Indbyggere i Skanderborg 1583-1900.

Nummer H1218
Type Bøger
Illustrationer Nej
Forfatter(e) Christian Holtet
Indholdsnote Personregister:
Abrahamsen, Christian -Skræddermester 302a
Abrahamsen, Hans Peter -Købmand 224b
Abrahamsen, Jens -Skomagersvend 275a
Adriansen, Peder -Skomagersvend 278a
Adsløv, Peder-d.y. -Købmand 204b
Adsløv, Peder-d.æ. -Købmand 203b
Adtzen, Peder -Skomager 273a
Adtzlew, Jens -Købmand 203b
Ager, Clemens -Snedker 329b
Albeck, J.P. -Amtstuefuldmægtig 34b
Albrechtsen, Jens -Tolder 340b
Almind, Jacob -Maler 240a
Alrød, Jens Andersen -Drejer 82a
Alrøe, Rasmus Nielsen -Handskemager 123a
Alrøe, Søren Jensen -Skræddersvend 301b
Ammonsen, Abraham -Skomagermester 280b
Andersen, Anders -Skomager 287a, 289a
Andersen, Ane Cathrine -Jordemoder 128b
Andersen, Anthon -Snedker 331a
Andersen, Carl -Gæstgiver 122a
Andersen, Christen -Skomager 291a
Andersen, Edvard Elisius -Skrædder 304a, 333b
Andersen, Hans -Arrestforvarer 38b, 53a
Andersen, Hans -Væver 347a
Andersen, Jacob -Feldbereder 94a
Andersen, Jens -Brolægger 71a
Andersen, Johannes -Gæstgiver 117b
Andersen, Jost -Ridefoged 262b
Andersen, Ludvig Emil -Gæstgiver 110b
Andersen, Mads -Murer/Ringer 246a, 263a
Andersen, Mads -Skræddersvend 304a
Andersen, Niels -Snedker 326b
Andersen, Niels -Brændevinsbrænder 62b
Andersen, Niels -Skræddermester 298a
Andersen, Niels -Møller 251b
Andersen, Niels -Skomagersvend 298a
Andersen, Niels -Købmand/Kalkb. 106a,178a,232a
Andersen, N.Anker Ferdinand -Barber 54b
Andersen, Ole -Skræddersvend 304b
Andersen, Peter -Skomagermester 284b
Andersen, Rasmus -Tømrer 329a
Andersen, Sejer -Ridefoged 262a
Andersen, Søren 1 -Vognmand 348b
Andersen, Søren 2 -Vognmand 349a
Andreasen, Bendix -Skomagermester 276a
Andreasen, Hans -Møllebygger 249b
Arentoft, P. -Arrestforvarer 38b
Arvedsen, Bringhel - Skræddermester 298b
Ascanius, H. Heinrichen -Amtstuefuld. 33a
Asklev, Ane Kirstine -Jordemoder 128b
Askløv, Christen -Købmand 216a
Astrup, Carl Friederich -Købmand 208a
Backhausen, Sophus -Bogtrykker 68b
Backhausen, W. -Bogtrykker 68b
Badsker, Jens Rasmussen -Badskærer 45a
Badsker, Niels Nielsen -Badskærer 45a
Badskjær, Villum -Badskærer 45a
Baes, Anders -Skomager/Vejbetjent 284a,285a
Baes, Andreas -Mal/Snedk/Slagt 240a,313b,326a
Baes, Claus Wilhelm -Skrædder 298a
Baes, Nicolaus Nielsen -Skrædder 302a
Baes, Niels -Skomagersvend 288a
Baes, Niels Andersen -Hattemager 124b
Baes, Niels Andreasen -Skrædder 297b
Baes, Niels Sørensen -Rebslager 259a
Baes, Søren Nielsen -Skrædder 298b,299b
Baes, Søren Scavenius -Hattemager 124b
Baes, Vilhelm Nielsen -Skrædder 302b,305a
Bager, Ivar -Bager 46b
Bager, Jens Rasmussen -Bager 46b
Bager, Jon -Bager 46b
Bager, Morten -Bager 46a
Bager, Morten Mortensen -Skrædder 295b
Bager, Rasmus Jensen -Bager/Skomager 47a,272b
Bager, Søren Pedersen -Bager 47b
Bager, Thor -Bager 47a
Bagge, Johannes Marcussen -Guldsmed 102b
Bagger, Offer Jensen -Farver 88b
Bagger, Peter Lauritzen -Gæstgiver 109a
Bagger, Søren Jensen -Bødker 64d
Bagger, Søren Nicolai -Exam. jur. 118b
Balle, Jørgen Jensen -Skomagersvend 276a,277b
Baltzer, Nicolai -Oberførster 253a
Baltzersen, Anders -Bager 50b
Baltzersen, Jens -Degn 79a
Baltzersen, Søren -Vognmand/markmand 243a,349a
Bamberg, Herluf Jensen -Skrædder 296b
Bamberg, Jens -Skrædder 296b
Bamberg, Johan -Skrædder 296b
Bang, Christopher -Slotsskriver 318a
Bang, Jørgen -Gæstgiver/købmand/ølbr. 116a,351a
Bang, Jørgen Christian -Købmand 214b
Bang, Lauritz -Købmand/gæstgiver 116b,214b
Bang, Peder Jensen -Slagter 312b
Barsøe, Kirsten Marie -Jordemoder 128a
Barsøe, Nicolaj Nissen -Skomager 282b
Barthelsen, Baltzer -Tømrer 324a
Bartskær, Tammis -Badskærer 45a
Basballe, Jens -Vægter 350a
Bay, Peder -Capellan 72b
Bech, Ole -Skræddermester 301b
Bech, Søren -Smed 321a
Beck, Andreas Adolph -Blikkenslager 66b
Beck, Carl Theodor -Blikkenslager 66b
Beck, J. Michael -Consumptionsforvalter 338a
Beck, Peder Lauridsen -Handskemager 123a
Beck, Søren -Smed 320b
Behr, Frederik -Snedker 329b
Behrens, Johan Ludvig -Snedker 329b
Beier, Jens Pedersen -Avlsmand 43a
Bendixen, Andreas -Grovsmed/skomager 274a,320a
Bendixen, Knud -Saddelmager 264a
Bendtsen, Friderich Carl Gram -Capellan 74a
Benner, Christian 1 -Saddelmager 265a
Benner, Christian 2 -Saddelmager 265a
Benner, Friederick -Parykmager 254a
Bentzen, Niels -Rebslager 259a
Bentzen, Søren -Rebslager 259a
Berentzen, Just -Skomager 272b
Berg, Villads Theodor -Købmand 232a
Bergquist, Anders -Skomagersvend 286b
Bergquist, Jørgen -Skomagersvend 285a
Bergquist, Ole -Skomagermester 282a
Bergstrøm, Carl Gusti -Toldbetjent 341a
Bering, Christen Jensen -Skomager 278b
Berndt, Johan -Luftspringer 238a
Bertelsen, Anders -Slotsskriver 318b
Bertelsen, Niels -Vognmand 349a
Bertelsen, Peder -Slotsskriver 318a
Bertelsen, Peder (den yngre)-Slotsskriver 319a
Berthelsen, Andreas Molbech -Bødker 64c
Bertram, Hans -Ridefoged 262b
Bertram, Laurs -Ridefoged 262b
Besker, Gottfried -Slotsfoged 317a
Betienter, Christen -Betjent 57a,340b
Betienter, Hans Jensen -Betjent 57a
Betienter, Jens T. -Betjent/Tolder 57a,340b
Beyer, Johan Hensechen -Trompetér 342b
Bierring, Hans Peder -Saddelmager 266b
Biødstrup, Holger -Guldsmed 103b
Bjerring, -Oberførster 253a
Bjørnsen, Sophus C. Ferdinand -Toldassistent 340a
Blegmand, Anders -Blegmand 61a
Blegmand, Peder Andersen -Blegmand 61a
Blom, Andreas Ludvig -Jernstøber 127b
Blom, Christian Johan -Jernstøber 127b
Blom, Ove Gram -Farver 88a
Blytækker, Casper Pedersen -Blytækker 61b
Boch, Peder Laursen -Brændevinsbrænder 63b
Bode, Christen -Skomagersvend 286b
Bode, Christian Diderik -Smed 321a,323a
Bode, Henning Hendrik Ludvig -Bager 51a
Bode, Nicolaus Marius -Blikkenslager 66b
Bodsker, Peder -Badskærer 45b
Boes, Christian F. Jensen -Skomager 280a,281a
Boes, Jacob Rasmussen -Skomager 277b,278b
Boes, Jens Christian -Glarmester 99a
Boes, Jens Rasmussen -Skomager 278a,279a
Boes, Peter Clausen -skomager 277b
Boes, Rasmus -Skomager 276b
Boes, Rasmus -Skomager 286b,287a
Boes, Rasmus Pedersen -Købmand 232a
Boes, Søren Schavenius -Postbud 358a
Bolsius, Bartholemæus -Apotheker 35a
Bolt, -Kok 190a
Bors, Nicolai -Smed 321a
Borum, Peder Pedersen -Slotsskriver 319a
Boserup, Jens Nicolai -Postmester 356a
Bosse, Johan Heinrik Wilhelm -Skrædder 305a
Bostrup, Christian -Gæstgiver 106b,120b
Bouchel, Carl Wilhelm -Guldsmed 102b
Boustrup, Jacob Christensen -Avlsmand 39b
Boxen, Kay Isachsen -Snedker 327a
Brandt, Andreas -Saddelmager 265b
Brandt, Christian Ludvig -Bager 50b
Brandt, Hannibal -Farver 86b
Brandt, Hans -Farver 86a
Brandt, Mads -Karetmager 180a
Bredal, Iver Johan Pedersen -Rektor 261a
Bredal, Erik -Rektor 261a
Bredal, Niels Pedersen -Rektor 261a
Brehm, Georg Conrad -Blikkenslager 66b
Bremmer, Peder Henri Nicolo -Glarmester 99b
Briesemeister, G. W. Heinrich -Skrædder 306b
Brix, Jens Jensen -Toldassistent 340a
Brodersen, Anders Møller -Skræddersvend 304a
Brodersen, Jens -Skræddersvend 303b
Brorsen, Laur -Brændevinsbrænder 63b
Bruhn, Christian -Gartner/Slotsfoged 96a,317a
Bruhn, Jacob Andersen -Skomagermester 280b,281b
Bruhn, Ulrich Jacobsen -Feldbereder 94a
Brun, Anders -Brolægger 71a
Bruun, Anders -Skomager/Trommesl. 287a,334b,286b
Bruun, Anders Rasmussen -Feldbereder 93b
Bruun, Ernst August -Jernstøber 127b
Bruun, Hans -Skomager/Trommesl. 287a,287b,334b
Bruun, Hans Peter -Drejer 83b
Bruun, Hans Peter Kristinus -Skomager 289a
Bruun, Jens Rasmussen -Skomager 285b,286b
Bruun, Julius Martinus -Købmand 228b
Bruun, Laurs -Parykmager 254b
Bruun, Niels Nielsen -Gjørtler 101a
Bruun, Oscar Jesper -Købmand 233b
Bruun, Peder -Murer 244a
Bruun, Rasmus -Skomager 290b
Bruun, Rasmus Andersen -Slagter/Feldbe. 94b,312b
Bruun, Uldrich -Feldbereder 93b
Brædal, Johan -Hører 127a
Brædstrup, Chr. Ludvig Block -Bager 50a
Brædstrup, Thomas -Bager 50a
Brøckner, Niels -Guldsmed 102a
Buch, Niels West -Capellan 73b
Busch, Henrik -Farver 88a
Byberg, Hans -Vejinspektør 359b
Byhner, Carl Christian -Købmand 209a
Byrgesen, Bolle -Købmand 201b
Byrgesen, Jens -Smed 321a
Byrgesen, Oluf -Købmand 201b
Bæhn, Daniel -Skræddersvend 299b
Bæhr, Poul Pedersen -Snedker 329b
Bæk, Rasmus -Skomager 272a
Bøchling, Sivert -Contrafejer 78a
Bødker, Bertel -Bødker 64a
Bødker, Jens Andersen -Bødker 64a
Bødker, Michel -Bødker 64b
Bødker, Ole Rasmussen -Bødker 64a
Bødker, Rasmus -Bødker 64a
Bødker, Søren Nielsen -Bødker 64a
