Skive Museums arkiv

Skive Museum
Nummer A64
Type Arkivalier
Beskrivelse Skive Museum
Født/stiftet 1910
Bemærkning Løbenr.0001:1995/74
Løbenr.0002:pro.no.124
Løbenr.0003-0004: gammel aflevering uden journalnr.*
Løbenr.0005:1994/98
Løbenr. 0006-0078+0080-0081:2017/48
Løbenr. 0079: 2017/61
Løbenr. 0082-0161: 2017/77
Periode 1836 - 2017
Dateringsnote 1836-2017
Arkiv Skive Byarkiv

Yderligere indhold

1 1936-1990 - Regnskabsmateriale
0007 1940-1972 Kassejournaler for museet, for henholdsvis årene 1940-1941 og 1962-1972.
0008 1936-1972 Kassebøger for Skive Museum, for årene 1936-1942 og 1970-1972.
0009 1941-1948 Kassekladde for Skive Museum.
0010 1970-1971 Kolonnebog for Skive Museum.
0017 1966-1970 Diverse breve og regnskabsmateriale om Skive Museum, fundet løst indlagt i kassebøger og lignende.
Datering af regnskabsmateriale usikker.
0019 1959-1974 Lommekolonnebøger med regnskab for billetsalg og oversigt over antal besøgende
0020 u.å. Diverse løse notater fundet i lommekolonnebøgerne med billetsalg.
0024 1941-1942 Bilag til byggeregnskab for opførelse af Skive Museum samt overordnet regnskab.
0025 1941-1943 Bilag til driftsregnskab for Skive Museum.
0028 1945-1946 Kopi af driftsregnskab for Skive Museum for perioden 1. april 1945 til 31. marts 1946.
0029 1943-1990 Diverse ansøgninger om økonomisk tilskud og støtte til museet, sendt til privatpersoner, organisationer, sogneråd og statslige institutioner.
0138 1998-2011 Diverse materiale i forbindelse med regnskab og budget for museet, herunder korrespondance med offentlige institutioner og fonde samt revision.
0139 1946-1988 Police for fuld- og nyværdiforsikring og bygningsbrandforsikring fra Købstædernes Almindelige Brandforsikring samt aflyst pantebrev mellem Skive Museum og Skive Sparekasse.
2 1926-1981 - Udklip
0003 1942 - 1960 U Avisudklip.
0004 1926 - 1944 U Lille notisbog med avisudklip med fotos af Else Christensen B 84384.
0048 1935-1961 Tre hæfter med avisudklip om Skive Museum, to af dem samlede af J.C. Krogh, for årene 1935-1940, 1957-1960 og 1961.
0049 1932-1981 Løse avisudklip om Skive Museum og relaterede emner, herunder diverse udgravninger og arkæologiske fund i Skive og omegn.
3 1941-1969 - Forhandlingsprotokoller
0014 1941-1969 Forhandlingsbog for museumsforeningen for Skive og Omegn.
4 1839-2012 - Diverse andet
0001 1993-1995 S Museumsarbejdsgruppen vedr. nye museer
i Skive
0002 1942 A 1 menu-kort samt en sang.
0005 1994 S Materiale samt ansøgninger vedr. museumsleder stilling.
0006 u.å. To bøger med blanke linjerede sider med titlerne "Skive Museum B" og Skive Museum C".
0012 1942-1944 Gæstebog givet til Skive Museum fra Skive Ringen ved åbningen af museet i 1942.
0013 1942-1974 Skive Museums Mindebog 5. juli 1942, brugt som gæstebog for besøgende.
0015 1943-1955 Journaler og gavebøger for Skive Museum, for årene 1943-1954 og 1955-??.
0016 1943-1944 Gavebog for Skive Museum, med notering af alle bidragsydere til opførelse af museet.
0018 1936-1942 Diverse materiale omkring indsamling af penge til Skive Museum, herunder lister med tilkendegivelser om økonomisk støtte.
0022 u.å. Notesblokke med diverse noter, primært registrering af museumsgenstande af diverse slags samt modtagelse af gaver i form af genstande og lignende fra borgere.
0046 1988 Brev fra Axel Steensberg til Jens Ole Lefévre og kopi af artikel skrevet af Steensberg til museumstidsskrift om 'ler-rangler'.
0047 u.å. Medlemsliste for Skive Museum. Årstal ukendt, men muligvis 1950'erne.
