgild.

Nummer A176
Type Arkivalier
Arkivskaber
Høgild Mølle, Åhusevej 30, Høgild.
Beskrivelse Høgild Mølle, Høgild
Bemærkning I århundreder fungerende som egentlig vandmølle frem til 1940. I en periode startende fra o. 1902-04 tillige med fiskedam og dambrug. I dag anvendes ejendommen til privat beboelse

Der har været vandmølle i Høgild i mange år. Den omtales i flere gamle skrifter og nævnes første gang i 1550. Vandmøllen og mølleriet har bestået i flere hundrede år og den var kendt omkring, så der kom bønder fra flere miles omkreds.
Det var her på møllen, at en tjenestepige blev overfaldet en kold forårsmorgen i 1845 og blev naglet fast til mølledæmningen med en kniv.
Købt på tvangsauktion i 1880'erne af Christen Christensen (han blev kaldt Christen "Viborg" og fik navnet officielt efter vedtagelsen af navneloven i 1904). Han etablerede fiskedam og dambrug i årene 1902-1904. Senere på året 1904 nedbrændte møllen, men den blev genopført og fungerede som mølle fra 1905 indtil 1940.
I 1921 købt af Jens Christian Andersen (hustru Kristiane) med et areal på 187 Tdr. land. Besætningen bestod da af 5 køer, 17 ungkreaturer og 5 heste.

I 1931 blev fiskeriet overtaget af Nikolaj Therkelsen, der oparbejdede en god forretning og eksporterede ørreder til bl.a. Svejts. Dambruget ejes i dag (2011) af Bent Sørensen.

I 1937 blev møllen med et areal på 130 tdr, land overtaget af sønnen Marius Andersen og dennes hustru Jenny, f. Laursen, men officielt købte de først møllen i 1943, da papirerne vedr. købet blev underskrevet.Vandmøllen gik indtil 1940, og samme år blev udlængerne flyttet længere mod nord, mens stuehuset blev stående. Først i 1950'erne byggede Marius nyt stuehus ved siden af udlængerne og flyttede derop (nuv. Høgildvej 42). Samtidig solgtes det gamle stuehus og ejendommen til Johs. Klaris, som ejede denne fra 1950-1954, hvor den på tvangsauktion 27. juli 1954 blev (gen)købt af Marius Andersen.

1952-56 bestod besætningen af 13 køer, 4 kvier, 23 ungkreaturer og 11 heste. Der førtes alsidigt landbrug med alle datidens maskiner til el, lys og kraft. Der var plantet læbælter og anlagt en plantage på 10 Tdr. land. Siden 1922 var der opdyrket 20 Tdr. land hede.

11. december 1954 sælges det gamle stuehus og ejendommen til fenrik Sven og Inger Christensen som omkring 1962 anlægger en ny og fin have samtidig med de lagde nyt tag på stuehuset.

Efter Sven Christensens død forbliver enken Inger siddende i ejendommen indtil hun af helbredsmæssige årsager flytter til Viborg (Hans Tausensvej 3).

Ejendommen står herefter tom i en årrække mens den bestyres af ældste søn Palle Jørgen Christensen, Søbakken 14, Viborg, indtil denne i forbindelse med moderens død i 2008 sætter den til salg.

Ejendommen står igen tom i nogle år, men i juni 2011 sælger Palle Christensen den til Louise Steiniche, der er dyrlæge i Herning og datter af en malermester i Kjellerup. Louise renoverer ejendommen med nænsom hånd.
Periode 1904 - 2014
Adresse Åhusevej 30, Høgild, 7470 Karup J
Sogn Karup Sogn (ved Viborg)
Kommune Viborg Kommune
Se på kort
Arkiv Lokalhistorisk Arkiv i Karup

