1914-98 Breum Kilde/voldsted, Langesgårdvej Kopi- og kildesamling

Nummer U243
Type Aviser og artikler
Illustrationer Nej
Indholdsnote udat - notat fra Valdemars Jordebog (1231) med
kommentarer af Svend Aakjær.
- Vedr. Breum Kilde / Viekile og voldsted
Nationalmuseet, aug.1924 - undersøgelse
- "Voldsted ved Breum Kilde...Kilden ...
Voldstedet" v/ Kai Uldahl (fotokopi 1996)
Skivebogen 1914, Jeppe Aakjær, s. 93-135:
- Omkring Astrup Vig
Skive Folkeblad o.1930. Kronik af Jeppe Aakjær:
- Med Arkæologen II. Ved Breum Kilde
Jeppe Aakjær: Fra Agermuld og Hedesand, 1930
- s. 48-50 II: Ved Breum Kilde. (som kronikken)
Skivebogen 1933; Gudmund Schütte:
- Sallingske Helligdommes. 52- 60: 3. Vikilde eller Breum
Kilde (m. tegninger)
Skivebogen 1942; Svend Aakjær:
- Skive-Egnens Bebyuggelse og Stednavne. s. 25-25
om Breum Kilde m.m.
Karl Knuden: Glimt af Skiveegnens Historie, 1946:
- s. 17-21: Breum Kilde + tegning
31.12.1971 - Skive Folkeblad: (Karen Strøm Hansen)
- Tro og overtro om kloster og den hellige Breum kilde.
+ fotos
- Som dreng kastede jeg sten i kilden saa det boblede.
- Kildevandet var helligt og her var heksenes mødested
- En oldtidsfinger i det grønne græs
- Kildernes kraft
4.9.1979 - Skive Folkeblad:
- Hellig kilde i Salling ryddes for beplantning
2.11.1979 - Skive Folkeblad:
- Unge arbejdsløse ved Helligkilde: Utilfredse med
Skiveegnens Jul 1979; Elsa Steen Sørensen:
- s. 5-6: Nu løber Breum helligkilde atter i Sallings jord + foto
af ejendommen "Breumkilde"
23.11.1987 - Korrespondance fra Iver Nielsen,
Skrydstrup til Skiveegnens Jul - vedr. samme,
med supplerende oplysninger til Skiveegnens Jul 1979.
Skiveegnens Jul 1994; Knud Erik Jakobsen:
- s. 36-44: Fra Hagens Mølle til Grinderslev: En tur ad
Østsallings gamle oldtidsvej + fotos
Bl.a Breum Kilde (m.henvisninger)
21.6.1995 - Skive Folkeblad:
- Mål for søndagsturen: Kilde, kors og kloster
- annonce i "Midt på ugen", vedr. naturvandring
14.6.1995 - Annonce-Bladet:
- annonce, samme
22.4.1998 - Skive Folkeblad, Midt på ugen:
- Historisk aftentur i Østsalling
Periode 1914 - 1998
Trykt i medie Diverse
Arkiv Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv
Top
;