0050 2006 Materiale i forhold til planlægning og gennemførelse af studietur til Museum Sønderjylland for at lære mere om fusionering af museer.
0051 u.å. Visionsplan for Sallingsund og Omegns museum.
0052 1997 Ansøgning om tilskud til indretning af nye kontorlokaler i Skive Museum på Havnevej samt udkast til beskrivelse af servicemål for 1998.
0061 u.å. Diverse oversigter over Skive Museums historie og arkivalier, herunder hæfte med Skive Museums historie skrevet i forbindelse med museumsbygningens 50-års jubilæum i 1992.
0062 1936-1991 Diverse skriftligt materiale i forbindelse med museets arbejde.
0063 1998-2010 Diverse brochurer fra og om Museum Salling og dets afdelinger. Desuden enkelt brochure fra ClickNetherfield om deres produkter til museer.
0065 2012 Udskrifter af artikler om Sydvestjyske museers sammenslutning og Fur Museums køb af to lokomotiver.
0067 1898-1906 Skudsmålsbog for Anne Kirstine Marie Balle, Dreslette Sogn, Baag herred, Odense amt.
0068 1839-1921 Hæfte med afskrift af Rasmus Deichmanns afskedsprædiken som sognepræst i Lihme sogn, 1838. Nedskrevet af Niels Nielsen for Jens Andersen 1839. Desuden brev med informationer om hæftet, skrevet i 1921 af Jens Jensen.
0069 u.å. To postkort fra Krabbesholm Håndværkerskole, køreplan for Skive-Vestsalling jernbane, sang om Skive, brochure for Poprytme danseorkester og brochure for foredragsrække med adventistsamfundet.
0072 1976-1998 Breve, regninger og andet materiale om konservering af museets genstande.
0073 1975-1996 Diverse materiale om undersøgelser, arkæologiske og nyere tids.
0074 1971-2000 Breve, kvitteringer og duplikatbog om udlån fra museets samlinger.
0075 u.å. Erindringer om opvækst i Selde 1867-1879, skrevet af C. Strandgaard, Stubbekøbing.
0076 u.å. Noter med diverse optegnelser over erhverv og privatpersoner i Skive i 1800-tallet, fra folketællinger, brandtaksation, døds- og fallitbo og lignende. Desuden diskette med folketælling for 1801 og 1880 erhverv.
0077 u.å. Diverse noter om Hem, Hindborg og Dølby, fra folketællinger, protokoller og lignende. Desuden avisudklip om erhvervspersoner fra de tre sogne og invitationer til by- og kirkegårdsvandringer de tre steder.
0078 u.å. Kronik om familien Brogaard i Jebjerg og den gård, som familien har sit navn fra. Skrevet af Erik Brogaard med bidrag fra andre slægtninge. Sandsynligvis skrevet i 1980'erne/1990'erne.
0079 1940-1941 Postkort sat til salg for at indsamle penge til Skive Museums byggefond. Har ligget hos læge Johannes Andersen, , til salg på hans klinik.
0080 u.å. Diskette med ukendt indhold.
0081 u.å. Negativliste for billeder i museumsnumre SMS 118A, og liste over billeder efter emne.
0082 1970-1997 7 - Forhold udadtil.
7.0.2 Statens Museumsnævn 1977-1986.
7.1.2.1 Museumrådsmøder 1970-1997.
7.1.2.2 Museumsledermøder 1993-1996.
0083 1995-1999 7 - Forhold udadtil.
7.1 (Amts)kommunale myndigheder.
7.2 Kommuner.
0084 1970-1998 7 - Forhold udadtil.
7.1 (Amts)kommunale myndigheder.
(7.1.1.1-7.1.1.3)
7.2 Museumsområdet 1970-1998.
0085 1978-2004 7 - Forhold udadtil.
7.3 Kulturregionen.
0086 1970-1995 7 - Forhold udadtil.
7.4.2 Andre museer, A-F.
0087 1972-1997 7 - Forhold udadtil.
7.8 Organisationer og foreninger, A-Da.
0088 1970-2000 7 - Forhold udadtil.
7.8 Organisationer og foreninger, De-Ør.
0089 1969-1974 8 - Formidling.
8.0 Faste udstillinger.
8.1 Særudstillinger 1969-1974.
0090 1975-1991 8 - Formidling.
