1910 ca Vester Lyby vindmølle, Glyngørevej 62

Nummer B11350
Type Billeder
Beskrivelse Vester Lyby vindmølle, Glyngørevej 62
Bemærkning Registreret efter Skive B 49838
Vester Lyby vindmølle lå fra o.1885 ved Glyngørevej 62, V.Lyby matr. 4d.Til 1818 vist nok den gamle degneskole for Jebjerg og Lyby (De to sogne fik hver en skole i 1818).
Den fø'rste møller blev Jens Anderswen, der var boelsmand i Dølby, til han i 1885 fik skøde på matr. 4d i Vester Lyby. Han er født23.12.1850 i Harre. Allerede 22.8.1883 havde han fået næringsbevis som møller i V. Lyby mølle.
Den næste møller, Kresten Poulsen, var først forpagter af møllen 1890-1900.
1894.1902 ejedes møllen af Peder Pedersen Poulsen. Krestern Poulsen var "husmand og mælkekusk", indtil han i 1904 igen kunne overtage mølleriet - nu som selvejer efter et par tvangsauktioner. 1913 solgte Kresten Poulsen møllen tilæ Niels Peter Laursen - og blev igen mælkekusk med landbrug. Til møllen hørte bageri. I laden (gulvet) var en møllesten.
Det vides p.t. ikke, hvornår møllen standsede driften; men senere ejere var: Niels Peter Laursen 1913-20; Holger Skytte 192025; Chr. Nielsen 1925-35. Frederik Kristiansen Bach købte 1935 matr. 4d for 10.150 kr + loøsøre 4700 kr. Dereefter ved fogedudlæg til Albert Andersen (15.500 kr.) Jens Jensen Thinggaard købte 1943 og solgt-erne var her ornecentral v/ Karen Nielsens søn, Arne Nielsen. Udhuset blev gjort til stuehus. Ejendommen er siden handlet flere gange.e samme år til Niels Jensen Højgaard. 1945 til boelsmand Aksel Knudsen.
1950-60
Periode 1905 - 1915
Fotograf Ukendt
Størrelse 13½x13 cm
Materiale S/h positiv: digitalkopi
Arkiv Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv
Top
;