Bøegh, Mathias Mortensen -Guldsmed 102b
Bølcho, Albert C. Christian -Karetmager 180a
Bølcho, Edvard Ferdinand -Karetmager 180a
Bølcho, Hans Alfred Edvard -Karetmager 180a
Bøssemager, Christian -Bøssemager 65b
Bøssemager, Jacob -Bøssemager 65b
Bøssemager, Michel -Bøssemager 65a
Baastrup, Hans Pedersen -Købmand/Postm. 208b,353b
Baastrup, Jacob Christensen -Købmand 209a
Baastrup, Peder -Avlsmand/Brændev. 40b, 60a,243a
Baastrup, Rasmus -Avlsmand 41b
Baatscher, Antonny -Badskærer 45a
Calundan, Jens Christian -Gæstgiver 111b
Carlsen, Søren -Købmand 235b
Carlslund, Vilhelm Ivert -Skrædder 306a
Chalet, Diederich August -Snedker 330a
Christensen, Andreas -Skomagersvend 289a
Christensen, August -Maler 241b
Christensen, Carl -Snedker 331a
Christensen, Christen -Slotsskriver 319b
Christensen, Christen -Væver 347b
Christensen, Christen Jørgen -Gæstgiver 117a
Christensen, Christen Michael -Capellan 74a
Christensen, Hans Friis -Maler 241b
Christensen, Jens -Kleinsmed 182a
Christensen, Jens -Skomagersvend 278a
Christensen, Jens -Købmand 224a
Christensen, Jens -Grovsmed 321a
Christensen, Jens -Skovfoged 308b
Christensen, Jens -Gæstgiver 121b
Christensen, Jens -Gæstgiver 120b
Christensen, Julius -Gæstgiver 112b
Christensen, Jørgen -Skrædder 295b
Christensen, Jørgen -Skomagersvend 277b
Christensen, Jørgen -Skræddersvend 302b
Christensen, Marinus -Gæstgiver 120b
Christensen, Martha -Gæstgiver 112b
Christensen, Niels -Skomagersvend 275b
Christensen, Niels -Skomagersvend 278a
Christensen, Niels -Skræddersvend 300a
Christensen, Niels -Købmand og brænderiejer 63a, 106a, 229a, 343a
Christensen, Ole -Gæstgiver 106b,121b
Christensen, Peder -Slotsskriver 318b
Christensen, Peder -Snedker 235a
Christensen, Peder -Skomagersvend 275b
Christensen, Peder -Slagtermester 314b
Christensen, Rasmus -Sygehusvært 333b
Christensen, Rasmus -Væver 347a
Christensen, Thomas -Portner 255a
Christiansen, Anton Jensen -Murer 248a
Christiansen, Christen -Møllebygger 249b
Christiansen, Jens -Skræddersvend 298a,299a
Christiansen, Jens -Murer 248b
Christiansen, Laurs -Murer 246a
Christiansen, Niels -Urmager/Marskandi. 242b,344b
Christophersen, Nicolaj -Skræddermester 300a
Christophersen, Rasmus -Skræddermester 300b
Clausen, Nicolay -Skomager 273b
Clausen, Peter -Skomagermester 280b
Crilleu, Jacob -skrædder 296a
Cøln, Ludvig Georg von -birkeskriver 59a
Dahl, Herluf -Gæstgiver og beværter 118b
Dal, Søfren -Kleinsmed 181a
Dam, Andreas Sørensen -Møller 251b
Dam, Mads Pedersen -Maler 240b
Daman, Hein Nolf -Skomagersvend 281a
Daman, Peter Lylf -Skrædder 298a
Dancker, Johan -Kobbersmed 187a
Danneberg, Johan von -Stodpasser 84b
Daugaard, Rasmus -Kirurg 76b
Davidsen, David -Bogbinder 68a
Degn, Jens -Degn 80a
Detlefsen, Bendix Bøjesen -Farver 88a
Dideriksen, Laurs -Gæstgiver 112a
Didriksen, J. Jensen -Amtstuefuldmægtig 34b
Didriksen, L. C. -Fæstemand 92b
Didriksen, Peder -Hattemager/consumpt. 124a,340b
Dieckmann, W. Peter Christian-Skomager 290b
Dietrichsen, Carl Friederich -Guldsmed 102b
Dinesen, Ludvig Julius -Garver 100b
Dinnesen, Niels -Farver 87b
Doctor, Jørgen Nielsen -Kirurg 75a
Doctor, Michel -Kirurg 75a
Doctor, Niels -Kirurg 75a
Dodt, Beatus -Købmand 225a
Dopp, Fritz -Barber 53b
Dreier, Jens Sørensen -Drejer 81b
Drejer, Hans Hansen -Drejer 81b
Dresler, Anders -Snedker 328a
Dresler, Jens Christopher -Skomager 276b
Dressler, Anders -Avlsmand 40a
Dreyer, Hans -Drejer 81a
Dreyer, Niels -Drejer 82a
Dreyer, Søren -Drejer 81a
Dreyer, Søren -Drejer 82a
Dreyer, Søren Hansen -Skomagersvend 278b
Drost, Martin Rasmussen -Jernstøber 127b
Dræby, Frederik -Toldforvalter 339b
Due, Holger -Købmand 234a
Due, Rasmus Jensen -Skræddersvend 298b
Dyhr, Anders -Vognmand 348b
Dyhr, Anders Pedersen -
Avlsmand/Hjulmand/Karetmager 42a,126b,179b
Dyhr, Chr. Pedersen -Vognmand/Avlsmand 44a,348b
Dyhr, Niels -Vognmand 348b
Dyhr, Peder Andersen -Vognmand/Avlsmand 42a,348b
Dyngbye, Thomas Nielsen -Gæstgiver 97a,107b
Dørup, Niels Nielsen -Snedker 326b
Ebeltoft, Jens Christensen -Snedker/gæstgiver
107b+327b
Eilersen, Hans -Avlsmand/Skomagersvend 39a,277a
Eilersen, Jens -Væver 346b
Ejlersen, Ejler -Avlsmand/Brændevinsb. 42a
Eldrup, Rasmus Sørensen -Gæstgiver 119b
Eliassen, Ingvardt -Garver 100b
Emborg, Edvard Severin -Hattemager 124b
Enevoldsdatter, Dorete -Gæstgiver 107a
Enevoldsen, Søren -Slotsskriver 319b
Engerslev, Jens Overby -Købmand 224a
Erichsen, Augustinus -Skomagersvend 276a
Erichsen, Laurs -Rebslager 257b
Erichsen, Søren -Kleinsmed 182b
Erichsen, Søren -Avlsmand 39b
Eriksen, Andreas -Skræddersvend 304a
Ermandinger, Christopher -Købmand 202b
Ernst, Christian Vilhelm -Consumptionsf. 338b
Eskildsen, Ole -Drejer 83b
Essen, Hartvig von -Købmand 228b
Fabricius, Johan Frederik -Postmester 357b
Fahlstrøm, Nicolay -Consumptionsinspekt. 338a
Fahnsmed, Jens Christensen -Fanesmed 90b
Fanesmed, Peder -Fanesmed 90b
Farre, Niels -Fisker/Avlsbruger 92a
Farver, Ejler -Farver 86a
Farver, Jens -Farver 86a
Fastrup, Jens Andersen -Gæstgiver 119b
Fastrup, Ole Andersen -Brændevinsbrænder 62b,114b
Fausing, A. -Amtstuefuldmægtig 33b
Feldballe, Lorentz Christian -Snedker 330a
Feldbereder, Anders -Feldbereder 93a
Feldbereder, Hendrich -Feldbereder 93a
Feldbereder, Herman -Feldbereder 93b
Feldbereder, Jørgen -Feldbereder 93b
Feldbereder, Lars Chr. -Feldbereder 93b
Feldbereder, Lauritz -Feldbereder 93a
Feldbereder, Rasmus Andersen -Feldbereder 93b
Feldbereder, Thomas -Feldbereder 93b
Feltskiær, Herman -Feltskiær 91a
Fischer, Anna -Modehandlerinde 243b
Fischer, Clemen Clemendsen -Slotsskriver 319a
Fischer, Frantz Andreas -Urmager 344a
Fischer, Jacob -Kobbersmed 188a
Fischer, Jørgen -Murer 246a
Fischer, Niels Jacob -Kobbersmed 188a
Fischer, Niels Nielsen -Bundtmager 71b
Fischer, Thomas -Farver 87a
Fischer, Thor -Fisker 92a
Fisher, Rasmus -Skovridder 309a
Fisker, Anders -Fisker 92a
Fisker, Børge -Fisker 92a
Fisker, Christian -Fisker 92a
Fisker, Hendrich -Fisker 92a
Fisker, Jacob -Fisker 92a
Fisker, Jørgen -Fisker 92a
Fisker, Lauritz -Fisker 92a
Fisker, Rasmus -Fisker 92a
Flack, Jørgen Hellemann -Købmand 106a,229b
Flensborg, Hans Pedersen -Slotsskriver 318b
Flensborg, Jens -Tømrer 330b
Flensted, Hans Jensen -træskom./kanalg. 176a
Foelmann, Christian -Stolemager 333a
Fogh, Jørgen Nielsen -Birkeskriver 59a
Fogh, Lorenz Frederik Vilhelm -Læge 238b
Fonnesbeck, Jens Christian -Købmand 219a
Foss, Hans Vilhelm -Toldassistent 340a
Franck, Broder Frederik -Avlsm./Vognmand 44a,349a
Francke, Hans -Stodpasser 84b
Frandsen, Conrad -Kleinsmed 181b
Frandsen, Frands -Købmand 106a,225a
Frandsen, Lars -Handskemager/Bedemand 55b,123a
Frandsen, Valentin Heidemann -Skomagerm. 287b
Frederiksdal, Anders Andersen -
Skræddermester/Sygehusvært 301b,333b
Frederiksen, Eskild Linde -Gartner 96b
Frederiksen, Jacob -Detailist/Købmand 106b,236a
Frederiksen, Jens -Gæstgiver/Bogb. 67+108a,122b
Frederiksen, P. -Gartner 96b
Frederiksen, Rasmus -Bager 51b
Fregerslev, Lars Peter -Bundtm./Skrædder 71b,303b
Fregerslev, Niels Pedersen -Avlsm./Brænd. 40b, 62b
Fregerslev, Peter -Skomager 288a
Freslef, Mathis -Regimentsskriver 260a
Friedericksen, Jens -Købmand 215b
Friis, Anthon Theodor -Købmand 226a
Friis, F. C. -Bager 51b
Friis, Hans -Købmand/Postmester 206b,353b
Friis, Jens Carl -Købmand 226b
Friis, Jeppe Peter -Købmand 226a
Friis, Mads Christensen -Avlsm./Købm. 43a,208a
Friis, Søren Madsen -Avlsmand 42b
Frost, Peter Iversen -Guldsmed 102b
Frost, Søren Jensen -Slotsskriver 318b
Fynboe, Hans -Skomager 274a
Fynboe, Ole Poulsen -Skomagermester 278a
Fynboe, Poul Olesen -Skomager 281b
Fynboe, Poul Poulsen -Ringer 263a
Fynboe, Poul Sørensen -Skomagermester 275b,277a
Fynboe, Rasmus -Skomagermester 275b
Fynboe, Rasmus Nielsen -Gæstgiver 122a
Fynboe, Rasmus Sørensen -Skomager 274a
Fynboe, Søren -Skomagermester 275b
Fynboe, Søren Hansen -Skomagermester 275b,277a
Fynboe, Søren Hansen -Skomager 274b
Fynboe, Søren Olesen -Skomagermester 282a
Gall, Adam Emanuel Ferdinand -Drejer 83b
Gall, Frederik Natanael -Farver 87b
Gall, Sofus Anders -Skomagersvend 289a
Galthen, Niels Andersen -Avlsmand 44a
Galthen, Niels Rasmussen -Avlsm./Brænd. 44a,62a
Galthen, Peder Lassen -Avlsmand 42b
Galthen, Rasmus Andersen -Avlsmand 40b
Gammelgaard, Rasmus Nielsen -Gæstgiver 117a
Gartner, Maren -Gartner 95a
Gartner, Thomas -Gartner 95b
Gath, Andreas Jacobsen -Skomager/Skræd. 280a,302a