Yderligere indhold

1 1905-1962 - Ejendomsdokumenter
5 1905 E Kopi af Købekontrakt og skøde dateret 15. november 1904 hvorved matr. 17 i Høgild efter udstykning sælges og overdrages: matr. 17a til møller Christen Christensen, matr. 17b til gdr. Anders Jensen og matr. 17c til gdr. Jens Christensen. Salget forestås af sognefoged Christen Christensen som er tillagt fuldmagt. (2 sider)
6 1953 E Matrikelkort udfærdiget februar 1953 i anledning af udstykning. Udstykningen vedrører parcel nr. 2 af matr. 1a og 17a, Høgild By Resen Sogn.
Matrikelkortet viser Matr. 1v på 4380 m2, og matr. 17e på 1700 m2.
7 1954 E Kopi af udskrift af auktionsbog dateret 6. august 1954, hvorved den den 27. juli 1954 gennemførte tvangsauktion over ejendommen 1v og 17e tilhørende gdr. Johs. Klaris sælges til enestebydende landsretssagfører Jensby repræsenterende gdr. Marius Andersen for 15.000 kr., som iøvrigt havde begæret tvangsauktionen. (2 sider)
8 1954 E Kopi af håndskrevet salgsaftale mellem Marius Chr. andersen og fenrik Sven J. Christensen, Christianshøj vedr. køb af Høgild Mølle. Salgspris 25.500 kr.
9 1954 E Fotokopi af Pantebrev, 5½ % p.a. dateret 13. november 1954 hvorved fenrik Sven J. Christensen erkender sig skyldig for 18.500 kr. til Gdr. Marius Chr. Andersen
10 1954 E Fotokopi af Transport og overdragelse, dateret 13. november 1954 af retten til udstedelse af fogedudlægsskøde fra Marius Chr. Andersen til fenrik Sven J. Christensen. Ejendommer er til overtagelsde pr. 11. december 1954. (3 sider)
11 1955 E Fotokopi af brev til fenrik Sven J. Christensen, dateret 18. juni 1955, bekræftende modtagelsen af fogedudlægsskøde udstedt på baggrund af transportkøbekontrakten af 13. november 1954.
12 1955 E Fotokopi af opkrævning for Brandforsikrings police Nr. 21, dateret 3. august 1955, udstedt i forbindelse med ejerskifte
13 1955 E Fotokopi af Følgeskrivelse, dateret 16. august 1955, for fremsendelse af Skøde, Bygningspolice og Regning fra Brandforsikring, til fenrik Sven J. Christensen
14 1962 E Fotokopi af Følgeskrivelse, dateret 22. marts 1962, til Sven Christensen ang. tilbagesendelse af matrikelkort (1v og 17e) brugt til afgørelse af, at den udtørrede mølledam tilhører fiskeriejer Therkelsen.
15 1962 E Fotokopi af brev til Sven J. Christensen, dateret 23. maj 1962, ang. tvist mellem ham og tidligere ejer vedr. ejerforholdet af mølledams-arealet.
16 1962 E Fotokopi af brev til Sven J. Christensen, dateret 25. maj 1962, hvori det bekræftes, at Sven har godtaget tidligere ejers godtgørelse på 1.000 kr. i forhold til den mølledam, som ikke alligevel medfulgte ved købet af ejendommen i 1954.
17 1962 E Fotokopi af Deklaration, dateret 25. juni 1962, hvorved Gdr. Marius Andersen, ejer af matr. 17a, giver Sven J. Christensen, og fremtidige ejere af Høgild Mølle, ret til indkørsel til deres ejendom over matr. 17a.
18 1962 E Fotokopi af kvittering, dateret 12. juni 1962, dækkende indbetaling af restbeløb på Pantebrev indestående i Høgild Mølle, stort 3500 kr. plus renter 96.25 kr.
19 1964 E Fotokopi af Meddelelse om lysning af Pantebrev, dateret 2. juni 1964, stort 11.000 kr. på ejendommen 1v og 17e.
20 1953, 1980, 1989, 1990 E Dokumenter vedr. berigtigelse af skellet mod Brinch-Møller og Tommy Skov. Sagen fandt sted i 1990. Sagen omfatter:
1 følgebrev, Kort- og Matrikelstyrelsens brev, et personlig håndskrevet notits, regning fra landinspektørerne, samt kopi af 3 matrikel kort (A176-20.1 til A176-20.7)
21 2008 E Skrivelse fra Viborg Kommune til Inger Sofie Christensen vedr. Tømning af bundfældningstank på adressen Åhusevej 30, dateret 17. juni 2008
22 2010 E Kopi af udskrift vedr. skatter og afgifter m.m. af fast ejendom 2011, vedr. boet efter Inger Sofie Christensen, v/Palle Jørgen Christensen. Dateret 25. november 2010
23 2010 E Skrivelse fra Viborg Kommune til Palle Jørgen Christensen c/o Søbakken 14, vedr. Tømning af bundfældningstank 2011 på adressen Åhusevej 30, dateret 3. december 2010
2 1939- - Billeder og billedserier
1 1997 B433: Luftfoto af Høgild Mølle med ejendommen Høgildvej 42 i baggrunden. I forgrunden fiskedammene. (B433)
2 1997 B434: Høgild Mølle, Åhusevej 30 set fra luften 11. maj 1997. Til højre for møllen ses de meget markante fiskedamme. (B434)
3 o. 1939 B435: Høgild Mølle, fotograferet før udflytningen af udlængerne omkring 1939. Til venstre ses det brede møllehjul. Sort/hvid foto (B435)
4 o.1963 B436: Farvelagt tegning af Høgild Mølle udført af Jens J. Andersen ca. 1963 (B436)
3 2014- - Diverse andet
24 2014 A 14 siders historisk artikel om Høgild Mølle udarbejdet af Arne B. Christensen. Bragt i P-Nyt, 22. årgang, Nr. 1, Marts 2014. (P-Nyt se. A175)
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top