8.1 Særudstillinger, 1975-1977.
0.1.2 - Lejekontrakter, leasingkontrakter og andre kontrakter.
0091 2007-2014 Diverse materiale om dannelse af Museum Salling, referater fra leder- og bestyrelsesmøder, rapport vedrørende Flyndersø Mølle, regional kulturaftale og ansøgning fra Skive Ny Kunstmuseum om projekt- og udviklingsmidler.
0093 1979-2004 Vedrørende kulturhistorisk Fagråd,
7.2.2 Serviceforvaltningen,
7.4.1 Nationalmuseet,
Skive Kommunes udvalg for kulturelle anliggender,
Fagudvalget for faget historie i Skive Kommune.
0094 1942 Registranter, herunder over gaver skænket til museet i 1942.
0095 1899 Brev fra Arbejderforsikrings-Raadet til Skive Tømmerhandel.
0098 1996-2011 Diverse materiale i forbindelse med deltagelse i eksterne kurser og afholdelse af egne kurser.
0100 1996-2011 Dagsordener, referater og korrespondance i forbindelse med afholdelse af møder i ledergruppen, arkivmøder, personalemøder, afdelingsmøder og markedsførings-arbejdsgruppemøder.
0121 1996-1998 Litteraturlister om diverse emner brugt til research til udstillinger.
0122 u.å. Diverse materiale fra konkurrencer og lignende aktiviteter afholdt på museet.
0124 1999-2006 Udstillingsplaner.
0127 u.å. Udstillingstekster på engelsk og tysk.
0129 1984 Venskabsmønt fra Qasigianguit/Christianshåb i anledning af denne bys 250 års-jubilæum.
0130 u.å.-1998 Minirapport skrevet i forbindelse med Skive Museums undersøgelse af andelstidens gårde samt beskrivelse af Løsengaard.
0133 2000-2012 Diverse materiale fra museets bibliotek og forlag.
0134 1999-2001 Materiale fra arbejdet med bogen "Fjends Herred - Jyllands Midtpunkt".
0140 1997-2005 Lister over arrangementer afholdt af museet.
5 1936-1997 - Korrespondance
0011 1942-1969 Brevordnere med korrespondance fra og til Skive Museum, for årene 1942-1955 og 1960-1969.
0032 1936-1950 Diverse korrespondance om Skive Museum, primært til og fra formand for museumsforeningen lærer J.C. Krogh, Tøndering.
0033 1960-1963 Korrespondance om Skive Museum, herunder diverse bilag til brevene.
0071 1973-1997 Diverse korrespondance om køb og salg af bøger til museet.
0104 1997-2006 Korrespondance med andre lokale museer om udstillinger, støtte og lignende.
6 1941-1989 - Vedtægter og love
0021 1941-1989 Vedtægter og love for Skive Museum, Museumsforeningen for Skive og Omegn, Skive Byhistoriske Arkiv og Skive Kunstforening, herunder forslag til vedtægter og vedtægtsændringer, samt forslag til reglement for bestyrelsen for Museumsforeningen for Skive og Omegn.
Desuden love for Herning Museumssamfund med medfølgende brev og brev om lovene for Viborg Museumsforening.
7 1936-2017 - Sager
0023 1994 Program for regentparrets besøg i Skive 2. september 1994 og to breve fra Skive Kommune til museet om besøget.
0026 1937-1945 Materiale i forbindelse med museets køb af den Refsgaardske samling.
0027 1960-1961 Materiale i forhold til udgravning af den gamle præstegård på Adelgade.
0031 1942-1959 Udkast til og endeligt program for åbningen af Skive Museum 5. juli 1942, herunder invitationskort og billetter, og stikord til taler holdt ved åbningen. Desuden fra genåbningen i 5. juli 1959.
0034 1945-1949 Materiale i forhold til istandsættelse af Skive Museum, herunder udvendig flisebeklædning.
0035 1956-1960 Renovering af museet og rengøring af museumsgenstande efterfølgende.
0036 1966 Materiale i forhold til drøftelse af Skive Museums fremtid.
0037 1975-1976 Materiale i forbindelse med renovering af museumsbygningen for beskæftigelsesfremmende bevillinger fra staten og kommunen.
0038 1987 Materiale i forbindelse med at få fældet nogle træer i nærheden af museumsbygningen og derefter få lavet omfangsdræn i stedet.