Gier, Abraham -Urmager 344a
Gille, Carl Ferdinand -Kurvemager 198b
Ginderup, Niels -Kobbersmed 187b
Gissemann, Anton Frederik Wilhelm -
Consumptionsbetjent 341a
Gjerndrup, Søren Jørgensen -Bager 49b
Gjødvad, Niels Andersen -Avlsmand 39a
Glambech, Claus -Slotsfoged 316a
Glarmester, Jacob -Glarmester 98b
Glarmester, Jens -Glarmester 98a
Glarmester, Morten -Glarmester 98a
Glarmester, Niels Jensen -Glarmester 98a
Gottlieb, Lauritz Christian -Købmand 227a
Grabau, Otto Vilhelm Eilert -Apotheker 38a
Graver, Hans -Graver 97a
Graver, Hans -Graver 97a
Graver, Mikkel -Graver 97a
Gregersen, Morten -Markmand 243a
Grill, Johan Ditlev Mathias -Kirurg 76a
Groos, Claudius -Toldinspektør 338b
Grumstrup, Anders -Consumptionsbetjent 340b
Grumstrup, Christopher Sørensen -Snedker 331a
Grumstrup, Jens -Skræddersvend 302b
Grøn, Niels -Ridefoged 262a
Grøn, Niels Møller -Slagtermester 314b
Grønbech, Jens -Consumptionsbet./Købmand 206a,337b
Grønlund, Michael -Bager 52a
Grønning, Adolf Ludvig -Væver 347a
Grønning, Carl Christian -Rebslager 258b
Grønning, Jens Christensen -Rebslager 258b
Grønning, Jens Vilhelm -Saddelmager 266b
Grønwald, Johan Bernhard -Saddelmager 264a
Guldmandsen, Andreas -Skræddersvend 301a
Gundorph, Christen -Amtsfuldmægtig/
Birkedommer/Regimentsskriver 32b,58a,260a
Gyberg, Christen Knudsen -Regimentsskr. 260a
Gylling, Niels -Købmand 220a
Gyrsting, Hans Tønder -Kirurg 76a
Gaarmann, Frederik Georg -Købmand 227a
Hadersleb, Hans -Skomagermester 278b
Haderslev, Christian -Drejer 83b
Haderslev, Chr. Christiansen -Skorstens. 311a
Hagge, Heinrich Ditlev Vilhelm -Bager 52a
Hald, Gustav Edvard -Ølbrygger 351b
Hald, Hans Christian Hansen -Smed 321b
Hald, Hans Olesen -Smed 321b
Hald, Ole Hansen -Smed 321b
Hald, Peter -Farver/Trykker 87a,342a
Hald, Rasmus -Fangevogter/Portner 90a,255a
Hall, Carl Petersen -Farver 87a
Hallager, I. Christian Nielsen -Bødker 64d
Hallager, Niels Jensen -Bødker 64d
Handskemager, Christen -Handskemager 123a
Handskemager, Hendrich -Handskemager 123b
Handskemager, Joen -Handskemager 123a
Handskemager, Niels -Handskemager 123a
Handskemager, Rasmus -Handskemager 123a
Handskemager, Søren -Handskemager 123a
Handtelmand, Just -Gartner 95a
Hansen, Hans -Skræddersvend 299b
Hansen, A. K. -Bundtmager 71b
Hansen, Andreas -Snedker 325a
Hansen, Andreas Wolhard -Smed 322a
Hansen, Carl -Smed 323a
Hansen, Chr. Amtstuefuldmægtig 34b
Hansen, Christian -Garver 100a
Hansen, Christian -Købmand 233b
Hansen, Christian -Smed 322a
Hansen, Edvard -Bundtmager 71b
Hansen, Edvard Emil -Bogbinder 67a
Hansen, Frands -Markmand 243a
Hansen, Frands -Garver 100a
Hansen, Hans -Skomagermester 280a
Hansen, Hans -Bundtmager/Hattemager 74b,125a
Hansen, Hans -Skræddermester 303a
Hansen, Hans -Murer 247b
Hansen, Hans Peter -Skomagersvend 282a
Hansen, Hans Peter -Murer 247b
Hansen, Hendrik -Skrædder 295b
Hansen, Henning -Væver 347a
Hansen, Henning -Købmand 229b
Hansen, Jens -Skomagersvend 279a
Hansen, Jens -Væver 347a
Hansen, Jens -Toldassistent 340a
Hansen, Jens -Gæstgiver 121b
Hansen, Johannes L. Julius -Postmester 357b
Hansen, Jørgen -Bager 51a,52a
Hansen, Jørgen -Murer 247b
Hansen, Jørgen Balthazar -Skomagermester
og Drejer 82a,278b,279b
Hansen, Mads -Ringer 263a
Hansen, Michel -Væver 346b
Hansen, Mikkel -Politibetjent 256a
Hansen, Mikkel -Graver 97a
Hansen, Niels -Væver 346a
Hansen, Niels -Skræddersvend 298a
Hansen, Niels Peter -Murer 247a
Hansen, Niels Peter -Skomager 290b
Hansen, Ove -Skomager/Markmand 243a,284b
Hansen, Peder -Slotsskriver 318b
Hansen, Peder -Købmand 231a
Hansen, Peter -Bager 50b
Hansen, Peter -Skomagermester 280a
Hansen, Peter -Skomagersvend 289a
Hansen, Peter Chr. -Barber 54b
Hansen, Poul -Skræddersvend 302a
Hansen, Rasmus -Slagter 314b
Hansen, Rasmus -Murer/Tømrer 247b,314b
Hansen, Rasmus -Postmester 357a
Hansen, Rasmus Jespersen
Garver/Skomager 100a,282b,284b
Hansen, Søren -Gæstgiver 120a
Hass, Berthel Sørensen -Skomager 275b,277b
Hass, Hans Søren -Skomagersvend 275b
Hass, Hans Vilhelm (Senior) -Bødker 64b,92b
Hass, Hans Vilhelm (Junior) -Bødker 64b
Hass, Søren -Skomagermester 275b
Hass, Søren Melchersen -Skomagersvend 276b
Hatmager, Lauridz -Hattemager 124a
Hatmager, Søren -Hattemager 124a
Hattemager, Abraham -Hattemager 124a
Hattemager, Peder -Hattemager 124a
Haunstrup, Kristen Mikkelsen -Købmand 202a
Haunstrup, Niels Michelsen -Købmand 202a
Haunstrup, Rasmus Eskesen -Købmand 202a
Haurum, Anders Jensen -Brolægger 71a
Havnstrup, Eskild Nielsen -Kræmmer 194b
Heckscher, Johan Theodor -Urmager 344b
Hedegaard, Chr. Jensen -Skomager/Drejer 82a,216a
Heldt, Peter Andreas -Trykker 342a
Heldt, Peter Chr. -Postfuldmægtig 358b
Hellesen, Peder -Skovridder 309a
Helms, Peder -Smed/Købmand 206b,320a
Helt, -Farver 87a
Helt, Stephen West Hauch -Guldsmed 102b,344a
Hem, Erik -Snedker 325b
Hem, Jens Erichsen -Snedker 325b
Hemb, Christen Erichen -Skomagersvend 276b
Hendriksen, Claus -Kromand 192b
Henningsen, Carl Ludolf -Postmester 357a
Henningsen, Peder -Kræmmer 194b
Henriksen, Augustinus -Skomager/Brændev. 272a
Henriksen, Hans Peter -Blikkenslager 66a
Henriksen, Søren -Vægter/Skomager 350b
Herman, Carl Frederik August -Slagter 314a
Hermansen, Bennet -Toldfolk 341a
Hertz, Chr. -Oberførster 253a
Hertz, Christian -Gartner 95b
Hertz, Michael -Oberførster 253a
Hetoft, Hans Madsen -Marchandiser 242b
Hinge, Hans Thomsen -Gæstgiver 106a,120a
Hinge, Jacobus -Snedker 330b
Hinge, Julius -Snedker 326a
Hiulmand, Chresten Pedersen -Hjulmand 126b
Hoffmann, Georg -Ølbrygger 351b
Hofgaard, Peder -Møller 250b
Holck, Fr. Carl Emil -Consumptionsbetjent 338a
Holck, Jens -Skovridder 309a
Holm, Carl Christian -Gæstgiver/Købmand 107b,211b
Holm, Hans Nicolaj -Købmand 211a
Holm, Jacob Nielsen -Købmand 210b
Holm, Niels Peter -Drejer 83a
Holm, Peder Hansen -Consumptionsbetjent 340b
Holm, Peder Jensen -Købmand 212b
Holmboe, Ole Jensen -Rektor 261a
Holmbom, Carl Vilhelm -Skrædder 306a
Holminger, Andreas Larsen -Skomagersvend 277a
Holst, Carl Anthon Vilhelm -Gæstgiver 122a
Holst, Hinrik -Skrædder 296a
Holst, Niels Pedersen -Capellan 72b
Horndrup, Andreas Marinus -Snedker 329a
Horndrup, Jens Nielsen -Snedker 329a
Horndrup, Johannes -Maler 240a
Horndrup, Julius -Snedker 329a
Horndrup, Niels Jensen -Træskomand 343b
Horndrup, Niels Jensen -Maler 240b
Horsens, Søren Clemensen -Capellan 72b
Hutfeld, Jesper Nielsen -Ridefoged 262a
Hveisel, Jør.-Bedemand/Maler/Ringer 55b,240a,263a
Hveissel, Carl Christian -Skomager 290b
Hveissel, Christian -Bødker 64c
Hveissel, Gert Pedersen -Bødker 64b
Hviid, K. -Amtstuefuldmægtig 33b
Hynitz, Christoffer E. von -Oberførster 253a
Hyrde, Jens -Hyrde 126a
Hyrde, Peder Nielsen -Hyrde 126a
Hyrde, Thomas -Hyrde 126a
Høberg, Joh. Sørensen -Skomagersvend 287b
Høeberg, Joh. Valdemar -Apoteker 37b
Høeberg, Søren -Hyrde 126a
Høffner, Ditlev Chr. -Gæstgiver 115a
Høgh, Christen Jensen -Capellan 73a
Høierup, Jens -Brændevinsbrænder 63b
Høymark, Knud -Bager 50b
Haar, Heinrich Adolph -Rebslager 259a
Ibsen, Hans -Murer 244b
Ingerdahl, Julius -Skomager 290a
Iversen, Jens -Grovsmed 320a
Iversen, Lars Pedersen -Brændevinsbrænder 62b
Iversen, Niels Peter -Gæstgiver 106a,120b
Iversen, Peder -Skræddersvend 298a
Jacobsen, Anders -Møller 251b
Jacobsen, Anton Fred. -Gæstg. 122a,311a,284b,286b
Jacobsen, Hans Nicolaj -Skomagersvend 278a
Jacobsen, Jens Christian -Slagter 315b
Jacobsen, Niels -Slotsskriver 318a
Jacobsen, Peder -Skomagersvend 287b
Jahnsen, Michael Frederik -capellan 73b
Jacobsen, Peder -Øltapper 351b
Jansen, Claus Henrik Ferdinand -Snedker 330b
Jansen, Frederik Julius -Toldkontrollør 339b
Jansen, Mathias -Købmand 214a
Jappe, Georg Christoffer -Gæstgiver 122b
Jelling, Rasmus Jacobsen -Skomager 282a
Jensen, A. -Amtstuefuldmægtig 34a
Jensen, Abraham -Murer 247b,248a
Jensen, Albert André Marius -Rebslager 258b
Jensen, Albert Frederik Marius -Rebslager 258a
Jensen, Anders -Snedker 327b
Jensen, Anders - Væver 346b
Jensen, Anders -Skomagersvend 279a
Jensen, Anders -Gæstgiver 106b,121a
Jensen, Ane Kathrine -Jordemoder 128a
Jensen, Bernt -Gæstgiver 111a
Jensen, Albert A. Marius -Rebslager 258b
Jensen, Albert F. Marius -Rebslager 258a
Jensen, Anders -Snedker 327b
Jensen, Anders -Væver 346b
Jensen, Anders -Skomagersvend 279a
Jensen, Anders -Gæstgiver/Beværter 106b,121a
Jensen, Ane Kathrine -Jordemoder 128a
Jensen, Bernt -Gæstgiver/Beværter 111a
