1560 Østergård: ligsten over Iver Krabbe og Magdalene Banner

Nummer B6438
Type Billeder
Beskrivelse Østergård: ligsten over Iver Krabbe og Magdalene Banner
Bemærkning Fra: Danske Slotte & Herregårde
v/ Arthur G. Hassø, bed 4, 1945.

Tegning af Søren Abildgaard i Nationalmuseet (ca 1760 ligsten i Aasted kirke over Iver Krabbe (d. 1561) og Magdalene Banner (d.1597)
Ligstenen lå tidligere i kirken foran alteret. Senere opsat på væg i våbenhuset

Ivar Krabbe til Østergaard, Skovshoved (Krabbesholm) og Skovsgaard (Tårup sogn) var søn af ridderen Lucas Glob Krabbe, der ejede Østergaard i Åsted fra 1481 til sin død i 1543.
Østergaard er opført af Lucas Krabbe o.1500 på Østerholmene i Nissum, som afløser for herresædet Sallingholm, hvis to middelalderlige voldsteder endnu ses i engene et stykke nord for borgen. Den mægtige Krabbeslægt ejedeomfattende gods i Salling og Fjends, på Mors og i Thy. Ridder Krabbe på Sallingholm/Østergård kaldes i sagnet "Kongen af Sallingholm".
Ivar Krabbe var rigsråd, ridder og 1538-61 kongens lensmand på Borreby, Kronborg, Koldinghus og Skivehus.
1533 blev han taget til fange af Skipper Clement, men overlevede og kunne o.1550 færdiggøre faderens byggeri på Østergaard, hvorefter han igangsatte opførelsen af Krabbesholm ved Skive, som hustruen, Magdalene Banner, færdiggjorde og navngav efter hans død i 1561.
Ivar Krabbe og Magdalene Banner blev begravet foran alteret i Åsted kirke. Deres ligsten er senere opsat i våbenhuset, hvor også forældrenes ligsten står.

Se også T 1 (gnidetryk)
Årstal 1560
Fotograf Abildgaard, Søren (tegning). Nationalmuseet
Størrelse 8½x5 cm
Materiale S/h positiv: dig. kopi fra bog
Arkiv Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv
Top
;