0039 1978-1979 Materiale om midlertidig løsning i forhold til indretning af kontorer og værksted.
0040 1988-1990 Materiale fra installation af varme- og ventilationssystem i Skive Museum.
0041 1977-1989 Korrespondance og tilbud i forhold til finansiering af ombygning og udvidelse af Skive Museum.
0042 1976-1977 Materiale i forbindelse med afgangsprøve fra Arkitektskolen i Aarhus med overskriften "Om- og tilbygning af Skive Museum", herunder korrespondance mellem Skive Museum og Arkitektskolen.
0043 1974-1989 Materiale fra arbejdet med at få udvidet og ombygget museet, herunder flere omgange af drøftelser med byrådet, indhentning af tilbud på forskellige dele af arbejdet og udkast til planer.
0044 1974-1989 Arkitekttegninger med forslag til ud- og ombygning af Skive Museum.
0045 u.å. Tegninger og billeder af modeller for forslag til ud- og ombygning af Skive Museum. Ingen årstal, men sandsynligvis 1970'erne. Desuden uddrag fra artikel af Arne Sørensen om muligheder for udvikling af Skive Museum.
0053 2003-2008 Materiale fra arbejdet med at lave et fælles regionalt museumsvæsen.
0054 2009 Udviklingsevaluering af Museum Salling foretaget af Rambøll, herunder høringssvar og korrespondance om rapporten.
0055 2006 Rapport om Museum Skive i Limfjordens regionale museumssamarbejde, udarbejdet af Nordisk Kultur Institut.
0056 2005 Beretning 2005 for Skive Museum.
0057 2009-2017 Diverse materiale om organisering og drift af Museum Salling, herunder høringssvar og præsentation af organisationen.
0058 1992-2007 Projektbeskrivelse for historisk oplevelses-center ved Spøttrup Borg og perspektivplan for vold- og haveanlægget ved Spøttrup Borg.
0059 2005-2006 Skitseforslag og beskrivelse af Historiens Hus i det daværende Skive Bibliotek på Asylgade.
0060 2011-2013 Fem skitseforslag til om- og nybygning af Museum Sallings afdelinger på Havnevej, Brårupgade og Fur.
0064 1986-2012 Rapport og notat fra Rambøll, planer og mødeindkaldelser om renovering og nybyggeri af museumsbygningen på Havnevej. Desuden rapport og notat fra Geoteknisk institut om byggeriet og arealet omkring bygningen.
0066 1936 Forslag til 'Fyndsord' - slogan for indsamling til museumsbygning.
0070 1969-1992 Korrespondance, tilbudsmateriale og regninger for renovering og arbejde udført på Skive Museum. Desuden korrespondance om Skive Byarkivs lokaler og mulighed for flytning.
0092 2008 Nyhedsbrev til medarbejdere.
0096 2008 Diverse materiale vedrørende Skive Museums Støtteforening, herunder dagsordener og nyhedsbreve fra Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark.
0097 1970-2012 Indsendt materiale til turistkontor og Danmarks Statistik og korrespondance om besøgstal og lignende.
0099 1992-2011 Lejekontrakter, korrespondance og rapporter vedrørende museets bygninger og leje af lokaler.
0101 2000-2006 Diverse materiale fra udarbejdelse og redigering af museets hjemmeside.
0102 1998-2003 Pressemeddelelser om nye udstillinger, foredrag, vandringer og lignende.
0103 1990-2009 Diverse korrespondance og aftaler om markedsføring.
0105 2005-2013 Diverse materiale om Anine Michelsens mindestuer.
0106 1991-2004 Diverse materiale om Spøttrup Borgmuseum.
0107 1988-2006 Diverse materiale om Skive byarkiv.
0108 1988-2010 Diverse materiale om Sallingsund og Omegns museum.
0109 1995-2007 Dagsordener, referater, bilag og korrespondance i forbindelse med bestyrelsesmøder.
0110 2002-2008 Diverse materiale i forbindelse med fondsansøgninger til projekter og lignende.
0111 2005-2007 Materiale fra arbejdet med at skabe Historiens Hus på Asylgade 5, herunder tegninger og korrespondance.
0112 2006-2008 Beslutningsoplæg vedrørende Museum Salling, rapport om Museum Skive foretaget af Nordisk Kultur Institut og vedtægter for Museum Salling.