Jensen, Christen -Skræddersvend 305a
Jensen, Christen -Gæstgiver 112b
Jensen, Christian -Skomagersvend 279a
Jensen, Chr. Ludvig Jespersen -Skomager 289a
Jensen, Christian Rostok -Guldsmed 103a
Jensen, Christopher -Kromand 192a
Jensen, Frantz -Karetmager 179b
Jensen, Frederik -Rebslager 258a
Jensen, Hans -Consumptionsbetjent 340b
Jensen, Hans -Skræddersvend 301a
Jensen, Hartvig (den yngre) -Smed 323a
Jensen, Hartvig (den ældre) -Smed 323a
Jensen, Hendrik -Slotsskriver 319b
Jensen, J. P. -Fotograf 92b
Jensen, Jacob -Ølbrygger/Øltapper 351a
Jensen, Jacob -Vognmand 349a
Jensen, Jens -Skomager 273a
Jensen, Jens -Feldbereder 94a
Jensen, Jens -Væver 346b
Jensen, Jens -Skomagersvend 276b
Jensen, Jens -Vægter 350a
Jensen, Jens -Skomagermester 280b
Jensen, Jens -Skomagersvend 278b
Jensen, Jens -Drejer 83b
Jensen, Jens -Guldsmed 103b
Jensen, Jens -Vognmand 349b
Jensen, Jens Christian -Købmand 226a
Jensen, Jens Pedersen -Skovfoged 308b
Jensen, Jens Peter -Smed 323a
Jensen, Jens Peter -Klodsemager 184a
Jensen, Johannes Valdemar -Vognmand 349a
Jensen, Josef -Gartner 96b
Jensen, Jørgen -Skomager 271a
Jensen, Jørgen -Kleinsmed 182a
Jensen, Jørgen -Feldbereder 94a
Jensen, Laurits -Murer 244a
Jensen, Laurits -Arrestforvarer 38b
Jensen, Laurs -Gæstgiver/Beværter 106b,117a,121b
Jensen, Martinus -Gæstgiver/Beværter 120b
Jensen, Mathias Jansen -Skomager 288a,290a
Jensen, Matz -Kromand 192a
Jensen, Michel -Smed 320b
Jensen, Morten -Grovsmed 322b
Jensen, Niels -Slagter 312a
Jensen, Niels -Ladegaardsfoged 237a
Jensen, Niels -Snedker 325b,326b
Jensen, Niels -Købmand 202b
Jensen, Niels -Smed 320b
Jensen, Niels -Maler 240b
Jensen, Niels -Bager/Værtshusholder 51b,121b
Jensen, Niels -Gæstgiver/beværter 111a
Jensen, Niels -Gæstgiver/Beværter 121b
Jensen, Niels -Gæstgiver/Beværter 118b
Jensen, Niels Christian -Skomagersvend 287a
Jensen, Niels Christian -Skrædder/Værts. 120b,304b
Jensen, Niels Henrik -Karetmager 179b
Jensen, Ole -Avlsmand 40b
Jensen, Ole -Avlsmand 43a
Jensen, Ole Peter -Købmand 234a
Jensen, Peder -Skomagermester 273b,277a
Jensen, Peder -Smed 320b
Jensen, Peder -Væver/Murer 347b
Jensen, Peder -Fotograf 92b
Jensen, Per -Stadsmusikant 344a
Jensen, Peter -Købmand 106a,227b
Jensen, Peter -Høker 125b
Jensen, Peter -Vognmand 349b
Jensen, Poul -Gæstgiver/Beværter 106b,120b
Jensen, Paaske -Ridefoged 262a
Jensen, Rasmus -Skræddersvend 305a
Jensen, Rasmus -Ølbrygger- og Tapper 351b
Jensen, Rasmus -Skomagersvend 288b
Jensen, Rasmus Hansen -Gæstgiver 121a
Jensen, Simon -Rektor 260b
Jensen, Simon -Brændevinsbrænder/Brygger 351b
Jensen, Søren -Snedker 324b
Jensen, Søren -Vægter 350a
Jensen, Søren -Væver 346b
Jensen, Søren -Smed 320b
Jensen, Søren -Skræddermester 303a
Jensen, Søren -Skomagersvend 279a
Jeppesen, Peter Michelsen -Gæstgiver 112a
Jeppesen, Rasmus Peder -Gæstgiver 106b,122b
Jepsen, Poul Michelsen -Gæstgiver 121b
Jespersen, Balzer Torp -Købmand 220b
Jespersen, Hans Baastrup -Købmand 219b
Jespersen, Johannes -Købmand 220b
Jespersen, Oluf -Købmand 140a,201a
Jespersen, Rasmus -Skomagermester 276b
Jespersen, Søren -Købmand/Gæstgiver 120b,219b
Jespersen, Søren Rasmussen -Skomager 279a,355b
Jochumsen, Hendrick -Snedker 327a
Jochumsen, Niels -Urmager 344a
Jochumsen, Poul -Maler 239a
Johansen, F. C. -Skrædder 299a
Johansen, Frederik -Skomagermester 286a
Johansen, Jens -Skomager/Gæstgiver 122b,287a,287b
Johansen, Knud -Skomager 276a
Johansen, Niels -Urmager 344b
Johansen, Peter -Skomager/Gæstgiver 122b,283a
Johansen, Poul -Amtsfuldmægtig 32b
Johansen, Røtger -Stenhugger/Murer 331b
Johansen, Søren -Skomagersvend 287a,287b
Johansen, Søren -Boghandler 69a
Johansen, Søren -Urmager 345a
Johansen, Søren Hansted -Skomagermester 288a
Johansen, Søren Hansted -Skomagersvend 287a
Johansen, Søren Madsen -Smed 183b,322b
Johansen, Søren Stilling -Saddelmager 267a
Jonsen, Thor -Murer 245b
Jordemoder, Johanne -Jordemoder 128a
Jostsen, Rasmus -Skomager 271a
Jude, Søren -Stodpasser/Skovridder 84b,309a
Juel, Christiern -Slotsfoged 317a
Juhl, Jens Emil -Købmand 234a
Justesen, Niels -Skomager 272b
Justesen, Søren Peter -Møller/Værtshush. 121b,251b
Juul, -Sølvpop 333a
Jøns, Fritz -Arrestforvarer 38b
Jørgensen, Anders Christian -Gæstgiver 121a
Jørgensen, Carl -Murer 248a
Jørgensen, Carl Rasmus -Skomagersvend 289a
Jørgensen, Carsten Evald -Smed 322b
Jørgensen, Christen -Capellan 72b
Jørgensen, Christian -Skovrider 309a
Jørgensen, Christian Ladegaard -Bestyrer 117b
Jørgensen, Erik -Bager 51a
Jørgensen, Erik -Købmand 227b
Jørgensen, Frederik Edvard -Smed 323a
Jørgensen, Hans -Degn 79b
Jørgensen, Jacob Strunge -Købmand 234a
Jørgensen, Jens -Skræddersvend 299a
Jørgensen, Jørgen -Købmand/Slagter 227a,313a
Jørgensen, Jørgen -Skomager 291a
Jørgensen, Jørgen Christian -Bestyrer 117b
Jørgensen, Laurs -Skræddersvend 301a
Jørgensen, Mads -Købmand 232a
Jørgensen, Minna Kristina -Bestyrer 117b
Jørgensen, Niels -Skræddersvend 299a
Jørgensen, Niels -Skræddersvend 299b
Jørgensen, Niels -Gæstgiver 106a,120a,122b
Jørgensen, Oluf Holger -Bogtrykker 69a
Jørgensen, Peder -Betjent/Købmand 57a,227a,340b
Jørgensen, Rasmus -Slagter 312a
Jørgensen, Rasmus -Slagter 313a
Jørgensen, Søren Christian -Bødker 64c
Jørgensen, Thomas -Slotsskriver 318a
Kabel, Ole -Væver 346b
Kabel, Simon Olesen -Væver 346b
Kalchslar, Peder -Kalkslager 177a
Kald, Rasmus -Brolægger 71a
Kallenberg, Johan Fr. Vilhelm -Bager 51a
Kallmeyer, Ernst Carl -Bager 51a
Kandelsdorf, P. -Bødker 64c
Kastrup, Harold -Møller/Maler 240b,251b
Kayser, Johan Frederik -Snedker 329b
Kindler, Frederik -Købmand 221a
Kiærulff, Peter -Consumptionsbetjent 341a
Kjærgaard, Johan Thomas - 232a
Kjærulf, Søren Andersen -Slotsskriver 319b
Kleinsmed, Christen -Kleinsmed 181b
Kleinsmed, Jørgen -Kleinsmed 182b
Kleinsmed, Ole -Kleinsmed 182b
Klinge, Frederick Christian -Fangevogter 90a
Klokker, Niels -Klokker/Skoleholder 185a
Knudsen, Carl Peter -Slagter 315b
Knudsen, Daniel -Møller 251b
Knudsen, Frants -Gæstgiver/Beværter 122b
Knudsen, Jens -Slagter/Vægter 315b,350b
Knudsen, Jørgen -Slagter 312a
Knudsen, Oluf -Capellan 72b
Knudsen, Søren -Politibetjent 256a
Kock, Anders -Kok 189b
Kock, Anne -Kok 189b
Kock, Jens Nielsen -Kok 189b
Kock, Niels Hansen -Kok 190a
Kock, Niels Jensen -Kok 189b
Kock, Søren Gregersen -Slagter/Kok 189b,312a
Koefoed, Henning Gynther -Apoteker 36a
Koefoed, Hans Pedersen -Købmand 205a
Kok, Las Rasmussen -Kok 189b
Kok, Niels -Kok 189b
Kok, Rasmus -Kok 189a
Kok, Søren -Kok 189a
Kokborg, Thomas Jensen Rasmussen
-Købmand/Farver 89a,235a
Koldt, Jens Jensen -Tømrer 327b
Kollerup, Niels -Kleinsmed 183b,21a
Kornmaaler, Jens -Kornmaaler 191a
Kragh, Jens Christian -Købmand 227b
Kragh, O. -Købmand 231b
Krarup, Christian Nielsen -Capellan 74a
Kristensen, Peder -Skræddersvend 302a
Krogh, Frands Otto Brehm -Gæstgiver 122a
Krogh, Peder Christensen -Stenhugger 331b
Kroll, Carl August Frederich -Blikkensla. 66b
Kruckow, F. -Bøssemager/Vejassistent 360a
Krumme, Johan Caspar -Skorstensfejer 311a
Krøger, Frederik Wilhelm -Guldsmed 103b
Kræmmer, Christen Nielsen -Kræmmer 194a
Kræmmer, Mads -Kræmmer 193b
Kræmmer, Søren -Kræmmer 193b
Krøger, Frederik Wilhelm -Guldsm./Toldb. 341a
Kurvemager, Claus -Kurvemager 198a
Kusk, Jens -Tolder 340b
Kyhl, Johan Ditlev -Fangevogter/Portner 90a,255a
Kynde, J. P. -Amtstuefuldmægtig 33b
Küster, Anders Taaning -Købmand 231b
Kældersvend, Søfren -Kældersvend 199a
Kørber, Frederik Johan -Skræddersvend 298b
Kørtgen, Chr. Martin Mathias -skrædder 301a
Kaack, Søren -Kok 190a
Kaae, Jacob Rasmus -Bager 51a
Kaae, Rasmus Pedersen -Gæstgiver/Bev. 106b,121a
Ladegaard, Søren Nielsen -Gæstgiver 120a
Langballe, Stephen -Amtstuefuldmægtig 33b
Langballe, Søren Christensen -Skomager 285a
Langermann, Johan Henrik -Købmand 216a
Lantzky, Julius Theodor -Vognmand 349a
Larsen, Anders -Kleinsmed 183b
Larsen, Andreas -Rebslager 258a
Larsen, Jacob -Skomagersvend 287b
Larsen, Lorentz -Skræddersvend 299a
Larsen, Peder -Gæstgiver/Murer/
Stenhugger 122a,248a,331b
Larsen, Carl Peter -Gæstgiver 111a
Larsen, Theodor Heinrich -Kleinsmed 183b
Larsen, Vilhelm -Markmand 243a
Lassen, Ifur -Grovsmed 320a
Lassen, Jens -Amtstuefuldmægtig 33a
Lassen, Lauritz Peter -Købmand 232b
Lassen, Lorentz -Skræddersvend 299b
Lassen, Thomas -Snedker 328a
Laue, Carl Hendrik -Skomagermester 285a
Laurberg, L. -Amtstuefuldmægtig 33b
Laurberg, Lauritz -Consumptionsforvalter 337b
