1912 ca Esper Andersen, Jebjerg; med medaljer for cykelløb + biografi

Nummer B684
Type Billeder
Beskrivelse Esper Andersen, Jebjerg; med medaljer for cykelløb + biografi
Bemærkning 1984/76
Esper Andersen (1859-1936), en gårdmandssøn fra Lyby, der havde taget mejeriuddannelse på Ladelund, købte i efteråret 1883 en ejendom på Roslevvej nord i Jebjerg. Med i købet fik han en kontrakt på 83 køer, der skulle levere mælk til et fællesmejeri i 5 år. 23.10.1884 begyndte produktionen på Jebjerg Mejeri.
Fra 1885-92 oprettedes yderligere 9 fællesmejerier, inden andelsmejerierne vandt frem i 1890-erne. Gamstrup Andelsmejeri er oprettet 1886; Thise Mejeri i 1887, nærmest som en filial af Jebjerg Mejeri. Efter nogle måneders drift fik Jebjerg Mejeri mælk fra o.250 køer. 1894 solgte Esper Andersen mejeriet for 10000 kr, der betaltes af beboere i Jebjerg-Lyby, Grønning og Grinderslev sogne. Esper Andersen fortsatte som mejeribestyrer til 1907.
Esper Andersen var gymnastiklærer ved højskolen
og en ivrig sportsmand. Om aftenen gav han "opvisning" for eleverne på velocipede ("væltepeter"). I august 1892 vandt Esper Andersen "Jyllandsløbet" ved på 36 timer og 10 minutter at køre 580 km, 3 timer hurtigere end nærmeste konkurrent. I 1912 vandt Esper Andersen på ny Jyllandsløbet, nu 54 år gammel. 1892 grundlagde hans yngre bror, Peder, cykelfabrikken "Jyden" i Gjedsted, hvor han var mejerist. 1899 opførtes en ny, stor cykel- motorcykel- og symaskinefabrik i Ålestrup.
Efter en betalingsstandsning i 1922, etableredes, med Esper Andersens ihærdige medvirken, firmaet Jyden A/S, hvorefter han trak sig tilbage til Skive hvor han drev en velrenomeret forretning med mekanisk værksted og el-installation.

På Jebjerg Mejeri samlede Esben Andersen i årene 1887-1907 om sommeren en kreds af kunstnere, og ikke mindst Jeppe Aakjær havde i perioder "fast ophold" på mejeriet, hvor han februar 1887 skrev "Missionen og dens Høvding". 1899 dedikerede han digtsamlingen "Derude i Kjærene" til vennen. Også digtsamlingen "Frit Felt", dele af "Rugens Sange" og "Jens Vejmand" er skrevet på et loftværelse hos Esper Andersen. "Ole sad på en knold.." skal være skrevet på Fælhøj i Jebjerg Nørremark. 1911 opkaldte Aakjær til Esper Andersens store glæde sin yngste søn, Espen: "... det er et smukt navn, og samtidig dækker det over navnet på den mand - nemlig dig selv - som har været mig den trofasteste igennem et liv, der er faldet nogenlunde ud, som jeg selv ønskede det". Aakjær
tilføjer: "Havde jeg stærk fart oppe, stod du altid ved de bratte omdrejninger og sørgede for, at jeg undgik grøften".
KEJ / nov. 2002
Årstal 1912
Fotograf Ukendt
Størrelse 13x10 cm
Materiale farve negativ
Arkiv Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv
Top
;