0113 2010-2011 Referater fra koordinationsgruppemøder og andet materiale i forhold til museets overgang til kommunalt ejet.
0114 2009 Diverse korrespondance og materiale i forhold til evaluering af Museum Salling.
0115 1995-2011 Handle- og arbejdsplaner for museets arbejde.
0116 2002-2011 Materiale fra arbejde med arbejdspladsvurderinger og opfølgende handleplaner.
0117 1999-2006 Materiale fra besøg og korrespondance fra Arbejdstilsynet.
0118 2008-2010 Dagsordener, referater og korrespondance om MED-udvalg.
0119 2001-2003 Dagsordener, referater og andet materiale fra arkæologisk afdeling.
0120 1998-2010 Personaleforhold, herunder løn og sociale arrangementer.
0123 1997-2007 Diverse materiale om udstillinger.
0125 1997-2008 Materiale omkring museets skoletjeneste, herunder på Spøttrup Borg.
0126 1988-2007 Forslag til udstillinger, herunder samarbejde om events og lignende i forbindelse med udstillinger.
0128 1998-2001 Diverse materiale fra samarbejde med museet i Qasigiannguit/Christianshåb.
0131 1997 Materiale skrevet i forbindelse med lukning af Rønbjerg is.
0132 1990-2000 Diverse materiale fra drift af museets kiosk.
0135 1997-1999 Materiale fra arbejdet med udarbejdelse af bogen "Bondepige med slør og Gule Kys" - egnskogebogen.
0136 1997-2009 Arbejdet med udgivelse af Skive Kommunes historie.
0137 2001-2006 Diverse materiale i forbindelse med udarbejdelse af Jeppe Aakjær cd-rom.
0141 1992-2001 Materiale fra udstillingen Magiske Masker.
0142 2001-2006 Materiale fra samarbejde med Skive-egnens Turistbureau samt Skive Kommune.
0143 2006-2008 Materiale fra samarbejde om Museernes Bevaringscenter i Skive.
0144 1997-2003 Materiale fra arbejdet i Dansk Kulturhistorisk Museumsforening.
0145 1999-2003 Materiale fra arbejdet med at skabe Kongenshus Natur- og Videncenter.
0146 1970-1999 Referater, dagsordener og andet materiale fra arbejdet i Pædagogisk udvalg under Museumsrådet for Viborg Amt.
0147 1995-2006 Referater, dagsordener og korrespondance fra SUK - museumsrådet i Viborg Amts udvalg for studierejser, uddannelse og kurser.
0148 1972-2006 Korrespondance med Nationalmuseet om diverse emner, herunder Det Kulturhistoriske Centralregister.
0149 1987-2001 Diverse materiale fra samarbejde med Statens Museumsnævn, herunder om Danske Museer online.
0150 2006-2008 Diverse materiale fra arbejdet med Limfjordsmuseernes samvirke.
0151 1993-2007 Materiale fra diverse internationale samarbejder.
0152 1984-1985 Liste over udsorterede bøger samt korrespondance med Det Kongelige bibliotek om overdragelse af bøgerne.
0153 2003-2008 Dagsordener, referater og korrespondance om samarbejdet i Organisationen Danske Museer og Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark.
0154 1992-2007 Materiale fra samarbejder med diverse museer og institutioner.
0155 1996-2006 Dagsordener, referater og diverse andet materiale omkring samarbejder med og koordineret af Viborg amt.
0156 1999-2006 Nyhedsbreve fra Midt-Nord turisme tilsendt museet.
0157 1969-1998 Korrespondance og diverse materiale fra samarbejde med lærere og skoler om undervisning på museet.
0158 1993-2006 Diverse materiale fra Kulturarvsstyrelsen, herunder i forbindelse med kvalitetsvurderinger og kampagner.
0159 1996-2006 Materiale fra samarbejde i Museumsrådet i Viborg Amt.
0160 1995-2006 Materiale fra arbejdet med kulturregion Salling-Fjends.
0161 1984-2001 Materiale fra arbejdet med kulturcenter i Resenlund.
8 1928-1942 - Ejendomsdokumenter
0030 1928-1942 Brandforsikringer for Skive Museum.
9 2001 - Diverse andet
162 2001 Jeppe Aakjær CD-rom (Henrik Fibæk Jensen)
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies.
Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen.
Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies.
OK
Top