Lauritsen, Niels -Tingskriver 342a
Lauritzen, Claus -Skorstensfejer 311a
Lauritzen, Hans -Amtsfuldmægtig 32b
Lauritzen, Jens -Kældersvend 199a
Lauritzen, Niels -Murer 244a
Lauritzen, Otto N. Rodenborg -Kanalgraver176a
Lauritzen, Søfren -Ladegårdsfoged 237a
Laursen, Espen -Gæstgiver 107b
Laursen, Jens -Karetmager 179b
Laursen, Jens -Murer 246a
Laursen, Jens Peter -Købmand 234b
Larsen, Niels -Snedker 325b
Laursen, Niels -Gæstgiver 106b,115b,120b
Laursen, Peder -Gæstgiver 115b
Laursen, Peter Sjerts -Skrædder 305a
Laursen, Seier -Skomager 282b
Laursen, Søren -Ridefoged 262b
Laursen, Søren -Gæstgiver 122b
Lautz, -Trompetèr 342b
Leegaard, Christen Poulsen -Købmand 205b
Leegaard, Knud -d.æ. -Købmand 204b
Leegaard, Knud Nielsen -d.y. -Købmand 205a
Leegaard, Niels Emanuel -Købmand 221b
Leegaard, Niels Knudsen -Købmand 201b
Leegaard, Poul Christensen -Amtstuefuldm. 33a
Lehmann, Johann Friedlieb -Gartner 96a
Leitz, Johan Christopher -Væver 347a
Leitz, Poul d.æ. -Fanesmed 90b
Leitz, Poul Poulsen d.y. -Skomager 278a
Lemme, Frantz Hendrick -Saddelmager 264b
Lemme, Hans Adam -Feltskjær 91b
Lemme, Johan Adam -Saddelmager 264b
Lemme, Johan Jacob -Saddelmager 264b
Lemos, Andreas Vilhelm de -Bogtrykker 69a
Leutholtz, Jochum Heinrich -Bager 50b,242b
Leutholz, Lauritz Frederik -Købmand 234a
Lieth, Frederik von der -Slotsskriver 319a
Lind, Laurs Nielsen -Rebslager 257a
Lind, Niels -Snedker 327b
Lind, Niels Christensen -Snedker 326a
Lind, Søren Hansen -Feldbereder 94b
Lindberg, Hans -Snedker 329a
Lindberg, Lauritz -Snedker 329a
Linde, Eskild Søgaard -Skomagermester 287b,288a
Linde, Hans Frederik -Skomagersvend 283a
Linde, Jens Mogensen -Gartner/Farver 87b,96a
Linde, Jørgen Jensen -Skomagersvend 283a
Linde, Jørgen Sander -Skomagermester 284a,283b
Linde, Rasmus -Skomagersvend 287b,288b
Lindholm, Peter -Høker 125b
Linaa, Hans Jensen -Skomagersvend 282a
Linaa, Søren Jensen -Skræddermester 299a
Loeman, Ole Pedersen -Skræddermester 301a
Loeman, Søren Sørensen -Skræddermester 299b
Loft, Søren Jensen -Markmand 243a
Lohmann, Niels Møller -Skomagermester 285b,287a
Lokdam, Jørgen Chr. Jørgensen -Gæstgiver 115a
Lorenzen, Morten -Handskemager 123b
Lorenzdatter, Marie -Huekone 126a
Loumand, Peder Olesen -Skræddersvend 302b,303a
Lucassen, Bertel -Fisker 92a
Ludvig, Jacob Herman -Skomagersvend 278b
Ludvigs, Anders G. Hans -Bager/Gæstg.51b,106b,110b
Lumberg, Peder -Guldsmed 102b
Lund, -Consumptionsbetjent 341a
Lund, Anders Sørensen -Skræddersvend 302a
Lund, Anton Marius -Slagter 315a
Lund, Christen Christensen
-Sygehusvært/Skrædder 301b,302b,333b
Lund, F.F. Friboe -Skomagersvend 287a
Lund, Hendrik Johansen -Skomagersvend 282b
Lund, Lorenz Christopher -Bager 51b
Lund, Peter Brøchner -Slagter 315a
Lundgreen, Søren Abrahamsen Magnussen
-Consumptionsbetjent 340b
Lundgaard, Andreas -Skomagersvend 287a
Lundgaard, Johan Christian -Maler 240a
Lyderichsen, Johan -Ridefoged 262b
Lykkeberg, Jacob Rosborg -Købmand 106b,233b
Lykkeberg, Jens Peter -Købmand 233b
Lyng, Lars A. -Postmester 357b
Lystrup, Jacob Olesen -Købmand 213a
Løber, Søffren Jensen -Løber 237b
Madsen, Anders -Slotsskriver 319b
Madsen, Godtfried -Arrestforvarer 38b
Madsen, Jens -Skrædder 297a
Madsen, Jens -Drejer/Købmand 83b,224a
Madsen, Jens Ernstsen -Købmand 231b
Madsen, Johan Peter -Saddelmager 265a
Madsen, Jørgen -Møller 251b
Madsen, Jørgen Christian -Snedker 329b
Madsen, Lauritz -Farver 86a
Madsen, Mikkel -Skomager 276b,277b
Madsen, Morten -Kornmaaler 191a
Madsen, Niels -Skoleholder 310a
Madsen, Niels -Skomagersvend 276b
Madsen, Niels -Skomagermester 277b
Madsen, Niels -Stenhugger 331b
Madsen, Niels -Pantelaaner 254b
Madsen, Niels Enevold -Købmand 234a
Madsen, Ole -Graver 97a
Madsen, Ole Nielsen -Klodsemager 184a
Madsen, Peder -Gæstgiver/Beværter 106b,121b
Madsen, Poul -Kleinsmed 182a
Madzdatter, Anne -Gæstgiver/Beværter 107a
Maler, Herman -Maler 239a
Maler, Jochum -Maler 239b
Marchusen, Niels -Feltskjær 91b
Marcussen, Hans -Gæstgiver/Beværter 109a
Marcussen, Johan Peter -Murer 248a
Marcussen, Niels -Tobaksspinder 336a
Mariager, Ammon Christian -Vejbetjent 360a
Mathiasen, Jens Andersen -Skomager 281a
Mathiesen, Frands -Slagter 315a
Mathiesen, Jens Andersen -Murer/Slagter 248b,313b
Mathiesen, Peter Hansen -Garver/Slagter 100b,313b
Mathiesen, Søren Andersen Jensen
-Skomager 284b,286a
Mathisen, Peder -Skræddersvend 300a
Matthiesen, Hans -Snedker 324a
Matzen, Jacob -Kromand 192a
Matzen, Jens -Slotsfoged 316a
Methmann, Fritz Ludvig Martin -Gæstgiver 118b
Meyer, Hendrich -Murer 245a
Meyer, Johan Martin -Trykker 342a
Michelsen, Carl -Gæstgiver/Beværter 112a
Michelsen, Christen -Gæstgiver/Beværter 120a
Michelsen, Jens -Købmand/Tømmerhandler 218a
Michelsen, Jesper -Smed 320a
Michelsen, Mads -Skomagermester 275b
Michaelsen, Michael -Hattemager 124b
Michelsen, Niels -Feltskjær 91a
Michelsen, Niels -Skomagermester 279b,280b
Michelsen, Niels -Slagter 314b
Michelsen, Niels -Skomagersvend 286b
Mikkelsen, Christen -Skræddersvend 300a
Mikkelsen, Jensine -Sygehusvært 333b
Mikkelsen, Ludvig Uch -Saddelmager 267a
Mikkelsen, Niels -Saddelmager 266b
Mikkelsen, Rasmus -Sygehusvært 333b
Mogensen, Bernt -Kleinsmed 181a
Mogensen, Laurs -Skomagersvend 280b
Mogensen, Svend -Slotsskriver 319a
Molbech, Lukas Bertelsen -Fisker 92a
Molbeck, Peder -Skomagermester 287b,289a
Molboe, Niels -Væver 346a
Moldrup, Niels Olesen -Regimentsskriver 260a
Monrad, Christian Ditlev -Politibetjent 256a
Mortensen, Anne -Gæstgiver/Beværter 112a
Mortensen, Christopher -Skomagersvend 278a
Mortensen, Frederik -Snedker 328a,329a
Mortensen, Jens -Skræddersvend 299a
Mortensen, Niels -Skomager/Bager 51b,287a,287b
Mulvad, B.R. -Amtstuefuldmægtig 33b
Munch, Niels -Amtstuefuldmægtig 34a
Munck, Jens Jensen -Avlsmand 43a
Munck, Rasmus Jensen -Avlsmand/Brændevin. 43a,63a
Murer, Hans -Murer 245b
Murermester, Thomas -Murer 244b
Murmand, Hans -Murer 245a
Murmand, Jens -Murer 244b
Murmand, Peder -Murer 244a
Murmand, Thor -Murer 244b
Murmester, Anders -Murer 246a
Muroi, Du -Sprogmester 333a
Møller, Christen Larsen -Glarmester 99b
Møller, Christen Peter Madsen -Skrædder 306a
Møller, Erich Jensen -Købmand 213b
Møller, Erich Sørensen -Kleinsmed 183a
Møller, Erik -Gæstgiver/Beværter 107b
Møller, Frederik -Snedker/Vejinspektør 328b,359b
Møller, Hans Frederik Waldemar -Købmand 233a
Møller, Hans Peter -Skræddermester 304b
Møller, Hans Theodor -Skræddersvend 305a
Møller. J.E. -Købmand 213a
Møller, Jacob Jensen -Skræddersvend 302b
Møller, Jens -Møller 250a
Møller, Johannes -Skræddermester 304a+b,306b,333b
Møller, Jørgen Christian -Møllebygger 249b,328b
Møller, Jørgen Seidelin Pallesen -Rektor 261a
Møller, Knud -Gjørtler/Bedemand 55b,101a
Møller, Knud -Skovfoged 308b
Møller, Martin Valdemar -Skipper 310b
Møller, Niels -Møller 250a
Møller, Niels Andersen -Skomagermester 281a
Møller, Niels Hütfeld -Købmand 226a
Møller, Niels Pedersen -Købmand 213a
Møller, Ole -Kræmmer/Købmand 197b,214a
Møller, Peter Frederiksen -Skræddersvend 305a
Møller, Peter Kjær -Amtstuefuldmægtig 34a
Møller, Signe -Jordemoder 128a
Møller, Sv. Palle -Amtstuefuldmægtig 32b
Møller, Søren -Møller 250b
Møller, Valdemar -Købmand 233b
Mølmand, Rasmus -Møller 250b
Mønster, Christian -Oberførster/Skovrid. 253a,309a
Mønster, Niels Christian -Skrædder 300b
Mørch, Jens Peter -Skomagermester 284a
Mørck, Mathias -Farver 86b
Nellemann, Peder Berg -Slagter 314b
Nicolajsen, Frederik -Skomagermester 276a
Nicolajsen, Jens Kjeld -Bødker 64d
Nicolajsen, Johan Jacob -Handskemager 123a+b
Nicolajsen, Niels August -Bødker 64d
Nicolaysen, Niels -Snedker 325a
Nielsdatter, Ane Kirstine -Jordemoder 128a
Nielsen, Albert Emil -Læge 238b
Nielsen, Albrecht -Ølbrygger/ØlTapper 351a
Nielsen, Anders -Murer 247b
Nielsen, Andreas Ricther -Slagter 314a
Nielsen, Bernt -Avlsmand/Beværter 39b,107b
Nielsen, Carl Johansen -Gæstgiver/Øltap. 119a,352a
Nielsen, Chr. -Saddelmager 265a
Nielsen, Christen -Skovridder 309a
Nielsen, Christen -Kleinsmed 181b
Nielsen, Christen -Snedker 327a
Nielsen, Christen -Portner 255a
Nielsen, Christian Adolph -Maltgører 242a
Nielsen, Christopher -Avlsmand 39b
Nielsen, Esehe -Købmand 202a
Nielsen, F. I. -Stadsmusikant 334a
Nielsen, Frederik -Maler 241b
Nielsen, Hans -Smed 320a
Nielsen, Hans Chr. Martinus -Slagter 314a
Nielsen, Hans Peter -Gæstgiv./Øltap.106b,121a,351b
Nielsen, Isach -Knapmager 186a
