Vallø Strand Børnehjem, tegn.nr.3 Bebyggelse på matr 76d Strøby

Nummer T35
Type Kort og tegninger
Beskrivelse Bebyggelse på matr 76d Strøby, Vallø Strand Børnehjem, tegn. nr.3 - kloak- og kælderplan.
Arkitekttegning udført af Laurids Jensen, Køge, for Vallø Strand Børnehjem, Stevnsvej 27, matr 76 Strøby. Den oprindelige dato er rettet til 3.10.1960. Tegningen viser bebyggelsens kloak- og kælderplan i målestok 1:50.
Tegningen findes i 4 eksemplarer
Bemærkning målestok 1:50
Årstal 1960
Størrelse 29.0x62.0
Materiale 1 cm kort
Arkiv Vallø Lokalhistorisk Arkiv
Top
;