HALDA (Omkring 1200)

Nummer B100729
Type Billeder
Beskrivelse
HALDA
Mårslet Kirkegård. Gravsten placeret ved indgangen til kirken. Foto marts 2007.
-----------
Tekst på gravsten:
HALDA
----------
I 1985 blev der i kampestensmuren nordvest for kirken fundet en gammel romansk gravsten, der antagelig stammer fra 1200-tallet. Den var – efter at have ligget over en grav et eller andet sted på kirkegården – blevet brugt, da der blev samlet sten sammen til bygning af kirkegårdsdiget.
Gravstenen havde efter fundet længe sin plads i hjørnet mellem tårn og våbenhus, men da kirkens udvendige mure for nogle år siden fik en gennemgribende reparation, blev gravstenen flyttet, og den har nu fået sin blivende plads øst for våbenhusets indgang. Den er ikke mere opstillet lodret, men er kommet til at ligge – nøjagtig som det var tilfældet, da den i 1200-tallet blev lagt over HALDAs grav.

Vi ved ikke, hvem HALDA var – og måske skal navnet læses HALDN og være det almindelige middelalderlige navn HALFDAN – men at stenen giver os oplysning om det først kendte navn på en mårsletter, kan der ikke være tvivl om. Og at han har været en mårsletter af en vis status, er der heller ikke tvivl om, idet det ikke var den brede befolkning beskåret at få en STEN lagt over sin grav. Gennem hele middelalderen og til op i 1600-tallet var GRAVTRÆET – en egeplanke i størrelse med HALDA-stenen og ofte udsmykket med træskårne billeder og med tekst – den almindelige form for ”gravsten”. Derfor er der også bevaret så få gravminder fra middelalderen, da gravtræer, der lå på jorden henover graven, er gået til

Andre steder end i Mårslet er der bevaret romanske gravsten, men de findes i dag ofte indmurede i væggen på kirkegårdenes våbenhuse – ganske som en anden romansk gravsten fra Mårslet kirkegård, der uden synlig udsmykning eller tekst findes indmuret i våbenhusets østmur. I dag er HALDA-stenen den eneste fritliggende romanske gravsten i hele Ning herred.

HALDA- stenen måler 154 x 44-36 cm. Den er meget ujævn i tykkelse, idet stenen midtpå måler ca 10 cm og for enderne 20-25 cm.

Inden for en let hulet kant langs stenens overside optages hele fladen dels af et smalt felt foroven med navnet HALDA afgrænset nedadtil af en dobbelt tovsnoning, og dels af tre kors anbragt i forlængelse af hinanden og ledsaget af nogle mindre figurer.

De to yderste kors er græske kors – Georgkors med midtring. Med en tap og en ring forbindes de to kors med det midterste spinklere reliefkors – et Jerusalemskors – hvis tre øverste arme er korsede.

De flankerende figurmotiver er øverst under tovsnoningerne to blade med tydeligt markerede midtribber, en ophøjet firkant, antagelig beregnet til et ikke udført motiv, samt henholdsvis et firkløver og et trekløver.

Gravtenen over en mårsletter fra 1200-tallet har efter en omtumlet tilværelse igen fået en værdig placering på Mårslet kirkegård.
-----------------
Årstal 1200
Dateringsnote Omkring 1200
Fotograf Erik Moldt
Størrelse Digitalt billede
Materiale Farvefoto
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Mårslet Sogn (1000-2050)
Arkiv Mårslet Egnsarkiv

Søg videre i Mårslet Egnsarkiv

Top
;