Nielsen, Jacob -Trommeslager 334b
Nielsen, Jacob -Bager/Værtshusholder 51b,121a
Nielsen, Jens -Kleinsmed 181a
Nielsen, Jens -Bager 46a
Nielsen, Jens -Skomager 271b
Nielsen, Jens -Fangevogter 90a
Nielsen, Jens -Snedker 325b
Nielsen, Jens -Portner 255a
Nielsen, Jens -Skræddersvend 298b
Nielsen, Jens -Skomagersvend 278b
Nielsen, Jens -Vægter 350b
Nielsen, Jens -Gæstgiver/Beværter 106b,121b
Nielsen, Jens -Væver/Marskandiser 347b,242b
Nielsen, Jens Carl -Købmand 234a
Nielsen, Jens Jørgen -Murer 247b
Nielsen, Jens Peter -Urmager 345a
Nielsen, Johan Jacob -Gæstgiver/beværter 106b,121a
Nielsen, Johannes Christian -Gæstgiver 121b
Nielsen, Jørgen -Avlsmand 41b
Nielsen, Jørgen Peter -Gæstgiver/Bevært. 106a,122a
Nielsen, Jørgen Peter -Gæstgiver/Bevært. 122b
Nielsen, Kjeld -Skræddersvend 299a
Nielsen, Knud -Skræddermester 300a
Nielsen, Lars Peter -Murer 248a
Nielsen, Laurits -Slotsskriver 318a
Nielsen, Mads -Gæstgiver/Beværter 120b
Nielsen, Matz -Snedker 324a
Nielsen, Michael -Vægter 350b
Nielsen, Mikkel -Rebslager 259a
Nielsen, N.P. -Kleinsmed/Lygtetænder 183b
Nielsen, Niels -Snedker 325a
Nielsen, Niels -Portner 255a
Nielsen, Niels -Skræddersvend 304b
Nielsen, Niels Chr. -Vognmand 349a
Nielsen, Niels Christian -Købmand/Gæstg. 232a,120b
Nielsen, Niels Jørgen Peter
-Maler/Glarmester/Detailhandler 241b
Nielsen, Niels Peter -Gæstgiver/Bevært. 112a
Nielsen, Niels Peter -Købmand/Detailh. 233b
Nielsen, Niels S. -Drejer 84a
Nielsen, Ole -Detailhandler/Købmand 233b
Nielsen, Peder -Glarmester 98a
Nielsen, Peder -Snedker 324b
Nielsen, Peder -Skomager 271b
Nielsen, Peder -Væver 346a
Nielsen, Peter -Murer 247b
Nielsen, Rasmus -Væver 346a
Nielsen, Rasmus -Murer 244b
Nielsen, Rasmus -Tømrer 330b
Nielsen, S. -Graver 97a
Nielsen, Salomon -Murer 249a
Nielsen, Sophus Peter Frederik -Købmand 232a
Nielsen, Stephan -Smed 320b
Nielsen, Søren -Skræddermester 300a
Nielsen, Søren -d.y. -Murer 246b
Nielsen, Søren -d.æ. -Murer 246b
Nimb, Peder -Møller 250b
Nissen, Chr. -Fotograf 92b
Nitschky, Andreas Frederik Vilhelm
-Skomagersvend 289a,290b
Nitschky, Frederik August -Murer 248a,249a
Nitschky, Johan Mathias Heinrich
-Glarmester 99a
Nobel, Nicolaj Christian -Consumptionsb. 341a
Null, Urban -Kromand 192a
Nutzhorn, Johan Frederik Levin von
-Amtstuefuldmægtig/Købmand/Møller 33b,222a,253b
Nutzhorn, Svend Erik -Købmand 224a
Nyholm, Carl Cilius -Apoteker 37a,106a
Nørup, Berthel -Avlsmand 43b
Obel, Andreas Peter -Skomager 290a
Offersen, Chr. -Bogtrykker 68b
Olesen, Jens -Murer 246a
Olesen, Morten -Skomager/Gæstgiver 119b,122b,287a
Olesen, Niels Peter -Feldbereder 94b
Olesen, Peder -Skomager 273a
Olesen, Peder -Skomagermester 283a
Olesen, Rasmus -Skræddersvend 299b
Olesen, Søren -Brøndgraver 70a
Olesen, Søren -Tømrer 330a
Olsen, Carl -Bogbinder/Papirhandler 68a
Olsen, Carl Christian -Postmester 356b
Olsen, Frederik -Skrædder 305b
Olsen, Hans Peder -Saddelmager 266b
Olsen, Jens -Købmand 106b,220a
Olsen, Jens Severin -Skomagermester 288a,291a
Olsen, Olaf Andreas -Snedker 331a
Olsen, Peder -Bager 51b
Olsen, Peder -Skovfoged 308b
Olsen, Peter Ludvig -Gæstgiver 118b
Olstrup, Jørgen -Betjent 57a
Olufsen, Jon -Skrædder 295a
Olufsen, Kresten -Skomagersvend 289a
Olufsen, Niels -Murer 245a
Overby, Jens Jørgen Engerslev -Væver 347b
Overby, Jørgen Hansen Saaby -Købmand 224b
Overby, Niels Christian -Snedker 328a
Overby, Ove Henrik -Købmand 236a
Overgaard, Jens Andersen -Snedker 330a
Overgaard, Jens Sørensen Petersen -Købm. 234b
Overgaard, Søren Rasmus Pedersen -Snedk. 330b
Ovesen, Christen -Avlsmand 42b
Ovesen, Christen -Brændevinsb./Ølbrygger 351a
Pagh, Napoleon -Købmand 232a
Paikjær, Jens Nielsen -Gæstgiver 120b
Pallesen, Christen Pedersen -Skomager 275a
Pallesen, Hans -Skomager 272a
Pallesen, J.C. -Skomager 284b
Pallesen. Jens Christensen -Skomager 276b
Pallesen, Jørgen Jensen -Skomager 277b
Pallesen, Peder -Skomager 272a
Pallesen, Peder Baltzer Wibers -Skomager 284b,285b
Pallesen, Peder Christensen -Skomager 276b,277a
Pallesen, Peter Nissen Schmidt -Slagter 314b
Pandrup, Rasmus Jensen -Gæstgiver 121b
Pedersdatter, Johanne -Gæstgiver 122a
Pedersen, Adrian -Skomagermester 276b
Pedersen, Anders -skrædder 305b
Pedersen, Andreas -Capellan 72b
Pedersen, Anthon -Gæstgiver/Øltapper 122a,352a
Pedersen, Anthon -Murer 249a
Pedersen, Berthel -Maltgører 242a
Pedersen, Christen -Slagter 312a
Pedersen, Christen -Handskemager 123b
Pedersen, Christen -Skomagersvend 278a
Pedersen, Christian -Hattemager 124b
Pedersen, Christopher -Tingskriver 342a
Pedersen, Christopher -Hattemager 124b
Pedersen, Claus -
Avlsmand/Købmand/Karetmager 39a,179a,215b,348b
Pedersen, Didrik -Skomager/Beværter 119b,278b,279b
Pedersen, Frederik Carl Emil -Købmand 106b,233a
Pedersen, Frederik Ludvig -Skrædder 300b
Pedersen, Friederick -Skræddersvend 301b
Pedersen, Gunder -Consumptionsbetjent 340b
Pedersen, Hans -Brændevinsbrænder 63b
Pedersen, Jens -Skomager 273a
Pedersen, Jens -Smed/Brændevinsbrænder 63a,320a
Pedersen, Jens -Skomagersvend 277b
Pedersen, Jens Chr. -Drejer 83a
Pedersen, Jens Kristian -Urmager/Gulds. 344b
Pedersen, Johannes -Gæstgiver/Beværter 120b
Pedersen, Johannes -Marskandiser 242b
Pedersen, Julius Martin -Arrestforvarer 38b
Pedersen, Jørgen -Maler 239b
Pedersen, Jørgen -Slotsfoged 317a
Pedersen, Jørgen -Birkedommer 58b
Pedersen, Lars -Skomagersvend 283b
Pedersen, Lauritz -Tømrer 325a
Pedersen, Laurs -Vognmand/Værtshusholder 120b,349b
Pedersen, Mads -Rebslager 257b
Pedersen, Marius -Gæstgiver/Beværter 121a
Pedersen, Mathis -Kleinsmed 181a
Pedersen, Niels -Brændevinsbrænder 63b
Pedersen, Niels -Børstenbinder 70a,120b
Pedersen, Niels -Væver 347b
Pedersen, Olluf -Skomager 271b
Pedersen, Peder -Ridefoged 262b
Pedersen, Peder -Karetmager 179b
Pedersen, Rasmus -Kalkslager 177a
Pedersen, Rasmus -Handskemager 123b
Pedersen, Rasmus -Skomagersvend 281b
Pedersen, Rasmus -Vognmand 349a
Pedersen, Rasmus -d.y. -Murer 245b
Pedersen, Rasmus -d.æ. -Murer 245a
Pedersen, Rasmus Møller -Slagter 315a
Pedersen, Steen -Bøssemager 65a
Pedersen, Søren -saddelmager 265a
Pedersen, Søren -Rebslager 257b
Pedersen, Søren -Skomagersvend 288a
Pedersen, Søren -Saddelmager 266a
Pedersen, Søren -Købmand 235a
Pedersen, Søren -Skomager 290a
Pedersen, Søren Christian -Skrædder 306a
Petersen, Andreas -Glarmester 99b
Petersen, Andreas -Skomagermester 288b
Petersen, Andreas Frederik Dittmar
-Gæstgiver/Beværter/Købmand 106a,117b,230a
Petersen, Casper Aurelius -Skomager 288a
Petersen, Christian Wilhelm -Hattemager/
Consumptionbetjent 341a
Petersen, Christopher Peter -Rebslager 258a
Petersen, David Seidelin -Skomager 289a,290a
Petersen, Emilie Frederikke -Slagter 315b
Petersen, Georg Valdemar -Købmand 236a
Petersen, Hans -Hyrde 126a
Petersen, Hans Hendrik -Skomagermester 279a
Petersen, Inger Thomine Cathrine
-Modehandlerinde 243b
Petersen, Jens Landsen -Gæstgiver 122a
Petersen, Jeppe Peter -Snedker 330b
Petersen, Johan Frederik Schriver
-Skrædder 306a
Petersen, Jürgen -Slotsfoged 317a
Petersen, K.M. Juul -Købmand 231a
Petersen, Lars Peter -Skomagermester 284a
Petersen, Laurits -Politibetjent 256a
Petersen, Ludvig -Barber 53b
Petersen, Niels Johannes Brunschvig
-Barber/Cigarhandler 54b
Petersen, P. -Fotograf 92b
Petersen, Peter -Saddelmager 265a
Petersen, Peter -Gartner 96a
Petersen, Peter -Slagter 314a
Petersen, Peter -Consumptionsbetjent 341a
Petersen, Peter Gregers -Murer 248b
Petersen, Rudolph Peter -Købmand 234a,235b
Petersen, Søren -Bager 51a
Petersen, Søren -Rebslager 257b
Petersen, Søren -Vognmand 349a
Pfahl, Hieronimus -Slotsfoged/Fiskemester 92a,316b
Philip, Isaach Jacob -Købmand 213a
Piil, Rudolf Frederik -Slagter 314b
Portner, Friedrick -Portner 255a
Poulsen, Gottfred -Møller 250b
Poulsen, Hans -Skomagersvend 280a
Poulsen, Jørgen -Købmand 106a,229b
Poulsen, Niels -Bager 52a
Poulsen, Søren -Degn 79b
Poulsen, Thomas -Væver 347a
Poulsen, Tord -Ladegaardsfoged 237a
Povelsen, Rasmus -Skomager 273a
Pultz, Friedrick von -Oberførster 253a
Quie, Christen Jørgen -Skræddersvend 304b
Quie, Sophus -Købmand 234b
Quist, Andreas Svane -Skræddermester 304a
Quist, Christian Rudolph -Murer 247a
Quist, Jens Peter -Murer 247a
Quist, Jens Svane -Murer 246b
Quist, Peder Svane -Murer 247a
Rabbe, Jochum -Skrædder 296a
Randers, Thomas -Skomagermester 281a,286a
Randløv, Rasmus -Vognmand 349a
Rands, Johan Jochum -Gæstgiver/Beværter 121b
Rasmussen, Anders -Ølbrygger 351b
Rasmussen, Anders -Leger 238a
Rasmussen, Anders -Hattemager 124a
Rasmussen, Christian -Vognmand 349a
Rasmussen, Christian Frederik Semler
-Avlsmand 43a
Rasmussen, Christopher -Avlsmand/Vognmand 40a
Rasmussen, Christopher -Skræddermester 299a
Rasmussen, Claus Peter -Købmand 229b
Rasmussen, Conrad Holm -Købmand 224a
Rasmussen, Frands -Klodsemager 184a
Rasmussen, Hans -Skræddersvend 302a
Rasmussen, Hans Jørgen -Købmand 106b,229b
Rasmussen, Hans Peter -Købmand 228a
Rasmussen, Hans Peter -Købmand/Gæstgiver 120a,229b
Rasmussen, Hans Peter Valdemar -Snedker 331a
Rasmussen, Jens -Parykmager 254b
Rasmussen, Jens -Skomagersvend 276b
Rasmussen, Jens -Skræddersvend 299a
Rasmussen, Jesper -Skomager 274a
Rasmussen, Laurs -Købmand 213a
Rasmussen, Mikkel -Snedker 324b
Rasmussen, Nicolaj -Maler 241a
Rasmussen, Niels -Murer 244b
Rasmussen, Niels -Kræmmer 194a
Rasmussen, Niels -Skrædder 295a
Rasmussen, Niels -Stadsmusikant 334a
Rasmussen, Niels -Skomager 272a
Rasmussen, Niels -Hyrde 126a
Rasmussen, Niels -Saddelmager 266b
Rasmussen, Niels -Gæstgiver/Beværter 112b
Rasmussen, Peder -Murer 245a
Rasmussen, Peder -Stadsmusikant 334a
Rasmussen, Peder Christian -Snedker 330b
Rasmussen, Peter -Maler 241a
Rasmussen, Peter Rasmus -Skovfoged 308b
Rasmussen, Rasmus -Skomagersvend 285a
Rasmussen, Rasmus -Maler 241a
Rasmussen, Rasmus -Skovfoged/Væver 308b,347b
Rasmussen, Rasmus Peter -Skomagermester 282b
Rasmussen, Simon -Degn 79a
Rasmussen, Søren -Skomagersvend 278b
Rasmussen, Søren -Blikkenslager 66a
Rasmussen, Thor -Skomagermester 281b
Rasmussen, Thøger -Gæstgiver/Beværter 106a,120b
Rasmussen, Trine -Jordemoder 128a
Ravn, Wulf Iversen -Ridefoged 262a
Rebslager, Haick -Rebslager 257a
Rebslar, Michel -Rebslager 257a
Rebslaaer, Frederich -Rebslager 257a
Regenburg, Carl -Læge 238b
Regner, Vilhelm -Tømrer 331a
Reimers, Heinrich Ferdinand -Købmand 232a
Reppien, Johannes Joachim -Guldsmed 104a,344b
Reppien, Otto -Guldsmed 104a
Riber, Peder -Øltapper 351b
Richter, Carl Albrecht Leberecht Constantin
-Garver 100b
Riedel, Johan Friederic -Saddelmager 265a
Riis, Christen -Skomagermester 285b,287a
Riis, Chr. Jensen -Skrædder/Sygehusvært 301b,333b
Riis, Jens Chr. -Skomagermester 284a,285b
Riis, Jens Christian -Skræddermester 303b
Riis, Mads -Skræddermester 304a
Riis, Ole -Skræddersvend 303b
Riis, Peter Anker Christensen -Fotograf 92b
Rindom, -Købmand 228b
Ringer, Mads -Ringer 263a
Ringer, Niels -Ringer 263a
Ringtved, Niels Mikkelsen -Møller 251b
Ris, Hans Nicolai -Apotheker 36a
Ritter, Johan Herman -Oberførster 253a
Roe, Jørgen Baltzer -Feldbereder 94b
Roetche, Christopher Gebhard -Slagter 312b
Rohde, Martinus Pedersen -Kleinsmed 183a
Rommel, -Trompetér 342b
Rosenberg, Gottfried -Vejinspektør 359a
Rosenstand, Theodor Aseanius -Maler 240b
Rothe, August -Dugmager 84b
Ry, Christen Ry -Skomager 270b
Rützon, Peder Christensen -Capellan 73b
Røgen, Niels Carl -Købmand 234a
Røgen, Peter Nielsen -Postbud 358b
Røgind, Jens -Skræddermester 301a
Røhl, Frederik Henrich Herman -Nagelsmed 252a
Røhr, Peder Pedersen, Karetmager 179a
Rønning, Niels Pedersen -Capellan 73a
Rønning, Peder Nielsen -Rektor 260b
Rørstrøm, Carl Vilhelm -Købmand 231b
Røssel, Abraham Baltazar -Slotsfoged 317a
Raali, Knud -Kromand 192b
Saddelmager, Peiter -Saddelmager 264a
Sadelmager, Jochum -Saddelmager 264a
Salling, Christian Frederik Vilhelm
-Købmand 106a,228a
Salling, Viktor Immanuel -Købmand 228a
Sandberg, Christopher Severin -Købmand 228a
Sass, Simon Thomsen -Købmand 106b,230b
Sattrup, -Consumptionsbetjent 341a
Sauer, Christian -Parykmager 254a
Sax, Johan Christian Anker -Købmand 231b
Saxe, Knud -Amtstuefuldmægtig 33a
Saxild, P. Lagesen -Consumptionsbetjent 337a
Schack, Peder Tilgaard -Købmand 106b,235b
Schade, Adam -Bedemand 55b
Schanderup, Anders Pedersen -Guldsmed 102b
Schandorff, Christian -Capellan 73b
Schandorff, Christian -Postmester 355b
Schandorff, Peder -Murer 246a
Schartzvaldt, Johan Godfrid -Feltskær 91a
Schau, Ernst Ferdinand Gustav -Amtmand 31b
Schibler, Johan Peter -Guldsmed 103a
Schibler, Jørgen Frederik Wilhelm
-Købmand 226b
Schibler, W. -Amtstuefuldmægtig 34a
Schiollelef, Jens Christensen -skrædder 299a
Schiørring, Hermann -Handskemager 123b
Schiøtz, Andreas Lauritzen -Rebslager 258a
Schjøth, Jørgen Broder -Farver 88a
Schmidt, Anders -Consumptionsbetjent 337b
Schmidt, Carl Adolph -Købmand 232a
Schmidt, Christine Regine -Jordemoder 128a
Schmidt, Frederik Stabel -Købmand 235b
Schmidt, Peter Nissen -Skomagermester 282a
Schnell, Thomas Peter -d.y. -Saddelmager 266b
Schnell, Thomas Peter -d.æ. -Saddelmager 266a
Schomager, Hans -Skomager 271a
Schomager, Knud -Skomager 271a
Schomager, Peder -Skomager 270b
Schomager, Thomas -Skomager 273a
Schou, Anders Jensen-Postmester/Skomager 279a,356b
Schou, Jens -Postmester 356b
Schou, Jens Hansen -Skomager 274b
Schou, Niels Jensen -Skomager/Ringer/Bedemand
55b,263a,277a
Schou, Niels Laursen -Snedker 327b
Schow, Jens -Skomagermester 276a
Schredder, Bertel -Skrædder 294b
Schredder, Peder Andersen -Skrædder 294b
Schreder, Anders -Skrædder 294a
Schreder, Christen -Skrædder 294b
Schreder, Christen Pedersen -Skrædder 294b
Schreder, Jacop -Skrædder 294b
Schreder, Mads -Skrædder 294b
Schreder, Niels Nielsen -Skrædder 294b
Schreder, Olle -Skrædder 294b
Schreder, Peder Schou -Skrædder 294b
Schredersvend, Rasmus -Skrædder 294b
Schubert, Frederik Wilhelm -Consumptionsbetjent
340b
Schubert, Hans Frederik -Farver/Gæstgiver 88b,122b
Schubert, Simon Jes -Skomagermester 282b
Schultz, Carl -Gæstgiver/Beværter 115b
Schultz, Johannes -Skomager/Avlsmand 39b,280b
Schuster, Claus -Skomager 271a
Schwartz, Frederik Carl -Skomager 289a,290a
Schwartz, Peter -Stenhugger 331b
Schytte, Jens Christian -Glarmester 99b
Schønfeldt, Johan Gottlieb -Kirurg 75b
Schøtte, Hans -Skytte 292a
Segemand, Peder -Slotsfoged 316a
Seibt, Conrad -Feltskjær 91a
Seidelin, David -Apotheker 35a
Seidelin, Jørgen Hansen -Capellan 73a
Seidelin, Nicol Jørgensen -Capellan 72b
Semler, Johan Ludvig -Snedker 330a
Siersted, Niels -Kirurg 75b
Siim, Peder Sørensen -Betjent/Træskomand/Graver
53a,97a+b,343b
Sillemann, Eiler -Hører 127a
Simonsen, August -Slagter 314a
Simonsen, Jacob -Kældersvend 199a
Simonsen, Rasmus -Gæstgiver/Beværter 108a,122b
Simonsen, Rasmus -Slagter 314a
Sinden, Carsten von -Ridefoged 262a
Siversen, Ejler -Urmager 344a
Sivertsen, Peter -Blikkenslager 66b
Skabelund, Peder -Urmager 344b
Skolemester, Jørgen -Degn 80a
Skomager, Claus -Skomager 273b
Skovfoged, Søren -Skovfoged 308a
Skovgaard, Anton -Amtstuefuldmægtig 34a
Skovgaard, Carl Chr. Marius -Købmand 232b
Skovgaard, Claus Henrik Dwenger -Snedker 330b
Skovgaard, Jacob Newton -Købmand 232b
Skovgaard, Sophus Emil -Købmand 218a
Skovgaard, Thorvald -Købmand 218b
Skriver, Peder -Slotsskriver 319b
Skrædder, Jens Christensen -Graver 97a
Skræder, Willum -Skrædder 296a
Skytte, Seffren Christensen -Skytte 292a
Sletting, Jacob -Consumptionsforvalter 338b
Slot, Christen Christensen -Vægter 350a
Smed, Andreas -Smed 320a
Smed, Jørgen -Smed 320a,320b
Smed, Melchior -Kromand 192b
Smed, Ole -Smed 320a
Smed, Poul -Smed 320b
Smith, Michel Olesen -Skræddersvend 301a
Smith, Christian Severin -Købmand 227b
Smith, Peder -Møller 251b
Snedickers, Anna 325a
Snedickers, Johan -Snedker 325a
Snedickers, Margrethe 325a
Snedker, Christen -Snedker 325a
Snedker, Hendrick -Snedker 325a
Snedker, Herman -Snedker 324b
Snedker, Johan -Snedker 325a,326b
Snedker, Michel -Snedker 325b
Snedker, Niels -Snedker 325a
Snedker, Thomas -Snedker 325a
Snell, Johannes Hansen -Birkedommer 58a
Solgaard, Rasmus Rasmussen -brændevinsbrænder/
Købmand 63a,223b
Solberg, Morten Jensen -Skomagersvend 282b
Sommer, -Ridefoged 262b
Sommer, Hans Jensen -Consumptionsbetjent 340b
Sommer, Knud -Skræddersvend 300b
Sommer, Th. Hjorth -Avlsmand 39a
Sortrup, -Farver 87a
Spar, Søren Hendriksen -Skomager/Vægter 283a,284a
Split, Henrik -Slotsfoged 316b,317a
Stausgaard, Niels Peter -Købmand 236a
Steffensen, Steffen -Møller 251b
Stern, Hermann -Købmand 202b
Stilling, Jens Christensen -Gæstgiver/
Snedker/Consumptionsbetjent 107b,236a,340b
Stilling, Jens Sørensen -Skoleholder 310a
Stilling, Peder Dithmar -Bager 47b
Storm, Christian -Consumptionsbetjent 337b
Storm, Peder Andersen -Capellan 73a
Strand, Nicolai Christian -Skomager 285a
Strunge, Kristen Sørensen -Skrædder 306a
Stub, Carl Ambrosius -Apotheker 37b
Staal, Jacob -Fisker 92a
Svantemann, Johannes Helmuth -Kobbersmed 188b
Svendsen, Anders -senior -Gæstgiver 112b
Svendsen, Anders -junior -Købmand 235a
Svensk, Peder -Kok 189a
Søegaard, Eskild -Købmand 223a
Søegaard, Knud -Købmand/Møller 223b,253b
Søegaard, Rasmus Jensen -Købmand 222b
Søeholm, David Olesen -Skræddersvend 298a
Søeholm, Ole -Kleinsmed 182b
Søfrensen, Jørgen -Glarmester 98a
Søndergaard, Peter Petersen, -Skomager 286b
Sørensen, -Guldsmed 103a
Sørensen, Adser -Slotsskriver 318b
Sørensen, Anders -Skræddermester 302a
Sørensen, Andreas -Postkontrahent 358b
Sørensen, Andreas Johannes-Tømmerhandler 343a
Sørensen, Børge -Urmager/Sygehusvært 333b,344a
Sørensen, Carl -Møller 251b
Sørensen, Charles -Gæstgiver/Beværter 116b
Sørensen, Chr. M. -Blikkenslager 66b
Sørensen, Chresten -Skomagersvend 289a
Sørensen, Christen -Ridefoged 262a
Sørensen, Frands -Skræddersvend 304b
Sørensen, Hans -Skræddersvend 304b
Sørensen, Herman Georg Louis -Læge 238b
Sørensen, Jens -Snedker 330a
Sørensen, Jens Christian Peter-Møllebyg. 249b
Sørensen, Jens Theodor -Købmand 231a
Sørensen, Johannes -Murer 246b
Sørensen, Just -Købmand/Gæstgiver 120a,232b
Sørensen, Michel -Skræddersvend 298a
Sørensen, Mikkel -Murersvend/Pantelåner/
Gæstgiver og Beværter 120a,254b
Sørensen, Morten -Skovridder 309a
Sørensen, Morten -Skovfoged 308a
Sørensen, Niels -Skrædder 297a
Sørensen, Otto -Gæstgiver/Beværter 107a
Sørensen, Peder -Saddelmager 266a
Sørensen, Peder -Møller 251b
Sørensen, Peter -Bager 51a
Sørensen, Peter -Skomager 290b
Sørensen, Poul -Degn 80a
Sørensen, Rasmus -Skomager 272b
Sørensen, Rasmus -Tobaksspinder 336a
Sørensen, Sofus -Vognmand 349b
Sørensen, Sophus -Købmand 219a,234b
Sørensen, Søren -Gæstgiver/Beværter 106b,121a
Sørensen, Søren -Drejer 84a
Sørensen, Søren -saddelmager/Bandagist 267a
Sørensen, Søren Laursen -Gæstgiver 117a
Sørensen, Søren Peter Martin -Bager 52a
Teglbrænder, Jørgen -Teglbrænder 335a
Teilman, Asta -Fotograf 92b
Terndrup, Jens -Toldfolk 341a
Terp, Balthazar Jensen -Bager 48a
Terp, Rasmus -Bager 49a
Teutzer, Johan -Ulvejæger 343b
Them, Hans Peter -Glarmester 98b
Them, Peter Petersen -Skomagersvend 283a
Therkildsen, Jens -Amtstuefuldmægtig 33a
Therssous, Hans -Smed 321a
Thessen, -Jordemoder 128a
Thessen, Carl Justus -Guldsmed 103a
Thiesson, Laurits Christian Fre.-Købmand 235b
Thiil, Johan Chr. -Feltskjær 91a
Thisted, Frederik Sørensen -Karetmager 180a
Thomasen, Christen -Snedker 328a
Thomassen, Christen -Købmand 217a
Thomassen, Hans Christian -Gæstgiver 112a
Thomsen, Jens -Postmester 357a
Thomsen, Johan -Pottehandler 256b
Thomsen, Jørgen -Tømmermester 331a
Thomsen, Knud -Ladegaardsfoged 237a
Thomsen, Lars -Købmand/Drejer 83a,217a
Thomsen, Niels Johan -Murer/Købmand 235b,248b
Thomsen, Peder -Købmand/Drejer 82b,216b
Thomsen, Rasmus -Købmand 217b
Thomsen, Søren -Portner 255a
Thomsen, Thomas -Bager 50b
Thomsen, Thomas -Købmand 216b
Thone, Johannes -Købmand 214a
Thorning, Andreas Peter -Farver 88a
Thorsen, Niels -Murer 245b
Thorsen, Niels Henrik -Amtstuefuldmægtig 34a
Thorsen, Rasmus -Skomagermester 285b,286b
Thorup, Maren Wognsdatter -Kræmmer 195a
Thoustrup, Anders Knudsen -Capellan 73a
Thrane, Anders Thomsen -Farver 87b
Thrane, Søren Nielsen -Gjørtler 101a
Thyboe, Christen Madsen -Skomagersvend 282b
Thyboe, Jens Erik Madsen -Drejer/Købmand/Markmand
83b,224a
Thyboe, Mads Christensen -Gæstgiver 39b,40a,114a
Thyboe, Therkel Hansen -Karetmager 179b,348b
Thaanum, Hans Conrad -Mejeriforpagter 243b
Tim, Christopher -Skrædder 295a
Tinapel -Feltskjær 91a
Tinning, Ernst Thomsen -Skomager/Vægter 287a,287b
,350b
Tinning, Jens -Skomager 291a
Tinning, Niels Peter Rasmussen -Skomager 288b
Tinning, Rasmus Pedersen -Skomagermester 282b
Todberg, Peter Nicolaj -Maler 239b
Tolstrup, Hans Jørgen -Snedker/Gæstgiver 330b,120a
Tolstrup, Ulrich Chr. -Byskriver 60b
Tonisen, Tonis -Hyrde 126a
Torrild, Niels -Snedker 327a
Toustrup, Anders Knudsen -Capellan 72a
Troelsen, Laurs -Hyrde 126a
Trompetér, Casper -Kromand 192a
True, Christian -Brændevinsbrænder 63b
Tysk, Hans Pedersen -Kleinsmed 182a
Tømmermand, Laurs -Tømrer 325a
Tømmermand, Rasmus -Tømrer 325a
Tømmermand, Søffren -Tømrer 324a
Taaning, Iver Mortensen -Skræddermester 302b
Taaning, Jens Mortensen -Avlsmand 41b
Taaning, Morten -Avlsmand/Smed 41b,322b
Taanum, Peter Abel -Hestehandler 125a
Uch, Christian Ludvig -Consumptionsbetjent 338a
Uch, Christian Ludvig -Saddelmager 267a
Uch, Johan Wilhelm -Slagter/Købmand 313a
Urtegaardsmand, Jacob -Gartner 95a
Ussing, Thorvald -Bogbinder 67b,69b
Ustrup, Jens -Gæstgiver 110a
Ustrup, Jens Nielsen -Gæstgiver 108a
Ustrup, Niels Jensen -Kræmmer 196a
Ustrup, Peder Jensen -Avlsmand/Brændevin. 41a
Vegter, Iffuer -Vægter 350a
Vendt, Jens Chr. -Skomagersvend 288b
Verkhahn, Jakob -Købmand 201a
Vilhelm, Johan Henrich -Skorstensfejer 311a
Villadsen, Jens -Rørmester 263b
Voetmann, Christian -Skomagermester 288a
Vognsen, Jens -Slotsskriver 319b
Voss, Johan Heinrich Friederich -Gæstgi. 120a
Vægter, Rasmus -Vægter 350a
Vægter, Rasmus (gamle) -Vægter 350b
Vægter, Rasmus (unge) -Vægter 350b
Vægter, Søren -Vægter 350a
Wagner, Samuel Christian -Skovfoged 308a
Walberg, Christian Julius -Sygehusvært 333b
Waltersen, Lut -Skovrider 309a
Wass, Jens -Slagter 313a
Wass, Johan Georg -Slagter 313a
Wedel, Jacob Jensen -Ridefoged 262b
Wegener, Hans Peter -Farver 88b
Wegner, Knud -Capellan 72b
Weile, Christen Nielsen -Skomager 277b,278a
Weile, Holger Nielsen -Skomagersvend 277b
Weile, I. -Amtstuefuldmægtig 33b
Weile, Johan Christian -Købmand/Consump. 215b,341a
Weile, Niels -Skomagermester 276b
Weinhof, Jacob H. -Bedemand 55a
Weinholdt, Frederik Julius Christian
-Vejinspektør 359b
Weng, Christen Frausing -Købmand 215b
Weng, Jonas Ernstsen -Skræddermester 303b
Weng, Laurs Rasmussen -Købmand 215a
Weng, Peder -Saddelmager 266a
Weng, Rasmus Larsen -Avlsmand/Købm. 43b, 44a,215a
Weng, Rasmus -Skomagersvend 289a
Werner, Peder Rasmussen -Købmand 203b
Westergaard, Carl -Snedker 330a
Westergaard, Chr. -Smed 322b
Weyber, Johan -Fanesmed 90b
Wibers, Gert -Brændevinsbrænder 62a
Wibers, Gert Nicolay -Købmand/Feldbereder 94b,216a
Wilhelm, Jes -Købmand/Gæstgiver 107a,206a
Wilkens, Heinrich August Chr. -Murer 248a
Wimmelmand, Just Henrik -Skomagersvend 279a
Wimmelmann, Lauritz Nielsen
-Købmand/Værtshusholder/Ølbrygger 351a
Winckel, Søren -Gæstgiver 108a
Windekilde, Ingeborg Nikoline -Handskem. 123a
Winding, Poul Poulsen Calmar -Skrædder 303a
Winge, Johannes Peter -Kirurg 76a
Winkel, Søren -Vejinspektør 359b
Winther, Just Jørgensen -Amtstuefuldmæg. 33b
Winther, Niels Peter -Vognmand/Gæstgiver/
Postkontrahent 116b,349a,358b
Wisehefeldt, Michael Christian -Capellan 73a
Wissing, Niels Rasmussen -Byskriver 60a
Wittenberg, Peder -Garver 100b
Wittrup, Søren Victor -Købmand 233a
Wittus, Niels Johansen -Skomager 291a
Woer, Christian Christensen -Købmand 227a
Woetmann, Wolhard -Hattemager 124b
Wohlert, Anders Ditlev -Slagter 312b
Wohlert, Carl -Slagter 314b
Wohlert, Claus Christian -Skomager 291a
Wohlert, Claus Ditlev -
Feldbereder/Slagter/Skræddermester 94b,302a,312b
Wohlert, Erik Bruun -Slagter/Handskemag. 123a,314a
Wohlert, Peter -Slagter 314b
Woidemann, Peder Karstoft -Skrædder 306a
Wolder, Carsten -Smed 321a
Wolder, Marius Hansen -Smed 320b
Wollenberg, Frederik -Smed 321a
Wonge, Rasmus -Markmand 243a
Wonge, Rasmus Larsen -Bødker 64c
Wrold, Christen Rasmussen -Skomagersvend 276a,277a
Wæver, Andreas -Væver 346a
Wæver, Christen Jensen -Væver 346a
Wæver, Claus -Væver 346a
Wæver, Johan -Væver/Trommeslager 334b,346a
Wæver, Niels Pedersen -Væver 346a
Wæver, Søren -Væver 346b
Wæver, Thomas -Væver 346a
Wørzner, Heinrich Ernst -Skrædder 305b
Zeuften, Peter -Slagter 314a
Ziim, Peder Sørensen -Politibetjent 256a
Zølner, Schøtten Peter -Skytte 292a
Ømichen, Zacharias -Rørmester 263b
Aabling, Andreas Karstensen -Gæstgiver 111a
Aarup, Carl Holger Emil -Maler 241a
Aarup, Hans Christian -Maler 241a
Aase, Niels Jensen Pedersen -Ølbrygger 351b
Aastrup, Peder Willumsen -Gjørtler 101a
Bemærkning Ikke udgivet manuskript udarbejdet ca. 1940
Årstal 1940
Sidetal 380
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Skanderborg Sogn (1000-2050)
Arkiv Skanderborg Historiske Arkiv

Søg videre i Skanderborg Historiske Arkiv

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top